Nov 18 2012

33. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

Iskren »Boug plati« vsem, ki ste v četrtek pomagali pri žaganju drv in ki ste poskrbeli, da nismo bili lačni. Eno prikolico drv smo darovali tudi sestram v Turnišče. Povabljeni, da se kdaj ustavite v njihovi kapeli. Program njihovih molitev je na internetni strani škofije.
Birmanskih skupin v soboto nismo imeli. Po molitvi, premisleku in pogovoru s katehistinjo sem spoznal, da imajo obliko birmanskih skupin že pri verouku. Zgled animatorjev in njihovo pričevanje pa se naj dogaja ob nedeljah, ko so vsi skupaj pri sveti maši. Če veroučenci ne hodijo redno k sveti maši ne morejo prejemati zakramentov. Zato vas starši in stari starši, botri in sorodniki, vabim, da pomagate otrokom spoznati vrednost svete maše.
Danes bodo izredni delivci obhajila po sveti maši ob 8. nesli bolnikom obhajilo na dom.
V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine – sv. Ana.
V četrtek ob 16.00 bodo v župnišču vaje za kitariste.
V soboto po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine – sv. Jožef.
V soboto, 24. 11. bo ob 19.00 dekanijsko srečanje za mlade. Dobimo se ob 18.30 pred župniščem.

Teden, ki je pred nami je posvečen zapornikom. Molili bomo za žrtve nasilja in za kaznjence in z a njihove domače. V medsebojnem sodelovanju naj bi si bili v pomoč pri odločanju za pravično življenje.
Ta teden bo redni verouk za vse razrede. V sredo in četrtek ob 16.00 ste povabljeni tudi starši. Skupaj z otroki boste izdelali adventni venec za vašo družino. Za adventni venec prinesite s seboj: obroč (premera 15-30 cm), ki je osnova adventnemu vencu; zelenje (eno vrečko odvisno od velikosti obroča); vrvico (3-5 m); štiri žeblje; 4 vijoličaste sveče.
Vsi ste povabljeni tudi v delavnico izdelovanja adventnih vencev, ki bo v petek dopoldne od 9.00 – 12 .00 in popoldne od 14.00 – 17.00 ter v soboto dopoldne od 9.00 – 12.00. Te vence bomo v nedeljo prodajali. Prispevek bo namenjen delovanju Župnijske Karitas. V kolikor lahko prinesete tudi kaj zelenja, se priporočamo.

Slovenska Karitas vabi k dobrodelnosti ob posledicah poplav, ki so se dogajale 3. do 5. novembra. Marsikomu so uničile vso ozimnico in vse, kar je bilo v kletnih prostorih. Denarno pomoč lahko nakažete po položnici, ki je na mizici pri izhodu iz cerkve (ali na naslov: SLOVENSKA KARITAS, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56 0214 0001 5556 761; Namen: POPLAVE 2012; Sklic: 00 6220).

Približuje se god sv. Miklavža. Letos bomo imeli miklavževanje v petek, 7. 12. 2012 ob 16.00. Prijavite se lahko do 2. 12. 2012. Cena je 10 €.
Sklep Slomškovega leta bo v Murski Soboti na nedeljo Kristusa Kralja ob 10.00.
Knjigo Kronogrami, ki jo je napisal g. Smej, še lahko kupite za 22 €.

Nova številka Družine je na razpolago.

V sredo smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 25. seje ŽPS Bakovci, 7. 11. 2012


Srečanje smo pričeli z uvodno molitvijo ter se nato preko Slovenskega pastoralnega načrta seznanili s prednostmi, ki jih vidimo v Cerkvi na Slovenskem in ki so obenem tudi izhodišča za pastoralno prenovo. Od predstavljenih izhodišč smo se v razgovoru, ki je sledil, omejili le na dve izmed njih in sicer: Katoliške tradicije oz. ljudske pobožnosti v župniji ter Zavzeto in marljivo delo pastoralnih delavcev. Pri tem smo ugotavljali, da imamo v naši župniji precej ljudskih pobožnosti in običajev pa tudi precej prostovoljnega, zavzetega in marljivega dela na vseh področjih. Vsekakor je slednje velika prednost, saj v marsikateri župniji ni opaziti take zavzetosti, niti složnosti ter pripravljenosti za delo in je vse pohvale vredno dejstvo, da se na številne potrebe župnije odzovemo ne le člani ŽPS in Karitas, ampak večina župljanov in tako skupno sodelujemo in soustvarjamo »živo« župnijo.

