Sep 09 2012

23. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

V soboto, 15. 9. 2012 bo srečanje mladih v Stični. Romali bomo z avtobusom. Zberemo se v Murski Soboti pred stolnico ob 5.30. uri. Cena prevoza je 15 €. Mladi se še danes prijavite v zakristiji.
V torek po večerni sveti maši bo srečanje članov ŽK.
Ta teden smo poslali vabila zakonskim jubilantom, ki so se poročili v Bakovcih ali Murski Soboti. V kolikor kdo od zakoncev, ki živi v Bakovcih in praznuje 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55. ali 60. obletnico, ni dobil vabila, naj sporoči v zakristiji ali na župnišču. Skupno praznovanje bo v nedeljo30. Septembra 2012 pri sveti maši ob 10.00.


Dragi starši!

Začenjamo novo katehetsko leto. Starši, gotovo se zavedate, da je verska vzgoja vaših otrok vaša pomembna in odgovorna naloga. Kateheti vam želimo pri tem pomagati. Uspeli bomo lahko samo, če bo v vaši družini praktično krščansko življenje, kar vključuj e tudi reden obisk nedeljske maše in če bo pozitivno razpoloženje do katehetov, duhovnikov in Cerkve na sploh. V kolikor teh pogojev ni, župnijska kateheza ne more pomagati vašim otrokom v krščanski rasti in zorenju.
Za katehezo potrebujejo otroci delovni zvezek in v višjih razredih tudi katekizem. Cenik učbenikov in delovnih zvezkov je na oglasni deski. Lahko jih kupite v Kleklovi knjigarni ali pa jih otroci dobijo prvo uro pri verouku. Po župnijah, kjer učijo verouk tudi katehistinje, smo se letos odločili, da bomo pobirali prispevek 20 €, kar bo nadomestilo delež, ki ga je prej prispevala škofija. Ob tem se lahko pojavi pomislek, češ ne moremo v teh težkih ekonomskih časih še dodatno obremenjevati staršev. Ta pomislek je gotovo na mestu, vendar je na drugi strani spet res, da katehistinja, ki ji je to edini zaslužek, tudi ne more katehezirati brez, da bi za to dobila vsaj osnovno plačilo. Prispevek lahko prinesete na začetku leta ali pa kdaj pozneje.
Redno srečanje za vse starše bo v naslednjem tednu. Takrat se bomo lahko pogovorili o pričakovanjih in sodelovanju pri doseganju cilja kateheze, ki je osebna vera in živi odnos z Bogom, kar se kaže v konkretnih delih ljubezni do bližnjega.

Ta teden bo reden verouk po urniku:

RAZRED:
TOREK
SREDA
ČETRTEK
1. razred - ga. Marjana Talijan
                                župnik Franc Zorec (starši)
16.00
  2. razred - ga. Marjana Talijan  
14.15
3. razred - župnik Franc Zorec
16.00
  4. razred - župnik Franc Zorec  
15.00
 5. razred - ga. Marjana Talijan
14.00
 6. razred - ga. Marjana Talijan
16.00
 7. razred - ga. Marjana Talijan
17.00
    8. razred - ga. Marjana Talijan  
15.00
    9. razred - ga. Marjana Talijan  
15.00

Nova številka Družine je na razpolago.

V sredo smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

Poročilo 23. seje ŽPS Bakovci, 5. 9. 2012


Naše redno mesečno srečanje, prvo v novem pastoralnem LETU VERE, smo pričeli z molitvijo za novo evangelizacijo, nato pa nam je g. župnik predstavil »Slovenski pastoralni načrt«. Gre za sklop dejavnosti, ki se bodo uresničevale po župnijah in škofijah ter redovnih skupnostih in katerih glavni namen je poglobitev in utrditev osebne vere. V razgovoru, ki je sledil, smo poiskali odgovore na nekaj vprašanj:
Na vprašanje »Kako na splošno čutimo utrip Cerkve na Slovenskem?« smo ugotavljali, da kljub škandalom, ki v zadnjem času pestijo našo Cerkev, ljudje vere niso izgubili ali je zatajili. Poudarili smo, da vere ne gradimo oz. ne temelji na duhovnikih in drugih pripadnikih Cerkve, ampak je vera kot takšna vera v Boga in je izključno od vsakega posameznika in njegovega zavedanja, kaj lahko oz. kaj mora sam storiti za njeno poglobitev, odvisno, kako trdna je. Izrazili smo prepričanje, da prave in trdne vere, ničesar, niti pristransko poročanje medijev o trenutnih težavah v Cerkvi, ne more in ne sme omajati.
Na vprašanje, ali »Potrebuje naša Cerkev nek načrt, neko jasno smer za naprej?« smo izrazili prepričanje, da je to vsekakor potrebno, ter ob vprašanju »Katere pomisleke imamo pred začetkom načrtovanja v naši skupnosti?« izpostavili pomisleke o tem, ali bodo zastavljeni cilji realizirani in v kolikšni meri, kako si zastaviti cilje in kako v čim večjem številu pritegniti oz. v župnijsko dogajanje vključiti vse župljane. Pri tem smo spomnili na ankete, ki smo jih izpolnjevali pred začetkom misijona in v katerih je bila izražena pripravljenost različnega sodelovanja v župniji. Zato vabimo župljane, da vsak v tem pastoralnem letu poišče način sodelovanja, v katerem bo uresničen.

