Arhiv 'Oznanila' kategorije

Nov 19 2017

33. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

Osmošolci na duhovnih vajahNapovednik:

 • Po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Danes so naši osmošolci še na duhovnih vajah. Bog daj, da bi poglobili svojo vero in jo z veseljem živeli.

Osmošolci na duhovnih vajah

 • Danes ob 15. uri bo v vrtcu Lavra Slavljenje za družine. Tokratni pričevalski par – Metka in Miran Brozovič, prihajata iz župnije Vinica v Beli Krajini. Vabljeni!
 • V ponedeljek bo srečanje skupine Samarijan ob 16.30, zvečer po sveti maši pa zakonske skupine Sv. Ana.
 • V torek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Klara.
 • V četrtek lepo povabljeni na adventno delavnico pletenja adventnih vencev v župnišče od 8.00 do 13.00. Naprošeni, da prinesete tudi kaj zelenja za pletenje.
 • V četrtek ob 16.00 bodo vaje za Miklavževo igrico. Povabljeni osmošolci.

Osmošolci na duhovnih vajah

 • V petek po sveti maši bo srečanje skupne Vrtnice.
 • V soboto ob 9.00 bodo v župnišču pevske vaje za otroški pevski zbor. Vabljeni.
 • V soboto bo tudi škofijsko študijsko srečanje članov ŽPS v Kančevcih. Vabila ste člani že dobili na novembrskem srečanju.
 • Lepo naprošeni, da do sobote prinesete tudi darove za bogoslovje. Predvidoma jih bodo prišli iskat v soboto ob 16.00.
 • Prihodnja nedelja je nedelja Kristusa Kralja vesoljstva. Sodelovanje pri sveti maši ob 8.00 pripravijo člani ŽPS, ob 10.00 pa birmanski pripravniki.
 • Za miklavževanje, ki bo v Bakovcih v ponedeljek, 4. decembra ob 17.00, že lahko prijavite vaše otroke v zakristiji. Prispevek je 10 €.
 • Vstopamo v teden zaporov (19.-25.november). Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih ki srbijo za zapornike.

Komentiraj.

Nov 12 2017

32. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

Celodnevno češčenje - molitev pred NajsvetejšimNapovednik:

 • Hvala za molitev ob dnevu celodnevnega češčenja, ki je bilo v sredo.
 • V ponedeljek ob 16. bo srečanje staršev 3. razreda.
 • V sredo srečanje župnijskih gospodinj v Turnišču.
 • V četrtek po sveti maši srečanje bralcev Slomškovega bralnega priznanja.
 • V petek gremo z osmošolci na duhovne vaje na Razbor, zato bo sveta maša zjutraj ob 8.00. Zvečer pa smo lepo povabljeni na predstavitev potopisa po Maroku, ki ga bo družina Lukač imela v osnovni šoli ob 18.30. Veroučno srečanje za 7. razred bo redno ob 14.30, osmošolci pa se dobimo pred cerkvijo ob 16.00. S seboj imejte stvari, ki so napisane na prijavnici. Peljala bova g. Andrej Ostanek in jaz. V nedeljo pa ste povabljeni vsi starši osmošolcev, da se ob 10.30 pridružite pri sveti maši na Zgornjem Razborju (nad Šoštanjem), ki bo sklepni dogodek  duhovnih vaj.
 • V soboto ob 9. uri bodo v župnišču pevske vaje za otroke. Otroci, ki imate veselje do petja, vabljeni, da se pridružite pevskem zborčku in pod vodstvom ga. Anite Novak s petjem sodelujete najprej pri miklavževanju in nato tudi pri božičnici.
 • Povabilo in prošnja iz ljubljanskega bogoslovja, kjer se vzgajajo bodoči duhovniki, za zbiranje različnih pridelkov in izdelkov (sadje, zelenjava, jajca, meso, olje, moka, ozimnica…) za bogoslovsko kuhinjo. Pomembnost tega zbiranja »darov zemlje« se kaže na dveh področjih: ljubezen ljudi do nas duhovnikov in bogoslovcev, ko darujete materialne stvari, saj smo v celoti odvisni od vaših darov; hkrati pa tudi ozaveščanje, da je skrb za duhovnike, bogoslovce in nove duhovne poklice delo nas vseh. Darove za bogoslovje bomo zbirali do nedelje, 25. 11. 2017. Pripeljete jih lahko na župnišče ali jih oddate v predprostoru cerkve.  Bog povrni za vaš dar.
 • Imeli smo srečanje ŽK in ŽPS. Poročilo:

Poročilo 25. seje ŽPS Bakovci, 07. 11. 2017

 

Tudi tokratno srečanje smo pričeli z udeležbo pri sveti maši, nato pa si v duhovnem delu, po prebranem svetopisemskem odlomku in uvodni molitvi, ogledali še dokumentarno igrani film Kaplja na vedru o upokojenem škofu dr. Jožefu Smeju. Ker se dr. Jožefa Smeja še danes, marsikateri župljan s hvaležnostjo spominja, saj je v času kaplanovanja v M.Soboti opravljal dušnopastirsko službo tudi v naši župniji, smo s toliko večjim veseljem in spoštovanjem, po ogledu filma, v pogovoru ki je sledil, nanizali številne kreposti, ki ga odlikujejo: dobrotljivost, skromnost, ponižnost, razumnost, goreča molitev in predanost Bogu.  Vse to tudi nas spodbuja, da sledimo njegovemu svetlemu liku in se trudimo za svetost.

Pogovor o tekočih pastoralnih dogodkih smo pričeli s študijskim srečanjem za člane ŽPS, ki bo v soboto, 25. novembra v Kančevcih in katerega se bomo tudi mi udeležili. Glede obhajanja praznika Kristusa Kralja, ki ga bomo obhajali 26. novembra in s katerim zaključujemo cerkveno leto, pa smo se dogovorili, da na omenjeni praznik pri sveti maši ob 10. uri z uvodi sodelujejo naši birmanski pripravniki, pri sveti maši ob 8. uri pa člani ŽPS-ja.

Sledil je pogovor o Tednu Karitas, ki ga bomo obhajali v tednu od 26. novembra do 3. decembra, nato pa smo prisluhnili predstavnici ŽK, ki nas je seznanila z adventnimi delavnicami, v okviru katerih se bodo, tako kot običajno,  pletli adventni venčki, na nedeljo Kristusa Kralja pa jih bo mogoče v cerkvi, s prostovoljnim darom 10 €, tudi vzeti. Delavnica bo v četrtek, 23. novembra, od 8. ure naprej v župnišču. Tudi veroučenci si bodo v okviru verouka spletli svoje adventne venčke. O datumu teh delavnic in o vsem, kar je potrebno zanje, bodo veroučenci in njihovi starši seznanjeni preko oznanil. Na prvo adventno nedeljo, 3. decembra, ki je obenem tudi nedelja Karitas, bomo vse adventne venčke blagoslovili, sodelovanje pri obeh svetih mašah pa bodo to nedeljo pripravili člani ŽK. To isto nedeljo bo tudi škofijski Klic dobrote in sicer v Dobrovniku, popoldan ob 14. uri. Vabimo župljane, da se tako adventnih delavnic, kot tudi Škofijskega klica dobrote, udeležijo.

V nadaljevanju smo nato nekaj več časa namenili miklavževanju, ki bo letos v ponedeljek, 4. decembra ob 17. uri. Kratko igrico bodo pripravili naši osmošolci, otroci pa bodo zapeli tudi nekaj pesmi. Zato vabimo otroke, ki imate veselje do petja in se želite pridružiti miklavževemu zborčku, da to sporočite ge. Aniti Novak. Zaradi lažje in pravočasne organizacije vsega potrebnega pa seveda vabimo in naprošamo tudi starše, ki želijo, da njihove otroke obdaruje sv. Miklavž, da otroka najpozneje do torka, 28. novembra, prijavijo pri g. župniku, prispevek pa tako kot lani znaša 10 € za otroka.

Pod točko razno smo bili s strani g. župnika seznanjeni s še enim projektom, ki poteka že 18-to leto zapored. Gre za Slomškovo bralno priznanje, namenjeno pa je bralkam in bralcem različnih generacij, tako posameznikom kot tudi skupinam. Ker tudi v naši župniji marsikateri župljan rad poseže po dobri knjigi, kar dokazuje tudi naša knjižnica v cerkvi, smo se strinjali s predlogom, da se kot župnija priključimo temu projektu. Vabimo župljane, ki ste pripravljeni sodelovati v Slomškovem bralnem priznanju, da se v četrtek, 16. novembra, po sveti maši udeležite kratkega srečanja v župnišču, na katerem boste dobili vsa dodatna pojasnila in podrobne informacije glede tega projekta.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

 

Komentiraj.

Nov 05 2017

31. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA

Kategorije Oznanila

Zahvalna nedelja

Napovednik:

 • Ta teden bo redni verouk za vse veroučence po ustaljenem urniku. Sprememba je edinole pri 7. in 8. razredu – tudi ta teden bo srečanje v okviru birmanskih skupin v petek ob 14.30 uri v župnišču.
 • V ponedeljek bo srečanje ŽK. Začnemo s sveto mašo v cerkvi in nadaljujemo srečanje v župnišču. Po sveti maši bo tudi srečanje zakonske skupine Sv. Frančišek.
 • V torek bo srečanje ŽPS. Začnemo prav tako s sveto mašo.
 • Hvala za pridelke, ki ste jih danes na zahvalno nedeljo prinesli v cerkev, kot znamenje hvaležnosti Bogu.

Zahvalna nedelja

Zahvalna nedelja

 • Ko se Bogu zahvaljujemo za pridelke, uspehe in varstvo, ki smo ga bili deležni, je prav da se zahvalimo tudi drug drugemu. Kot župnik se zahvaljujem vam, rednim nedeljnikom, kiZahvalna nedelja ustvarjateobčestvo vernikov in sodelujete z molitvijo, petjem in drugim sodelovanjem. Zahvaljujem se vsem, ki v različnih župnijskih skupinah poglabljate svojo vero in organizirate skupne dogodke. Zahvaljujem se tudi vsem, ki radi pomagate pri spravilu drv ali drugih opravilih v cerkvi, župnišču in na vrtu. Zahvaljujem se tudi bolnikom, ki darujejo svoje trpljenje in onemoglost za blagoslov župnije. Hvala za vsako vašo podporo, ki jo namenite osebno meni – tako s pomočjo pri delu, kakor z darovi vaših pridelkov in denarnega prispevka za duhovnika. Cenim vašo darežljivos in se zavedam, daZahvalna nedelja
  velikokrat daste od svojih skromnih dogodkov. Bog povrni.Tudi vsem, ki me podpirate z molitvijo, iskren Bog plati. Zahvalim se tudi vsem očetom in mamam, starim staršem, katehistinjama in drugim, ki skrbite za oznanjevanje evangelija in prenašate vero naslednjim  rodovom. Hvala tudi za vaš dar, ki ga namenite za župnijsko katehezo.Zahvalna nedelja
 • V sredo je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja ali Novi svetek. Lepo povabljeni k molitvi ob urah, ko je na vrsti vaša ulica. Razpored molitve po ulicah:

08.00 – sveta maša

9.00 – 10.00 Cvetna, Panonska in Soboška ulica

10.00 – 11.00 Kroška in Partizanska ulica

11.00 – 12.00 Poljska,  Nova, Vrtna, Ob potoku in Mlinska ulica

12.00 – 13.00 Ribiška, Ob Muri, Prečna in Zvezna ulica

13.00 – 14.00 Mali Bakovci

14.00 – 15.00 Stara in Mladinska ulica

15.00 – 15.30 vsi veroučenci od 1. do vključno 3. razreda in njihovi starši

15.30 –  16.00 vsi veroučenci od 4. do vključno 6. razreda in njihovi starši

16.00 – 17.00 vsi veroučenci 7., 8. in 9. razreda, njihovi starši, botri, animatorji in mladi

17.00 – 18.00 ŽPS, ŽK, pevci in drugi, ki čez dan ne boste mogli priti

18.00 – sveta maša

Zahvalna nedelja

 • Danes ni nove številke Družine, ker je bila prejšnja dvojna.

Zahvalna nedelja

Komentiraj.

Okt 29 2017

30. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

30. nedelja med letomNapovednik:

 • Danes gremo z mladimi na duhovne vaje na Remšnik. Tisti, ki ostanete doma pa ste lepo povabljeni na molitveno srečanje – »Party z Jezusom«, ob 19.00 v stolnici v Murski Soboti. Igral bo tudi mladinski bend – Stična band. Prireditev in molitev je organizirana v izogib udeležbi na prireditvi Noč čarovnic v Rakičanu. Več lahko preberete na spletni strani škofije http://www.skofija-sobota.si/murska-sobota-molitev-mladih.
 • V sredo je praznik Vseh svetih, maše bodo kot ob nedeljah, popoldne ob 14.00 bo molitev na pokopališču in blagoslov grobov, ob 17.00 pa v župnijski cerkvi molitev rožnega venca za pokojne. Lahko prinesete napisana imena pokojnih, za katere želite, da bi posebej molili.
 • Ob prazniku Vseh svetih nas Karitas vabi, da na grobovih prižgemo kakšno svečo manj in prihranjen del sredstev namenimo za ljudi v stiski. V ta namen je na mizici za verski tisk škatlica za vaše prispevke. Bog plati za vaš dar. Seveda pa lahko svoj dar za ljudi v stiski namenite tudi z nakupom sveče Karitas. Tudi te so na mizici za verski tisk.

Manjša sveča, za sočloveka sreča!

 • V četrtek je spomin vseh vernih rajnih. Sveti maši bosta ob 18.00 in ob 18.30, ker je obenem prvi četrtek v mesecu, vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim ob 17.30. Biblične skupine tokrat ne bo. Bodo pa pevske vaje za nove pevce in pevke ob 20.00 v cerkvi. Lepo povabljeni tisti, ki ste bili že prejšnji teden ter seveda tudi tisti, ki se še prejšnji teden niste mogli udeležiti prvega srečanja.
 • V petek je prvi petek v mesecu in bom obiskoval bolnike na domu.
 • Ta teden ni verouka, povabljeni pa k sveti maši in molitvi ob prazniku vseh svetih. Srečanje za mlade in animatorje bo v soboto ob 19.00.
 • Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja, ko se Bogu še posebej zahvalimo za vse sadove našega dela, zato prosim, da poljske in vrtne pridelke ter vaše izdelke (lahko tudi kakšne simbolne predmete), za okrasitev na zahvalno nedeljo, prinesete najpozneje v petek do 9.00 v cerkev.
 • Prehajamo na zimski čas, zato bodo večerne svete maše ob 18.00.

Komentiraj.

Okt 25 2017

MOLITEV ZA MLADE – 29.10.2017

Kategorije Oznanila

Mladi, lepo vabljeni v nedeljo, 29. 10. 2017,

v stolnico na molitev mladih.Molitev za mlade

Z nami bo tudi STIČNA BEND.

Več o dogodku najdeš na povezavi:

http://www.skofija-sobota.si/murska-sobota-molitev-mladih

 

Komentiraj.

« Novejši prispevki - Starejši prispevki »

Stran 4 od 94« Prva...23456...Zadnja »