Arhiv za april, 2019

Apr 28 2019

2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Kategorije Oznanila

Nedelja Božjega usmiljenja

Napovednik:

 • Ob 20. obletnici smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja, bo danes v nedeljo, 28. aprila 2019, ob 9. uri,  slovesno sv. mašo v župnijski cerkvi Svete Trojice v Odrancih daroval kardinal Franc Rode. Ob koncu sv. maše bo kardinal skupaj z verniki molil ob grobu Božjega služabnika Alojzija Kozarja za njegovo beatifikacijo, nato pa bo pred cerkvijo blagoslovil spominsko znamenje.
 • V ponedeljek ob 17.30 bo srečanje skupine Samarijan.
 • V sredo začenjamo šmarnično pobožnost. Še posebej lepo povabljeni otroci in starši.
 • Lepo povabljeni k molitvam in maši ob prvem četrtku in petku. V četrtek po večerni sveti maši bo srečanje biblične skupine. V petek bom obiskoval bolnike na domu.
 • Letošnji birmanci v petek začenjajo devetdnevnico pred sveto birmo. Lepo povabljeni tudi starši in botri.
 • Prihodnjo nedeljo bo ob 10.00 prenos svete maše preko Radija ognjišče. Povabljeni k sveti maši in lepemu sodelovanju z glasno in ubrano molitvijo, petjem in pobožno prisotnostjo.

Komentiraj.

Apr 21 2019

VELIKA NOČ

Kategorije Oznanila

Verujem, da moj Gospod živi!

Dragi bakovski župljani!

Želim vam trdne vere v Boga.

Da bi ga doživljali kot Očeta Stvarnika,

Sina Odrešenika in Svetega Duha Tolažnika.

Praznovanje velike noči naj nas napolnjuje z veseljem,

upanjem in vero v večno življenje.

Vsem, ki doživljate stiske, trpljenje, izgube, razočaranja,

naj Vstali Zveličar prinese upanje in pogum.

Velikonočnega odrešenja, miru in veselja Vam želim!

župnik Franc Zorec
 • Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in lepem obhajanju velikonočnih praznikov.
 • Verouk bodo ta teden imeli samo letošnji birmanci in sicer v petek ob 14.00 in 15.00.

Komentiraj.

Apr 14 2019

6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

Cvetna nedelja

Napovednik:

 • Danes nesejo izredni delivci obhajila obhajilo bolnikom na dom.
 • Ob 14.00 lepo vabljeni h križevemu potu. Ob 17.00 bo v župnišču srečanje zakonske skupine Sv. Frančišek.Cvetna nedelja
 • V Murski Soboti je popoldne od 14. do 18.00 velika spoved, prav tako v ponedeljek od 7.00. Spovedovanje v tem tednu bo do srede vsak dan pol ure pred sveto mašo tudi v župnijski cerkvi. Bolnike na domu sem v minulih dneh obiskal. Če želite, da še koga obiščem, mi to prosim sporočite do torka.
 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana.

Cvetna nedelja

 • Verouk bo v tem tednu samo v torek. Ob 16.00 bodo svetopisemske urice. Tisti, ki imajo verouk v četrtek, naj namesto verouka pridejo k obredom velikega četrtka. Posebej ste ta dan vabljeni prvoobhajanci, saj boste stopili v neposredno pripravo na prvo sveto obhajilo. Z vami naj pridejo tudi vaši starši. Birmanci ste aktivno vključeni v sodelovanje pri celotnem velikonočnem tridnevju.

Cvetna nedelja

Cvetna nedelja

 • Lepo povabljeni k obredom velikega tedna. V četrtek je spomin zadnje večerje in umivanje nog. Začetek svete maše bo ob 18.00. Obredi velikega petka se bodo začeli v petek ob 19.00. V soboto lepo povabljeni k molitvi pri božjem grobu. Pridite tudi k blagoslovu jedi ob 11.30 in 15.30. Velikonočno vigilijo začnemo ob 20.00.
 • Ministranti imate ministrantske vaje v četrtek ob 17.00, v petek in soboto ob 18.00. Vsi lepo povabljeni k sodelovanju (ključarji, krasilci in postavljalci božjega groba, apostoli, straža in molivci pri božjem grobu, pevci, ključarji, bralci…). Vstajenjska procesija bo v nedeljo ob 7.30.

Cvetna nedelja

Foto: Branko Buzeti

VELIKI TEDEN nas spominja na največje dogodke našega odrešenja: Jezusovo zadnjo večerjo, postavitev svete maše in duhovniško posvečenje, na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Skušajmo ga preživeti v duhovni zbranosti in se radi udeležujmo obredov velikega tedna.