Po pregledu zapisnika prejšnje seje, kjer smo ugotavljali, da smo vse zadane naloge uspešno in v celoti izpeljali, smo se pogovarjali o aktualnih dogodkih, ki nas čakajo v mesecu novembru.

Nekaj dogodkov je že za nami: celodnevno čaščenje-Novi svetek, Martinova nedelja ter delovna akcija-spravilo drv. Ker se približuje advent, smo se pogovarjali tudi o delavnicah izdelave adventnih venčkov (kakor je bilo povedano v oznanilih). V delavnicah bo poskrbljeno tudi za razlago simbolike adventnih vencev in adventa.

Posebno skrb smo namenili našim misijonskim skrinjam, ki bodo s prvo adventno nedeljo ponovno stopile na pot po župniji in se dogovorili za pripravo vsebine skrinjic. Istega dne pa bo na pot po župniji stopila tudi naša Marija Romarica, ki bo v adventu obiskovala bolnike.
Pod točko razno nas je g. župnik seznanil s pripravljenostjo g. Roberta Smodiša, da vodi in poučuje igranje kitare ter s pevskimi vajami za mlade pevce, s katerimi smo že pričeli.

Katehistinja Marjana Talian nas je seznanila še z željo oz. pripravljenostjo nekaterih birmancev, da delajo na karitativnem področju v župniji, zato smo se strinjali s predlogom, da jih ŽK v mesecu decembru vključi v svoje aktivnosti.

V nadaljevanju je bil g. župniku podan očitek nekaterih župljanov o njegovi nedosegljivosti v župnišču ter pomislek glede branja oz. oznanjevanja svetih maš na pokopališču po pogrebu. G. župnik nas je seznanil s svojimi zadolžitvami, ki niso vezane le na našo župnijo. Zaradi nemalo zadolžitev tako na škofijski kot tudi na Slovenski ravni, ima g. župnik tako tudi obvezo udeležbe na raznih sestankih, seminarjih, konferencah in usposabljanjih, zato naprošamo vse župljane, da njegovo občasno odsotnost sprejmejo z razumevanjem. Predlagali smo, da naj župljani v primeru potrebe po osebnem razgovoru, g. župnika pokličejo na mobilni telefon ali se oglasijo v zakristiji po sveti maši. Uradne ure, če ni nepredvidenih obveznosti, pa bodo tudi v vsak torek in četrtek od 8.00 do 9.00. Številka mobilnega telefona je objavljena na internetni strani župnije in napisana tudi na oglasni deski pri vhodu v cerkev. Glede oznanjevanja svetih maš na pokopališču oz. po pogrebu, smo predlagali, da omenjenega ne spreminjamo. Bili smo namreč mnenja, da se na ta način širše sorodstvo, ki prisostvuje pogrebu, seznani z darovanimi svetimi mašami in je to tudi praksa v številnih drugih župnijah. Ob tem pa smo pohvalili naše župljane, da radi darujejo za svete maše naših pokojnih in namenijo tudi dar za cerkev. V zvezi s sprevodom in nošenjem križa, ki je znamenje naše vere in upanja smo ugotavljali, da venec, ki ga običajno pritrdijo nanj, zakrije njegovo bistvo. Križ naj ostane križ, venec pa se nese posebej.

V kratkem želimo dopolniti tudi seznam bralcev božje besede pri bogoslužju, zato naprošamo vse, ki bi se želeli vključiti in še niste vpisani na seznam bralcev, da se prijavite ali ga. Marjani Fister ali pa ga. Jožici Bencak. Ob koncu je bil podan tudi predlog, da pripravimo in izvedemo javnomnenjsko anketo o »stanju« oz. zadovoljivosti z dogajanjem v župniji. Odbor za pripravo in izvedbe ankete bomo določili in naloge razdelili na naši naslednji seji.

Srečanje smo zaključili s kratko molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.