Arhiv za oktober, 2014

Okt 26 2014

30. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

30.nedeljaNapovednik:

 • Prehajamo na zimski čas zato  bodo večerne svete maše ob 18.00.
 • Ta teden so počitnice in ni verouka.
 • Župnijska Karitas vabi, da bi v teh dneh z nakupom sveče »karitas« darovali za potrebe tistih, ki so v stiski. Naj se ne izgubi med mnogimi plameni, ki te dni gorijo na grobovih naših pokojnih, ampak naj bo resničen dar v pomoč bližnjemu in iskren molitven spomin na vse drage pokojne. Če bi zgolj ob eni sami sveči molili ves čas njenega gorenja, bi izmolili mnoge milosti. Hvala za nakup sveče in vaš dar, ki ga lahko oddate v škatlo na mizici. Bog povrni!
 • V soboto je slovesni praznik vseh svetih, to je tistih, ki so že zveličani pri Bogu. Maše bodo kot ob nedeljah, popoldne ob 14.00 pa se bomo na pokopališču z molitvijo, Božjo besedo in pesmijo spomnili naših rajnih in jim tako izkazali svojo hvaležnost.
 • V soboto zvečer ob 17.00 ste povabljeni v cerkev, k molitvi rožnega venca za vse pokojne. Zmolili bomo vse štiri dele rožnega venca. Molitev bo trajala približno dve uri. Lahko se pridružite kadarkoli med 17.00 in 19.00 uro. Povabljeni, da tudi doma v družini ta dan skupaj molite za pokojne.
 • Na 1. november in še naslednjih osem dni lahko dobimo popolni odpustek za rajne, če obiščemo cerkev ali pokopališče, pristopimo k zakramentu  spovedi in obhajila ter molimo očenaš in zdravamarijo po papeževem namenu.
 • V nedeljo je dan spomina vseh vernih rajnih. Ta dan sme duhovnik trikrat maševati: enkrat po namenu svetega očeta, enkrat za vse verne rajne in enkrat po namenu darovalca. Tako bodo dopoldne tri svete maše.
 • Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago.

30.navadna nedelja

Komentarji so izklopljeni za 30. NEDELJA MED LETOM

Okt 19 2014

29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA

Kategorije Oznanila

Svetopisemski maratonNapovednik:

 • Hvala vsem, ki ste sodelovali na svetopisemskem maratonu. Mnogo vas je bilo, ki ste z branjem in poslušanjem Božje besede odpirali uho in srce  navdihom in Božji pomoči za uresničevanje v življenju.

Svetopisemski maratonSvetopisemski maraton

 • Danes je misijonska nedelja. Osrednji misijonski dogodek bo v Markovcih, kjer bo ob 15.00 molitvena ura, potem pa srečanje z misijonarjem g.  Tomažem Leganom, laiškim misijonarjem v Malaviju.
 • Izredni delivci bodo danes po sveti maši ob 8.00 nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Ta teden je še  redno verouk po urniku. Vabljeni tudi k molitvi rožnega venca v cerkvi. Posebej vabimo veroučence:

–         v torek 8. in 9. razred

–         v četrtek 3. in 4. razred

–         v petek 5., 6. in 7. razred.

 • Zahvaljujem se vsem, ki ste čez leto po ulicah krasili cerkev. Nekateri ste uspeli v tistem  času vzgojiti in uporabiti domače rože, nekateri ste jih kupili. Vmes ste nekateri okrasili cerkev ob vaših osebnih ali družinskih jubilejih. Hvala in Bog povrni. Cerkev je bila tako okrašena po vašem okusu oziroma po okusu tistih, ki ste sodelovali. Skozi poznojesenski in zimski čas bomo prosili go. Vero in go. Petro, da s svojo iznajdljivostjo in ustvarjalnostjo skrbita za cerkveni prostor, da bo tudi okrasitev pomagala k doživljanju praznikov in značilnosti  liturgičnega leta. Če je kdo  pripravljen, da bi pri tem pomagal, je dobrodošel.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Svetopisemski maratonFoto: Matej Bencak

 

Komentarji so izklopljeni za 29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA

Okt 12 2014

28. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

zakonski jubilanti

Napovednik:

 • Danes popoldne ob 15.00 vabljeni vsi molivci za duhovne poklice, še posebej molivci rož ŽRV v Turnišče, kjer bo molitvena ura.
 • Nadaljujemo oktobrsko pobožnost molitve rožnega venca doma in v cerkvi. Vabim veroučence, da pridejo pred sveto mašo ob 18.30 molit v cerkev in sicer:

–         v torek 8. in 9. razred

–         v četrtek 3. in 4. razred

–         v petek 5., 6. in 7. razred.

