Jan 10 2016

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

Objavljeno v Oznanila

Slika1Napovednik:

  • Včeraj smo se s koledniki udeležili škofijskega srečanja vseh kolednikov v Ljutomeru. Hvala ekipi, ki je predstavila koledovanje v naši župniji.

Škofijsko srečanje kolednikov

Škofijsko srečanje kolednikov

  • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje nove zakonske skupine, ki jo vodita Sandra in Bojan Vereš.
  • V torek ob 16.00 bo redni verouk in srečanje za otroke in starše prvošolcev.
  • V petek ob 16.00 bo v župnišču priprava na krst za vse starše, ki želite v naslednjem mesecu krstiti svojega otroka.
  • Naslednjo nedeljo, po sveti maši ob 8. uri, bodo izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.
  • Nova številka Družine je na razpolago in Stopinje (po 9 €). Vabim vas, da ohranite naročene verske revije. Za leto 2016 je celoletna naročnina na Družino (v kolikor poravnamo do konec januarja) 96,20 €, za Ognjišče pa 29,70 €.

Škofijsko srečanje kolednikov

  • V minulem tednu smo imeli srečanje ŽK in ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

 

Poročilo 8. seje ŽPS Bakovci, 05. 01. 2016

 

Ker je po gradivu za člane ŽPS-ja za januarsko srečanje bil predviden pogovor o družini in bogoslužju, smo naše srečanje, po udeležbi pri sveti maši, nadaljevali najprej z molitvijo za družine, nato pa smo prisluhnili, kaj so in kakšen pomen imajo družinska bogoslužja tako za družino, kot tudi za vso župnijo, kdaj in ob kakšnih priložnostih jih pripraviti in kako pripraviti družinske svete maše.

V pogovoru oz. delu po skupinah, ki je sledil, smo ugotavljali, da molitev v naših družinah še ohranjamo in da družinska srečanja ob rojstnih dnevih, prejemu zakramentov in drugih priložnostih vedno pričnemo z molitvijo. Kljub temu pa smo bili mnenja, da je skupne družinske molitve premalo in bi si družine morale vzeti več časa zanjo. Spodbuda za to je lahko molitveni kotiček po domovih, pa tudi naše misijonske skrinje, ki so s svojim misijonarjenjem od družine do družine vabile k skupni molitvi.  Zato smo že v duhovnem delu sprejeli sklep, da naše misijonarke – torej misijonske skrinjice, v mesecu februarju ponovno pošljemo na pot po župniji.

Glede družinskih svetih maš smo bili mnenja, da zametki v župniji že obstajajo, saj pri sveti maši vsaj enkrat mesečno sodelujejo veroučenci in se strinjali, da je tovrstno sodelovanje in vključevanje otrok potrebno spodbujati ter ga obogatiti še s petjem otroških pesmi in instrumentalno spremljavo otrok, ob tem pa k pripravi sodelovanja in k samemu sodelovanju pri sveti maši povabiti cele družine – tako otroke, kot starše.

Izmed aktualnih dogodkov smo najprej omenili (današnje) včerajšnje škofijsko srečanje kolednikov v Ljutomeru, katerega smo se udeležili tudi koledniki naše župnije in predstavili koledovanje pri nas, nato pa še duhovno obnovo za člane ŽK, o udeležbi na kateri so se člani že dogovorili na svoji seji v tem tednu.

Zadnjo nedeljo v mesecu januarju bomo obhajali nedeljo svetega pisma, zato smo podprli predlog, da pri tej sveti maši s pripravo in branjem uvodov sodelujejo člani Bibilične skupine. Isto nedeljo – torej 31. januarja, je tudi srečanje zakonskih skupin v Kančevcih. Vse zakonce, ne le tiste, ki ste člani zakonskih skupin, vabimo, da se omenjenega srečanja udeležite.

Sledil je pogovor o škofijskem misijonu oz. obhajanju prvih četrtkov, petkov, sobot in nedelj. Glede molitvene ure za prvi petek v februarju bo g. župnik k pripravi povabil eno izmed skupin, ki deluje v župniji. Glede molitve pred sveto mašo na prvo soboto, ki bi jo naj vodile rože ŽRV, pa vabimo in naprošamo voditeljice posameznih rož, ki bi bile pripravljene pripraviti in voditi molitev, da to sporočijo g. župniku, da bi lahko pripravil razpored po mesecih.

Pod točko razno smo najprej sprejeli sklep, da tudi letos za čiščenje cerkve zberemo prostovoljne prispevke. Naprošamo vse župljane, ki ste v minulih letih po posameznih ulicah pobirali omenjeni prispevek, da to do konca januarja storite tudi letos.

Glede molitve pred svetimi mašami po vnaprej določenem namenu smo sklenili, da le-te obdržimo, saj smo prepričani, da je potreb za molitev veliko – tako v osebnem, družinskem kot župnijskem življenju. Zato naprošamo vse župljane, še posebej člane posameznih skupin, da zapišete anonimne prošnje za molitveno podporo in jih oddate v škatlico na mizici za verski tisk.

Ob koncu nas je g. župnik seznanil še o pogovorih, ki glede pomoči pri sanacije škode pri družini Korpič, potekajo na ravni KS in župnije. Ker smo kot kristjani dolžni pomagati vsakemu, ki se je ne glede na okoliščine znašel v stiski in ker nas tudi Sveto pismo uči, da vse kar koli storimo bližnjemu –  Jezusu storimo, smo soglasno podprli prizadevanja za pomoč. Ker so dogovori šele na začetku, bomo o konkretni pomoči spregovorili na naši naslednji seji, preko zapisnika oz. oznanil pa boste o njih seznanjeni tudi župljani.

Naše srečanje smo zaključili s skupno molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.