Župnija

Kakor poročajo stari viri, je naselje Bakovci več kot 900 let pripadalo soboški župniji. Ideja, da bi bila v Bakovcih “krajevna kaplanija”, je bila živa že leta 1789, vendar se ni uresničila, morda tudi zato, ker sami prebivalci naselja Bakovci zanjo niso bili navdušeni.

Spomladi leta 1890 so verniki Velikih in Malih Bakovec naslovili na takratnega sombotelskega škofa Kornela Hidasyja prošnjo, da bi v naselju Bakovci postavili kapelo. Adelffyjeve kapele namreč že dolgo časa več ni bilo. Škof Hidasy je odločitev bakovskih vernikov podprl in leta 1891 je bila kapela dograjena in izročena svojemu namenu.

Kapela je doživela nekaj sprememb v času Štefana Lejka, upokojenega dobrovniškega župnika, ki je bival v Bakovcih. Leta 1969 je kanonik Ivan Jerič (tudi on je bival v Bakovcih) dal kapelo povečati.  Pozneje so dozidali še veroučno učilnico in majhno zakristijo.

Potem ko so bakovski verniki pod vodstvom soboškega župnika Martina Poredoša pozidali novo župnišče v Bakovcih (z gradnjo so začeli 1976, končali 1981), je bila 19. marca 1981 ustanovljena nova župnija svete Ane v Bakovcih. Za župnijskega upravitelja je bil imenovan g. Martin Poredoš, leta 1983 pa je bil imenovan za župnika. Po idejnem načrtu ing. arh. Jožeta Kregarja iz Ljubljane je bila bakovska župnijska cerkev povečana. Leta 1982 je bil prizidek že pod streho. Na Anino nedeljo, 28. julija 1985, je cerkev slovesno posvetil škof dr. Franc Kramberger.

10. januarja 2008 je po težki in dolgi bolezni Gospodar življenja poklical k sebi prvega bakovskega župnika g. Martina Poredoša.

Komentiraj

Ni komentarjev na tej strani.