Arhiv za april, 2012

Apr 29 2012

4. VELIKONOČNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

šmarnice
Hvala župljanom iz Partizanske ulice, ki so za danes krasili cerkev. Nadaljevali bodo  jutri, ko bodo pripravili še marijin oltar. Za prihodnjo nedeljo krasijo verniki iz Mlinske ulice.

Obhajali smo teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost in svetost. Bog daj, da bi se še kdo iz naše župnije odločil za duhovniški ali redovniški poklic.

Prihodnji vikend bo pri nas na pastoralni praksi bogoslovec Jure Sojč iz župnije Ribnica na Pohorju. Povabljeni, da ga lepo sprejmemo in ga podpremo z molitvijo in prijazno besedo.

Napovednik:

 • V torek pri  večerni sveti maši začenjamo šmarnice. Vabljeni otroci in odrasli k tej  lepi majniški pobožnosti.
 • Ta teden bo  verouk  v četrtek za prvoobhajance. Ob 16.45 imamo tudi kratko srečanje s starši.
 • V petek bom obiskoval bolnike po domovih, zvečer po večerni sveti maši pa bo srečanje zakoncev.
 • V soboto ob 9.00 bo srečanje za vse ministrante. Na srečanju bo tudi bogoslovec Jure.

Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago ter Nova rast (glasilo centra za duhovne poklice).

Imeli smo srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 21. seje ŽPS Bakovci, 25. 4. 2012


Ker je za naše tokratno srečanje v gradivu za člane ŽPS bil predviden pogovor na temo »PRAVIČNOST IN LJUBEZEN V ŽUPNIJSKI MLADINSKI PASTORALI«, je uvodno molitev, s katero smo začeli naše srečanje, pripravila Nives, skupaj s skupino mladih iz naše župnije, ki so se nam v tem delu srečanja tudi pridružili ter ga obogatili s pesmijo in s svojim razmišljanjem.
V nadaljevanju nam je Nuša predstavila mladinsko pastoralo in vključenost mladih v naše župnijsko dogajanje. V razgovoru na omenjeno temo smo poskušali odgovoriti na dve vprašanji: »Kako je v naši župniji poskrbljeno za mladinsko pastoralo ter za osebno in strokovno usposabljanje ustvarjalnih in duhovno močnejših mladih?« in »Kaj župnija nudi mladim v vzgojno pastoralnem procesu za njihovo osebno, duhovno, čustveno in telesno rast?« Ugotavljali smo, da se tako na škofijski kot župnijski ravni organizirajo razne duhovne obnove za mlade, usposabljanja za animatorje, srečanja in druženja za mlade, katerih se le-ti tudi udeležujejo ter da se v naši župniji trudimo, da mlade vključimo v župnijsko dogajanje, jih sprejemamo, spodbujamo in podpiramo pri njihovem delu in smo vsekakor zelo hvaležni in ponosni na mlade, ki zavzeto sodelujejo v župniji.
Bili smo mnenja, da v primerjavi z nekaterimi župnijami, naša župnija »premore« aktivne in duhovno močne mlade; mlade, ki so ustvarjalni in ki nosijo svoj del odgovornosti v naši skupnosti in ki vedo, kako naj odgovarjajo na resnične njihove potrebe v župniji. So sicer manjšina, a na njih temelji, po našem mnenju, bogata mladinska pastorala. Vsekakor pa od nas starejših potrebujejo pozitivne spodbude in dájanje priložnosti, da se vključijo v dogajanje ter tako dokažejo svojo inovativnost in kreativnost, mogoče tudi izven standardnih okvirjev, katerih smo vajeni. Strinjali smo se tudi z mnenjem, da je potrebno, tudi pri oblikovanju oz. sodelovanju pri svetih mašah, z namenom da bi le-te poživili in pritegnili čim več mladih, mladim dati »proste roke«, da udejanjajo svoje zamisli in ideje, čeprav se verjetno nekateri s takó oblikovanim bogoslužjem ne strinjajo oz. imajo glede tega pomisleke. Naj bo to predlog in izziv za našo mladino, da še naprej ob nedeljah pripravijo »posebne« t.i. mladinske oz. otroške maše.

