Arhiv za maj, 2022

Maj 29 2022

7. VELIKONOČNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

7. velikonočna nedelja

 • V torek zaključujemo šmarnično pobožnost. Otroci, ki so redno hodili k šmarnicam, bodo po sveti maši šli z go. Gabiko na sladoled.
 • Prvoobhajanci se pripravljajo na prejem prve svete spovedi in prvega svetega obhajila. Vsak večer v tem tednu bodo skupaj s starši prihajali k sveti maši. V sredo bo sveta maša ob 17.00, po sveti maši pa prva sveta spoved. Slovesnost prvega svetega obhajila bo v soboto ob 10.00. V soboto ne bo večerne svete maše.

Prva sveta spoved Prva sveta spoved

 • Umrl je Jožef Vigali iz Mladinske ulice. Pogrebna sveta maša bo v sredo ob 8.00, pogreb pa ob 15.00.
 • V četrtek po večerni sveti maši bo srečanje biblične skupine.
 • Kateheza za veroučence bo ta teden redna po urniku. Prinesite rešene delovne zvezke, da jih kateheti lahko pregledajo in ocenijo.
 • Oratorij bo letos v Bakovcih od 22. do 24. avgusta. Starši vzemite prijavnice in jih izpolnjene vrnite do 15. junija 2022.
 • Začenjamo obnovo zvonika. Odri so že pripeljani. Iskren Bog povrni za vaše darove. Zneske zbranih prispevkov v ta namen lahko vidite na oglasni deski.

začetek obnove zvonika začetek obnove zvonika Foto: Melita Marič

Komentiraj.

Maj 22 2022

6. VELIKONOČNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

 

 • Nadaljujemo reden verouk po urniku.
 • Šmarnična pobožnost na čast Mariji je od ponedeljka do sobote vsak dan ob 19.00 uri, tudi takrat ko v Bakovcih ni svete maše. Lepo vabljeni da pridete otroci in starši, da bomo skupaj molili, prepevali in poslušali šmarnično zgodbo.
 • Danes (v nedeljo) bodo izredni delivci po sveti maši ob 8.00 nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • V torek je praznik Marije, Pomočnice kristjanov. Po večerni sveti maši bomo šli v procesiji do Marijinega kipa pri križi in bomo molili litanije.
 • V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Lepo povabljeni k sveti maši.
 • Prihodnjo nedeljo pričnemo neposredno pripravo na prvo sveto obhajilo in spoved. Starši in otroci pridite k sveti maši. Vsi župljani pa smo povabljeni, da molimo za prvoobhajance.
 • Zavod Zamlade.si vabi mlade, mlajše odrasle in mlade družine na duhovno-družabne počitnice, ki bodo na Pagu in v Ankaranu od 16. julija do 21. avgusta 2022. Duhovni spremljevalci bodo bratje kapucini. Prijavite se na spletni strani: zamlade.si

Komentiraj.

Maj 15 2022

5. VELIKONOČNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

5. velikonočna nedelja

 • Včeraj je ekipa Anic (Eva, Zala in Nuša) bila na na kvizu o škofu Jožefu Smeju.
 • Nadaljujemo reden verouk po urniku, razen za razrede, ki so v šoli v naravi. 

Olimpiada o škofu Smeju

 • Prihodnjo nedeljo po sveti maši ob 8.00 uri bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom na dom. 
 • Skladno z dogovorom na seji ŽPS, bodo v torek od 17. do 18. ure v župnišču člani ŽPS-ja ponovno pobirali prostovoljne prispevke za obnovo cerkvenega zvonika. Vabljeni, da tisti, ki še niste in ste pripravljeni prispevati za omenjeno obnovo, ta dan prinesete svoj dar v župnišče. Bog povrni že vnaprej.

4. vellikonočna nedelja 4. velikonočna nedelja

 • Šmarnična pobožnost na čast Mariji je od ponedeljka do sobote vsak dan ob 19.00 uri, tudi takrat ko v Bakovcih ni svete maše. Lepo vabljeni da pridete otroci in starši, da bomo skupaj molili, prepevali in poslušali šmarnično zgodbo.