VELIKI ČETRTEK je dan Gospodove zadnje večerje, ko nam je Jezus dal novo zapoved ljubezni, postavil zakrament svete maše in apostole posvetil v duhovnike. Ob 9.00 se bomo v stolnici v Murski Soboti zbrali vsi duhovniki ob škofu pri krizmeni maši. Škof bo blagoslovil oz. posvetil krstno in bolniško olje ter krizmo.

Veliki četrtek

Večerno bogoslužje pri nas je ob 18.00. Pri slavi se oglasijo zvonovi, ki potem utihnejo do velikonočne vigilije na veliko soboto. Med mašo je tudi obred umivanja nog. Vabljeni, da po maši ostanemo še pri molitveni uri.

Veliki četrtek

Veliki četrtek

Letošnji prvoobhajanci

 

VELIKI PETEK je dan Jezusovega križevega pota, trpljenja na križu, smrti in pokopa. Popoldne bomo obiskali božji grob in ob 15.00 skupaj molili križev pot.

Veliki petek

Ta dan ni svete maše, pač pa obred velikega petka ob 19.00. Začeli bomo s tiho molitvijo, branjem pasijona, češčenjem križa in obhajilom. Na veliki petek je strogi post.

Veliki petek

 

VELIKA SOBOTA je dan Jezusovega počitka v grobu. Ves dan bo češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu in častna straža.

Božji grob - častna straža

Spored češčenja:

08.00 – 09.00  verniki Cvetne, Soboške in Panonske ulice.
09.00 – 10.00  verniki Kroške in Partizanske ulice10.00 – 11.00  verniki Poljske, Nove, Vrtne in ulice Ob potoku
11.00 – 11.30  tisti, ki prinašajo velikonočna jedila
11.30               blagoslov velikonočnih jedil

12.00 – 13.00 verniki Malih Bakovec
13.00 – 14.00 verniki Mlinske, Ribiške in ulice Ob Muri
14.00 – 15.00 verniki Zvezne in Prečne ulice
15.00 – 15.30 tisti, ki prinašajo velikonočna jedila
15.30               blagoslov velikonočnih jedil
16.00 – 17.00 verniki Stare in Mladinske ulice
17.00 – 18.00 člani ŽPS, ŽK in tisti, ki čez dan niso mogli priti

Blagoslov jedil

 

Obredi velike sobote se začnejo ob 20.00. Zberemo se pri ognju pred cerkvijo. Najprej je blagoslov ognja, velikonočne sveče, nato procesija v cerkev. S seboj prinesite sveče. Ob drugem vzkliku »Kristusova luč« prižgejo ministranti sveče ljudem v cerkvi. Sledi slavospev velikonočni sveči, branje Božje besede, psalmi, aleluja. Pri slavi se oglasijo zvonovi. Sledi krstno bogoslužje z blagoslovitvijo vode in evharistično bogoslužje.

 

VELIKA NOČ je dan Gospodovega vstajenja in največji krščanski praznik. Vstajenjska procesija je ob 7.30. Med procesijo igra godba na pihala in se oglašajo župnijski zvonovi. Po procesiji je slovesna sveta maša. Druga maša na veliko noč je ob 10.00.

Iskrena hvala vsem tistim, ki ste darovali za rože ob božjem grobu.

Slovesnost svete birme bo letos v župniji 12. maja, slovesnost prvega sv. obhajila 26. maja. Vabljeni, da naše pripravnike na birmo in prvo sveto obhajilo spremljamo z molitvijo.

 

 • V maju bodo šmarnice ob delavnikih vsak dan ob 19.00.
 • Redni verouk po urniku nadaljujemo 26. aprila 2019.
 • Župnijsko romanje bo 6. do 9. junija 2019 na Poljsko.

 

Komentiraj.

Apr 07 2019

5. POSTNA NEDELJA

Kategorije Oznanila

5. postna nedelja - maša za bolne in ostarele

Napovednik:

 • Hvala spovednikoma, ki sta včeraj spovedovala v naši župniji ter hvala vsem, ki ste pomagali z molitvijo rožnega venca in postrežbo. Hvala tudi članom ŽK, ki so pripravili sodelovanje pri sveti maši za bolnike in ostarele ter pogostitev za njih. Priložnost za sveto spoved bo še naslednji teden vsak dan pol ure pred sveto mašo ali pa prihodnjo nedeljo in ponedeljek v Murski Soboti. Vabljeni tudi k spremljanju radijskega misijona na Radiju Ognjišče.
 • V torek bo sveta maša zjutraj, ker bo zvečer ob 18.00 predavanje Mateja Cepina za člane ŽPS in ŽK ter druge, ki ste pripravljeni prevzeti katero od vodstvenih služb v župniji.