Po pregledu zapisnika prejšnje seje, smo se pogovorili o aktualnih dogodkih, ki so pred nami.
Na kratko smo se pogovorili o naših misijonskih skrinjicah, od katerih so nekatere že zaključile s svojim poslanstvom in čakajo v naši župnijski cerkvi, nekaj pa jih še potuje po župniji. Tudi tokrat so župljani v priložene zvezke zapisali veliko lepih in bogatih misli ter molitev, zato smo sprejeli sklep, da pred sobotno in obema nedeljskima mašama, kljub pomisleku nekaterih župljanov, nadaljujemo s projekcijo zapisanih misli preko LCD-ja, saj gre za res bogate misli, ki so po našem mnenju pomemben delček v mozaiku duhovnega življenja župnije. V nadaljevanju nas je g. župnik seznanil z delovnim taborom mladih v Turnišču v času od 27. do 29.04.2012, katerega se je udeležilo tudi nekaj mladih iz naše župnije (kakor ste lahko videli na posnetku RTV Slovenije v petek zvečer).
Slovesnost prvega svetega obhajila v naši župniji bo 27. 05. 2012. Člani ŽPS bomo, kot prejšnja leta, poskrbeli za rezervacijo klopi v cerkvi, pripravo prostora v župnišču in za manjšo pogostitev prvoobhajancev in staršev. Nalogo so prevzeli Vereš Franc, Titan Silvo, Šeruga Koloman, Jožica Bencak in Majda Zamuda. Duhovna obnova za prvoobhajance pa bo v Veržeju 18. in 19. 05.2012. Istega dne t.j. 19.05.2012 pa bodo prvoobhajanci v naši župnijski cerkvi pristopili tudi k prvi sveti spovedi. Za pogostitev s pecivom ob tej priložnosti bosta poskrbeli Greta Kocjan in Renata Meolic. G. župnik nas je na koncu seznanil še z župnijskim romanjem v Međugorje. Še vedno je 8 prostih mest, tako da se zainteresirani lahko prijavijo g. župniku. Na kratko smo se pogovorili še o prazniku Svetega Rešnjega Telesa 07. 06. 2012. Po ustaljeni praksi bomo tudi tokrat poskrbeli za postavitev štirih oltarjev in telovsko procesijo. G. župnik nas je seznanil tudi z obiskom p. Marka, ki bo v naši župniji v soboto 02. in v nedeljo 03. junija 2012; sodelovanje pri sveti maši pripravijo Marjana Taljan, Jana Fister in Nuša Grah.
Pod točko razno smo omenili praznovanje Dneva Župnije in KS Bakovci, ki bo na ŠRC 17. 06. 2012. O razdelitvi nalog za omenjeno praznovanje, ki bo obenem tudi praznovanje 25-letnice mašniškega posvečenja našega rojaka g. Jožeta Rajnarja, se bomo pogovorili na naši naslednji seji v mesecu juniju. Omenili smo še predčasno odhajanje vernikov iz kora, ki je za pevce in ostale moteče, zato naprošamo vse na koru n v cerkvi, da gredo šele, ko duhovnik odide izpred oltarja. Glede krašenja cerkve smo sprejeli predlog seznama krašenja po ulicah. Seznam je na oglasni deski ; tako se lahko posamezne ulice pravočasno organizirajo in priskrbijo domače cvetje. Strinjali pa smo se tudi s pobudo, da verniki iz ulice, ki je na vrsti za krašenje, tisto nedeljo, v kolikor to želijo, v dogovoru z g. župnikom pripravijo tudi sodelovanje pri sveti maši: bodisi z uvodi, s pesmimi, z glasbo ali pa na drug način popestrijo in polepšajo nedeljsko bogoslužje.

