HOSPIC – predavanje

Dodajati dnevom življenje…

Tako so predstavile svoje delo članice Hospica, ki so v soboto, 16. januarja 2010, imele v Bakovcih predavanje o svojem delu. Njihovo delo je predvsem nudenje pomoči  težko bolnim in umirajočim ter spremljanje njihovih svojcev. Naše življenje je potovanje od rojstva do smrti. Ta naša pot se konča pri nekaterih prej, pri drugih pozneje, a je vedno žalostna in težka. Težko je prestajati žalost in spremljati svojce, ko izgubljajo svoje najdražje. Ob takih trenutkih se je možno obrniti po pomoč na društvo Hospic, kjer se trudijo, da bi dali tolažbo  in nudili podporo v sprejemanju dejstva smrti najdrajžih. Smrt bi morali sprejemati kot normalno  ugašanje našega življenja, umirajočemu pa nuditi vse, kar je v naših močeh.  Največ mu lahko damo s svojo bližino, ko smo ob njegovi bolniški postelji, da ima občutek sprejetosti,  varnosti in ljubezni. Dotik roke in povabilo k molitvi, če je še toliko pri moči, mu pomaga ohranjati  vero v življenje, ki se ne konča s smrtjo.  Tudi otroci naj ne bi bili izvzeti iz tega procesa poslavljanja; čeprav še ne razumejo stvari tako kot  odrasli, je vendarle pomembno, da smrti ne skrivamo pred njimi.

Poleg mnogih nasvetov in pogledov na umiranje in spremljanje svojcev umirajočih so nam članice Hospica povedale tudi izkušnje iz svojega poslanstva. Za njihovo pričevanje in obisk pri nas smo jim iskreno hvaležni. 

Matilda Magdič

Komentiraj

Ni komentarjev na tej strani.