Sep 05 2010

23. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Otroci so (ponovno) začeli obiskovati šolski pouk. Tudi s katehezo oz. veroukom bomo začeli v tem tednu (razen za 1. razred obenem s starši naslednji teden). Verouk bodo izvajali ga. Dominika Ros, ga. Marjana Talijan in g. župnik Franc Zorec po sledečem urniku:

RAZRED:
TOREK
SREDA
ČETRTEK
1. razred - ga. Marjana Talijan
                             župnik Franc Zorec (starši)
16.15

2. razred - ga. Dominika Ros  

16.30
3. razred - župnik Franc Zorec
16.00
4. razred - ga. Dominika Ros  
13.30
5. razred - ga. Marjana Talijan
14.15
6. razred - ga. Marjana Talijan
15.15
7. razred - ga. Marjana Talijan
15.15
8. razred - ga. Dominika Ros  
15.30
9. razred - ga. Dominika Ros  
14.30

Veroučne zvezke in knjige lahko kupite v Kleklovi knjigarni ali pri uri verouka. Birmanci bodo poleg rednih učbenikov imeli še poseben priročnik za delo v birmanskih skupinah, ki ga bodo dobili na prvem srečanju, ki bo predvidoma 25. septembra ob 10.00. Kdor še ni vrnil veroučnega spričevala, naj ga prinese k uri verouka. Hvala tistim, ki ste to že naredili in hvala tudi za dar, ki ste ga priložili za katehistinji.

V soboto, 18. septembra bo srečanje mladih v Stični. Z mladimi bomo romali v Stično z avtobusom. Cena prevoza je 10 €. Prijavite bomo zbirali do 14. septembra.

Srečanje zakoncev jubilantov bo 25. septembra 2010. Tisti zakonci, ki praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ali več let in ste se poročili izven Murskosoboške ali Bakovske župnije, prosim, sporočite to v župnišče, ker nam vaš datum poroke ni dosegljiv. Ko bomo imeli vašo prijavo, boste skupaj z ostalimi jubilanti povabljeni na srečanje s posebnim vabilom.

Okrasitev v cerkvi je bila v zadnjem času urejena, vendar ni potekala po oznanjenem razporedu. Upam, da bo v bodoče šlo lažje. Ta teden prosim Sašo, Majo in Janjo Titan, ki zadnjikrat, ko so bile na vrsti niso mogle .

Na razpolago je nova številka Družine.

V četrtek smo imeli srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 4. seje ŽPS Bakovci, 2. 9. 2010 ob 19.45

 
 

Člani ŽPS smo se skupaj z ostalimi verniki v glavnem zbrali že pri sveti maši, kjer smo prosili na nove duhovnike poklice in za svetost in vztrajnost že poklicanih. V nagovoru je g. župnik povzel pomen minulega pastoralnega leta, ki je bilo posvečeno evharistiji in je budilo v nas vero v resnično Jezusovo navzočnost v obhajilu ter nujnost obiskovanja svete maše, kjer prejemamo milost za življenje in ohranjanje vere. To je nujna podlaga za dejavnost, kateri je posvečeno pastoralno leto, ki smo ga začeli 1. septembra. Leto ima vsebinski naslov: »Drug drugemu bremena nosite« in je posvečeno krščanski dobrodelnosti in solidarnosti.
Na srečanju, ki smo ga imeli po maši, smo, po uvodni molitvi, nadaljevali s pogovorom o sveti maši in o tem, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi nas nedeljska maša bolj pritegnila. Povedali smo izkušnjo, da sveto mašo lepo doživimo, ko pridemo v cerkev pripravljeni, umirjeni, ko pozabimo na zamere in vse, kar ne spada k maši. Tudi pridiga lahko pomaga k doživeti maši, posebej takrat, ko se nas »dotakne«. Za bolj aktivno sodelovanje pri maši smo predlagali, da bi svete maše poživili s sodelovanjem različnih skupin (OPZ, MPZ, ŽK, ŽPS, ZS, veroučenci). Tudi predvajanje pesmi in nekaterih molitev na platno bi pomagalo k boljšemu sodelovanju.
Ob pregledu zapisnika prejšnje seje ŽPS smo ugotovili, da smo zadane cilje in naloge uspešno izpeljali.
V nadaljevanju smo se precej časa ustavili pri izdelavi programa za tekoče pastoralno leto. Poleg rednih dogodkov iz prejšnjih let smo si zadali še posebno nalogo: ob 30-letnici župnije, ki jo praznujemo prihodnje leto, bomo izpeljali župnijski misijon. Na prihodnji seji se bomo najprej seznanili s karizmami, ki jih imajo različne redovne skupnosti, da bomo potem lahko izbrali redovnike, ki bi nam s svojo karizmo lahko najbolj pomagali pri duhovni prenovi (jezuiti, salezijanci, kapucini, minoriti, frančiškani, lazaristi). Potem bomo izdelali geslo in logotip ter sestavili molitev, ki jo bomo v času priprave redno molili doma in v cerkvi.
Predlagali smo tudi enodnevno romanje k Mariji Bistriški 23. oktobra 2010.
Med aktualnimi dogodki, ki jih bomo izpeljali v mesecu septembru smo se pogovarjali o katehetski nedelji, 12. septembra 2010, ki jo oblikujeta katehistinji in župnik z veroučenci; o blagoslovitvi nove spovednice 19. septembra 2010, ko bo prišel g. škof Peter Štumpf ter o srečanju zakonskih jubilantov, ki ga bomo imeli 25. septembra 2010 ob 10.00. Za to srečanje prevzeli odgovornost Ignac Fister, Doroteja Zadravec, Renata Meolic, Gabriela Vurcer in Silvo Titan.
Ob koncu smo se še pogovarjali o smiselnosti dveh maš, kadar je cerkveni praznik med tednom. Opaža se namreč, da je obisk skromen in v kolikor se razdeli na dve maši, je toliko težje ustvariti praznično razpoloženje in doživetje. Vendar so se glede tega mnenja precej razlikovala, zato smo se odločili, da na praznik Marijinega rojstva ostane maša ob 8. in zvečer ob 19., vsi pa se bomo potrudili da cerkev do dobra napolnimo in pri maši sodelujemo z glasnim petjem in molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.