Povezali smo dobroto za »streho nad glavo« – Matilda Magdič

2014-06-28 09.15.20

Člani Župnijske Karitas smo na svojih rednih mesečnih srečanjih že nekaj časa, še posebej aktivno pa v zadnjem letu dni, iskali rešitev stanovanjskega problema za vaščana g. Janeza Rajnarja. Hiša v kateri je g. Janez živel, je namreč zaradi dotrajanosti začela resno ogrožati njegovo življenje. Iskanje rešitve smo si zastavili za prednostno nalogo. Ker hiše zaradi zelo slabega stanja ni bilo smotrno adaptirati, pa tudi vseh potrebnih dovoljenj ni bilo moč dobiti, smo kot edino in izključno rešitev videli in našli v nabavi rabljenega bivalnega kontejnerja.

V mesecu marcu letošnjega leta smo na Centru za socialno delo Murska Sobota, pri ga. Misleti, opravili tudi prve razgovore glede tegá ter z njihovo pomočjo tudi našli ustrezni bivalnik za g. Janeza.

S finančne strani je nakup omenjenega bivalnega kontejnerja za našo Župnijsko Karitas bil prevelik finančni zalogaj, zato smo se na vaščane in domače obrtnike, na Mestno občino in Škofijsko Karitas, na Rdeči Križ ter na nekatera podjetja v naši bližini, obrnili s prošnjo za donacijo v obliki finančnih sredstev. Odziv je presegel naša pričakovanja, saj smo naleteli na zelo veliko razumevanje in velikodušno pomoč, s čemer smo naš projekt »za streho nad glavo«, kakor smo ga poimenovali, le mesec dni pozneje, že v mesecu aprilu, tudi uspešno realizirali. Kontejner je bil plačan in dostavljen na zdajšnje mesto. A bil je le in zgolj kontejner. Brez opreme, brez električne in vodovodne napeljave, brez grelnih teles, brez dimne cevi. S pomočjo dobrih ljudi, sovaščanov, ki so prostovoljno priskočili na pomoč, smo tudi za to poskrbeli, tako da bo ne le hladnejše ter deževne jesenske dni, ki bodo še kako hitro pred našimi vrati, ampak že vroče in poletne dni, g. Janez pričakal v varnem in dostojnem bivališču.

Danes, ko predajamo bivalni kontejner svojemu namenu, se v imenu Župnijske Karitas ter v imenu g. Janeza Rajnarja, še enkrat iskreno zahvaljujem najprej vsem donatorjem, ki ste se odzvali našemu klicu in bodisi v obliki finančnih ali pa materialnih sredstev izkazali svojo solidarnost, plemenitost in ljubezen; hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k realizaciji tega tako velikega in pomembnega projekta. Ni vas malo! Imena posameznikov, ustanov in podjetij pri tem niso pomembna. Saj verjamemo da je pomoč, kakršna koli je že bila, bila podarjena in ponujena z ljubeznijo in iz ljubezni do bližnjega. In zahvaljujemo se vam za to!

Zahvaljujemo se vam, da številni, kljub vsemú, še zmorete biti – preprosto – ljudje!

Matilda Magdič

 

 

 

Komentiraj

Ni komentarjev na tej strani.