Okt 08 2017

27. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Napovednik:

 • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje ŽK. Pred sveto mašo člani molijo rožni venec.
 • V torek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Klara. Pred sveto mašo molijo rožni venec veroučenci.
 • V četrtek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana. Pred sveto mašo vodijo molitev rožnega venca člani te zakonske skupine.
 • V petek ob 18.00 bo srečanje za vse ministrante.
 • V soboto je romanje v Stično, kjer bo osrednja slovenska slovesnost ob 100-obletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi. V naši župniji bomo praznovanje obhajali v nedeljo.
 • Hvala vernikom ulice Ob potoku za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Nove ulice.
 • Minuli teden smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

 

Poročilo 24. seje ŽPS Bakovci, 03. 10. 2017

 

Duhovni del srečanja smo pričeli z molitvijo rožnega venca in udeležbo pri sveti maši ter ga zaključili z molitvijo Angelovo češčenje, nato pa smo v študijskem delu najprej prisluhnili svetopisemskemu odlomku iz 1. Mojzesove knjige Božje obljube in zaveza, ki tudi nas spodbuja k potrpežljivosti in zaupanju v Božje usmiljenje, saj Bog vedno izpolni svoje obljube. Ker je tokratno srečanje po gradivu za člane ŽPS bil predlagan pogovor na temo Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga, smo se po kratki predstavitvi vsebine najprej vsak pri sebi spomnili ljudi, ki so na  poseben način vstopili v naše življenje in so za nas vir blagoslova ter se s kratko molitvijo Bogu zahvalili zanje, nato pa smo si med seboj podelili še dogodke iz našega življenja v katerih smo še posebej močno doživeli lepoto, bogastvo in »svetost« medsebojnih odnosov.

Pred pogovorom o tekočih pastoralnih dogodkih smo najprej prisluhnili predstavitvi še preostalih verskih znamenj po domovih župnije in si ogledali njihove fotografije, nato pa smo zgolj omenili rožnovensko pobožnost v mesecu oktobru. Z veseljem smo ugotavljali, da je večina skupin, ki delujejo v župniji, ob določenih dneh že prevzela molitev rožnega venca pred sveto mašo. Nekaj dni je še vedno prostih, zato vabimo tudi tiste, ki še niso vpisani v molitveni seznam, da to storijo v naslednjih dneh.

V nadaljevanju smo nato omenili obhajanje misijonske nedelje, dne 22. oktobra, ter se dogovorili, da na omenjeno nedeljo z uvodi pri svetih mašah sodelujejo veroučenci s katehistinjo Marijano, nato pa smo bili s strani g. župnika seznanjeni še s škofijskim romanjem za ministrante, ki bo v soboto 28. oktobra. Ministranti vse škofije bodo ta dan poromali na Hrvatsko in sicer v Ludbreg in Varaždin. V zvezi z omenjenim romanjem smo se strinjali s predlogom, da v zahvalo, ter seveda tudi  v vzpodbudo za redno ministriranje,  za vse naše ministrante celotni prispevek romanja pokrije župnija.

Naslednji dogodek, ki smo ga omenili, je praznik vseh svetih. Strinjali smo se, da tudi letos, tako kot minula leta, v cerkvi zmolimo vse dele rožnega venca za naše pokojne, z molitvijo pa bomo pričeli ob 17.00 uri.

Sledil je pogovor o zahvalni nedelji, ki jo bomo obhajali 5. novembra in ko bomo člani pripravili sodelovanje pri svetih mašah, nato pa smo se pogovorili še o krašenju cerkve. Ker z naslednjo nedeljo po obstoječem seznamu zaključujemo s krašenjem po ulicah, smo se dogovorili,  da do zahvalne nedelje cerkev okrasimo z lončnicami, z zahvalno nedeljo pa krašenje cerkve ponovno prevzame župnija. Ker je v minulih letih za krašenje cerkve skrbela ga. Petra Smodiš in smo člani bili enotnega mnenja, da je cerkev vedno bila lepó in primerno okrašena, smo soglasno sprejeli sklep, da tudi vnaprej ona prevzame krasitev cerkve. Zato naprošamo ga. Petro Smodiš, da od zahvalne nedelje naprej, do ponovnega prehoda na krašenje po ulicah, skrbi za cvetje in krašenje v cerkvi.

