Nov 08 2015

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Zahvalna nedelja

Napovednik:

  • Danes je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja ali Novi svetek. Lepo povabljeni k molitvi. Razpored molitve po ulicah:

08.00 – sveta maša

09.00 – 10.00     Cvetna, Panonska in Soboška ulica

10.00 – sveta maša

11.00 – 12.00     Kroška in Partizanska ulica

12.00 – 13.00     Poljska,  Nova, Vrtna, Ob potoku in Mlinska ulica

13.00 – 14.00     Ribiška, Ob Muri, Prečna in Zvezna ulica

14.00 – 15.00     Mali Bakovci

15.00 – 16.00     Stara in Mladinska ulica

16.00 – 17.00     tisti, ki čez dan ne boste mogli priti

17.00 – sveta maša

Zahvalna nedelja

  • Danes obhajamo tudi zahvalno nedeljo. Hvala veroučencem in katehistinji za sodelovanje. (Slike si lahko ogledate v galeriji). Ko se Bogu zahvaljujemo za pridelke in uspehe ter varstvo, ki smo ga bili deležni, je prav da se zahvalimo tudi drug drugemu. Kot župnik  se zahvaljujem vam rednim nedeljnikom, ki ustvarjamo občestvo vernikov in sodelujemo z molitvijo, petjem in drugim sodelovanjem. Sem spadata seveda tudi ključarja, ministranti, pevci, bralci božje besede, izredni delivci obhajila, voditelji molitve pred mašo, krasilci… Zahvaljujem se vsem, ki v različnih župnijskih skupinah poglabljate svojo vero in organizirate skupne dogodke. Posebej ste pri tem zavzeti v ŽPS in ŽK. Zahvaljujem se tudi vsem, ki radi pomagate pri spravilu drv (tudi prejšnji teden smo imeli akcijo) ali drugih opravilih v cerkvi, župnišču in na vrtu. Zahvaljujem se tudi bolnikom, ki darujejo svoje trpljenje in onemoglost za blagoslov župnije. Hvala tudi za vsako vašo podporo, ki jo osebno namenite meni. Tako v pomoči pri delu, kakor darovih vaših pridelkov in denarnega prispevka za duhovnika. Cenim vašo darežljivost in se zavedam, da si velikokrat odtrgate od svojih skromnih dohodkov. Bog povrni. Tudi vsem, ki me podpirate z molitvijo, iskren  Bog plati. Zahvalim se tudi vsem očetom in mamam, starim staršem, katehistinjama in drugim, ki skrbite za oznanjevanje evangelija in prenos svoje vere naslednjim  rodovom. Hvala tudi za vaš dar, ki ga namenite za župnijsko katehezo.

Zahvalna nedelja

  • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje ŽK.
  • V torek ob 19.00 bo v župnišču srečanje nove zakonske skupine. Če se kakšen par še želi pridružiti, lepo povabljen.
  • V soboto bo ob 17.00 srečanje za vse ministrante v cerkvi.
  • Nova številka Družine je na razpolago.
  • Prejšnji teden smo imeli srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Zahvalna nedelja

Poročilo 6. seje ŽPS Bakovci, 03. 11. 2015

 

Tudi tokratno srečanje smo pričeli z udeležbo pri sveti maši, nato pa smo se v veroučni učilnici, po kratki uvodni molitvi za družine, v študijskem delu pogovarjali o Družini in molitvi in sicer o namenu, ritmih in oblikah družinske in zakonske molitve, pa tudi o osebni molitvi posameznih družinskih članov.

Ugotavljali smo, da je skupna družinska molitev zelo pomembna za življenje družine, se pa razlikuje od družine do družine, glede na starost družinskih članov in njihove potrebe ter želje. Pri tem je odločilnega pomena najti oz. vzeti si čas, ne le za družinsko, ampak tudi osebno molitev in najti pravi način in obliko molitve, saj nas le-ta mora spreminjati in narediti dojemljive in razpoložljive tako za Boga, kot tudi za potrebe in želje družine.

Sledila je kratka seznanitev s dvema aktualnima temama in sicer s problematiko beguncev oz. migrantov ter Novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Glede našega odnosa do beguncev smo bili enotnega mnenja, da smo kot ljudje, predvsem pa kot kristjani, dolžni pomagati tistim, ki so pomoči potrebni; glede Novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa smo v zvezi z referendumom, ki bo v mesecu decembru in na katerem se bo odločalo o njeni uzakonitvi, zavzeli enotno stališče, da se je referenduma nujno potrebno udeležiti.

Izmed aktualnih dogodkov smo najprej omenili današnjo zahvalno nedeljo in celodnevno češčenje oz. Novi svetek, nato pa smo se pogovorili o dekanijskem študijskem srečanju članov ŽPS-ja, ki bo v soboto v Kančevcih in katerega se bodo udeležili tudi predstavniki našega ŽPS-ja.

V nadaljevanju smo dorekli zadnje podrobnosti glede svetopisemskih uric za otroke v starosti od 3 do 6 let, ki jih bomo pričeli izvajati v tem mesecu. V naslednjih dneh boste starši za omenjeno srečanje prejeli vabila, seveda pa vas vabimo, da se nanj odzovete in skupaj s svojimi otroki pridete na prvo srečanje, ki bo 24. novembra ob 16. uri.

Naslednji dogodek, o katerem smo se pogovorili, je miklavževanje, ki bo v župniji v soboto 5. decembra. Letos program pripravljajo devetošolci, s petjem pa ga bodo obogatili naši mladi pevci. Zato vabimo in naprošamo vse veroučence, ki imajo veselje do petja, da se prijavijo ga. Aniti Novak oz. se odzovejo njenemu povabilu za pevske vaje, da bi tako skupaj pripravili lepo praznovanje za naše najmlajše. Starši lahko otroke prijavite in plačate prispevek v višini 10 € do petka, 27. novembra, pri g. župniku.

Nato smo nekaj besed namenili še nedelji Kristusa Kralja in nedelji Karitas, ki ju bomo obhajali 22. in 29. novembra, nato pa nas je g. župnik, v zvezi z bližajočim se škofijskim misijonom, seznanil še z misijonarjenjem škofijskih duhovnikov. Vsako prvo nedeljo v mesecu, začenši z decembrom pa vse do vključno avgusta naslednjega leta, bodo namreč duhovniki murskosoboške škofije maševali vedno v drugi župniji, kar pomeni, da bomo vseh devet prvih nedelj tudi v naši župniji imeli oz. gostili zunanjega, vedno drugega, mašnika. Vsakokratne podrobnosti glede tega bomo dogovarjali in zadolžitve prevzemali sproti.

Pod točko razno smo bili seznanjeni z adventnimi delavnicami – z izdelavo adventnih venčkov. Ker je tako organizacijo kot izvedbo prevzela Župnijska Karitas smo se strinjali, da podrobnosti dogovorijo in uskladijo člani na svoji seji naslednji teden, župljani pa bomo obveščeni o njih preko oznanil.

Ob koncu smo se pogovorili še o krašenju cerkve v zimskem času. Ker smo prejšnjo nedeljo zaključili s krašenjem po ulicah, smo se strinjali s predlogom, da kot minula leta, v zimskem času za cvetje poskrbi župnija, za samo krašenje cerkve pa ga. Petra Smodiš.  V kolikor se ji želi kdo pridružiti, je dobrodošel, svojo pripravljenost pa naj sporoči g. župniku.

Srečanje smo zaključili z molitvijo za škofijski misijon.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.