Okt 06 2013

27. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

Frančiškova nedelja

Napovednik:

  • Hvala vernikom iz Ribiške ulice, ki so okrasili cerkev, za prihodnjo nedeljo prosim, da jo okrasijo verniki iz Partizanske ulice.
  • Danes zvečer ob 20.00 se v Murski Soboti začenjajo Delavnice molitve in življenja. Lepo povabljeni vsi, ki želite narediti nekaj več na področju osebne molitve.
  • V mesecu oktobru smo še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca doma in tudi v cerkvi. Otroci bodo v cerkvi vodili molitev rožnega venca v ponedeljek 3. in 4. razred; v torek 7. , 8. in 9. razred; v petek  5. in 6. razred; ob nedeljah povabljeni, da bi se vključevali tudi odrasli.
  • V Murski Soboti se 11. oktobra ob 20.00 začenja katehumenat za odrasle – priprava na prejem zakramentov.

Frančiškova nedelja

  • V sredo ob 18.00 bo srečanje za vse bralce božje besede. Vabljeni tudi novi bralci.
  • V soboto, 11. oktobra s sveto mašo ob 8.00 v naši župnijski cerkvi začenjamo 24 urni Svetopisemski maraton. Povabljeni k poslušanju in k branju božje besede čez ves dan in tudi čez noč. Tisti, ki ste pripravljeni brati, se vpišite na razpored. Hvala.

Frančiškova nedelja

  • Srečanje za ministrante bo v soboto ob 9.00 v župnišču.
  • Prihodnjo nedeljo bo molitveno srečanje molivcev rož ŽRV v Turnišču. Povabljeni, da se po Rožah organizirate in se v čimvečjem številu udeležite srečanja.

Frančiškova nedelja

  • V mesecu oktobru bo priprava na krst za starše in botre v četrtek, 18. oktobra ob 16.30 v župnišču, krsti pa bodo v nedeljo, 27. oktobra ob 10.00.
  • Nova številka Družine je na razpolago.


Prisluhnimo zapisniku seje ŽPS.

Poročilo 34. seje ŽPS Bakovci, 1. 10. 2013

 
Tudi tokratno srečanje smo pričeli z uvodno molitvijo in branjem svetopisemskega odlomka ter v osebnem premišljevanju, ki je sledilo, poskušali najprej vsak pri sebi najti odgovor na vprašanje »Ali se kdaj sprašujem, kaj Bog v resnici pričakuje od mene?« in »Kje v mojem življenju se pozna, da sem kristjan?«.
Svoja mnenja in ugotovitve smo ob koncu razmišljanja podelili med sabo in menili, da je, v današnjem vedno hitrejšem in hrupnejšem svetu, kjer glavno mesto zavzemajo različne nepomembne in obrobne stvari, kjer za Boga enostavno zmanjkuje časa, kjer želimo vedno več in boljše, velikokrat težko biti kristjan in živeti, pričevati in udejanjati Božjo besedo v življenju. Zato smo bili mnenja, da si je potrebno v življenju postaviti meje, se znati tudi ustaviti in umiriti ter v molitvi, v branju in premišljevanju svetega pisma ter prejemanju zakramentov najti in črpati moč in ljubezen, ki jo lahko nato razdajamo, predvsem pa živimo v svojem življenju.

Pogovor o aktualnih dogodkih smo pričeli s pogovorom o molitvi rožnega venca, ki jo bodo v mesecu oktobru, kot pretekla leta, pred večernimi svetimi mašami, vodili izmenično veroučenci, skupaj z g. župnikom in katehistinjama. Ker smo v tem mesecu k molitvi rožnega venca vsi še posebej povabljeni, smo sprejeli sklep, da v mesecu oktobru molitev rožnega venca pred nedeljskimi svetimi mašami organiziramo tako, da poleg rednih molivk, ki bodo kot običajno pričele z molitvijo, k molitvi posameznih skrivnosti povabimo tudi ostale župljane. Določili smo člane, ki so skupaj z g. župnikom prevzeli naloge za pripravo in izvedbo molitve.

Že naslednji konec tedna, t.j. 12. in 13. oktobra bo v naši župniji MSM – neprekinjeno 24-urno branje Božje besede. Ker je za nemoteno izvedbo dogodka potrebno kar lepo število bralcev (okrog 70), vabimo in naprošamo vse župljane, da se vključijo v branje Božje besede in do srede, 09. oktobra, na seznam, ki je izobešen na oglasni deski ob vhodu v cerkev, zapišejo želeno uro branja ali pa da to sporočijo ga. Jožici Bencak, ki je prevzela organizacijo in izvedbo dogodka.

Nekaj besed smo v nadaljevanju namenili še molitvenemu srečanju rož ŽRV, ki bo 13. oktobra v Turnišču ter misijonski nedelji, ki jo bomo obhajali 20. oktobra. Tega dne bo v naši župniji tudi srečanje zakonskih jubilantov, zato smo dorekli in dogovorili še zadnje zadolžitve v zvezi z izvedbo omenjenega dogodka.

Ob koncu nas je katehistinja seznanila še z aktivnostmi v zvezi z oratorijskim dnem za otroke, ki bo v župniji v soboto, 26. oktobra. Vabimo vse veroučence in mlade, da se tega dne pridružijo raznim ustvarjalnim delavnicam in športnim igram ter tako preživijo lep in bogat dan z roko v roki z Bogom, z molitvijo in s prijatelji.

Ker je z vidika števila pastoralnih dogodkov mesec oktober kar precej »živahen«, smo se strinjali, da enodnevno župnijsko romanje, ki smo ga običajno pripravili in izvedli v mesecu oktobru, letos izjemoma prestavimo v čas po božiču in ga združimo z ogledom jaslic in cerkvá v naši okolici.

Pod točko razno smo se dogovorili še o izvedbi sodelovanja na zahvalno nedeljo, g. župnik pa nas je seznanil še s seminarjem za člane ŽPS-jev murskosoboške škofije, zato smo izbrali 5 predstavnikov, ki se ga bodo v Kančevcih 15. novembra tudi udeležili.

Ker konec meseca oktobra prehajamo na zimski letni čas, smo podprli tudi predlog, da se temu primerno premaknejo ure jutranjega oz. večernega zvonenja v cerkvi in sicer na 7. uro – tako zjutraj, kot zvečer.

Sejo smo zaključili s kratko molitvijo in druženjem ob pogostitvi.

foto: Vinko Lukač

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.