Ob tej priložnosti se člani ŽPS-ja iskreno zahvaljujemo vsem vernikom, ki ste se odzvali našemu povabilu in v tednu, ko je bila za krašenje na vrsti vaša ulica, z veseljem in dobrovoljno poskrbeli za vse potrebno, da je cerkev tudi v poletnem času bila vedno lepo okrašena in čista, s čemer ste pokazali svojo pripadnost župniji ter obenem na svojstven način bili tudi pričevalci vere.

Kot zadnji dogodek smo omenili še celodnevno češčenje Najsvetejšega v župniji – Novi svetek, ki je za našo župnijo 8. novembra. Dogovorili smo se, da člani povabimo vernike k molitvi ob urah, ko bo na vrsti naša ulica in da verniki po svoje oblikujejo molitev – bodisi da je to »običajna« molitev rožnega venca ali molitev po molitveni uri, ki bo pripravljena in bo na razpolago na mizici za verski tisk.

Ker je bilo naše srečanje na predvečer obhajanja godu svetega Frančiška Asiškega, krstnega zavetnika našega g. župnika, smo srečanje zaključili s čestitko in molitvijo.

 

 

 

Komentiraj

Okt 01 2017

26. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

Romarji na Višarju

Napovednik:

 • Včeraj smo bili na romanju na Svetih Višarjah, kjer smo se v molitvi spomnili tudi vseh, ki ste ostali doma.

Romarji na Brezju

Romarji na Višarju

 • Začenjamo mesec oktober v katerem smo še bolj povabljeni k molitvi rožnega venca. Povabljeni, da bi se v okviru župnijskih skupin odločili za molitev rožnega venca pred sveto mašo. Prosim voditelje skupin, da sporočite dan, kdaj bi njihova skupina v mesecu oktobru molila, da vpišemo v seznam.
 • Začenjamo tudi teden za življenje (od 1. do 8. oktobra 2017) pod geslom: Kako je lepo upanje, ki mi ga daje Bog. Več na spletni strani: Društvo Gibanje za življenje
 • V torek ob 17.00 bo srečanje za starše letošnjih tretješolcev, ki se pripravljajo na prejem zakramentov svete spovedi in svetega obhajila. Prosim, da pridete vsi starši.
 • V torek bo srečanje ŽPS. Začnemo z molitvijo rožnega venca ob 18.30 in sveto mašo ob 19.00.
 • V tem tednu obhajamo prvi četrtek in prvi petek v mesecu. Vabljeni k molitvi in svetim mašam.
 • V četrtek po sveti maši pa bo srečanje biblične skupine. Vabljeni, da se še kdo priključi skupini.
 • V petek dopoldan bom obiskoval bolnike na domu.

Romarji na Višarju

 • V petek po sveti maši bo srečanje izrednih delivcev obhajila.
 • V naši škofiji v mesecu oktobru pričnemo z pripravo odraslih na prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo (krst, obhajilo, birma). Prvo srečanje katehumenata bo 2. oktobra ob 20. uri v župnijski dvorani v Murski Soboti. Katehumenat bo vodil stolni župnik g. Goran   Če je kdo iz naše župnije, ki zakramentov uvajanja ni prejel in želi stopiti na pot vere, vabljen da se pridruži.
 • Na oglasni deski je nov seznam bralcev Božje besede pri svetih mašah, ki velja od 01. oktobra naprej. Seznam bo v naslednjih dneh objavljen tudi na spletni strani župnije.

Molitveni rožnovenski ambient v cerkvi

 • Hvala vernikom Vrtne ulice za krašenje cerkve in ga. Petri Smodiš za lepo pripravo molitvenega rožnovenskega ambienta. Za naslednjo nedeljo krasijo verniki ulice Ob potoku.

