Okt 07 2012

27. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

Danes popoldne ob 15.00 bo v Šprincu, župnija Razkrižje, blagoslovitev hiše, ki je namenjena mladim, ki niso uspeli končati srednje šole, da v nekajtedenskem bivanju v tej  hiši in vključenostjo v program Domačija pridobijo delovne navade in si zastavijo cilje za prihodnost.

Nadaljujemo rožnovensko pobožnost. Vabim vas, da doma in tudi v cerkvi radi molimo rožni venec.  Otroci bodo v cerkvi molili rožni venec po sledem razporedu:

– v torek: 5., 6. in 7. razred

– v sredo: 8. in 9. razred

– v četrtek: 3. in 4. razred

Prihodnjo nedeljo začenjamo leto vere. Pri obeh mašah v župnijski cerkvi bomo slovesno izpovedali vero ob prižgani velikonočni sveči. Popoldne bo slovesen začetek leta vere v Turnišču,  kjer bo ob 15.00 molitveno srečanje molivcev rož živega rožnega venca in drugih,  ki molijo za duhovne poklice, ob 16.00 pa bo sveta maša pri kateri bo Boris Kučko iz župnije Turnišče prejel diakonsko posvečenje.

V petek in soboto, 12. in 13. oktobra bomo v naši župniji brali sveto pismo neprekinjeno 24 ur. Povabljeni k poslušanju in sodelovanju. Branje svetega pisma bo tudi v Turnišču pri sestrah  klarisah.

V soboto 20. oktobra 2012 bomo imeli župnijsko romanje na Kurešček, v Stično in v Zaplaz, kjer je pokopan  blaženi Lojze Grozde. Odhod avtobusa iz Bakovec bo ob 6.00, vrnili pa se bomo okrog osme ure zvečer. Cena romanja skupaj s kosilom je 25 €. Prijavite se lahko v zakristiji.

Nova številka Družine in Prijatelj bolnikov je na razpolago.

V sredo smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

Poročilo 24. seje ŽPS Bakovci, 3. 10. 2012


Srečanje smo pričeli z »Molitvijo za novo evangelizacijo« ter se nato seznanili s Slovenskim pastoralnim načrtom in sicer v delu, ki se nanaša na stanje vere in občestva Cerkve na Slovenskem. Pri tem smo se strinjali s trditvijo, da gre velikokrat le za našo zunanjo pripadnost Cerkvi, saj smo postali t.i. »izbirni verniki«, ki velikokrat sami odločajo o tem kaj bodo verovali in kaj ne, h katerim obredom in zakramentom bodo pristopili ali ne. Omenjeno potrjuje tudi dejstvo, da je obisk cerkve oz. svetih maš tudi v naši župniji predvsem s strani mlajše in srednje populacije zaskrbljujoč, in da številni obiskujejo svete maše in se udeležujejo ostalih dejavnosti le zato, ker to »morajo« v pripravi na podelitev zakramentov. Tako se upravičeno poraja vprašanje kaj storiti, da vere in Cerkve ne bi dojemali le kot »servis« za deljenje zakramentov. Glede na predstavljeno gradivo smo se pogovarjali o verskem stanju v naši župniji in iskali predloge ter pobude za prebujanje duhovne zavesti in zakramentalnega življenja v župniji.
V ta namen smo predstavili svoje predloge oz. dejavnosti, ki bi jih lahko izvedli v tem pastoralnem letu, da bi tudi sami poglobili in utrdili svojo vero. Naši predlogi so bili sledeči:
Za dosego cilja »da bomo skrbeli za osebno in družinsko molitev« je bil podan predlog, da si vsak župljan »izbere« posameznika, katerega se bo dnevno spominjal v molitvi; ter da v adventu ponovno pošljemo na pot misijonske skrinjice
– Za cilj »da bomo obiskovali nedeljske in praznične svete maše« smo se strinjali s predlogom, da vsako tretjo nedeljo v mesecu pripravimo sodelovanje veroučencev in staršev pri sveti maši; občasno bomo povabili zunanjega gosta (npr. misijonarja, redovnico…) da nam predstavi svojo izkušnjo življenja
– Največ predlogov je bilo podanih za dosego cilja »da bomo zavzeto sodelovali v župniji«. Navedli smo: vključevanje oz. pomoč pri krašenju cerkve; pridružitev pevskemu zboru; spodbujanje in navduševanje otrok za vključevanje v ministrantsko ali animatorsko skupino; celodnevno pričakovanje prihoda Miklavža; pridružitev veroučencev pri obisku bolnikov; sodelovanje v različnih adventnih delavnicah… Glede na dobro sprejetost kolednikov, ki so v minulih letih obiskali le nekatere domove, smo sprejeli sklep, da letos člani ŽPS-ja, organiziramo koledovanje po celotni župniji. Pripravo in organizacijo dogodka so prevzele Marjana Taljan, Renata Meolic in Gabika Vurcer.
– Za dosego cilja »da bomo brali verski tisk« je bil podan predlog, da bi prebran (star) verski tisk naročniki, v kolikor to seveda želijo, odložili na mizici za verski tisk, kjer bi ga v branje lahko vzeli ostali župljani, ali pa ga sami poklonijo sožupljanom;
– Za cilj »poglabljanje verskega znanja« pa smo predlagali in obenem sprejeli sklep, da pred nedeljskimi svetimi mašami začnemo s projeciranjem posameznih tem iz KKC (katekizma katoliške cerkve), namesto do sedaj predvajanih misli iz misijonskih skrinjic. Te vsekakor predstavljajo veliko bogastvo za našo župnijo, zato bomo v prihodnosti z predvajanjem le-teh tudi nadaljevali. (Nalogo je prevzela Gabika V.) Obenem smo se strinjali, da za poživitev ljudskega petja ponovno pri nedeljski jutranji maši na platno projeciramo pesmi, zato vljudno naprošamo ga. Treziko, da kot v preteklosti, ponovno začne tedensko pripravljati izbor pesmi.
Sprejeli smo tudi sklep, da kot zunanje znamenje Leta vere, ki ga obhajamo, v cerkvi postavimo t.i. »drevo vere«, kamor bomo pripenjali lističe-drobce vere. Za pomoč pri izvedbi projekta naprošamo g. Bencak Janeza.

