Mar 25 2018

6. POSTNA NEDELJA – CVETNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Cvetna nedelja

Napovednik:

  • Danes so na voljo tudi tiskana oznanila z mašnimi nameni ter s sporedom za veliki teden in teden po veliki noči. Lepo povabljeni k obredom, ki naj bodo za vso vašo družino priložnost za potrditev vere in utrditev medsebojnih odnosov. Pridite skupaj v cerkev in tudi doma pripravite lepo duhovno dogajanje.
  • Hvala za lepo obhajanje praznika Gospodovega oznanjenja in prireditve za starše.
  • Danes po sveti maši ob 8.00 bodo delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.

Cvetna nedelja

  • Ob 14.00 lepo vabljeni h križevemu potu. V Murski Soboti je popoldne velika spoved, prav tako v ponedeljek dopoldne.
  • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sveta Ana.
  • Bolnike na domu sem v minulih dneh obiskal. Če želite, da še koga obiščem, mi to prosim sporočite do torka. Spovedovanje v tem tednu bo do srede vsak dan pol ure pred sveto mašo tudi v župnijski cerkvi.

Cvetna nedelja

  • S cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden, ki nas spominja na največje dogodke našega odrešenja:  Jezusovo zadnjo večerjo, postavitev svete maše in duhovniško posvečenje, na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Skušajmo ga preživeti v duhovni zbranosti in se radi udeležujmo Ulični križev pot obredov velikega tedna. V petek ob 15.00 povabljeni k molitvi križevega pota v spomin na Jezusovo smrt in v zahvalo za milost odrešenja. V soboto lepo vabljeni k molitvi pri Božjem grobu in k blagoslovu velikonočnih jedil. Spored je objavljen v tiskanih oznanilih. Hvala vsem, ki boste tudi letos sodelovali v pripravi in obhajanju velikonočnih dogodkov.Ulični križev pot
  • Vaje za ministrante bodo v četrtek, petek in soboto ob 17.00. Lepo vabljeni vsi ministranti.
  • Verouk bo v tem tednu samo v torek po ustaljenem urniku. Tisti, ki imajo verouk v četrtek in petek, naj namesto verouka pridejo k obredom velikega četrtka. Posebej ste ta dan vabljeni prvoobhajanci, saj boste stopili v neposredno pripravo na prvo sveto obhajilo. Z vami naj pridejo tudi vaši starši.

 

VELIKI ČETRTEK je dan Gospodove zadnje večerje, ko nam je Jezus dal novo zapoved ljubezni, postavil zakrament svete maše in apostole posvetil v duhovnike.

Ob 9.00 se bomo v stolnici v Murski Soboti zbrali vsi duhovniki ob škofu pri krizmeni maši. Škof bo blagoslovil oz. posvetil krstno in bolniško olje terVeliki četrtek krizmo.

Večerno bogoslužje pri nas je ob 18.00. Pri slavi se oglasijo zvonovi, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije na veliko soboto. Med mašo je tudi obred umivanja nog. Vabljeni, da po maši ostanemo še pri molitveni uri.

 

Veliki četrtek

 

VELIKI PETEK je dan Jezusovega križevega pota, trpljenja na križu, smrti in pokopa. Popoldne bomo obiskaliVeliki petek božji grob in ob 15.00 skupaj molili križev pot. Ta dan ni svete maše, pač pa obred velikega petka ob 18.00. Začeli bomo z molitvijo, branjem pasijona, češčenjem križa in obhajilom. Na veliki petek je strogi post.

 

Božji grob

 

VELIKA SOBOTA je dan Jezusovega počitka v grobu. Ves dan bo češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu in častna straža. Spored češčenja:

08.00 – 09.00  verniki Cvetne, Soboške in Panonske ulice.
09.00 – 10.00  verniki Kroške in Partizanske ulice
10.00 – 11.00  verniki Poljske, Nove, Vrtne ulice in ulice Ob potoku
11.00 – 11.30  tisti, ki prinašajo velikonočna jedila
11.30               blagoslov velikonočnih jedil
12.00 – 13.00 verniki Malih Bakovec
13.00 – 14.00 verniki Mlinske, Ribiške in ulice Ob Muri
14.00 – 15.00 verniki Zvezne in Prečne ulice
15.00 – 15.30 tisti, ki prinašajo velikonočna jedila
15.30               blagoslov velikonočnih jedil
16.00 – 17.00 verniki Stare in Mladinske ulice
17.00 – 18.00 osebna molitev
18.00 – 19.00 člani ŽPS, ŽK in tisti, ki čez dan niso mogli priti

Obredi velike sobote se začnejo ob 19.00. Zberemo se pri ognju pred cerkvijo. Najprej je blagoslov ognja, velikonočne sveče, nato procesija v cerkev. S seboj prinesite sveče. Ob drugem vzkliku »Kristusova luč« prižgemo sveče v cerkvi. Sledi slavospev velikonočni sveči, branje Božje besede, psalmi, aleluja. Pri slavi se oglasijo zvonovi. Sledi krstno bogoslužje z blagoslovitvijo vode in sveta maša.

 

VELIKA NOČ je dan Gospodovega vstajenja in največji krščanski praznik. Vstajenjska procesija je ob 7.30. Med procesijo pojemo velikonočne pesmi, igra godba na pihala in se oglašajo župnijski zvonovi. Po procesiji je slovesna sveta maša. Druga maša na veliko noč je ob 10.00.

Iskrena hvala vsem tistim, ki ste že ali še boste darovali za rože ob božjem grobu. Vaje za ministrante bodo v četrtek, petek in soboto ob 17.00.

 

Slovesnost prvega sv. obhajila bo v župniji 27. maja. Vabljeni, da naše pripravnike na prvo sveto obhajilo spremljamo z molitvijo.

3. aprila nadaljujemo verouk po urniku.

7. aprila 2018 bo ob 9. v stolnici srečanje bogoslužnih sodelavcev.

11. aprila 2018 bo ob 9. v Veržeju Teološki simpozij.

 

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.