Maj 11 2014

4. VELIKONOČNA NEDELJA, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

Objavljeno v Oznanila

Jezus dobri pastir

Napovednik:

  • V torek po sveti maši bo srečanje za romarje v Međugorje.
  •  V četrtek po sveti maši bo srečanje biblične skupine v župnišču. Vabljeni.
  •  V petek začenjajo prvoohajanci devetdnevno molitveno pripravo na prvo sveto obhajilo, zato so vsak večer vabljeni k sveti maši. Pred sveto mašo bomo imeli tudi vaje za petje in drugo sodelovanje, zato naj pridejo vedno 20 minut pred mašo.
  • V soboto imajo duhovno obnovo v Kančevcih. Začnemo ob 9.00 in zaključimo ob 15.00. Nato bo v župnijski cerkvi sv. Ane ob 17.00 prva sveta spoved.  Povabljeni tudi starši, da skupaj s svojimi otroki pristopite k sveti spovedi in tako s prejemom zakramentov in z molitvijo podprete svoje otroke na poti vere.
  •  Vsak večer imamo v cerkvi  šmarnice. Poslušamo zgodbe iz Blaževe družine o »pomembnih  rečeh«, molimo litanije in prepevamo majniške pesmi. Lepo povabljeni otroci in odrasli


Poročilo 41. seje ŽPS Bakovci, 5. 5. 2014

 

Tudi tokratno srečanje smo pričeli z udeležbo pri sveti evharistiji, nato pa smo po prebranem svetopisemskem odlomku Pot v Emavs,  v  nekajminutnem osebnem premišljevanju razmislili o tem, ali tudi nam, podobno kot dvojici iz Emavsa, srečanje in prejem Jezusa pod podobo hostije »odpira oči«, vnema srce in nas spreminja ter preoblikuje v življenju. S svojimi osebnimi doživetji in mislimi ob tem srečanju z Njim, ki nas pomiri, razvedri, nas napolni z upanjem in nam vedno znova daje moči, da poskušamo postati boljši kristjani, smo se nato tudi obogatili med sabo.

Sledil je pogovor o aktualnih dogodkih, kjer smo se najprej dotaknili šmarnične pobožnosti. Dogovorili smo se, da tudi letos pridne šmarničarje – veroučence zadnji dan šmarnic nagradimo in sicer s popoldanskim družabnim srečanjem, kjer si bo lahko vsak sam, seveda po svoji želji in okusu sestavil, nato pa tudi spekel okusno in slastno pizzo.

Glede slovesnosti prvega svetega obhajila v naši župniji smo v nadaljevanju najprej oblikovali ekipo, ki bo v soboto 17. maja, ko bodo naši bodoči prvoobhajanci v župnijski cerkvi opravili prvo sveto spoved, pripravila pogostitev zanje, ter ekipo, ki bo v nedeljo, na dan same slovesnosti prvega svetega obhajila t.j. 25. maja, pogostitev pripravila za prvoobhajance in njihove starše. Seveda naprošamo starše provoobhajancev, da po že ustaljeni praksi, v nedeljo, med 9. do 10. uro, v župnišče v ta namen prinesejo nekaj peciva in pijače

Večino srečanja smo namenili sedaj že tradicionalnemu Dnevu Župnije in Krajevne skupnosti, ki bo 22. junija v ŠRC in v zvezi z omenjenim dogodkom tudi prevzeli in razdelili posamezne zadolžitve. Podprli smo predlog g. župnika, da na omenjeni prireditvi mašuje dr. Ivan Štuhec, moralni teolog, nato pa smo oblikovali še ekipo, ki se bo že naslednji teden sestala s predstavniki KS in dogovorila ter uskladila vse podrobnosti glede izvedbe omenjenega dogodka. Da pa se naše druženje ne bi končalo s pogostitvijo, ampak bi tudi popoldanske ure preživeli v veselem druženju in medsebojnem pogovoru, smo predlagali, da letos pri družabnih igrah, ki sledijo uradnemu delu srečanja, sodelujejo tudi ekipe vseh 8. volilnih okrajev naše župnije. Prevzeli smo obvezo, da vsak v svojem okraju oblikuje ekipo vsaj 6. tekmovalcev. Vabimo in naprošamo župljane, ki ste pripravljeni pri omenjenih igrah sodelovati, da to sporočite vašemu predstavniku ŽPS-ja oz. da se njegovemu povabilu odzovete.

Glede župnijskega oratorija, ki bo od 25. do 27. junija v župnišču oz. v šotoru na ŠRC, smo se dogovorili, da veoučenci prijavnice zanj dobijo pri verouku oz. bodo na razpolago tudi na mizici za verski tisk, izpolnjene pa naj jih vrnejo katehistinjama oz. g. župniku in to najpozneje do 01. junija, da bi lahko glede na število prijavljenih otrok, pravočasno pristopili k pripravi vsega potrebnega.

Pod točko razno smo najprej nekaj besed namenili župnijski spletni strani, nato pa smo se pogovorili še o krašenju cerkve po ulicah, s čemer bomo pričeli v juniju. Seznam krašenja po ulicah je pripravljen in je župljanom na vpogled na oglasni deski v cerkvi.

Ob koncu nas je g. župnik seznanil še s pobudo g. Roberta Smodiš, da pripravimo in izvedemo nogometni turnir med veteranskimi ekipami nekdanjih predelov Bakovec, kar je v njegovih oz. v naših mladih letih bila skorajda vsakodnevna oblika druženja. Povabilo tekmovalcem v starosti 30 let in več, ter samo sestavo ekip je prevzel g. Robert Smodiš, člani ŽPS pa smo predlagali, da turnir izvedemo v popoldanskih urah na dan Župnije in KS Bakovci, saj je tudi lanskoletno nogometno srečanje med ekipo duhovnikov in ekipo Buzetovih bilo lepó obiskano in je bila lepa priložnost za nadaljevanje veselega in sproščenega druženja med župljani.

Srečanje smo zaključili z Marijino pesmijo in kratko molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.