Apr 14 2019

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Cvetna nedelja

Napovednik:

  • Danes nesejo izredni delivci obhajila obhajilo bolnikom na dom.
  • Ob 14.00 lepo vabljeni h križevemu potu. Ob 17.00 bo v župnišču srečanje zakonske skupine Sv. Frančišek.Cvetna nedelja
  • V Murski Soboti je popoldne od 14. do 18.00 velika spoved, prav tako v ponedeljek od 7.00. Spovedovanje v tem tednu bo do srede vsak dan pol ure pred sveto mašo tudi v župnijski cerkvi. Bolnike na domu sem v minulih dneh obiskal. Če želite, da še koga obiščem, mi to prosim sporočite do torka.
  • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana.

Cvetna nedelja

  • Verouk bo v tem tednu samo v torek. Ob 16.00 bodo svetopisemske urice. Tisti, ki imajo verouk v četrtek, naj namesto verouka pridejo k obredom velikega četrtka. Posebej ste ta dan vabljeni prvoobhajanci, saj boste stopili v neposredno pripravo na prvo sveto obhajilo. Z vami naj pridejo tudi vaši starši. Birmanci ste aktivno vključeni v sodelovanje pri celotnem velikonočnem tridnevju.

Cvetna nedelja

Cvetna nedelja

  • Lepo povabljeni k obredom velikega tedna. V četrtek je spomin zadnje večerje in umivanje nog. Začetek svete maše bo ob 18.00. Obredi velikega petka se bodo začeli v petek ob 19.00. V soboto lepo povabljeni k molitvi pri božjem grobu. Pridite tudi k blagoslovu jedi ob 11.30 in 15.30. Velikonočno vigilijo začnemo ob 20.00.
  • Ministranti imate ministrantske vaje v četrtek ob 17.00, v petek in soboto ob 18.00. Vsi lepo povabljeni k sodelovanju (ključarji, krasilci in postavljalci božjega groba, apostoli, straža in molivci pri božjem grobu, pevci, ključarji, bralci…). Vstajenjska procesija bo v nedeljo ob 7.30.

Cvetna nedelja

Foto: Branko Buzeti

VELIKI TEDEN nas spominja na največje dogodke našega odrešenja: Jezusovo zadnjo večerjo, postavitev svete maše in duhovniško posvečenje, na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Skušajmo ga preživeti v duhovni zbranosti in se radi udeležujmo obredov velikega tedna.

VELIKI ČETRTEK je dan Gospodove zadnje večerje, ko nam je Jezus dal novo zapoved ljubezni, postavil zakrament svete maše in apostole posvetil v duhovnike. Ob 9.00 se bomo v stolnici v Murski Soboti zbrali vsi duhovniki ob škofu pri krizmeni maši. Škof bo blagoslovil oz. posvetil krstno in bolniško olje ter krizmo.

Veliki četrtek

Večerno bogoslužje pri nas je ob 18.00. Pri slavi se oglasijo zvonovi, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije na veliko soboto. Med mašo je tudi obred umivanja nog. Vabljeni, da po maši ostanemo še pri molitveni uri.

Veliki četrtek

Veliki četrtek

Letošnji prvoobhajanci

 

VELIKI PETEK je dan Jezusovega križevega pota, trpljenja na križu, smrti in pokopa. Popoldne bomo obiskali božji grob in ob 15.00 skupaj molili križev pot.

Veliki petek

Ta dan ni svete maše, pač pa obred velikega petka ob 19.00. Začeli bomo s tiho molitvijo, branjem pasijona, češčenjem križa in obhajilom. Na veliki petek je strogi post.

Veliki petek

 

VELIKA SOBOTA je dan Jezusovega počitka v grobu. Ves dan bo češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu in častna straža.

Božji grob - častna straža

Spored češčenja:

08.00 – 09.00  verniki Cvetne, Soboške in Panonske ulice.
09.00 – 10.00  verniki Kroške in Partizanske ulice10.00 – 11.00  verniki Poljske, Nove, Vrtne in ulice Ob potoku
11.00 – 11.30  tisti, ki prinašajo velikonočna jedila
11.30               blagoslov velikonočnih jedil

12.00 – 13.00 verniki Malih Bakovec
13.00 – 14.00 verniki Mlinske, Ribiške in ulice Ob Muri
14.00 – 15.00 verniki Zvezne in Prečne ulice
15.00 – 15.30 tisti, ki prinašajo velikonočna jedila
15.30               blagoslov velikonočnih jedil
16.00 – 17.00 verniki Stare in Mladinske ulice
17.00 – 18.00 člani ŽPS, ŽK in tisti, ki čez dan niso mogli priti

Blagoslov jedil

 

Obredi velike sobote se začnejo ob 20.00. Zberemo se pri ognju pred cerkvijo. Najprej je blagoslov ognja, velikonočne sveče, nato procesija v cerkev. S seboj prinesite sveče. Ob drugem vzkliku »Kristusova luč« prižgejo ministranti sveče ljudem v cerkvi. Sledi slavospev velikonočni sveči, branje Božje besede, psalmi, aleluja. Pri slavi se oglasijo zvonovi. Sledi krstno bogoslužje z blagoslovitvijo vode in evharistično bogoslužje.

 

VELIKA NOČ je dan Gospodovega vstajenja in največji krščanski praznik. Vstajenjska procesija je ob 7.30. Med procesijo igra godba na pihala in se oglašajo župnijski zvonovi. Po procesiji je slovesna sveta maša. Druga maša na veliko noč je ob 10.00.

Iskrena hvala vsem tistim, ki ste darovali za rože ob božjem grobu.

Slovesnost svete birme bo letos v župniji 12. maja, slovesnost prvega sv. obhajila 26. maja. Vabljeni, da naše pripravnike na birmo in prvo sveto obhajilo spremljamo z molitvijo.

 

  • V maju bodo šmarnice ob delavnikih vsak dan ob 19.00.
  • Redni verouk po urniku nadaljujemo 26. aprila 2019.
  • Župnijsko romanje bo 6. do 9. junija 2019 na Poljsko.

 

Komentiraj.

Sledi nazaj URI | Komentarji RSS

Napiši komentar.