Arhiv za 16 junija, 2013

Jun 16 2013

11. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

VAN_1006

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri sveti maši. Posebej hvala g. Goranu za darovano sveto mašo in pridigo. Hvala seveda vsakemu, saj smo skupaj ustvarjali razpoloženje molitve. Hvala tudi vsem, ki ste prinesli vino in sladke dobrote. Galerija je v pripravi!

VAN_1024
VAN_1040

Zaključili smo veroučno leto. Hvala katehistinji Marjani in vsem, ki ste z molitvijo in dobro besedo spremljali katehetsko delo čez leto. Dragi starši in otroci, vabim vas, da tudi tam, kjer boste na dopustu oz. počitnicah, ne pozabite na Boga. (Mnogo počitniških duhovnih programov je pripravljenih. Izberite katerega.)

VAN_1035

Prihodnjo nedeljo po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom na dom

Poročiti se želita ženin MATJAŽ CÖR, sin Emila in Hermine roj. Gomboc, doma iz Soboške ulice 45 v Bakovcih ter nevesta IRIS PERTOCI, hči Petra in Ivane roj. Šeruga, doma iz Rankovec 48/a, župnija Tišina.

Prisluhnimo poročilu seje ŽPS…

Poročilo 32. seje ŽPS Bakovci, 12. 6. 2013


Naše delovno srečanje, zadnje v tem pastoralnem letu, smo kot običajno pričeli z uvodno molitvijo in z molitvijo rožnega venca v čast Svetemu Duhu, nato pa smo srečanje nadaljevali s pogovorom o procesu načrtovanja v prihodnjih letih, skladno s smernicami oz. priporočili slovenskega pastoralnega načrta PIP, s katerim smo se skozi vso pastoralno leto seznanjali in ob njegovem prebiranju ugotavljali oz. analizirali stanje v naši župniji.

Ker smo v župniji že v začetku pastoralnega leta pripravili in sprejeli pastoralni načrt, smo večji del srečanja posvetili preverbi doseganja oz. izpolnitvi v njem zadanih ciljev.
V pogovoru, ki je sledil, smo ugotavljali, da smo večino zadanih nalog oz. ciljev uresničili; nekateri pa kljub našemu prizadevanju ostajajo uresničeni le delno in si bomo za njihovo uresničitev prizadevali v prihodnjem oz. v prihodnjih letih. Pri tem smo prvenstveno izpostavili majhno oz. neudeležbo mladih pri svetih mašah in pomanjkanje njihovega zanimanja za Boga in za vero. Bili smo mnenja, da velikokrat razlog za tako stanje ni pomanjkanje vere v sami družini in slab zgled staršev, ampak so velikokrat raznorazni škandali, ki se v zadnjem času pojavljajo v Cerkvi razlog oz. povod, da ta populacija (pa tudi srednja generacija) opušča obisk svetih maš in se sčasoma tudi oddalji od Boga. Menili smo, da bi bilo o tovrstnih težavah v Cerkvi potrebno večkrat javno spregovoriti in jih pojasniti, saj smo o njih največkrat seznanjeni s strani medijev, katerih poročanje pa zna biti še kako pristransko, kar pa posledično povzroča nezaupanje, dvome in negotovost.
V nadaljevanju smo nato po posameznih ciljnih skupinah preverili konkretno uresničitev v pastoralnem načrtu zastavljenih ciljev. Za skupino veroučencev smo izrazili prepričanje, da je z rednimi tedenskimi katehezami, v katerih se jim je približevala lepota in bogastvo vere ter z vključevanjem v sodelovanje pri svetih mašah, cilj dosežen; pri skupini mladih smo bili mnenja, da še vedno »premoremo« nekaj mladih, ki aktivno sodelujejo v župniji in se tudi redno udeležujejo mesečnih srečanj za mlade v Veržeju; za skupino odraslih so bile v župniji, skladno z pastoralnim načrtom, pripravljene in izvedene kateheze za starše, preko animiranja pri svetih mašah pa smo jih tudi spodbujali, da skupaj s svojimi otroki le-te vsaj ob nedeljah in praznikih tudi redno obiskujejo. Za zadnjo ciljno skupino zakoncev pa smo ugotavljali, da se člani zakonskih skupin redno udeležujejo mesečnih srečanj, nekateri zakonci pa občasno pripravijo tudi t.i. družinske večere.
Velik napredek smo po našem mnenju dosegli na področju poglabljanja verskega znanja, saj smo skozi vse leto preko platna, po posameznih sklopih, župljanom prikazovali vsebine iz Katekizma katoliške Cerkve in tako utrdili, poglobili, pa tudi povečali naše versko znanje in zanimanje za verske resnice, h čemer so nas spodbujale tudi misijonske skrinjice, ki so v adventu že tretjič obiskale domove po naši župniji in vsebino katerih je med drugim sestavljal tudi KKC.

Izmed aktualnih dogodkov, ki nas čakajo v mesecu juniju, pa tudi v času dopustov, smo najprej omenili in dorekli zadnje podrobnosti pri pripravi in izvedbi sedaj že tradicionalnega srečanja Bakovčank in Bakovčanov, ki bo v nedeljo 16.06.2013 na ŠRC in nekaj besed namenili tudi nagradnem pikniku za šmarničarje. Slednji bo v petek 21.06.2013.
V nadaljevanju smo se dotaknili Aninega proščenja, ki bo v župniji 28.07.2013 in v zvezi z njegovo izvedbo prevzeli posamezne naloge.
Izmed dogodkov v mesecu avgustu, ki pa od nas ne zahtevajo posebnih zadolžitev in aktivnosti, smo omenili najprej škofijsko molitveno srečanje za člane ŽPS, nato pa še romanje s kolesi k Mariji pod logom v Turnišče, ki bo 14.08.2013 zvečer.
Ob koncu smo izbrali še predstavnika, ki bo dne 30.06.2013, v stolni cerkvi v Murski Soboti, pri slovesnem bogoslužju ob 1150-letnici prihoda sv. bratov Cirila in Metoda, zastopal našo župnijo.

Srečanje smo tokrat zaključili z marijino pesmijo.

Komentarji so izklopljeni za 11. NEDELJA MED LETOM