Arhiv za februar, 2015

Feb 22 2015

1. POSTNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

1. Postna nedelja

Napovednik:

 • Šolske počitnice se končujejo, veroučne pa še nadaljujemo en teden. Ta teden bodo namreč  vsi kateheti v Kančevcih, kjer bo katehetski simpozij. Zaradi tega bo tudi maša v torek in v sredo zjutraj.
 • Otroci, pridite v petek h križevemu potu, v nedeljo pa seveda k sveti maši.

Dekanijski dan-Križev pot na Hotizi Dekanijski dan-Križev pot na Hotizi

 • Nekateri ste v teh dneh vračali izposojene knjige. Prosim, da tudi ostali to naredite do konec meseca februarja. Zaenkrat bomo knjižnico v cerkvi zaprli in skušali urediti primernejši prostor za to v župnišču.
 • Danes vam bodo člani ŽPS prinesli liste s kandidati za nove člane ŽPS. Vsaka družina bo dobila po en list. Pogovorite se med seboj in skupaj izberite dva kandidata, za katera ste prepričani, da bosta lahko izpolnila nalogo, ki jo imajo člani ŽPS. Izpolnjene liste boste lahko v soboto 28. februarja in nedeljo 1. marca prinesli in oddali v škatlo na mizici za tisk.
 • V soboto ob 10. uri bodo v župnišču vaje za otroški pevski zbor. Otroci lepo vabljeni!
 • Iraški kristjani, zlasti tisti na severu Iraka, kjer deluje država ISIS, znana po svojem barbarskem nasilju in katere cilj je spreobračanje množic in obglavljanje kristjanov …, nas prosijo za molitveno podporo. Ne odklonimo jim tega načina pomoči v postnem času. Zaščitni znak posta je tudi molitev. Pomagajmo jim, da bo tudi nam pomagano, ko bomo v stiski ali v preizkušnji.
 • Slovenski škofje vabijo k molitveni devetdnevnici v čast Svetemu Duhu za ohranitev vrednote družine, v dneh od 23. februarja do 3. marca 2015. V devetdnevnici bo sodelovalo tudi Radio Ognjišče, kjer bo vsak dan ob 5. uri molitev rožnega venca, oz. ob 12. uri molitev rožnega venca Božjega usmiljenja – oboje v živo. Vabljeni, da se pridružimo molitvi na ta ali na lasten način.
 • Umrl je Franc Lukač iz Partizanske ulice 1. Pogrebna maša je bila včeraj ob 8. uri, pogreb pokojnika pa bo danes (v nedeljo) ob 13. uri na domačem pokopališču.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Dekanijski dan-Križev pot na Hotizi

Komentarji so izklopljeni za 1. POSTNA NEDELJA

Feb 15 2015

6. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

slušateljice KPŠ

Napovednik:

 • Danes bo ob 15. uri v stolnici v Murski Soboti srečanje bogoslužnih sodelavcev: izrednih delivcev obhajila, bralcev, organistov, pevcev in slušateljev KPŠ-ja. Na srečanje so vabljeni tudi mežnarji ter krasilci in krasilke bogoslužnih prostorov. V molitvi pred Najsvetejšim se bomo Bogu zahvalili  za  prejete milosti in ga prosili za pomoč pri opravljanju omenjenih služb. Po molitveni uri se bo škof ordinarij posebej srečal še z izrednimi delivci obhajila in duhovniki iz župnij, v katerih izredni delivci  opravljajo svojo službo. Slušateljem KPŠ, ki so zaključili prvo ali drugo stopnjo bo škof ob tej priložnosti izročil priznanja. Vabljeni! Več o dogodku (tudi fotografije) najdete na škofijski spletni strani:http://www.skofija-sobota.si/murska-sobota-molitveno-srecanje-bogosluznih-sodelavcev