VIšarje

Komentiraj

Sep 24 2017

25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

Napovednik:

 • Obhajamo Slomškovo nedeljo in se veselimo gostovanja našega rojaka g. Roberta Smodiša in slovenskega pevskega zbora iz Zagreba, ki je že pred mašo zapel nekaj Slomškovih pesmi ter s petjem sodeloval pri sveti maši. Iskren Bogu hvala. Po sveti maši še lepo vabljeni na slovesnost blagoslovitve traktorjev in prošnji za Božje varstvo traktoristov ter blagoslov vseh kmečkih del. Povabljeni, da se te molitve in blagoslova takoj po sveti maši vsi udeležimo. • V četrtek po sveti maši bo v župnišču srečanje skupine Vrtnice.
 • V petek 29. septembra bo ob 17. uri v prostorih Škofije Murska Sobota informativni dan za vpis v Katehetsko pastoralno šolo. Vsi, ki bi želeli poglobiti svoje versko znanje in narediti nekaj za duhovno rast, lepo vabljeni. Podrobnosti o šolanju najdete na spletni strani škofije in v zgibanki, ki je na mizici za verski tisk. • V naši škofiji v mesecu oktobru pričnemo z pripravo odraslih na prejem zakramentov uvajanja v krščanstvo (krst, obhajilo, birma). Prvo srečanje katehumenata bo 2. oktobra ob 20. uri v župnijski dvorani v Murski Soboti. Katehumenat bo vodil stolni župnik g. Goran. Če je kdo, ki zakramentov uvajanja ni prejel in želi stopiti na pot vere, vabljen da se pridruži.
 • Hvala vernikom Poljske ulice za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Vrtne ulice. • V soboto bomo na romanju, zato bo sveta maša na Višarjah. Odhod iz Bakovec bo ob 4.30, vrnitev med 22.00 in 23.00. Hrano in pijačo za dopoldne si vzemite s seboj v nahrbniku, popoldanska malica bo skupna iz avtobusa. Vsi, ki ste se prijavili za romanje ste tudi potrdili udeležbo, zato boste, žal, tisti, ki ste se prijavili na čakalno listo, lahko romali ob naslednji priložnosti. Hvala za razumevanje.


 • Prihodnjo nedeljo začenjamo mesec oktober v katerem smo še bolj povabljeni k molitvi rožnega venca. Povabljeni, da bi se v okviru župnijskih skupin odločili za molitev rožnega venca pred sveto mašo. Prosim voditelje skupin, da sporočite dan, kdaj bi njihova skupina v mesecu oktobru molila, da vpišemo v seznam.foto: Vinko Lukač

Komentiraj

Sep 17 2017

24. NEDELJA MED LETOM – Nedelja svetniških kandidatov

Objavljeno v: Oznanila

Sodelovanje veroučencevNapovednik:

 • Po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Hvala veroučencem, katehistinjam in staršem za lepo sodelovanje pri sveti maši. Verouk  nadaljujemo v tem tednu po urniku, ki je na oglasni deski in na spletenih sporočilih župnije.
 • V torek 0b 16. uri bodo Svetopisemske urice za otroke od 3 leta starosti do vključno 1. razreda osnovne šole. Vabljeni!

Sodelovanje veroučencev Sodelovanje veroučencev

 • V ponedeljek ob 17.00 bo v župnišču srečanje skupine Samarijan.
 • Prihodnjo nedeljo je Slomškova nedelja in bo v naši župniji gostoval slovenski pevski zbor iz Zagreba. Ob 9.45 bo zapel nekaj Slomškovih pesmi in nato s petjem sodeloval pri sveti. Po sveti maši bo sedaj že jubilejni 5. blagoslov traktorjev. Povabljeni, da pripeljete traktorje in se udeležite svete maše, pri kateri bomo prosili za blagoslov dela in božje varstvo pri  kmečkih opravilih.

