Sep 10 2017

23. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Zakonski jubilanti

Napovednik:

 • Hvala za lepo pripravljeno praznovanje zakonskih jubilantov.
 • Prihodnjo nedeljo po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.

Zakonski jubilanti Zakonski jubilanti

 • Ta teden začnemo verouk. Urnik smo nekoliko prilagodili željam in obveznostim, ki ste jih izrazili starši ob vpisu. Nekateri starši še niste vpisali svojih otrok, ki so prejšnja leta obiskovali verouk. Vabim vas, da se med tednom v času uradnih ur ali po sveti maši oglasite v župnišču. Med pripravnike za birmo ste prijavili 8 kandidatov. Vabim vas, da se v torek po sveti maši srečamo v cerkvi vsi starši, ki bi želeli, da vaš otrok začne dvoletno pripravo na birmo.
 •  Z veroukom začnemo ta teden in sicer (urnik verouka je sledeči):
14.00 15.00 16.00 17.00 Po maši (ob 20.00 ali 19.00)
Torek

Marjana

2. razred 5. razred 1. razred

ali SP

6. razred
 

Torek

župnik

Starši prvošolcev
 

Četrtek

župnik

4. razred 3. razred 9. razred
 

Petek

Župnik

Nives

 

 

 

15.30                                7. razred  16.30                                 8. razred
 

Sobota

župnik

Animatorji in kateheti

 

 • Z katehiziranci, ki ste že bili pri sveti spovedi, bomo ob začetku katehetskega leta imeli sveto spoved. Doma se že lahko nekoliko pripravite z izpraševanjem vesti in molitvijo.
 • Prihodnjo nedeljo ob 10.00 bomo imeli blagoslov šolskih torb in sodelovanje ob začetku katehetskega leta. Lepo vabljeni tudi vsi starši.

Zakonski jubilanti

 • Skupina bralcev Božje besede bo v naslednjih dneh pripravila nov seznam branja pri svetih mašah. Če se še kdo (ki ni na seznamu) želi priključiti skupini in oznanjati Božjo besedo, naj to prosim do sobote sporoči Jožici Bencak ali Gabiki Vurcer.
 • Hvala vernikom Soboške ulice za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Panonske ulice.
 • Naslednji teden je razpored ministriranja kot je med letom.

Zakonski jubilanti

 • Včeraj sta se poročila Doris Prkič in Marko Zadravec, Bog naj ju spremlja na skupni zakonski poti.
 • Prihodnjo soboto se želita poročiti Matjaž Miklavec in Barbara Sreš (oklici).
 • Imeli smo sejo ŽK in ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

Poročilo 23. seje ŽPS Bakovci, 05. 09. 2017

 

Duhovni del našega prvega podopustniškega srečanja smo pričeli z udeležbo pri sveti maši in ga nadaljevali z molitvijo Angelovo češčenje ter branjem svetopisemskega odlomka, nato pa smo prisluhnili predstavitvi vidnih verskih znamenj v župniji – zunanjih kapelic z Marijinim, Jezusovim ali kipom kakšnega svetnika, ki jih imajo župljani v stenah hiš. Ker je teh znamenj v naši župniji kar nekaj, podatkov o tem kdo in zakaj jih je postavil pa nimamo, je bila s strani g. župnika dana pobuda, da v počitniškem času člani povprašamo lastnike po izvoru in namenu njihove postavitve ter zapisana pričevanja nato shranimo v župnijskem arhivu. Kjer še tega člani ŽPS nismo uspeli narediti, vas bomo v teh dneh obiskali in znamenja tudi fotografirali. Hvala za vaše sodelovanje in pričevanje vere, ki ga z ohranjanjem teh znamenj izražate.

Izmed tekočih pastoralnih dogodkov smo najprej dorekli še zadnje podrobnosti glede današnjega srečanja zakonskih jubilantov nato pa se pogovorili še o vseslovenskem srečanju mladih – Stična 2017, ki bo naslednjo soboto, torej 16. septembra. Dogovorili smo se, da mlade k udeležbi osebno povabi predstavnica mladih v ŽPS – gdč. Katja Vohar, ki tudi sprejema prijave.

Naslednjo nedeljo – 17. septembra, bomo v župniji obhajali katehetsko nedeljo. Strinjali smo se s predlogom, da bo to nedeljo, ob začetku novega katehetskega in šolskega leta, tako kot lani, pri sveti maši ob 10. uri, blagoslov veroučencev in njihovih šolskih torbic.

