Sep 06 2015

23. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

Prevzem novega gasilskega vozila
Napovednik:

  • V torek je praznik Marijinega rojstva. Sveta maša bo zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 19.00.
  • Včeraj smo že imeli vpis za verouk. Prosim vse starše, ki želite, da bi vaš otrok obiskoval verouk, da prinesete prijavnico in podpisano veroučno spričevalo. Vpisne liste lahko vzamete na mizici za tisk. Vpis bo še v četrtek, 10. 9. 2015 od 9.00 do 10.00 in od 14.00 do 16.00. Za verouk potrebujejo otroci delovni zvezek in učbenik, ki ga dobite v Kleklovi knjigarni. Za birmance še ne kupujte ničesar, ker se bodo za vse potrebno dogovorili pri prvi uri  Verouk bomo v Bakovcih začeli naslednji teden, torej 15. septembra. Prvo srečanje za veroučence prvega razreda in njihove starše bo 22. septembra ob 16.00. Prosim, da pridete vsi starši. Dobrodošli. Devetošolci boste dobili posebno vabilo na dom.

Prevzem novega gasilskega vozila

  • Posebno vabilo za srečanje pa ste že prejeli zakonci, ki letos praznujete okroglo obletnico poroke. Podrobnosti srečanja zakonskih jubilantov, ki bo 20. septembra, so razvidna iz zapisnika ŽPS.
  • Včeraj smo blagoslovili novo gasilsko vozilo. Ob tej priložnosti je Župniji bila podeljena Zahvala za dobro sodelovanje in vsestransko pomoč. Naj sveti Florjan varuje naše Bakovce, še posebej vse gasilce.

Prevzem novega gasilskega vozila

  • Hvala vernikom iz Cvetne ulice, ki so za danes okrasili cerkev. Naslednjo nedeljo so na vrsti verniki Soboške ulice.
  • Nova številka Družine je na razpolago.
  • V minulem tednu smo imeli sejo ŽK in ŽPS. Prosim za poročilo.

 

Poročilo 4. seje ŽPS Bakovci, 01. 09. 2015

 

Tudi prvo po-dopustniško srečanje smo pričeli z udeležbo pri sveti maši ter ga nato nadaljevali z molitvijo papeža Janeza Pavla II. za laike, nakar je sledila kratka predstavitev vodstva, nalog in delovanja ŽPS-ja, kot ga opredeljuje Statut Župnijskega pastoralnega sveta v slovenskih škofijah. Ker nam omenjeni Statut nalaga tudi članstvo v Dekanijskem pastoralnem svetu, smo izmed članov izvolili predstavnika, ki bo v njem zastopal naše predloge in pobude ter posredoval pripombe, ter  na pobudo g. župnika izbrali še dva člana, ki bosta skrbela za vsebinsko in tehnično oblikovanje ter aktualiziranje vsebine oglasne deske ob vhodu v cerkev.

Pogovor o aktualnih dogodkih smo pričeli z vpisom k verouku. G. župnik nas je seznanil z vpisnino, ki bi jo naj tudi letos starši poravnali ob vpisu otroka. Staršem so v ta namen na mizici za verski tisk že na razpolago vpisnice, pa tudi prošnje za oprostitev plačila vpisnine oz. prispevka, v kolikor tega, iz tehtnih razlogov, ne bi mogli poravnati.

V nadaljevanju nas je g. župnik seznanil z Škofijskim molitvenim dnem za duhovne poklice, ki bo 12. septembra v Turnišču. Ker je srečanje prvenstveno namenjeno vsem ministrantom, se ga bodo udeležili tudi ministranti naše župnije, nato pa smo omenili še vseslovensko srečanje mladih, ki bo v soboto 19. septembra v Stični. Vabimo mlade, da se v čim večjem številu udeležijo omenjenega srečanja in da se zaradi organizacije prevoza čim prej prijavijo predstavnici mladih v ŽPS – gdč. Katji Vohar, ki je na razpolago tudi za vse informacije o srečanju.