Komentarji so izklopljeni za 4. VELIKONOČNA NEDELJA

Apr 22 2012

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

Včeraj smo bili z mladimi na škofijafestu  v Veržeju.  Sodelovali smo tudi na mladinskem kvizu o A. M. Slomšku. Hvala vsem sodelujočim. Krašenje cerkve začenjamo po ulicah. Seznam je narejen za vse ulice. Do septembra pride vsak a ulica enkrat na vrsto. Morda bo zaradi kakšne slovesnosti (poroka, krst, izpoved vere) katero nedeljo izpadlo krašenje po ulicah. V tem primeru se tista ulica pomakne na konec seznama. Seznam je narejen zato, da se lažje v naprej organizirate in si priskrbite domače cvetje (pregledali  ga bomo na seji ŽPS in  bo objavljen po njej). Hvala za vašo pripravljenost sodelovanja tudi na ta način. Krašenje začne Partizanska ulica.

Ta teden, od 22. do 29. aprila bomo v Cerkvi  obhajali teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost in svetost. Geslo letošnjega tedna je: Poklici so dar Božje ljubezni (plakat).  Povabljeni, da pridete vsaj enkrat v tednu k sveti maši in molitvi ter tako prispevate svoj molitveni delež pri skrbi za duhovnike.

Kaj vse pa je še potrebno narediti,  da bi v Bakovcih imeli spet novo mašo?!

Danes po sveti  maši ob 8.00 bodo izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.

Napovednik:

 • Ta teden bo  redni verouk  do srede, dokler je pouk, v naslednjem tednu pa spet od četrtka naprej, kakor je pouk v šoli. Vmes so prvomajske počitnice J.
 • V torek 24. 04. 2012 bo po večerni sveti maši srečanje zakonske skupine.
 • V sredo, 25. 04. 2012 bo po večerni sveti maši srečanje ŽPS. Vabila vzemite v župnišču.
 • V petek začenjamo tabor za mlade v Turnišču. Potekal bo v petek, soboto in nedeljo.  Lepa priložnost za ustvarjalno druženje mladih, skupno molitev, pesem,  delo in spoznavanje kreposti svete Klare in sester klaris. Tabor bo potekal pod geslom: Kratek je naš napor, plačilo pa večno!« (sv. Klara Asiška)
 • Še nekaj mest (6 + 2?) za romanje v Međugorje od 10. do 13. maja 2012 je prostih. Cena romanja je 120 €.  Povabite še koga od svojih sorodnikov in znancev iz drugih župnij.
 • Za poživitev ljudskega petja bomo projicirali pesmi preko LCD na platno,  da bi lažje spremljali besedilo. Povabljeni, da tudi s skupnim petjem zavzeto sodelujemo pri sveti maši.

Komentarji so izklopljeni za 3. VELIKONOČNA NEDELJA

Apr 15 2012

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA

Kategorije Oznanila

Napovednik:

 • Ta teden bo  redni verouk  po urniku.
 • V torek 17. aprila 2012 bo ob 16.00 priprava za krst.  Starši, ki želite sveti  krst svojega otroka v prihodnjem mesecu, pridite. Enako povabljeni tudi botri.
 • V torek zvečer ob 20.00 bo sestanek ŽK.
 • V sredo, 18. 04. 2012 ob 17.30 bo redni verouk tudi za devetošolce in mlade, ki ste pripravljeni biti animatorji na poletnem oratoriju v Bakovcih.
 • V četrtek, 19. 04. 2012 ob 17.00 imajo srečanje starši otrok tretjega razreda.
 • V soboto, 21. 04. 2012 bo v Veržeju škofijafest in mladinski kviz o A. M. Slomšku. Na kvizu bodo našo župnijo zastopali Jaka, Mitja in Beno. Povabljeni mladi, da se v čimvečjem številu pridružite dogodku v Veržeju. Iz Bakovec se bomo odpeljali ob 9.30 (zaželeno je, če lahko kdo od staršev pelje; hvala).
 • V nedeljo bodo  izredni delivci obhajila po sveti maši ob 8.00 nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Še nekaj mest za romanje v Međugorje od 10. do 13. maja 2012 je prostih. Lahko se prijavite še ta teden, potem iščemo še romarje iz drugih župnij.
 • Za poživitev ljudskega petja bomo projicirali pesmi preko LCD na platno,  da bi lažje spremljali besedilo. Povabljeni, da tudi s skupnim petjem zavzeto sodelujemo pri sveti maši.

