Nov 09 2014

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA

Objavljeno v Oznanila

Novi svetek

Napovednik:

  • Včeraj smo ves dan molili pred Najsvetejšim. Tudi veroučenci…

Novi svetek

  • Danes je zahvalna nedelja. Hvala vsem, ki ste prinesli izdelke in pridelke za zahvalno nedeljo. Hvala tudi vsem, ki ste napisali zahvale in jih oddali v skrinjico. Hvala vsem, ki ste obogatili sveto mašo s posebnim sodelovanjem. Ob zahvalni nedelji bi se rad zahvalil tudi vsem, ki ste minuli torek pomagali pri žaganju drv. Seveda iskrena hvala tudi vsem, ki skozi vso leto sodelujete v župniji in ustvarjate prijetne materialne in duhovne pogoje za naše  skupno življenje in delovanje. Bog plati  vsakemu.

Zahvalna nedelja

Zahvalna nedelja

Zahvalna nedelja

  • V soboto ob 10. uri bodo v župnišču vaje za otroški pevski zbor.
  • Popoldne v soboto, ob 16.30 uri, bo v župnišču srečanje za ministrante.
  • Nova številka Družine je na razpolago.
  • Imeli smo sejo ŽK in sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 45. seje ŽPS Bakovci, 04. 11. 2014

 

Ker smo že pri sveti evharistiji, z udeležbo pri kateri smo pričeli tudi tokratno srečanje, razmišljali o sočutju in pravičnosti, smo sejo, po uvodni molitvi za škofijski misijon, nadaljevali ob gradivu fotogovorice, s pogovorom o stiskah ljudi v naši okolici. Izmed fotografij, ki so prikazovale različne človeške stiske, je vsak član izbral eno in ob njej najprej sam pri sebi razmislil o tem, zakaj in kako ga nagovarja stiska, ki jo prikazuje izbrana fotografija, nato pa smo svoje razmišljanje in misli podelili tudi z ostalimi člani. Čeprav so slike večinoma prikazovale stisko ljudi iz nam oddaljenih krajev, smo v njih videli, našli in prepoznali stisko, ki jo doživljajo ljudje tudi v naši okolici in tudi v našem kraju.

Po prebrani Božji besedi smo srečanje nadaljevali z delom po skupinah in »obdelali« zadnja dva pastoralna izziva, izmed skupno petih, kot jih predstavlja načrt PIP. To sta Sočutje in pravičnost ter Odpuščanje in sprava. Konkretne predloge oz. cilje za uresničitev katerih si bomo za ti dve področji prizadevali v naslednjih letih in se nanašajo na aktivnejše prepoznavanje in odgovarjanje vseh na različne stiske v naši okolici, na boljše medgeneracijske odnose, pogostejše druženje in sodelovanje med župljani, pa tudi na molitev za spravo in odpuščanje med župljani, smo nato po skupinah tudi predstavili ostalim članom, z njimi pa bomo dopolnili pastoralni načrt župnije za naslednjih pet let. Slednji bo predstavljen in dan v potrditev članom na decembrski seji, preko tiskanega izvoda, ki bo na razpolago v cerkvi, pa se boste lahko z njim seznanili tudi ostali župljani.

Izmed aktualnih dogodkov, ki nas čakajo v mesecu novembru, smo najprej dorekli zadnje podrobnosti  glede priprave in sodelovanja pri današnjem (včerajšnjem) Novem svetku,  ter  jutrišnji (današnji) zahvalni nedelji.

V nadaljevanju nas je g. župnik seznanil s centralnim pastoralnim informacijskim sistemom PasIS, ki je namenjen vodenju delovanja in poslovanja župnij. Ker je njegova uporaba z novim letom obvezna za vse župnije, torej tudi za našo župnijo, saj gre za vzpostavitev enotne pastoralne evidence  v Cerkvi na slovenskem, se bo predvidenega izobraževanja udeležila tudi predstavnica naše župnije. Za potrebe omenjenih evidenc je potrebno zbrati podatke po posameznih družinah na posebnem formularju t.i. Družinski kartoteki, zato naprošamo družine, ki še nimajo oz. več nimajo šoloobveznih otrok  (slednji so namreč izpolnjeni formular že predali ob vpisu k verouku), da na mizici za verski tisk vzamejo omenjeni formular ter izpolnjenega do druge adventne nedelje (torej do 07. decembra) vrnejo bodisi g. župniku, bodisi ga oddajo v za to pripravljeno škatlico na mizici za verski tisk.

Predstavnici ŽK sta nas nato seznanili z adventnimi delavnicami, ki bodo v petek 21. in v soboto 22. novembra, obakrat v času od 9. – 13. ure. Vabimo župljane, da se v župnišču pridružijo izdelovanju adventnih venčkov, ki bodo nato v nedeljo, 23. novembra, v cerkvi, po ceni 10€,  ponujeni v prodajo. Veroučenci si bodo svoj adventni venček izdelali sami v okviru delavnic v času verouka; o podrobnostih, potrebnem materialu, času izdelovanja, pa bodo otroci in njihovi starši pravočasno obveščeni s strani g. župnika oz. katehistinj, s pisnim obvestilom.

Glede nedelje Karitas, ki jo bomo obhajali 30. novembra, nas je predstavnica ŽK obvestila o dogovoru na njihovi seji, da pri obeh svetih mašah s pripravo in branjem uvodov sodelujejo predstavniki ŽK, nato pa smo se pogovorili še o pripravi in izvedbi miklavževanja, ki bo v župniji v soboto, 06. decembra ob 15. uri. V zvezi s tem smo prevzeli posamezne zadolžitve; o podrobnostih glede prijave, višine in plačila prispevka, pa bodo starši seznanjeni preko oznanil.

Pod točko razno nas je g. župnik seznanil z delovno akcijo – s pripravo drv, ki je bila izvedena tega dne ter se zahvalil vsem, ki so pri tem sodelovali.

Sejo smo zaključili s kratko molitvijo.

 

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.