Apr 13 2011

5. POSTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Bog povrni spovednikom, ki so bili v teh dneh na razpolago, da je velikonočna spoved lahko lepo potekala. Naj nam prinese duhovno korist, notranji mir in odprtost srca za Božji dar odrešenja.

Napovednik:

  • Župnijska Karitas bo v tem tednu obiskovala bolnike. Tudi jaz bom še v petek dopoldne obiskal tiste bolnike, ki jih nisem za prvi petek in ne morejo priti k sveti spovedi v cerkev. Sporočite mi, prosim, če je potrebno še koga obiskati.
  • V četrtek ob 17.30 bo srečanje za starše 3. razredov, ker srečanje v torek odpade zaradi dejavnosti v šoli.
  • V petek ob 16.30 je srečanje birmanske skupine. Nekateri so bodo pridružili pri obisku ostarelih, drugi pa bodo imeli srečanje v župnišču.
  • V petek po maši bo srečanje vseh izrednih delivcev obhajila.
  • Prihodnjo nedeljo bo blagoslov zelenja pri sveti maši ob 8.00 in ob 10.00, ko bo tudi procesija z zelenjem. Po maši bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom, ki ne morejo v cerkev, na dom.

Naredili smo nov razpored bralcev božje besede. Nekateri bralci ste ga že dobili po e-pošti, drugi pa ga lahko vzamete v zakristiji ali pa si ga ogledate na naši spletni strani.
 
Postna prizadevanja:

  • V tem tednu posebno pozornost namenimo izpraševanju vesti, prepoznavanju svojih dejan, besed in misli, ter iskrenemu pristopu k zakramentu svete spovedi s trdnim sklepom: vse bom naredil, da se poboljšam!

Na razpolago je nova številka Družine.
 
V sredo smo imeli srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 11. seje ŽPS Bakovci, 6. 4. 2011V uvodni molitvi smo prosili za odprtost Svetemu Duhu, ki bi nam naj pomagal v prepoznavanju potreb mladih ter načine, kako jih pritegniti v sodelovanje v župniji.

V razgovoru smo ugotavljali, kje so mladi v naši župniji že vključeni v delovanje. Spomnili smo se njihove aktivnosti v birmanskih skupinah kot animatorji, delovanja v pevskem zboru, miklavževanju, božičnici, postavljanju jaslic … Delovanja ni malo, vendar so to vedno eni in isti, tako da je zajetih pravzaprav malo mladih. Vprašali smo se, kako bi jih lahko še pritegnili? Poudarili smo pomembnost dobrega zgleda, zaupanje v njih, dajati jim možnost delovanja. Najpomembnejša pa je njihova medsebojna spodbuda in spodbuda in zgled dejavnega verskega življenja celotne družine.
Pogovarjali smo se tudi o pripravi na prejem zakramenta svete birme in prvega svetega obhajila ter ugotavljali, da otroci jemljejo pripravo premalo resno. To se kaže tudi pri poznavanju osnovnih verskih stvari. Zato bo potrebno več zavzete priprave in spodbujanja s strani staršev in botrov.

Nadaljevali smo s pregledom zapisnika prejšnje seje, kjer smo ugotovili, da smo zadane naloge dobro uresničili.

Ob pogledu na potek začetka misijona in praznovanje obletnice župnije smo ugotovili, da smo zastavljene naloge odlično opravili. Čutiti je bilo lepo sodelovanje vseh članov ŽPS in drugih, ki so se aktivno vključili v organizacijo dogodka. Zelo dober je bil obisk prireditve za starše v dvorani, kjer so s programom sodelovali tudi otroci preko vrtca in šole.

Za nadaljevanje misijona smo predlagali več dogodkov, ki bi naj prebujali, spodbujali in v nas krepili pripravljenost na uresničenje vseh tistih prošenj, ki jih molimo v molitvi na misijon »do bi prisluhnili Kristusu, sprejeli njegov dar odrešenja, se zbližali med seboj, … prenovili naše družine in posvetili celotno župnijo.« V mesecu maju (15. 5. 2011) bomo povabili p. Marka Senico, da bo pri nedeljskih mašah nagovoril starše, mlade in otroke, junija bomo imeli oratorijski dan (25. 6. 2011), ki ga bodo vodili mladi in katehistinja, ter praznik župnije in krajevne skupnosti (26. 6. 2011) kjer nas bo nagovoril zaporniški duhovnik Robi Friškovec. Tudi romanje v Rim bomo izkoristili za molitev in medsebojno povezovanje v prizadevanju za versko poglobitev naše župnije.

Med aktualnimi dogodki smo se pogovarjali o poteku velike spovedi in spodbudi, ki naj bi jo dali starši svojim otrokom za prejemanje zakramentov in za krščansko življenje. Najlepša spodbuda je seveda zgled.

Pogovarjali smo se tudi o praznovanju velikega tedna, kjer smo pohvalili zavzeto sodelovanje že mnogih župljanov že vrsto let in tudi letos vabimo k takšni pripravljenosti in zavzetosti.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.