Bralci Božje besede

V skupino nas je vključenih 30 bralcev, ki po vnaprej pripravljenem seznamu z branjem Božje besede sodelujemo pri bogoslužjih. Za večje praznike in ob posameznih pastoralnih dogodkih v župniji pripravimo in sodelujemo tudi z branjem ostalih liturgičnih besedil.
Na našem prvem srečanju meseca marca 2013 smo se dogovorili o pravilih, ki jih kot bralci upoštevamo. Datume naših srečanj določamo sproti.

Udeležujemo se škofijskih seminarjev in srečanj bralcev Božje besede.

Vabimo vse, ki želite pri bogoslužjih oznanjati to, kar Bog sporoča, da se pridružite skupini.

Koordinatorji v skupini so: ga. Gabika Vurcer, ga. Jožica Bencak in ga. Jana Fister.

PRAVILA, KI JIH KOT BRALCI BOŽJE BESEDE UPOŠTEVAMO:

 • Pred oltar stopim počasi, spoštljivo, ponižno in po glavni mašni prošnji! Ob prihodu se oltarju srednje globoko poklonim!
 • Berem jasno, glasno, razločno in počasi! Rdečega teksta ne berem!
 • Skrbim za spodoben zunanji  izgled!
 • Lekcionarja (knjigo Božje besede) ne nosim po cerkvi!
 • Na branje se pripravim že doma (se seznanim z dnevno Božjo besedo)!
 • Ko sem na vrsti za branje se pravočasno oglasim v zakristiji (vsaj 10 min pred mašo)!
 • Pravočasno najdem zamenjavo za branje, v kolikor na dan, ko sem na vrsti za branje, ne  morem priti k sveti maši!
 • Od ambona odidem šele po odgovoru ljudstva! Poklon ni potreben!
 • Na branje  prošenj počakam pred oltarjem! Pred ambon stopim po prebranem uvodnem delu!
 • V prošnji za rajne imenujem rajnega za katerega je darovana sveta maša, oz. preberem eno izmed dodatnih prošenj za rajne, ki je v knjigi!
 • Ko preberem zadnjo prošnjo, stopim od ambona in počakam na zaključne besede duhovnika. Nato se vrnem na svoje mesto!
 • Pri branju ob delavnikih upoštevam, da je letošnje cerkveno leto – leto I (berem Božjo besedo in prošnje, zapisane pod Leto I!
 • Pri prošnji za rajne preberem ali prošnjo, ki je zapisana v knjigi in vanjo vključim imena rajnih za katere se daruje sveta maša, ali pa namesto te prošnje preberem eno izmed dodatnih. V zakristiji preverim ali so v knjigi ažurna oznanila!
 • Pri branju Uvoda v molitev Očenaš, kot bralec le povabim vernike k molitvi. Molitev Oče naš vedno prične duhovnik!
 • Pred branjem si  prilagodim višino (bližino, oddaljenost) mikrofona (v višino ust), da bo Božja beseda, ki jo oznanjam, slišna vsem!

Komentiraj

Ni komentarjev na tej strani.