Srečanje zakonskih jubilantov, ki letos praznujejo okroglo obletnico poroke, bo v nedeljo 20. septembra. Vsem jubilantom, s stalnim prebivališčem v Bakovcih, so bila vabila že poslana. V kolikor bi se omenjenega srečanja želeli udeležiti tudi jubilanti, ki so zakon sklenili v naši župniji, sedaj pa prebivajo drugje, se lahko do nedelje, 13. septembra, prijavijo g. župniku ali pa ga. Renati Meolic.

Pogovor o aktualnih dogodkih smo zaključili s Slomškovo nedeljo, ki jo bomo obhajali 27. septembra in ko bomo v župniji imeli blagoslov traktorjev, nato pa smo omenili še dve novi dejavnosti, izvedbo katerih smo si za jesenski čas zadali v Strateškem pastoralnem načrtu župnije.

To so svetopisemske urice za otroke v starosti 3 – 6 let, ki se bodo pričele izvajati v drugi polovici oktobra (o samem poteku oz. zbiranju prijav boste starši seznanjeni z vabili in preko oznanil) in pa molitveni nameni pred svetimi mašami. Gre za pobudo, da bi vsak dan pred sveto mašo molili po različnih, vnaprej določenih, molitvenih namenih. Poleg namenov za potrebe župnije, škofije in Cerkve, lahko župljani predlagate molitveno podporo zase in za svoje bližnje. V ta namen je že na mizici za verski tisk posebna škatlica, kamor lahko oddate zapisan molitveni namen. Molitveni nameni so anonimni, zapisani pa bodo v oznanilih in na posebnem listu, izobešenem na oglasni deski ob vhodu v cerkev, da se lahko dne, ko bomo molili po vašem molitvenem namenu, pridružite molitvi.

Pod točko razno je bilo g. župniku zastavljeno vprašanje, ali lahko otroke prvega razreda k verouku spremlja in se srečanja za starše udeleži npr. babica ali dedek. Strinjali smo se s predlogom g. župnika, da se v vseh primerih, ko gre za odstopanja od zahtevanega oz. predpisanega, starši predhodno osebno pogovorijo in stvari dorečejo z g. župnikom.

V nadaljevanju smo bili seznanjeni tudi s pomisleki nekaterih župljanov o zasebnosti oz. diskretnosti svete spovedi, saj so stoli za sedenje tik pred vrati spovednice. Sprejeli smo sklep, da levo stran stolov v Jožefovi kapeli nekoliko pomaknemo naprej, župljane pa seveda naprošamo, da spoštujejo táko namestitev stolov in s tem tudi zasebnost v spovednici.

Župnik nas je nato seznanil še z jesenskim župnijskim romanjem, ki bo 17. oktobra, ko bomo obiskali cerkve na Pertoči in Gradu ter v Martinju in Markovcih. Cena romanja še ni znana, zato bomo prijave začeli zbirati naslednji teden.

Na predlog nekaterih članov cerkvenega pevskega zbora je bil ob koncu iznesen še problem pomanjkanja oz. upadanja števila pevcev. Bili smo enotnega mnenja, da si same župnije, pa tudi bogoslužij brez petja cerkvenega pevskega zbora ne moremo predstavljati, zato je zbor nujno in neobhodno potreben za župnijo. Po burni razpravi smo sklenili, da o konkretnih predlogih za številčno okrepitev zbora spregovorimo na naslednji seji, seveda pa že sedaj prosimo in lepo vabimo vse župljane, ki imate veselje in ljubezen do petja in vse, ki ste v kakšnem zboru že peli oz. sedaj pojete, da se brez pomisleka pridružite našim cerkvenim pevcem na koru, da bomo tudi v bodoče pri bogoslužjih lahko častili in slavili Boga ne le z molitvijo, ampak tudi s pesmijo.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

 

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.