5. postna nedelja - maša za bolne in ostarele

5. postna nedelja - maša za bolne in ostarele

 • V torek zvečer ob 20.00 bo srečanje zakonske skupine sv. Klara.
 • V četrtek po sveti maši bo srečanje biblične skupine.
 • V petek ob 16.30 bo srečanje botrov letošnjih birmancev. Ob 17.30 pa bo srečanje staršev prvoobhajancev.
 • V soboto bo ob 15.00 blagoslov motoristov in motorjev.

5. postna nedelja - maša za bolne in ostarele

 • V nedeljo je cvetna nedelja. Ob mizici za tisk so oljčne vejice, ki so jih pripeljali s Primorske. Prispevek, ki ga ob tem darujete je namenjen vzdrževanju tamkajšnjih župnij. Povabljeni, da poleg oljčne vejice povežete v butaro še drugo zelenje in ga prinesete k blagoslovu, ki bo pri obeh svetih mašah. Pred sveto mašo ob 10.00 se zberemo pri župnišču, kjer bo blagoslov zelenja in nato procesija v cerkev. Po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom na dom.

5. postna nedelja - maša za bolne in ostarele

Foto: Branko Buzeti

 • Prisluhnimo zapisniku ŽPS:

 

Poročilo 37. seje ŽPS Bakovci, 02.04.2019

 

Srečanje smo kot običajno  pričeli s sveto mašo ter nato nadaljevali v veroučni učilnici  z molitvijo. Sledil je študijski del iz gradiva za člane ŽPS in sicer za mesec april z naslovom »Pridobivanje in uvajanje župnijskih sodelavcev«.

Po prebranem svetopisemskem odlomku smo najprej vsak pri sebi razmislili o tem Kako v delo, dejavnost vključujemo nove sodelavce, kako z njimi delimo svoje znanje in izkušnje? Po krajšem premisleku smo prišli do mnenja, da ko iščemo nove sodelavce – voditelje skupin, je najbolje, da takega človeka osebno nagovori voditelj sam ter ga postopno uvaja in mu je v oporo in pomoč. Prav tako smo bili mnenja, da moramo biti pozorni tudi na določene posebnosti in specifiko določenih skupin ter glede na posebnosti uvajanje novih voditeljev temu prilagoditi.

Izmed tekočih pastoralnih dogodkov smo se najprej dotaknili VELIKE SPOVEDI, ki je v naši župniji potekala včeraj 6.4.2019. V okviru velike spovedi smo se dogovorili za molitev  križnega pota in molitev rožnega venca.

Nato smo omenili današnjo mašo za bolne in ostarele ob 10.00, ki jo organizirajo sodelavci ŽUPNIJSKE KARITAS.

V torek, 9.4.2019 ob 18.00, bo v veroučni učilnici potekalo predavanje na temo VODENJE SKUPIN IN OBLIKOVANJE SODELAVCEV. Predaval bo Matej Cepin. Predavanje je namenjeno sodelavcem ŽPS, sodelavcem ŽK in drugim župljanom, ki so pripravljeni prevzeti kakšno vodstveno vlogo.

Potem  smo se dotaknili OBREDOV VELIKEGA TEDNA. Dogovorili smo se, da organizacijo VELIKEGA TEDNA prevzamejo ključarji in drugi tako kot  je običajno vsako leto. V okviru VELIKEGA TEDNA smo se dogovorili za molitveno uro na VELIKI ČETRTEK ter za molitev pri božjem grobu.

Blagoslov velikonočnih jedi bo potekala dopoldan ob 11.30 in popoldan ob 15.30 uri.

Maše svetega tridnevja v naši župniji pa bodo:

 • bogoslužje velikega četrtka ob 18.00 uri,
 • bogoslužje velikega petka ob 19.00 uri in
 • VELIKONOČNA VIGILIJA ob 20.00 uri.

Na ŠMARNIČNO POBOŽNOST, ki jo pričnemo 1. maja že sedaj vabimo vse otroke, tako tiste mlajše kot tudi starejše, da se jih z veseljem udeležijo in sodelujejo.

Na kratko smo omenili še letošnji ŽUPNIJSKI ORATORIJ, ki bo letos potekal proti koncu poletnih počitnic.

Ob koncu smo bili s strani g. župnika seznanjeni še s SEJO ŠKOFIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA, ki je bila včeraj v Murski Soboti.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.