Od aktualnih dogodkov nas je o bližajočem se MSM (Mini svetopisemskem maratonu), ki bo od petka do sobote v naši župniji, seznanila organizatorka ga. Jožica Bencak. Ker še vedno z bralci ni zapolnjenih vseh 24 ur, kolikor bo potekalo branje Svetega pisma, naprošamo župljane, ki bi želeli sodelovati pri branju, da se prijavijo ali ge. Jožici Bencak, ali pa se vpišejo na seznam, ki je izobešen ob vhodu v našo cerkev. Istega dne t.j. 12. in 13. 10. se bodo naši birmanci skupaj s katehistinjo Marjano Taljan ter Anito Novak udeležili duhovnih vaj v Kančevcih, naslednji dan t.j. v nedeljo 14. 10., ko obhajamo začetek Leta vere, pa bomo pri obeh svetih mašah z uvodi sodelovali člani ŽPS-ja. Pripravo sodelovanja so prevzele Nuša Grah, Greta Kocjan in Nives Bratkovič. Tega dne bo tudi škofijsko srečanje molivcev in molivk rož ŽRV v Turnišču, kamor so vsi molivci lepo vabljeni.
Določili smo še datum župnijskega romanja na Kureščak, v Stično in Zaplaz. Romali bomo v soboto 20.10.2012. Program romanja bo preko oznanil župljanom predstavil g. župnik, ki sprejema tudi prijave.
Od ostalih dogodkov v mesecu oktobru smo omenili še seminar za člane ŽK, misijonsko nedeljo pri Svetem Juriju ob Ščavnici ter molitev rožnega venca veroučencev pred večernimi svetimi mašami.
V začetku meseca novembra želimo imeti obnovo misijona. Povabili smo p. Marka Senico, vendar še ne more z gotovostjo potrditi sodelovanja zaradi obveznosti in sprememb, ki se bodo dogajale v mesecu oktobru.
Pod točko razno smo se pogovarjali o plačilu prispevka staršev za katehezo otrok. Ker se s strani staršev pojavljajo nejasnosti, kako je s plačilom le-tega, ponovno obveščamo starše, da gre le za enkratno plačilo v višini 20 € in ne za mesečni prispevek, kot si nekateri razlagajo.
Ob koncu smo omenili še zapis zgodovine molilnice na marofu. Vse župljane, ki o obstoju ali zgodovini molilnice karkoli vedó, prosimo, da to v naslednjem tednu sporočijo Janezu Režonji oz. Gabiki Vurcer, da lahko dopolni zapis. Naše srečanje smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.