podelitev spričeval podelitev spričeval podelitev spričeval

 • Začenjamo počitnice, zato  ta teden ne bo verouka. Lepo pa vabljeni vsi veroučenci, starši in drugi verniki k sveti maši, ki bo v sredo na pepelnico zvečer.  Pri sveti maši bo tudi obred pepeljenja in povabilo k postnim prizadevanjem z besedami: »Spreobrni se in veruj evangeliju.«
 • V teh počitniških in še  zimskih dneh je nekaj več časa za branje. Župnijska knjižnica nudi knjige, lahko si jih izposodite, nove knjige pa tudi kupite. Obenem prosim,  da knjige, ki jih imate že dalj časa izposojene in ste jih že prebrali,  vrnete. Hvala.
 • Prihodnjo nedeljo, 22. februarja bo ob 16.00 dekanijski pastoralni dan za našo dekanijo. Zbrali se bomo na Hotizi k molitvi križevega pota. Lepo vabljeni, da se pridružite vsi verniki, da skupaj počastimo trpečega Jezusa in prosimo za beatifikacijo Božjega služabnika Danijela  Halasa.
 • Približuje se datum izbire novih članov v ŽPS. Volilne lističe boste družine prejele naslednjo nedeljo, izpolnjene pa vrnite oz. jih oddajte 01. marca v za to namenjeno škatlico v cerkvi.
 • Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili za čiščenje cerkve in župnišča.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentarji so izklopljeni za 6. NEDELJA MED LETOM

Feb 08 2015

5. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

5. nedelja med letomNapovednik:

 • Hvala molivcem za duhovne poklice v Rožah  ŽRV, ki vsak dan molite. Hvala tudi za vaš dar za maše in za cerkev.
 • V nedeljo, 15. februarja bo ob 15. uri v stolnici v Murski Soboti srečanje bogoslužnih sodelavcev: izrednih delivcev obhajila, bralcev, organistov, pevcev in slušateljev KPŠ-ja. Na srečanje so vabljeni tudi mežnarji ter krasilci in krasilke bogoslužnih prostorov. Slušateljem KPŠ, ki so zaključili prvo ali drugo stopnjo bo škof ob tej priložnosti izročil priznanja.
 • Nova številka Družine je na razpolago. Odslej bodo raznašalci  jemali družino v cerkvi iz  Tam je samo za naročnike.
 • Imeli smo sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 47. seje ŽPS Bakovci, 03. 02. 2015

 

Naše srečanje, zadnje v tem mandatu, smo pričeli z udeležbo pri sveti evharistiji v zahvalo Bogu za njegov blagoslov pri našem 5-letnem delu ter ga nato nadaljevali z molitvijo in z branjem svetopisemske prilike o gorčičnem zrnu in kvasu.

Večji del srečanja smo posvetili refleksiji o opravljenem delu ter o tem, kaj in v kolikšni meri je članstvo v ŽPS doprineslo k našemu osebnemu napredku. Kot izhodišče smo si zato poleg vprašanja: S kakšnimi pričakovanji sem vstopil v ta mandat?  in Kateri moji predlogi in pobude so bile uresničene?, zastavili tudi vprašanje: V čem sem osebno napredoval v 5-letnem delovanju v ŽPS?

V spontanem pogovoru, ki je sledil, smo, ob izraženi  hvaležnosti in veselju, da nam je z izvolitvijo v ŽPS bila dana možnost, da sooblikujemo in soustvarjamo župnijsko dogajanje, omenili še zadovoljstvo nad našim dobrim medsebojnim sodelovanjem in razumevanjem – tako med nami člani, kot tudi z g. župnikom in z vsemi župljani ter zadovoljstvo tudi nad tem, da so pobude vseh članov bile enakopravno obravnavane in po možnostih tudi uresničene. To potrjuje dejstvo, da nam je v minulih letih s skupnimi močmi uspelo uspešno izvesti neštete pastoralne dogodke – ne le tiste ustaljene, ampak tudi nove. Kot najpomembnejšo in največjo vrednost članstva in dela v ŽPS-ju pa smo izpostavili našo duhovno in osebnostno rast ter poglobitev in utrditev naše osebne vere, h čemur je v veliki meri pripomogla vsakokratna duhovna poglobitev najprej ob branju, nato pa še ob razlagi, razmišljanju ter pogovoru o prebrani božji besedi. Veliko dragocenost smo prepoznali tudi v medsebojni podelitvi misli o našem doživljanju različnih življenjskih situacij, tudi preizkušenj, njihovo bogastvo pa je toliko večje in dragocenejše, ker smo med sabo podelili tudi zelo osebna doživljanja, izkustva in misli.

Izmed aktualnih dogodkov, ki jih bomo še izvedli v našem mandatu, smo najprej omenili srečanje bogoslužnih sodelavcev v stolnici, ki bo naslednjo nedeljo t.j. 15. februarja in kjer bodo tudi tri naše župljanke prejele spričevalo o zaključeni I. stopnji KPŠ (katehetsko pastoralne šole). Vabimo člane vseh skupin, ki delujejo v župniji, da se omenjenega srečanja udeležijo.