Pri pregledu zapisnika prejšnje seje smo ugotovili, da smo zadane naloge realizirali. »Raziskati« in zapisati pa je potrebno še zgodovino molilnice, ki je bila v preteklosti na »marofu«. Nalogo sta prevzela g. Janez Režonja in ga. Gabika Vurcer.
V nadaljevanju nam je g. župnik predstavil pripravljen pastoralni načrt za našo župnijo ter cilje, ki jih bomo poskušali doseči. Pri zastavitvi le-teh smo izhajali iz sprejetih sklepov misijona. Preko poznavanja vsebine verovanja, sodelovanja pri praznovanju vere in preko konkretne pomoči sočloveku, bi naj vsak župljan poglobil in utrdil osebni odnos z Bogom. S strani župnika smo bili seznanjeni še z analizo trenutnega stanja oz. verskega življenja v naši župniji. S katehezo otrok ter z dogodki, ki jih bodo v tem pastoralnem letu pripravili in izvedli veroučenci, pa nas je informirala katehistinja ga. Marjana Taljan.
Od aktualnih dogodkov smo najprej omenili Molitveno srečanje za duhovne poklice, ki je bilo (danes) včeraj v Turnišču ter o vseslovenskem srečanju mladih v Stični, ki bo v soboto 15.09.2012. Vabimo mlade, da se omenjenega srečanja udeležijo in se čim prej prijavijo g. župniku oz. gdč. Nives Bratkovič.

Večji del pogovora smo namenili srečanju zakonskih jubilantov. Omenjeno praznovanje bo v naši župniji v nedeljo 30.09.2012, pri sveti maši ob 10. uri. Pripravljalni odbor v sestavi ga. Renata Meolic, g. Ignac Fister in ga. Doroteja Zadravec je ob pomoči g. Ostanek Andreja pripravil in poslal vabila zakoncem-jubilantom, poročenim v naši župniji oz. v Murski Soboti. Vse zakonce, ki ste zakrament svetega zakona prejeli v kateri od drugih župnij in letos praznujete 5., 10., 15., … oz. vsako naslednjo 5(pet)-letnico poroke, tudi vabimo na omenjeno slovesnost, obenem pa prosimo, da to sporočite g. župniku ali pa ga. Renati Meolic. Po krajšem razgovoru smo sprejeli sklep, da letos za jubilante pripravimo pogostitev s pecivom in pijačo, saj se je lanskoletnega srečanja z kosilom udeležilo malo zakoncev oz. njihovih družin. Zato naprošamo vse jubilante, da v nedeljo 30.09.2012 med 9. in 10. uro v župnišče prinesejo nekaj peciva in pijače, kjer ga bosta prevzeli članici ŽPS ga. Anita Novak in ga. Gabika Vurcer.

Pod točko razno smo se pogovarjali o krašenju cerkve ter pohvalili župljane za skrbno in lépo okrasitev ter se strinjali s predlogom, da s krašenjem po ulicah nadaljujemo vse do meseca novembra. Ob tem je zaželeno, da ulice, ki krasijo cerkev, pripravijo tudi sodelovanje pri sveti maši – bodisi z uvodi, ali pa na kak drug način popestrijo in obogatijo nedeljsko bogoslužje. V zimskem času bosta za krašenje s cvetjem, ki ga preskrbi župnija, po ustaljeni praksi, poskrbeli ga. Vera Lutar in ga. Petra Smodiš.

Ob koncu nas je g. župnik seznanil še z neodobravanjem in nestrinjanjem župljana z zamenjavo kropilnika ob vhodu na kor naše cerkve. Enoglasno smo potrdili upravičenost omenjene zamenjave! Obenem pa smo soglasno sprejeli tudi sklep, da o delih, ki se bodo opravljala v cerkvi, v njeni okolici ali pa v župnišču, o zamenjavi dotrajane opreme ter o popravilih le-te, odloča izključno gospodarski svet, po predhodnem posvetovanju z g. župnikom oz. člani ŽPS.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.