Verouk; zakramenti

verouk2013Dragi starši!

Začenjamo novo katehetsko leto. Gotovo se zavedate, da je verska vzgoja vaših otrok vaša zelo pomembna in odgovorna naloga.  Kateheti vam želimo pri tem pomagati. Uspešni bomo samo takrat, če bo v vaši družini praktično krščansko življenje, kar vključuje tudi reden obisk nedeljske maše in če bo v vaši družini pozitivno razpoloženje do  katehetov, duhovnikov in Cerkve na sploh. V kolikor teh pogojev ni, župnijska kateheza ne more pomagati vašim otrokom v krščanski rasti in zorenju.

Za katehezo otroci potrebujejo delovni zvezek, ki ga dobite v Kleklovi krnjigarni.

Seznam delovnih zvezkov:
1. razred: BOŽJI OTROK SEM
2. razred: JEZUS JE MOJ PRIJATELJ
3. razred: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ
4. razred: BOŽJE DARILO ZATE
5. razred: PRIHAJAJO VELIKI JUNAKI (Novo! V knjigarni bo v začetku septembra)
6., 7. in 8. razred: RADI ŽIVIMO
9. razred: ZA TVOJO DUHOVNO RAST

Veliko staršev je že vpisalo svoje otroke h katehezi. Redna srečanja se začnejo  11. septembra 2023 in sicer po urniku:

Urnik za leto 2023/24

PONEDELJEK (katehistinja Gabika)
14.00 5. razred
15.00 1. razred
16.00 2. razred
TOREK (katehistinja Gabika)
14.00 6. razred
15.00 7. razred
16.00 8. razred
ČETRTEK (župnik)
14.00 4. razred
15.00 3. razred
16.00 9. razred

ZAKRAMENTI
Zakramentalno življenje naj nam še naprej daje moči za versko življenje, zato smo povabljeni, da zakramente s hvaležnostjo prejemamo in se nanje dobro pripravimo.

Zakramenti Cerkve

Krst

Priprava za krst, ki je namenjena staršem in botrom, bo vsak prvi petek v mesecu ob 16.00 v župnišču. Predhodno se je potrebno oglasiti v župnišču, da zapišemo podatke o otroku, starših in botrih. Za botre izbirajte take kristjane, ki vam bodo lahko pomagali pri verski vzgoji vaših otrok in bodo dober zgled krščanskega življenja. Krsti bodo vsako drugo nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 10.00.

 

Sveta maša in sveto obhajilo

Vedno, ko smo pri sveti  maši in nimamo smrtnega greha, smemo prejeti sveto obhajilo. Na prvo sveto obhajilo se otroci pripravljajo pri rednem verouku tri leta. Kdor zamudi prvo leto, se lahko priključi svojim mlajšim vrstnikom ali sočasno obiskuje verouk s prvim in drugim razredom. Verouk  v prvem razredu je vsakih  14 dni in  je obenem tudi za starše. Starši, ki kdaj ne morete priti, mi pošljite obvestilo. Prav tako napišite ali pošljite opravičilo za vsakokratni izostanek otroka od verouka. Predšolski otroci imajo možnost obiskovanja Svetopisemskih uric, ki so vsakih 14 dni (izmenično z veroukom prvega razreda).

 

Birma

Po  6 ali 7 letih verouka se začne dvoletna neposredna priprava na birmo, ki je v naši župniji vsako drugo leto. Na začetku priprave ste pripravniki na birmo in vaši starši seznanjeni z dejavnostmi in obveznostmi za rast vere v tej pripravi.

 

Spoved

Mesečna spoved pomaga k bolj zavzetemu premagovanju svojih grehov in slabih navad. Za veroučence imamo pripravo in sveto spoved na začetku in na koncu veroučnega leta. V adventnem in postnem času so povabljeni, da se spovedi udeležijo skupaj s svojimi domačimi, da si pridobijo navado svete spovedi tudi za poveroučno obdobje.

 

Poroka

Vsaj tri mesece pred poroko se oglasite v župnišču, da se dogovorimo glede datuma, predzakonskega tečaja in vseh potrebnih dokumentov za poroko.

 

Bolniško maziljenje

Zakrament bolniškega maziljenja ni samo za tiste, ki so v skrajni smrtni nevarnosti, ampak ga lahko prejme vsak, ki je zbolel za kakšno resno boleznijo ali pa se mu zdravstveno stanje bistveno poslabša, kar pomeni, da ne more opravljati katere od življenjsko pomembnih funkcij. Starejši pa ga lahko prejmejo enkrat letno (predvsem v postnem času).

 

Mašniško posvečenje

Vsak četrtek pred sveto  mašo molimo za nove duhovniške poklice tudi iz naše župnije. Iz naše župnije sta dva živeča duhovnika, zadnja nova maša je bila pred 22 leti. Na pobudo g. škofa v vsaki župniji družine molijo za nove duhovne poklice tako,  da si štafetno podajajo rožni venec in je družina povabljena, da tisti teden skupaj moli. Naslednji teden preda poslanstvo drugi družini. Tudi pri nas smo že začeli to molitveno navezo. Lahko se javite, če je tudi vaša družina pripravljena moliti za nove duhovne poklice.

Franc Zorec, župnik

Komentiraj

Ni komentarjev na tej strani.