Okt 08 2017

27. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

Napovednik:

  • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje ŽK. Pred sveto mašo člani molijo rožni venec.
  • V torek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Klara. Pred sveto mašo molijo rožni venec veroučenci.
  • V četrtek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana. Pred sveto mašo vodijo molitev rožnega venca člani te zakonske skupine.
  • V petek ob 18.00 bo srečanje za vse ministrante.
  • V soboto je romanje v Stično, kjer bo osrednja slovenska slovesnost ob 100-obletnici Marijinih prikazovanj v Fatimi. V naši župniji bomo praznovanje obhajali v nedeljo.
  • Hvala vernikom ulice Ob potoku za krašenje cerkve, za naslednjo nedeljo krasijo verniki Nove ulice.
  • Minuli teden smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

 

Poročilo 24. seje ŽPS Bakovci, 03. 10. 2017

 

Duhovni del srečanja smo pričeli z molitvijo rožnega venca in udeležbo pri sveti maši ter ga zaključili z molitvijo Angelovo češčenje, nato pa smo v študijskem delu najprej prisluhnili svetopisemskemu odlomku iz 1. Mojzesove knjige Božje obljube in zaveza, ki tudi nas spodbuja k potrpežljivosti in zaupanju v Božje usmiljenje, saj Bog vedno izpolni svoje obljube. Ker je tokratno srečanje po gradivu za člane ŽPS bil predlagan pogovor na temo Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga, smo se po kratki predstavitvi vsebine najprej vsak pri sebi spomnili ljudi, ki so na  poseben način vstopili v naše življenje in so za nas vir blagoslova ter se s kratko molitvijo Bogu zahvalili zanje, nato pa smo si med seboj podelili še dogodke iz našega življenja v katerih smo še posebej močno doživeli lepoto, bogastvo in »svetost« medsebojnih odnosov.

Pred pogovorom o tekočih pastoralnih dogodkih smo najprej prisluhnili predstavitvi še preostalih verskih znamenj po domovih župnije in si ogledali njihove fotografije, nato pa smo zgolj omenili rožnovensko pobožnost v mesecu oktobru. Z veseljem smo ugotavljali, da je večina skupin, ki delujejo v župniji, ob določenih dneh že prevzela molitev rožnega venca pred sveto mašo. Nekaj dni je še vedno prostih, zato vabimo tudi tiste, ki še niso vpisani v molitveni seznam, da to storijo v naslednjih dneh.

V nadaljevanju smo nato omenili obhajanje misijonske nedelje, dne 22. oktobra, ter se dogovorili, da na omenjeno nedeljo z uvodi pri svetih mašah sodelujejo veroučenci s katehistinjo Marijano, nato pa smo bili s strani g. župnika seznanjeni še s škofijskim romanjem za ministrante, ki bo v soboto 28. oktobra. Ministranti vse škofije bodo ta dan poromali na Hrvatsko in sicer v Ludbreg in Varaždin. V zvezi z omenjenim romanjem smo se strinjali s predlogom, da v zahvalo, ter seveda tudi  v vzpodbudo za redno ministriranje,  za vse naše ministrante celotni prispevek romanja pokrije župnija.

Naslednji dogodek, ki smo ga omenili, je praznik vseh svetih. Strinjali smo se, da tudi letos, tako kot minula leta, v cerkvi zmolimo vse dele rožnega venca za naše pokojne, z molitvijo pa bomo pričeli ob 17.00 uri.

Sledil je pogovor o zahvalni nedelji, ki jo bomo obhajali 5. novembra in ko bomo člani pripravili sodelovanje pri svetih mašah, nato pa smo se pogovorili še o krašenju cerkve. Ker z naslednjo nedeljo po obstoječem seznamu zaključujemo s krašenjem po ulicah, smo se dogovorili,  da do zahvalne nedelje cerkev okrasimo z lončnicami, z zahvalno nedeljo pa krašenje cerkve ponovno prevzame župnija. Ker je v minulih letih za krašenje cerkve skrbela ga. Petra Smodiš in smo člani bili enotnega mnenja, da je cerkev vedno bila lepó in primerno okrašena, smo soglasno sprejeli sklep, da tudi vnaprej ona prevzame krasitev cerkve. Zato naprošamo ga. Petro Smodiš, da od zahvalne nedelje naprej, do ponovnega prehoda na krašenje po ulicah, skrbi za cvetje in krašenje v cerkvi.

Ob tej priložnosti se člani ŽPS-ja iskreno zahvaljujemo vsem vernikom, ki ste se odzvali našemu povabilu in v tednu, ko je bila za krašenje na vrsti vaša ulica, z veseljem in dobrovoljno poskrbeli za vse potrebno, da je cerkev tudi v poletnem času bila vedno lepo okrašena in čista, s čemer ste pokazali svojo pripadnost župniji ter obenem na svojstven način bili tudi pričevalci vere.

Kot zadnji dogodek smo omenili še celodnevno češčenje Najsvetejšega v župniji – Novi svetek, ki je za našo župnijo 8. novembra. Dogovorili smo se, da člani povabimo vernike k molitvi ob urah, ko bo na vrsti naša ulica in da verniki po svoje oblikujejo molitev – bodisi da je to »običajna« molitev rožnega venca ali molitev po molitveni uri, ki bo pripravljena in bo na razpolago na mizici za verski tisk.

Ker je bilo naše srečanje na predvečer obhajanja godu svetega Frančiška Asiškega, krstnega zavetnika našega g. župnika, smo srečanje zaključili s čestitko in molitvijo.

 

 

 

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.