Komentarji so izklopljeni za 2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA

Apr 08 2012

VELIKA NOČ 2012

Kategorije Oznanila

Najlepše bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k lepoti obhajanja velikonočnih praznikov. Bog plati vsem, ki ste velikodušno prispevali denar za rože, da sta lahko Vera in Petra tako lepo okrasile Božji grob in cerkev. Bog plati Idi, ker je preoblekla našo lepo Marijo zadaj pod korom. Hvala ključarjema Alojzu in Francu, ki sta skupaj z Janezom in Vero postavila Božji grob in te dni kot mežnarja skrbela za lep potek prazničnega bogoslužja. Bog plati Avgustu Mariču in vsem požrtvovalnim stražarjem ob božjem grobu. Bog plati Janezu Bencaku za organizacijo svečarjev in vsem za nošenje neba pri procesiji. Hvala Vinku Lukaču za fotografiranje in za urejanje župnijskih strani. Hvala Olgi za čiščenje. Iskrena hvala pevskemu zboru ter ministrantkam in ministrantom za tako požrtvovalno služenje v teh dneh: bodisi na koru, ali pa pred oltarjem. Prav tako iskrena hvala Prekmurski godbi Bakovci za ubrane melodije v tem velikonočnem jutru, s katerimi je naša procesija še slovesnejša. In na koncu še Bog plati vama, Jure in Primož, ki sta tako zavzeto skrbela za organizacijo ministrantov in komentarje obredov. Hvala Gabiki za pripravo  in organiziranje sodelovanja pri bogoslužju. Hvala tudi delivcem obhajila, ki ste v teh dneh pomagali. Ker sem zagotovo pozabil koga, vsem izrekam iskreno zahvalo in velikonočno voščilo. Fotografije z velikonočnega tridnevja najdete v galeriji.

Napovednik:

 • Jutri, na velikonočni ponedeljek, bo sveta maša ob 9.00.
 • Ta teden bodo velikonočne počitnice in ne bo verouka.
 • Nekaj mest za romanje v Međugorje od 10. do 13. maja 2012 je še prostih. Lahko se prijavite.
 • V torek 17. aprila 2012 bo ob 16.00 priprava za krst.  Starši, ki želite sveti  krst svojega otroka v prihodnjem mesecu, pridite. Enako povabljeni tudi botri.

Nekaj velikonočnih družin je še na razpolago in jih lahko kupite pri mizici za tisk.

Komentarji so izklopljeni za VELIKA NOČ 2012

Apr 01 2012

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

VELIKI TEDEN nas spominja na največje dogodke našega odrešenja:  Jezusovo zadnjo večerjo, postavitev svete maše, duhovniškega posvečenja, na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje.

Skušajmo ga preživeti v duhovni zbranosti. Radi se udeležujmo obredov velikega tedna, zlasti na veliki četrtek, veliki petek, veliko soboto in na veliko noč.

Verouk bo v tem tednu do srede po ustaljenem urniku. Za tiste, ki želijo letos k prvemu svetemu obhajilu in za njihove starše ter botre pa bo posebej slovesno v četrtek, ko se bodo v cerkvi predstavili kot pripravniki na prvo sveto obhajilo in prosili celotno župnijo za spremljanje v molitvi.  Zbrali se bodo skupaj s starši ob 17.30 pred cerkvijo, da se dogovorimo o poteku obreda.