5. velikonočna nedelja 5. velikonočna nedelja

 • Priprava na krst bo v torek, 17. 05. 2022 ob 17.00 v župnišču na Tišini.
 • V četrtek ob 16.45 bo v župnišču srečanje staršev letošnjih prvoobhajncev.  

5. velikonočna nedelja Foto: Kristijan Čagran

Komentiraj.

Maj 08 2022

4. VELIKONOČNA NEDELJA-NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

Kategorije Oznanila

4. velikonočna nedelja-nedelja dobrega pastirja

 • Nadaljujemo reden verouk po urniku za vse razrede.
 • Šmarnična pobožnost na čast Mariji je od ponedeljka do sobote vsak dan ob 19.00 uri, tudi takrat ko v Bakovcih ni svete maše. Lepo vabljeni da pridete otroci in starši, da bomo skupaj molili, prepevali in poslušali šmarnično zgodbo.
 • V soboto zvečer bo sveta maša za otroke in družine. S petjem in uvodi bodo pri sveti maši sodelovali veroučenci. (O sodelovanju se bomo dogovorili pri katehezi).
 • V četrtek ob 18. uri bo v župnišču srečanje skupine Samarijan, po večerni sveti maši pa redno mesečno srečanje ŽK.

Blagoslov motorjev in motoristov

 • V letu 2022 tednika Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem jubileju nudi posebne ugodnosti. Pripravili so zloženko v kateri so te ugodnosti predstavljene. Zloženka, ki si jo lahko vzamete pri vratih ob izhodu, vsebuje tudi molitev za naše družine.
 • Prav tako je ob današnji nedelji Dobrega Pastirja pripravljena zloženka s spodbudami za molitev in delo za duhovne poklice. Kdor se želi aktivno vključiti v molitev za duhovne poklice, lahko izpolni prijavnico, ki je v zloženki in jo pošlje škofijskemu referentu g. Andreju Lažeta, na naslov, kije že napisan na dopisnici.
 • Priprava na krst bo v tem mesecu v torek, 17. 05. 2022 ob 17.00 v župnišču na Tišini. 

Blagoslov motorjev in motoristov

 • Imeli smo srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

 

Poročilo 6. seje ŽPS Bakovci, 03.05.2022

Po udeležbi pri sveti maši in šmarnični pobožnosti, smo srečanje nadaljevali z molitvijo Raduj se kraljica nebeška in desetke rožnega venca, nato pa nas je g. župnik seznanil z aktivnostmi glede obnove cerkvenega zvonika in poteka akcije zbiranja prostovoljnih prispevkov zanjo. Do sedaj je za omenjeno obnovo darovala dobra polovica gospodinjstev naše župnije. Vse, ki še niso in so pripravljeni prispevati za omenjeno obnovo, skladno z našim dogovorom na seji, vabimo in prosimo, da svoj dar prinesejo v torek 17. maja, od 17. do 18. ure v župnišče, kjer ga bomo člani ponovno pobirali ali pa svoj dar do konca tega meseca, skupaj s svojimi podatki oddajo v kuverti, bodisi v nabirko pri sveti maši ali osebno gospodu župniku. Obnovitvena dela bo opravilo Slikopleskarstvo Avgust Sreš iz Bakovec, dela pa se bodo pričela konec tega meseca. Na tem mestu se vsi člani ŽPS-ja, skupaj z g. župnikom, iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se z veseljem in razumevanjem odzvali našemu povabilu in ste že ali pa še boste prispevali svoj dar za omenjeno obnovo, da bo tudi zunanjost naše župnijske cerkve lepa in urejena.

Izmed tekočih pastoralnih dogodkov smo najprej omenili šmarnično pobožnost, ki smo jo pričeli v nedeljo oz. ponedeljek. Vsak večer ob 19. uri, tudi ob dneh, ko ni svete maše, se bomo zbirali v cerkvi, skupaj molili, prepevali in prisluhnili šmarnični zgodbi. Vabimo vse župljane, še posebej pa otroke, da se radi in redno udeležujejo te pobožnosti posvečene naši nebeški Materi Mariji.

