Feb 08 2015

5. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

5. nedelja med letomNapovednik:

  • Hvala molivcem za duhovne poklice v Rožah  ŽRV, ki vsak dan molite. Hvala tudi za vaš dar za maše in za cerkev.
  • V nedeljo, 15. februarja bo ob 15. uri v stolnici v Murski Soboti srečanje bogoslužnih sodelavcev: izrednih delivcev obhajila, bralcev, organistov, pevcev in slušateljev KPŠ-ja. Na srečanje so vabljeni tudi mežnarji ter krasilci in krasilke bogoslužnih prostorov. Slušateljem KPŠ, ki so zaključili prvo ali drugo stopnjo bo škof ob tej priložnosti izročil priznanja.
  • Nova številka Družine je na razpolago. Odslej bodo raznašalci  jemali družino v cerkvi iz  Tam je samo za naročnike.
  • Imeli smo sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 47. seje ŽPS Bakovci, 03. 02. 2015

 

Naše srečanje, zadnje v tem mandatu, smo pričeli z udeležbo pri sveti evharistiji v zahvalo Bogu za njegov blagoslov pri našem 5-letnem delu ter ga nato nadaljevali z molitvijo in z branjem svetopisemske prilike o gorčičnem zrnu in kvasu.

Večji del srečanja smo posvetili refleksiji o opravljenem delu ter o tem, kaj in v kolikšni meri je članstvo v ŽPS doprineslo k našemu osebnemu napredku. Kot izhodišče smo si zato poleg vprašanja: S kakšnimi pričakovanji sem vstopil v ta mandat?  in Kateri moji predlogi in pobude so bile uresničene?, zastavili tudi vprašanje: V čem sem osebno napredoval v 5-letnem delovanju v ŽPS?

V spontanem pogovoru, ki je sledil, smo, ob izraženi  hvaležnosti in veselju, da nam je z izvolitvijo v ŽPS bila dana možnost, da sooblikujemo in soustvarjamo župnijsko dogajanje, omenili še zadovoljstvo nad našim dobrim medsebojnim sodelovanjem in razumevanjem – tako med nami člani, kot tudi z g. župnikom in z vsemi župljani ter zadovoljstvo tudi nad tem, da so pobude vseh članov bile enakopravno obravnavane in po možnostih tudi uresničene. To potrjuje dejstvo, da nam je v minulih letih s skupnimi močmi uspelo uspešno izvesti neštete pastoralne dogodke – ne le tiste ustaljene, ampak tudi nove. Kot najpomembnejšo in največjo vrednost članstva in dela v ŽPS-ju pa smo izpostavili našo duhovno in osebnostno rast ter poglobitev in utrditev naše osebne vere, h čemur je v veliki meri pripomogla vsakokratna duhovna poglobitev najprej ob branju, nato pa še ob razlagi, razmišljanju ter pogovoru o prebrani božji besedi. Veliko dragocenost smo prepoznali tudi v medsebojni podelitvi misli o našem doživljanju različnih življenjskih situacij, tudi preizkušenj, njihovo bogastvo pa je toliko večje in dragocenejše, ker smo med sabo podelili tudi zelo osebna doživljanja, izkustva in misli.

Izmed aktualnih dogodkov, ki jih bomo še izvedli v našem mandatu, smo najprej omenili srečanje bogoslužnih sodelavcev v stolnici, ki bo naslednjo nedeljo t.j. 15. februarja in kjer bodo tudi tri naše župljanke prejele spričevalo o zaključeni I. stopnji KPŠ (katehetsko pastoralne šole). Vabimo člane vseh skupin, ki delujejo v župniji, da se omenjenega srečanja udeležijo.

Naslednji dogodek je praznik sozavetnika naše bakovske župnije – Jožefovo, ki ga bomo obhajali  19. marca. Predlog, da tega dne medse povabimo zunanjega mašnika ter za slovesno sveto mašo zvečer pripravimo in sodelujemo z uvodi, smo soglasno podprli, nato pa smo še dogovorili, razdelili ter prevzeli  zadolžitve v zvezi s pripravo in izvedbo materinskega oz. starševskega dne, ki ga bomo praznovali v soboto, 28. marca. Kot običajno bomo prireditev pripravili in  izvedli v sodelovanju s KS, OŠ in vrtcem.

Pod točko razno smo dopolnili seznam predlogov za novo članstvo ŽPS-ja, volitve v katerega bodo na drugo postno nedeljo. Volilne lističe po posameznih volilnih okrajih boste župljani oz. družine prejele v poštne nabiralnike, že sedaj pa naprošamo župljane, da jih izpolnjene oddate v za to pripravljeno škatlico na mizici za verski tisk, bodisi v soboto 28. februarja ali pa v nedeljo 01. marca.

S strani predstavnika v Dekanijskem pastoralnem svetu smo bili nato seznanjeni še z dekanijskim pastoralnim dnevom Mursko-soboške dekanije, ki bo v nedeljo 22. februarja, v okviru katerega bo izvedena molitev Halasovega križevega pota na Hotizi, pri katerem bodo sodelovali tudi predstavniki naše župnije ter nas na kratko seznanil še s potekom priprave na škofijski misijon, ki bo leta 2016.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

 

Ob ob izteku mandata se člani ŽPS iskreno zahvaljujemo g. župniku za izkazano zaupanje, spodbujanje, vodenje ter usmerjanje nas članov v minulih letih »službovanja« v ŽPS. Brez tega ter brez trdne podpore, ki smo je bili s strani g. župnika vedno deležni, se ne bi z zadovoljstvom in upravičeno tudi s ponosom ob koncu mandata ozirali na opravljeno delo in minula leta.

Iskrena hvala tudi vsem župljanom in župljankam, da ste vedno z veseljem in z odobravanjem sprejemali in se odzivali na naša povabila ter prošnje za pomoč pri izvedbi marsikaterega pastoralnega dogodka.

Ob taki naši skupni pripravljenosti in razpoložljivosti, je vsem nam uspelo, v minulih 5-tih letih, v  župniji ustvariti precej raznoliko, živo in duhovno ter vsebinsko bogato pastoralno dogajanje.

Bogu hvala za to!                                                          Člani ŽPS Bakovci

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.