Naslednji dogodek je praznik sozavetnika naše bakovske župnije – Jožefovo, ki ga bomo obhajali  19. marca. Predlog, da tega dne medse povabimo zunanjega mašnika ter za slovesno sveto mašo zvečer pripravimo in sodelujemo z uvodi, smo soglasno podprli, nato pa smo še dogovorili, razdelili ter prevzeli  zadolžitve v zvezi s pripravo in izvedbo materinskega oz. starševskega dne, ki ga bomo praznovali v soboto, 28. marca. Kot običajno bomo prireditev pripravili in  izvedli v sodelovanju s KS, OŠ in vrtcem.

Pod točko razno smo dopolnili seznam predlogov za novo članstvo ŽPS-ja, volitve v katerega bodo na drugo postno nedeljo. Volilne lističe po posameznih volilnih okrajih boste župljani oz. družine prejele v poštne nabiralnike, že sedaj pa naprošamo župljane, da jih izpolnjene oddate v za to pripravljeno škatlico na mizici za verski tisk, bodisi v soboto 28. februarja ali pa v nedeljo 01. marca.

S strani predstavnika v Dekanijskem pastoralnem svetu smo bili nato seznanjeni še z dekanijskim pastoralnim dnevom Mursko-soboške dekanije, ki bo v nedeljo 22. februarja, v okviru katerega bo izvedena molitev Halasovega križevega pota na Hotizi, pri katerem bodo sodelovali tudi predstavniki naše župnije ter nas na kratko seznanil še s potekom priprave na škofijski misijon, ki bo leta 2016.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

 

Ob ob izteku mandata se člani ŽPS iskreno zahvaljujemo g. župniku za izkazano zaupanje, spodbujanje, vodenje ter usmerjanje nas članov v minulih letih »službovanja« v ŽPS. Brez tega ter brez trdne podpore, ki smo je bili s strani g. župnika vedno deležni, se ne bi z zadovoljstvom in upravičeno tudi s ponosom ob koncu mandata ozirali na opravljeno delo in minula leta.

Iskrena hvala tudi vsem župljanom in župljankam, da ste vedno z veseljem in z odobravanjem sprejemali in se odzivali na naša povabila ter prošnje za pomoč pri izvedbi marsikaterega pastoralnega dogodka.

Ob taki naši skupni pripravljenosti in razpoložljivosti, je vsem nam uspelo, v minulih 5-tih letih, v  župniji ustvariti precej raznoliko, živo in duhovno ter vsebinsko bogato pastoralno dogajanje.

Bogu hvala za to!                                                          Člani ŽPS Bakovci

Komentarji so izklopljeni za 5. NEDELJA MED LETOM

Feb 01 2015

4. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

4. nedelja med letom

Napovednik:

 • Jutri (v ponedeljek) je praznik Gospodovega darovanja – svečnica. Pri večerni sveti maši bo blagoslov sveč, potem pa bomo vsi šli v procesiji s prižganimi svečami mimo župnišča in nazaj v cerkev, kjer bomo nadaljevali sveto mašo (če bo močna poledica, bo procesija samo za najpogumnejše). Sveče lahko kupite že danes in jih jutri prinesete blagoslovit. Cena okrašene sveče je 2€, neokrašene pa 1,50 €. Te sveče lahko prižgete ob večerih, ko se kot družina zberete k molitvi ali ob drugih družinskih praznikih ali kadar duhovnik prinese bolniku obhajilo na dom.

4. nedelja med letom

 • V ponedeljek po maši bo srečanje ŽK. Ob tem se želim še enkrat zahvaliti vsem, ki ste sodelovali pri akciji »Za streho nad glavo«. Pokazali ste veliko sočutja in konkretne pomoči. Ta projekt je občina izbrala kot »Naj dobrodelni projekt v občini Murska Sobota« in ŽK Bakovci v četrtek podelila občinsko priznanje.
 • V torek bo srečanje ŽPS. Začnemo s sveto mašo ob 18.00.
 • V četrtek po večerni sveti maši bo srečanje biblične skupine.
 • Ta teden je prvi  četrtek, petek in sobota. Vabljeni k molitvi. V petek bom obiskoval bolnike na domu.
 • V petek ob 17.00 bo v župnišču srečanje raznašalcev verskega tiska.
 • Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago.

4. nedelja med letom

Komentarji so izklopljeni za 4. NEDELJA MED LETOM