Naslednji dogodek v mesecu septembru, ki smo ga omenili, je Slomškova nedelja, ki jo bomo obhajali 24. Septembra. Kot vsa minula leta, bo na to nedeljo, po sveti maši ob 10. uri, blagoslov traktorjev. V zvezi z omenjenim dogodkom nas je g. župnik obvestil, da bomo tega dne v župniji gostili slovenski cerkveni pevski zbor iz Zagreba, ki bo s petjem sodeloval pri sveti maši ob 10. uri, petnajst minut pred njo, torej ob 9.45 pa bo tukaj v cerkvi, pripravil še kratki koncert in zapel nekaj Slomškovih pesmi. Organizator gostovanja omenjenega cerkvenega zbora je g. Robert Smodiš, ki se nam bo tega dne tudi pridružil v župniji, dogodek pa smo člani soglasno podprli.

Ker bomo še pred našim naslednjim srečanjem vstopili v mesec oktober – v mesec rožnovenske pobožnosti, smo se že na tej seji dogovorili, da v mesecu oktobru, ob torkih in četrtkih, molitev rožnega venca pol ure pred sveto mašo vodijo veroučenci s kateheti, za ostale dni v tednu – torej v ponedeljek, sredo, petek in soboto pa naprošamo člane posameznih skupin, ki delujejo v župniji, da se na svojih srečanjih v mesecu septembru dogovorijo in en dan v oktobru prevzamejo molitev rožnega venca pred sveto mašo. Seznam molitve po dnevih bo v zakristiji. Tudi ob nedeljah bomo nadaljevali z izmenično molitvijo posameznih desetk rožnega venca in  v molitev vključili čim več vernikov. Ob tej priložnosti je bilo s strani g. župnika izraženo veselje in zadovoljstvo ob lepi organizaciji molitve rožnega venca, ko zaradi odsotnosti redne molivke, pred vsako sveto mašo, tudi ob delavnikih, že sedaj pri molitvi posameznih desetk rožnega venca sodelujete mnogi verniki.

Ob koncu smo nekaj več časa namenili enodnevnemu župnijskemu romanju, ki ga vsako leto organiziramo v jesenskem času. Podprli smo predlog, da letos poromamo na Sveto Višarje, saj je bila v preteklosti večkrat izražena želja po romanju na ta kraj. Poromali bomo v soboto, 30. septembra, cena romanja bo 55 €, prijave pa že sprejema g. župnik. Poleg Sv. Višarij bomo spotoma obiskali še slovensko Marijino narodno svetišče – Marija Pomagaj Brezje. Vabimo župljane, ki bi želeli poromati na Sveto Višarje, da se  čim prej prijavijo g. župniku.

Srečanje smo zaključili z molitvijo in praznovanjem dveh naših članic; ene, ki je praznovala »Abrahama« in druge, ki je vstopila v krščanski zakonski stan.

Komentiraj

Sep 03 2017

22. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

22. nedelja med letomNapovednik:

 • V ponedeljek bo srečanje ŽK.
 • V torek bo srečanje ŽPS. Obe srečanji (tako ŽK kot ŽPS) pričnemo s sveto mašo. Člani lepo vabljeni!
 • V soboto bo v Turnišču škofijski molitveni dan za duhovne poklice pod geslom Prisluhni in pogumno odgovori. Ob 9.00 bo molitvena ura, ob 10.00 sveta maša, ki jo bo daroval škof msgr. dr. Peter Štumpf. Po maši bo srečanje za ministrante in pričevanje o poklicanosti. Vabljeni molivci za duhovne poklice, člani Rož ŽRV in odrasli ministranti.
 • V nedeljo bomo v naši župniji praznovali okrogle zakonske obletnice (5, 10, 15…). Lepo povabljeni vsi jubilanti in domači, da se skupaj Bogu zahvalimo za blagoslov zakonskega življenja in prosimo milosti še za naprej.
 • Večina staršev  ste že vpisali otroke k verouku. Kdor še ni uspel, lahko to naredi v torek med 16. in 17.00 uro. Ob 17.00 pa bo srečanje za starše otrok 7. in 8. razreda, ki imajo pogoje za dvoletno neposredno pripravo na birmo. Urnik verouka ste starši dobili ob vpisu, lahko ga pogledate tudi na oglasni deski ali na spletnih oznanilih.
 • V petek po sveti maši bo srečanje animatorjev in katehetov.
 • Hvala vernikom Cvetne ulice za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Soboške ulice.
 • Naslednji teden je razpored ministriranja kot je med letom.
 • Včeraj sta se poročila Doroteja Zadravec in Jože Lazar. Bog naj ju spremlja na skupni zakonski poti.
 • Prihodnjo soboto se v Bakovcih želita poročiti Doris Prkič in Marko Zadravec, v župniji Dolnji Logatec pa Tadeja Buzeti in Klemen Nagode.