V nadaljevanju smo omenili prvo sveto spoved in slovesnost prvega svetega obhajila. Prva sveta spoved za letošnje prvoobhajance bo v četrtek, 2. junija, po večerni sveti maši, ki bo ta dan izjemoma ob 17. uri. Slovesnost prvega svetega obhajila pa bo v soboto 4. junija ob 10. uri. Določili smo ekipo, ki bo na dan prve svete spovedi za prvospovedance pripravila manjšo sladko pogostitev. Na dan prvega svetega obhajila bodo pogostitev pripravili starši prvoobhajancev.

Naslednji dogodek, ki smo ga omenili je poletni oratorij,  katerega bomo po dvoletnem korona premoru, predvidoma v drugi polovici meseca julija, ponovno pripravili v župniji. O podrobnostih se bomo pogovorili na junijski seji, starši boste o točnem datumu seznanjeni preko oznanil, konec tega meseca pa bodo na mizici za verski tisk že  na razpolago prijavnice, tako da boste lahko do konca katehetskega leta svoje otroke že prijavili nanj.

Na koncu smo omenili še krašenje po ulicah na katerega prehajamo z mesecem junijem. Vabimo in naprošamo vse župljane, da tudi letos, tako kot minula leta, v tednu, ko je na vrsti vaša ulica, z veseljem in dobro voljo poskrbite za okrasitev cerkve, da bo tudi v poletnem času, ko na domačih vrtovih ne primanjkuje cvetja, naša cerkev lepo okrašena. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo ga. Petri Smodiš, ki je vse od zahvalne nedelje naprej skrbela za zelo lepo in v skladu s pravili krašenja okrašen bogoslužni prostor.

Srečanje smo zaključili z molitvijo in manjšo pogostitvijo.

Blagoslov motorjev in motoristov

                                Foto: Melita Marič

Komentiraj.

Maj 01 2022

TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

3 velikonočna nedelja

 • Romarji smo v Medžugorju molili za mir in za blagoslov vseh v naši župniji…
 • Hvala g. Robertu, ki je v teh dneh nadomeščal župnikovo odsotnost.
 • S 1. marcem smo na pobudo in prošnjo g. škofa v naši škofiji pričeli z molitvijo za škofa in vse duhovnike, da bi znali sprejemati prave odločitve za duhovni blagor vseh ljudi. Vsak dan bi naj za ta namen molila ena župnija. Bakovska je na vrsti za molitev vsakega 2. v mesecu. Zato vas vabim in prosim, da v ponedeljek, 2. marca, pred sveto mašo molimo rožni venec ZA PRAVO SPOZNANJE IN RAVNANJE ŠKOFA IN DUHOVNIKOV. Povabljeni, da za omenjeni namen tudi doma zmolite kakšno desetko rožnega venca ali vsaj en Oče naš in Zdravo Marijo. Bog plati za vaše molitve.
 • V torek po sveti maši bo srečanje ŽPS v župnišču.
 • V četrtek po sveti maši bo srečanje biblične skupine.
 • V soboto, 7. maja 2022 z začetkom ob 9.00 bo srečanje staršev in prvoohajancev v Veržeju. Predvidoma bo trajalo do 13.00 ure.
 • Začenjamo reden verouk po urniku za vse razrede.
 • Vstopili smo v mesec maj, mesec šmarnične pobožnosti na čast Mariji. Lepo vabljeni da vsak večer, tudi ko ni svete maše pridete, da bomo skupaj molili, prepevali in poslušali šmarnično zgodbo.
 • Prvi teden v maju je teden molitve za duhovne poklice. Letos ima naslov Pojdi in popravi mojo Cerkev! Molitev za duhovne poklice bomo vključili vsak dan pri sveti maši, povabljeni pa tudi, da v ta namen molite doma in se pogovarjate o pomenu in dostojanstvu duhovnega poklica. Tudi pri katehezi (verouku) bomo nekaj časa namenili tej vsebini.

Komentiraj.