Sodelovanje veroučencev Sodelovanje veroučencev

 • Hvala vernikom Panonske ulice za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Poljske Božji služabnik Alojzij Kozarulice.Božji služabnik Danijel Halas
 • Včeraj smo krstili Živo Buzeti iz Panonske ulice. Božji blagoslov in ljubeča skrb staršev naj jo spremljata v življenju.
 • Za romanje na Višarje se vas je že prijavilo za en avtobus. Ker je zanimanje veliko, bomo začeli zbirati prijave za drugi avtobus. Odhod iz Bakovec bo v soboto, 30. 9. 2017 ob 4.30; postanek na Brezjah, nato do Žabnic in z gondolo na Višarje. Tam bomo imeli sveto mašo in litanije. Na poti domov se bomo ustavili na Bledu. Vrnili se bomo med 22. in 23. uro. Cena romanja je 55 €. Vključen je prevoz z avtobusom, gondola na Višarje, popoldanska malica ter kava in pijača iz avtobusa. Za ostale obroke vzemite hrano s seboj.

Blagoslov veroučencev in šolskih torbic

Komentiraj

Sep 10 2017

23. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Zakonski jubilanti

Napovednik:

 • Hvala za lepo pripravljeno praznovanje zakonskih jubilantov.
 • Prihodnjo nedeljo po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.

Zakonski jubilanti Zakonski jubilanti

 • Ta teden začnemo verouk. Urnik smo nekoliko prilagodili željam in obveznostim, ki ste jih izrazili starši ob vpisu. Nekateri starši še niste vpisali svojih otrok, ki so prejšnja leta obiskovali verouk. Vabim vas, da se med tednom v času uradnih ur ali po sveti maši oglasite v župnišču. Med pripravnike za birmo ste prijavili 8 kandidatov. Vabim vas, da se v torek po sveti maši srečamo v cerkvi vsi starši, ki bi želeli, da vaš otrok začne dvoletno pripravo na birmo.
 •  Z veroukom začnemo ta teden in sicer (urnik verouka je sledeči):
14.00 15.00 16.00 17.00 Po maši (ob 20.00 ali 19.00)
Torek

Marjana

2. razred 5. razred 1. razred

ali SP

6. razred
 

Torek

župnik

Starši prvošolcev
 

Četrtek

župnik

4. razred 3. razred 9. razred
 

Petek

Župnik

Nives

 

 

 

15.30                                7. razred  16.30                                 8. razred
 

Sobota

župnik

Animatorji in kateheti

 

 • Z katehiziranci, ki ste že bili pri sveti spovedi, bomo ob začetku katehetskega leta imeli sveto spoved. Doma se že lahko nekoliko pripravite z izpraševanjem vesti in molitvijo.
 • Prihodnjo nedeljo ob 10.00 bomo imeli blagoslov šolskih torb in sodelovanje ob začetku katehetskega leta. Lepo vabljeni tudi vsi starši.

Zakonski jubilanti

 • Skupina bralcev Božje besede bo v naslednjih dneh pripravila nov seznam branja pri svetih mašah. Če se še kdo (ki ni na seznamu) želi priključiti skupini in oznanjati Božjo besedo, naj to prosim do sobote sporoči Jožici Bencak ali Gabiki Vurcer.
 • Hvala vernikom Soboške ulice za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Panonske ulice.
 • Naslednji teden je razpored ministriranja kot je med letom.

Zakonski jubilanti

 • Včeraj sta se poročila Doris Prkič in Marko Zadravec, Bog naj ju spremlja na skupni zakonski poti.
 • Prihodnjo soboto se želita poročiti Matjaž Miklavec in Barbara Sreš (oklici).
 • Imeli smo sejo ŽK in ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

Poročilo 23. seje ŽPS Bakovci, 05. 09. 2017

 

Duhovni del našega prvega podopustniškega srečanja smo pričeli z udeležbo pri sveti maši in ga nadaljevali z molitvijo Angelovo češčenje ter branjem svetopisemskega odlomka, nato pa smo prisluhnili predstavitvi vidnih verskih znamenj v župniji – zunanjih kapelic z Marijinim, Jezusovim ali kipom kakšnega svetnika, ki jih imajo župljani v stenah hiš. Ker je teh znamenj v naši župniji kar nekaj, podatkov o tem kdo in zakaj jih je postavil pa nimamo, je bila s strani g. župnika dana pobuda, da v počitniškem času člani povprašamo lastnike po izvoru in namenu njihove postavitve ter zapisana pričevanja nato shranimo v župnijskem arhivu. Kjer še tega člani ŽPS nismo uspeli narediti, vas bomo v teh dneh obiskali in znamenja tudi fotografirali. Hvala za vaše sodelovanje in pričevanje vere, ki ga z ohranjanjem teh znamenj izražate.