 

URNIK VEROUKA V VEROUČNEM LETU 2017/2018

 

15.00 16.00 17.00 18.00 Po maši (ob 20.00 ali 19.00)
Torek

Nives

4. razred 2. razred Birmanska skupina 6. razred
 

Torek

Marjana

5. razred 1. razred

ali SP urice

Birmanska skupina
 

Torek

Župnik

Starši prvošolcev
 

Četrtek

Župnik

9. razred 3. razred
 

Petek

Župnik

Animatorji in kateheti

 

Prvi razred ima verouk skupaj s starši (župnik).

Komentiraj

Avg 27 2017

21. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Oratorij 2017

Napovednik:

 • Hvala katehistinjama, animatorjem, odraslim sodelujočim pri delavnicah, igrah, kuhanju, petju, objavi slik, hvala otrokom in staršem, ki ste zaupali otroke v oratorijsko dogajanje.
 • Hvala vernikom Kroške ulice za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Cvetne ulice.
 • Naslednji teden ministrirajo Jure, Vanessa in Danijel Gomboši.

Sodelovanje pri sveti maši - oratorij 2017 Sodelovanje pri sveti maši - oratorij 2017

 • Naslednji teden obhajamo prvi četrtek, petek in soboto. Vabljeni k sveti maši in molitvi. V petek bom obiskoval bolnike na domu.
 • V petek se začenja novo šolsko leto. Vse starše in otroke vabim tudi k odločitvi za obiskovanje verouka. Vpis za otroke prvega, drugega in tretjega razreda bo v soboto med 9.00 in 10.00 uro, za četrti, peti in šesti razred med 10.00 in 11.00 uro, za tiste iz 7. in 8. razreda, ki imate pogoje in želite začeti dvoletno neposredno pripravo na birmo, pa bo posebno srečanje naslednji teden (predvidoma v torek, 12. 9. 2017 ob 17.00. Prosim in vabim starše, da bi  tudi letos ob vpisu prinesli prispevek za katehezo. Hvala. Točnega urnika verouka še nimamo, ker moramo uskladiti s šolskim urnikom.
 • V nedeljo, 10. 9. 2017 bomo v naši župniji praznovali okrogle zakonske obletnice (5, 10, 15…). Tistim, za katere smo imeli podatke smo poslali vabila, če pa je kdo, ki obhaja obletnico in ni dobil vabila, naj do naslednje nedelje sporoči župniku ali ge. Renati Meolic.

Oratorij - sveta maša

Komentiraj

Avg 26 2017

DOTIK NEBES – oratorij v župniji 3. dan

Objavljeno v: Oznanila

Za nami je še en čudovit, lep in nepozaben dan! Zadnji dan oratorija. Začeli smo ga s sveto mašo in veselim prepevanjem in igranjem, nadaljevali z delavnicami in zaključili z romanjem po Bakovcih 🙂 . A veš kaj je tokrat nastalo v naših delavnicah? In kje so se nas »dotaknila nebesa«? Poglej v galerijo, naslednje poletje pa se nam pridruži 🙂 ! Čakamo te 🙂 !

Komentiraj

Avg 25 2017

DOTIK NEBES – Oratorij v župniji 2. dan

Objavljeno v: Oznanila

Drugi dan našega oratorija je mimo. Škoda, saj smo se ob pesmi, molitvi in igrah imeli res fino! Z veseljem smo prisluhnili našemu gostu in njegovemu »dotikanju nebes«,  pripravili sladko presenečenje za vse oratorijce (da se razume – tudi za župnika, gosta in kuharici, ki nam pripravljata same dobrote 🙂 , mi pa jih z veseljem pospravimo) ter dan zaključili s težko pričakovanimi igrami – z vodo, vodo in še enkrat vodo 🙂 Bilo je nepozabno! Ne verjameš? Poglej slike v galeriji.

Pa jutri spet 🙂 !

Komentiraj

Stran 4 od 98« Prva...23456...Zadnja »