Dec 07 2014

2. ADVENTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Miklavževanje

Napovednik:

 • Včeraj smo imeli miklavževanje. Hvala vsem, ki ste sodelovali.
 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje ŽK.
 • V torek bo verouk za 1. razred in starše ob 14.00 (tako so želeli nekateri starši), ob 17.00 pa bo srečanje  za starše birmancev.
 • Izredne delivce obhajila vabim, da se v torek, po večerni sveti maši dobimo na kratkem srečanju.
 • V petek ob 18.30 bo srečanje za starše 5., 6. in 7. razredov.

Miklavževanje

 • Prihodnjo soboto bo v naši župniji velika spoved. Spovedovala bosta tudi duhovnika iz Murske Sobote in Tišine. Za pomoč v pripravi na spoved imate na razpolago  zloženke. Spovedovanje bo od 15.00 do 16.30 in od 17.00 do 18.30. V nedeljo ne bo spovedovanja, ker sosednji spovedniki ne morejo biti  odsotni iz svojih župnij.
 • V soboto ob 10. uri bodo vaje za mlajši pevski zbor in kitariste.  Vabljeni!
 • Minuli teden sem obiskal bolnike, ki jih redno obiskujem. Če kdo še želi, da ga obiščem na domu, mi naj to kdo od domačih sporoči  v zakristiji pred ali po maši ali v župnišču (uradne ure so v torek in petek od 8.00 do 9.00).

Miklavževanje

 • Začeli smo novo cerkveno leto in ob tem času namenite svoj dar za vzdrževanje duhovnika. Tudi letos se priporočam vaši velikodušnosti. Dar lahko prinašate, tako kot ste navajeni, v župnišče ali oddate v cerkvi. Bog povrni.

Miklavževanje

 • Na razpolago je še nekaj Marijanskih koledarjev (2 €) in Stopinje (9 €) ter nova številka Družine in Prijatelj bolnikov.
 • V minulem tednu smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 46. seje ŽPS Bakovci, 02. 12. 2014

 

Tudi tokratno srečanje, zadnje v tem koledarskem letu, smo pričeli s sveto evharistijo ter nato po uvodni molitvi za škofijski misijon, nadaljevali z razmišljanjem ob prebrani božji besedi. Ker smo tokrat prebrali odlomek Grešnici je odpuščeno, smo v tišini vsak pri sebi najprej razmislili o tem, kakšen je moj odnos do ljudi oz. do človeka, ki ga imam za grešnika ter ali tudi sam prepoznavam in priznavam svojo grešnost ter se tako odpiram Bogu in bližnjemu. Bili smo mnenja, da  je prav slednje, torej priznavanje lastne grešnosti in s tem povezano odpuščanje, ki ga prejemamo, pogoj oz. osnova, da tudi sami odpuščamo bližnjim in s tem neskončno božjo ljubezen, ki ne pozna obsojanja in zavračanja, približamo tudi ljudem, ki so se iz različnih razlogov oddaljili od Boga in od Cerkve.

V nadaljevanju nam je g. župnik predstavil Strateški pastoralni načrt župnije za obdobje od 2015-2020 oz. cilje za uresničitev katerih si bomo,  po posameznih petih pastoralnih izzivih, kot jih navaja krovni načrt PIP, prizadevali v naslednjih petih letih. Pripravljen načrt smo po razgrnitvi soglasno sprejeli, do naslednje nedelje pa je na mizici za verski tisk dan na vpogled tudi vsem župljanom.  Naprošamo župljane, da svoje eventualne pripombe, dodatne predloge in pobude v zvezi z njim, zapišejo na lističe, ter jih oddajo v za to namenjeno škatlico, ki je prav tako na mizici za verski tisk.

Izmed aktualnih dogodkov smo najprej omenili današnje (včerajšnje) miklavževanje, nato pa še adventno spoved, ki bo v župniji v soboto, 13.12.2014. Na razpolago bodo tudi zunanji spovedniki, kot običajno pa se bo spovedovanje pričelo s spokornim bogoslužjem ob 15. uri  ter se nadaljevalo do večerne svete maše. Dogovorili smo se, da bo, za dobro pripravo na adventno spoved, na mizici za verski tisk, na razpolago tudi obrazec Spraševanje vesti.

V nadaljevanju smo omenili otroško božičnico, ki bo na sveti večer ob 17.00 uri in pri kateri bodo z igro sodelovali birmanci ter polurni program pred polnočnico, ki ga bodo s petjem in branjem misli pripravile mlade pevke. Župnik nas je seznanil z dogovorom, da letos jaslice v cerkvi pripravijo oz. postavijo ministranti. Naprošamo tudi večje oz. nekdanje ministrante, da jim pri tem priskočijo na pomoč. O dnevu in točni uri postavljanja jaslic v cerkvi, bodo vsi obveščeni preko oznanil.

Kar nekaj časa smo nato posvetili pogovoru o še enem pomembnem dogodku, ki nas čaka v mesecu decembru – koledovanju. Tudi letos bodo koledniške ekipe obiskale vse domove po župniji in sicer v  petek 26. in v soboto 27. decembra, obakrat v času med 16. in 20. uro. Kolednikom se bodo pridružili tudi birmanci, zato smo naredili razpored po skupinah ter se dogovorili, da se vsi koledniki zberemo na kratkem dogovornem in pevskem srečanju v sredo, 17. decembra, po večerni sveti maši v cerkvi.

Vsako leto se na ravni škofije pripravlja tudi škofijsko srečanje koledniških skupin. Tokrat je omenjeno srečanje v naši župniji in sicer 10. januarja 2015, zato  smo tudi v zvezi s pripravo tega dogodka dogovorili in razdelili prve zadolžitve.

Ob koncu smo omenili še srečanje otrok krščenih v letošnjem letu ter njihovih staršev, ki bo na nedeljo Svete družine t.j. 28. decembra ter zahvalni sveti maši 31. decembra in manjšemu druženju oz. pogostitvi po njej. Oba dogodka pripravlja in ju bo izvedla Župnijska Karitas.

Pod točko razno smo omenili pripravo božične okrasitve zunanjosti cerkve ter okolice ter se dogovorili, da glede na to, da z marcem poteče 5-letni mandat dosedanjim članom ŽPS-ja, le-ti do konca leta vsak v svojem okraju zberejo ter g. župniku predajo predloge za nove člane ŽPS-ja.

G. župupnik nas je spomnil, da z novim letom tudi naša župnija prehaja na elektronsko vodenje pastoralnih evidenc, zato naprošamo vse župljane, da v ta namen g. župniku vrnete izpolnjene družinske liste, ki so bili na razpolago na mizici za verski tisk.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.