Apr 01 2012

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

VELIKI TEDEN nas spominja na največje dogodke našega odrešenja:  Jezusovo zadnjo večerjo, postavitev svete maše, duhovniškega posvečenja, na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje.

Skušajmo ga preživeti v duhovni zbranosti. Radi se udeležujmo obredov velikega tedna, zlasti na veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto in na veliko noč.

Verouk bo v tem tednu do srede po ustaljenem urniku. Za tiste, ki želijo letos k prvemu svetemu obhajilu in za njihove starše ter botre pa bo posebej slovesno v četrtek, ko se bodo v cerkvi predstavili kot pripravniki na prvo sveto obhajilo in prosili celotno župnijo za spremljanje v molitvi.  Zbrali se bodo skupaj s starši ob 17.30 pred cerkvijo, da se dogovorimo o poteku obreda.

Bolnike na domu sem v minulih dneh obiskal. Če želite še za koga obisk duhovnika na domu, prosim, da mi to sporočite do torka. Spovedovanje v tem tednu bo do srede vsak dan pol ure pred sveto mašo v župnijski cerkvi.

Zadnje dni, predvsem pa od petka naprej, ko Jezus počiva v grobu, naj bi tudi delo na polju mirovalo.

VELIKI ČETRTEK  je dan Gospodove zadnje večerje, ko nam je Jezus dal novo zapoved ljubezni, postavil zakrament svete maše ali evharistije in apostole posvetil v duhovnike.

Ob 09.00 se bomo v stolnici v Murski Soboti zbrali vsi duhovniki ob škofu pri krizmeni maši. Škof bo blagoslovil oz. posvetil krstno in bolniško olje ter krizmo.

Večerno bogoslužje pri nas je ob 18.00. Pri slavi se oglasijo zvonovi, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije na veliko soboto. Med mašo je tudi obred umivanja nog. Po maši pa bomo z molitveno uro počastili Jezusa in premišljevali njegovo trpljenje v vrtu Getsemani, Judovo izdajo in Jezusovo trpljenje v ječi.

VELIKI PETEK je dan Jezusovega križevega pota, trpljenja na križu, smrti in pokopa. Popoldne bomo obiskali božji grob in ob 15.00, ko je ura Jezusove smrti, skupaj molili križev pot. Ta dan ni svete maše, pač pa sveti obred ob 19.00. Začeli bomo z molitvijo, branjem pasijona, češčenjem križa in obhajilom. Na veliki petek je strogi post.

VELIKA SOBOTA je dan Jezusovega počitka v grobu. Ves dan bo češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu in častna straža. Spored češčenja:

Spored češčenja:

08.00 - 09.00verniki Cvetne, Soboške in Panonske ulice
09.00 - 10.00verniki Kroške in Partizanske ulice
10.00 – 11.00verniki Poljske, Nove, Vrtne ulice in Ulice Ob potoku
11.00 – 11.30 vsi šolarji višjih in nižjih razredov ter otroški pevski zbor
11.30blagoslov velikonočnih jedil
12.00 – 13.00 verniki Malih Bakovcev
13.00 – 14.00 verniki Mlinske, Ribiške in ulice Ob Muri
14.00 – 15.00 verniki Zvezne in Prečne ulice
15.00 – 15.30 vsi, ki prinašajo k blagoslovu velikonočna jedila
15.30blagoslov velikonočnih jedil
16.00 – 17.00 verniki Stare in Mladinske ulice
17.00 – 18.00 molivci ŽRV in tisti, ki se čez dan niso mogli udeležiti molitve
18.00 – 19.00 člani ŽPS, bralci beril, člani zakonske skupine, cerkveni pevci

Obredi velike sobote se začnejo ob 19.00. Zberemo se pri ognju pred cerkvijo. Najprej je blagoslov ognja, velikonočne sveče, nato procesija v cerkev. S seboj prinesite sveče, lahko pa jih tudi kupite v cerkvi (1,5 €). Ob drugem vzkliku »Kristusova luč« prižgemo sveče v cerkvi. Sledi slavospev velikonočni sveči, branje Božje besede, psalmi, aleluja. Pri slavi se oglasijo zvonovi. Sledi krstno bogoslužje z blagoslovitvijo vode in sveta maša.

VELIKA NOČ je dan Gospodovega vstajenja in največji krščanski praznik. Vstajenjska procesija je zjutraj ob 7.30. Med procesijo pojemo velikonočne pesmi, igra tudi godba na pihala. Po procesiji je slovesna sveta maša. Druga maša na veliko noč je ob 10.00.

Iskrena hvala vsem tistim, ki ste že ali še boste darovali za rože ob božjem grobu. Vaje za ministrante in ministrantke bodo v četrtek ob 17.00, v petek in soboto pa ob 18.00.

Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.