Sep 08 2013

23. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

verouk 2013/14

Napovednik:

  • Srečanje za vse ministrante bo v petek ob 18.00 v župnišču. Po maši pa bo srečanje za mlade v Veržeju (ob 18.40 gremo iz Bakovec).
  • Do nedelje se mladi prijavite za romanje v Stično, ki bo 21. septembra. Prispevek za prevoz je 10€.
  • V soboto bo molitveno srečanje v Turnišču. Vabljeni molivci rož ŽRV in drugi molivci za duhovne poklice ter ministranti. Ministranti se zberemo pred cerkvijo v Bakovcih ob 9.00, vrnemo pa se okrog 13.00. Naprošam še kakšne starše za pomoč pri prevozu.
  • Hvala vernikom iz Vrtne ulice, ki so okrasili cerkev, za prihodnjo nedeljo prosim, da jo okrasijo verniki iz ulice Ob Potoku.
  • Nova številka družine je na razpolago.
  • Prihodnjo nedeljo bodo pri sveti maši ob 10.00 sodelovali vsi veroučenci. Vabljeni otroci, starši in botri, da pridete in bomo skupaj prosili za blagoslov ob začetku šolskega leta.


Razpored verouka za leto 2013/14:

RAZRED:
TOREK
(katehistinja Marjana)
PETEK
(katehistinja Nives)
PETEK
(župnik)
1. razred
17.00
2. razred
14.00
3. razred
15.00
4. razred
14.00
5. razred
13.15
6. razred
15.00
7. razred
14.00
8. razred
15.00
9. razred
16.00
mladi
20.00

Prvi razred ima verouk skupaj s starši.

Spoštovani starši!

Vaš/a sin/hči bo tudi letos obiskoval/a verouk. Vabim vas, da pridete vsi starši na vpis, ki bo 9. in 10. septembra 2013 od 7.00 do 9.00 ure ter od 16.00 do 18.00 ure v učilnici v župnišču. To bo priložnost, da se pogovorimo vprašanjih, ki vas zanimajo.
Tudi letos vas prosim, da po svojih zmožnostih daste svoj prispevek za kritje stroškov kateheze. Kdor more, je povabljen, da prispeva 2 x 20 €. V Kolikor katera družina ne more plačati prispevka (za drugega šoloobveznega otroka je v vsakem primeru polovična cena, za naslednje pa ni prispevka), se bomo o tej možnosti pogovorili. Hvala.
Blagoslovljeno leto želim in vesela srečevanja pri nedeljskih svetih mašah in urah kateheze vam želim!

Prisluhnimo poročilu seje ŽPS…

Poročilo 33. seje ŽPS Bakovci, 4. 9. 2013


Naše prvo srečanje v novem pastoralnem letu smo pričeli z uvodno molitvijo ter po prebranem svetopisemskem odlomku in uvodnem razmišljanju, nadaljevali z meditacijo ob vprašanjih: »Kako sta se svetopisemski odlomek in razmišljanje ob njem dotaknila mene osebno?« in »Kaj sem se naučil iz napačnih, kaj iz pravih odločitev, ki sem jih v življenju sprejel?«.
Porojene misli smo nato podelili med sabo in bili enotnega mnenja, da nas je najbolj nagovorila ljubezen do bližnjega, v moči katere kristjan zmore razdajati vse kar ima, pa ne le v materialnem smislu, ampak da dá samega sebe »na razpolago« bližnjemu, tako, da mu je v tolažbo, oporo in v pomoč. Pri drugem vprašanju smo bili mnenja, da na posamezne življenjske situacije velikokrat nimamo vpliva, čeprav občasno s svojimi, včasih celo nepremišljenimi odločitvami, povzročimo ali pa pripomoremo k nastanku kočljive in težke situacije; tako zase, kot za bližnje. Zato smo izpostavili pomembnost in potrebnost medsebojnega odpuščanja, molitve, prejemanja zakramentov ter nevdajanja pomilovanju in obupu, kar skupaj je, seveda ob veri in zaupanju v Boga ter izročanju vsega v Njegove roke, kažipot, kateremu moramo kristjani v življenju slediti.

V študijskem delu smo nekaj besed namenili pastoralnemu načrtovanju v župniji in zastavljenemu cilju, ki ga želimo uresničiti. Cilj ostaja enak lanskoletnemu – torej iskanje, poglabljanje in obnavljanje naše osebne vere. Načrtovanje posameznih pastoralnih dogodkov smo preložili na naslednjo sejo in se tokrat pogovorili le o posameznih dogodkih v mesecu septembru.

Tako smo najprej omenili katehetsko nedeljo, ki jo bomo obhajali 15. septembra; nato molitveni dan za duhovne poklice, ki bo 14. septembra v Turnišču ter srečanje mladih v Stični, ki bo v soboto 21. septembra.
Že naslednji dan, t.j. 22. septembra bomo obhajali Slomškovo nedeljo. Ker je Slomšek med drugim tudi zavetnik kmetovalcev in vinogradnikov, smo se strinjali s predlogom, da to nedeljo, prvikrat v naši župniji, izvedemo blagoslov traktorjev.
Že v lanskem pastoralnem letu smo v našo sredo povabili p. Karla Gržana, vendar se našemu vabilu ni mogel odzvati, zato pa prihaja med nas v sredo, 25. septembra. Zvečer ob 18. uri bo v dvorani vaškega doma imel predavanje, na katerega seveda vabimo vse župljane, še posebej pa vse starše.
V nadaljevanju nas je g. župnik seznanil s izvedbo Delavnic molitve in življenja, ki se bodo pričele v sredini meseca septembra v Murski Soboti. Glede na to, da je v župnijskih anketah bil izkazan interes za omenjene delavnice, vabimo vse, ki ste predlagali izvedbo le-teh, kakor tudi vse ostale zainteresirane župljane, še posebej pa bralce božje besede, da se jih udeležite.

Pod točko razno smo bili s strani g. župnika seznanjeni s pobudami nekaterih župljanov, da bi vsaj enkrat v tednu bila sveta maša v jutranjih urah, s čemer bi omogočili obisk bogoslužja tudi tistim, ki imajo popoldanski delovni čas. In ker je v letošnjem pastoralnem letu kar nekaj dogodkov, tako na župnijski, kot tudi na škofijski ravni osredotočenih na srede popoldan, smo podprli predlog, da se svete maše ob sredah v bodoče obhajajo zjutraj ob 8. uri. Z omenjeno spremembo bomo pričeli že naslednjo sredo, t.j. 11. septembra.

Ob koncu smo namenili še nekaj besed nameravanemu srečanju bralcev božje besede. Naprošamo bralce, ki iz tehtnega razloga bodisi želijo spremembo seznama bralcev, bodisi da te službe več ne morejo opravljati ali pa se želijo v skupino na novo priključiti, da to do 20. septembra sporočijo Jožici Bencak, Marjani Fister ali pa Gabiki Vurcer.

Sejo smo zaključili z molitvijo in druženjem ob pogostitvi.

foto: Vinko Lukač

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.