Izmed tekočih pastoralnih dogodkov smo najprej dorekli še zadnje podrobnosti glede današnjega srečanja zakonskih jubilantov nato pa se pogovorili še o vseslovenskem srečanju mladih – Stična 2017, ki bo naslednjo soboto, torej 16. septembra. Dogovorili smo se, da mlade k udeležbi osebno povabi predstavnica mladih v ŽPS – gdč. Katja Vohar, ki tudi sprejema prijave.

Naslednjo nedeljo – 17. septembra, bomo v župniji obhajali katehetsko nedeljo. Strinjali smo se s predlogom, da bo to nedeljo, ob začetku novega katehetskega in šolskega leta, tako kot lani, pri sveti maši ob 10. uri, blagoslov veroučencev in njihovih šolskih torbic.

Naslednji dogodek v mesecu septembru, ki smo ga omenili, je Slomškova nedelja, ki jo bomo obhajali 24. Septembra. Kot vsa minula leta, bo na to nedeljo, po sveti maši ob 10. uri, blagoslov traktorjev. V zvezi z omenjenim dogodkom nas je g. župnik obvestil, da bomo tega dne v župniji gostili slovenski cerkveni pevski zbor iz Zagreba, ki bo s petjem sodeloval pri sveti maši ob 10. uri, petnajst minut pred njo, torej ob 9.45 pa bo tukaj v cerkvi, pripravil še kratki koncert in zapel nekaj Slomškovih pesmi. Organizator gostovanja omenjenega cerkvenega zbora je g. Robert Smodiš, ki se nam bo tega dne tudi pridružil v župniji, dogodek pa smo člani soglasno podprli.

Ker bomo še pred našim naslednjim srečanjem vstopili v mesec oktober – v mesec rožnovenske pobožnosti, smo se že na tej seji dogovorili, da v mesecu oktobru, ob torkih in četrtkih, molitev rožnega venca pol ure pred sveto mašo vodijo veroučenci s kateheti, za ostale dni v tednu – torej v ponedeljek, sredo, petek in soboto pa naprošamo člane posameznih skupin, ki delujejo v župniji, da se na svojih srečanjih v mesecu septembru dogovorijo in en dan v oktobru prevzamejo molitev rožnega venca pred sveto mašo. Seznam molitve po dnevih bo v zakristiji. Tudi ob nedeljah bomo nadaljevali z izmenično molitvijo posameznih desetk rožnega venca in  v molitev vključili čim več vernikov. Ob tej priložnosti je bilo s strani g. župnika izraženo veselje in zadovoljstvo ob lepi organizaciji molitve rožnega venca, ko zaradi odsotnosti redne molivke, pred vsako sveto mašo, tudi ob delavnikih, že sedaj pri molitvi posameznih desetk rožnega venca sodelujete mnogi verniki.

Ob koncu smo nekaj več časa namenili enodnevnemu župnijskemu romanju, ki ga vsako leto organiziramo v jesenskem času. Podprli smo predlog, da letos poromamo na Sveto Višarje, saj je bila v preteklosti večkrat izražena želja po romanju na ta kraj. Poromali bomo v soboto, 30. septembra, cena romanja bo 55 €, prijave pa že sprejema g. župnik. Poleg Sv. Višarij bomo spotoma obiskali še slovensko Marijino narodno svetišče – Marija Pomagaj Brezje. Vabimo župljane, ki bi želeli poromati na Sveto Višarje, da se  čim prej prijavijo g. župniku.

Srečanje smo zaključili z molitvijo in praznovanjem dveh naših članic; ene, ki je praznovala »Abrahama« in druge, ki je vstopila v krščanski zakonski stan.

Komentiraj

Stran 3 od 9812345...Zadnja »