Bolnike na domu sem v minulih dneh obiskal. Če želite še za koga obisk duhovnika na domu, prosim, da mi to sporočite do torka. Spovedovanje v tem tednu bo do srede vsak dan pol ure pred sveto mašo v župnijski cerkvi.

Zadnje dni, predvsem pa od petka naprej, ko Jezus počiva v grobu, naj bi tudi delo na polju mirovalo.

VELIKI ČETRTEK  je dan Gospodove zadnje večerje, ko nam je Jezus dal novo zapoved ljubezni, postavil zakrament svete maše ali evharistije in apostole posvetil v duhovnike.

Ob 09.00 se bomo v stolnici v Murski Soboti zbrali vsi duhovniki ob škofu pri krizmeni maši. Škof bo blagoslovil oz. posvetil krstno in bolniško olje ter krizmo.

Večerno bogoslužje pri nas je ob 18.00. Pri slavi se oglasijo zvonovi, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije na veliko soboto. Med mašo je tudi obred umivanja nog. Po maši pa bomo z molitveno uro počastili Jezusa in premišljevali njegovo trpljenje v vrtu Getsemani, Judovo izdajo in Jezusovo trpljenje v ječi.

VELIKI PETEK je dan Jezusovega križevega pota, trpljenja na križu, smrti in pokopa. Popoldne bomo obiskali božji grob in ob 15.00, ko je ura Jezusove smrti, skupaj molili križev pot. Ta dan ni svete maše, pač pa sveti obred ob 19.00. Začeli bomo z molitvijo, branjem pasijona, češčenjem križa in obhajilom. Na veliki petek je strogi post.

VELIKA SOBOTA je dan Jezusovega počitka v grobu. Ves dan bo češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu in častna straža. Spored češčenja:

Spored češčenja:

08.00 - 09.00verniki Cvetne, Soboške in Panonske ulice
09.00 - 10.00verniki Kroške in Partizanske ulice
10.00 – 11.00verniki Poljske, Nove, Vrtne ulice in Ulice Ob potoku
11.00 – 11.30 vsi šolarji višjih in nižjih razredov ter otroški pevski zbor
11.30blagoslov velikonočnih jedil
12.00 – 13.00 verniki Malih Bakovcev
13.00 – 14.00 verniki Mlinske, Ribiške in ulice Ob Muri
14.00 – 15.00 verniki Zvezne in Prečne ulice
15.00 – 15.30 vsi, ki prinašajo k blagoslovu velikonočna jedila
15.30blagoslov velikonočnih jedil
16.00 – 17.00 verniki Stare in Mladinske ulice
17.00 – 18.00 molivci ŽRV in tisti, ki se čez dan niso mogli udeležiti molitve
18.00 – 19.00 člani ŽPS, bralci beril, člani zakonske skupine, cerkveni pevci

Obredi velike sobote se začnejo ob 19.00. Zberemo se pri ognju pred cerkvijo. Najprej je blagoslov ognja, velikonočne sveče, nato procesija v cerkev. S seboj prinesite sveče, lahko pa jih tudi kupite v cerkvi (1,5 €). Ob drugem vzkliku »Kristusova luč« prižgemo sveče v cerkvi. Sledi slavospev velikonočni sveči, branje Božje besede, psalmi, aleluja. Pri slavi se oglasijo zvonovi. Sledi krstno bogoslužje z blagoslovitvijo vode in sveta maša.

VELIKA NOČ je dan Gospodovega vstajenja in največji krščanski praznik. Vstajenjska procesija je zjutraj ob 7.30. Med procesijo pojemo velikonočne pesmi, igra tudi godba na pihala. Po procesiji je slovesna sveta maša. Druga maša na veliko noč je ob 10.00.

Iskrena hvala vsem tistim, ki ste že ali še boste darovali za rože ob božjem grobu. Vaje za ministrante in ministrantke bodo v četrtek ob 17.00, v petek in soboto pa ob 18.00.

Nova številka Družine je na razpolago.

Komentarji so izklopljeni za 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA