Maj 08 2022

4. VELIKONOČNA NEDELJA-NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

Objavljeno v Oznanila

4. velikonočna nedelja-nedelja dobrega pastirja

  • Nadaljujemo reden verouk po urniku za vse razrede.
  • Šmarnična pobožnost na čast Mariji je od ponedeljka do sobote vsak dan ob 19.00 uri, tudi takrat ko v Bakovcih ni svete maše. Lepo vabljeni da pridete otroci in starši, da bomo skupaj molili, prepevali in poslušali šmarnično zgodbo.
  • V soboto zvečer bo sveta maša za otroke in družine. S petjem in uvodi bodo pri sveti maši sodelovali veroučenci. (O sodelovanju se bomo dogovorili pri katehezi).
  • V četrtek ob 18. uri bo v župnišču srečanje skupine Samarijan, po večerni sveti maši pa redno mesečno srečanje ŽK.

Blagoslov motorjev in motoristov

  • V letu 2022 tednika Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem jubileju nudi posebne ugodnosti. Pripravili so zloženko v kateri so te ugodnosti predstavljene. Zloženka, ki si jo lahko vzamete pri vratih ob izhodu, vsebuje tudi molitev za naše družine.
  • Prav tako je ob današnji nedelji Dobrega Pastirja pripravljena zloženka s spodbudami za molitev in delo za duhovne poklice. Kdor se želi aktivno vključiti v molitev za duhovne poklice, lahko izpolni prijavnico, ki je v zloženki in jo pošlje škofijskemu referentu g. Andreju Lažeta, na naslov, kije že napisan na dopisnici.
  • Priprava na krst bo v tem mesecu v torek, 17. 05. 2022 ob 17.00 v župnišču na Tišini. 

Blagoslov motorjev in motoristov

  • Imeli smo srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

 

Poročilo 6. seje ŽPS Bakovci, 03.05.2022

Po udeležbi pri sveti maši in šmarnični pobožnosti, smo srečanje nadaljevali z molitvijo Raduj se kraljica nebeška in desetke rožnega venca, nato pa nas je g. župnik seznanil z aktivnostmi glede obnove cerkvenega zvonika in poteka akcije zbiranja prostovoljnih prispevkov zanjo. Do sedaj je za omenjeno obnovo darovala dobra polovica gospodinjstev naše župnije. Vse, ki še niso in so pripravljeni prispevati za omenjeno obnovo, skladno z našim dogovorom na seji, vabimo in prosimo, da svoj dar prinesejo v torek 17. maja, od 17. do 18. ure v župnišče, kjer ga bomo člani ponovno pobirali ali pa svoj dar do konca tega meseca, skupaj s svojimi podatki oddajo v kuverti, bodisi v nabirko pri sveti maši ali osebno gospodu župniku. Obnovitvena dela bo opravilo Slikopleskarstvo Avgust Sreš iz Bakovec, dela pa se bodo pričela konec tega meseca. Na tem mestu se vsi člani ŽPS-ja, skupaj z g. župnikom, iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se z veseljem in razumevanjem odzvali našemu povabilu in ste že ali pa še boste prispevali svoj dar za omenjeno obnovo, da bo tudi zunanjost naše župnijske cerkve lepa in urejena.

Izmed tekočih pastoralnih dogodkov smo najprej omenili šmarnično pobožnost, ki smo jo pričeli v nedeljo oz. ponedeljek. Vsak večer ob 19. uri, tudi ob dneh, ko ni svete maše, se bomo zbirali v cerkvi, skupaj molili, prepevali in prisluhnili šmarnični zgodbi. Vabimo vse župljane, še posebej pa otroke, da se radi in redno udeležujejo te pobožnosti posvečene naši nebeški Materi Mariji.

V nadaljevanju smo omenili prvo sveto spoved in slovesnost prvega svetega obhajila. Prva sveta spoved za letošnje prvoobhajance bo v četrtek, 2. junija, po večerni sveti maši, ki bo ta dan izjemoma ob 17. uri. Slovesnost prvega svetega obhajila pa bo v soboto 4. junija ob 10. uri. Določili smo ekipo, ki bo na dan prve svete spovedi za prvospovedance pripravila manjšo sladko pogostitev. Na dan prvega svetega obhajila bodo pogostitev pripravili starši prvoobhajancev.

Naslednji dogodek, ki smo ga omenili je poletni oratorij,  katerega bomo po dvoletnem korona premoru, predvidoma v drugi polovici meseca julija, ponovno pripravili v župniji. O podrobnostih se bomo pogovorili na junijski seji, starši boste o točnem datumu seznanjeni preko oznanil, konec tega meseca pa bodo na mizici za verski tisk že  na razpolago prijavnice, tako da boste lahko do konca katehetskega leta svoje otroke že prijavili nanj.

Na koncu smo omenili še krašenje po ulicah na katerega prehajamo z mesecem junijem. Vabimo in naprošamo vse župljane, da tudi letos, tako kot minula leta, v tednu, ko je na vrsti vaša ulica, z veseljem in dobro voljo poskrbite za okrasitev cerkve, da bo tudi v poletnem času, ko na domačih vrtovih ne primanjkuje cvetja, naša cerkev lepo okrašena. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo ga. Petri Smodiš, ki je vse od zahvalne nedelje naprej skrbela za zelo lepo in v skladu s pravili krašenja okrašen bogoslužni prostor.

Srečanje smo zaključili z molitvijo in manjšo pogostitvijo.

Blagoslov motorjev in motoristov

                                Foto: Melita Marič

Komentiraj.

Sledi nazaj URI | Komentarji RSS

Napiši komentar.