 • V sredo ob 18.00 bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana.
 • V četrtek ob 16.30 bo v župnišču priprava na krst. Pridite starši in botri, ki želite še letos v naši župniji imeti sveti krst.
 • V četrtek  po maši bo srečanje skupine Sv. Jožef.
 • V soboto bomo imeli v naši župniji svetopisemski maraton. Z branjem Svetega pisma bomo začeli ob 7.00, ob 8.00 bo sveta maša in nato nadaljujemo z branjem svetega pisma. Zaključili bomo z večerno sveto  mašo ob 19.00. Lepo povabljeni, da se vpišete na seznam bralcev ob posameznih urah (na oglasni deski v cerkvi) ali da pridete poslušat božjo besedo kdajkoli čez dan.
 • V soboto ob 20.00 bo dekanijsko molitveno srečanje za mlade v Murski Soboti. Dobimo se ob 19.45 pred cerkvijo v Bakovcih. Vabljeni.
 • Prihodnja nedelja je misijonska. Osrednji dogodek  bo v Markovcih, kjer bo ob 15.00 molitvena ura, potem pa srečanje z misijonarjem g.  Tomažem Leganom, ki je bil laiški misijonar v Malaviju.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

zakonski jubilanti

zakonski jubilanti

 

Poročilo 44. seje ŽPS Bakovci, 07. 10. 2014

 

Ker smo po Priročniku za delo, kateremu na naših sejah sledimo, tokrat prebrali svetopisemski odlomek Jezus pokliče štiri ribiče in razmišljali tudi o naši poklicanosti v župnijskem občestvu, smo srečanje pričeli z molitvijo za duhovne poklice, nato pa smo v delu po skupinah zastavili smernice oz. osnovne cilje za pastoralni načrt naše župnije za naslednjih 5 let po posameznih pastoralnih izzivih, kot jih predstavlja krovni načrt PIP. Tokrat smo se lotili dveh izmed petih izzivov in sicer Živa občestva ter Poklicanost in poslanstvo.

Svoje predloge za aktivnosti, ki jih bomo izvedli v župniji in se nanašajo na večjo vključenost in aktivnejše sodelovanje v župnijskem dogajanju tako mladine kot predšolskih in šoloobveznih otrok, kakor tudi pripadnikov srednje generacije, smo nato tudi predstavili ostalim članom, vnesli pa jih bomo v dolgoročni pastoralni načrt župnije. Slednji bo, do konca koledarskega leta, v tiskani obliki, dan župljanom tudi na vpogled.

Sledila je kratka predstavitev rezultatov ankete, ki smo jo izvedli na našem zadnjem srečanju in kjer smo,  z  vidika organizacije, vsebine in vpliva na vero oz. medsebojno povezanost v župniji, ovrednotili sledeče pastoralne dogodke: Dan župnije, Materinski (oz. starševski) dan, Mini svetopisemski maraton, Koledovanje in Misijonske skrinje. Vsi dogodki so bili z omenjenih vidikov ocenjeni kot dobri, pomembni, lepi in duhovno bogati dogodki, s katerimi je vsekakor potrebno tudi v naslednjih letih nadaljevati in njih nadgrajevati.

Izmed aktualnih dogodkov, o čemer smo se pogovarjali v nadaljevanju, smo najprej omenili molitev rožnega venca v mesecu oktobru pred večernimi svetimi mašami, ki jo bodo kot običajno vodili veroučenci s katehistinjama oz. župnikom ter se strinjali, da tudi letos v tem mesecu pred nedeljskimi svetimi mašami k molitvi posameznih desetk rožnega venca, poleg stalnih molivk, povabimo tudi ostale župljane. Omenjen način molitve je namreč prejšnje leto bil sprejet z odobravanjem in so se vanj z veseljem vključili vsi povabljeni župljani.

Glede srečanja zakonskih jubilantov ki (bo jutri) je danes  pri sveti maši ob 10. uri, smo določili ekipo, ki bo skrbela za prevzem in strežbo peciva, nato pa smo omenili še molitveno srečanje članov ŽRV, ki bo prav tako (jutri) danes v Turnišču in kamor so seveda tudi molivci naše župnije lepo vabljeni.

Glede seminarja, ki se za 17. in 18. oktobra pripravlja za člane ŽK, smo bili strani članice obveščeni o udeležbi naših članov, nato pa smo nekaj besed namenili še enemu dogodku, ki nas čaka naslednji vikend, t.j. Mini svetopisemskemu maratonu. Slednji bo v naši župniji v soboto, 18. oktobra. Vse župljane, še posebej vse bralce božje besede, člane biblične skupine, vse člane ostalih skupin, ki delujejo v župniji ter birmanske pripravnike, vabimo, da se kot posamezniki, ali pa kot družina oz. skupina, vpišejo na seznam bralcev, ki je izobešen ob vhodu v cerkev oz. da pri dogodku sodelujejo vsaj kot poslušalci brane Božje besede. Glede na število vpisanih bralcev bomo potem  določili potek in trajanje samega dogodka.

V nadaljevanju smo omenili še praznovanje misijonske nedelje, ki bo za vso škofijo v Markovcih 19. oktobra ter škofijsko romanje ministrantov v Ljubljano, 25. oktobra, katerega se bodo udeležili tudi naši ministranti. O obeh dogodkih bomo, tako z vsebino kot z izvedbo, župljani seznanjeni preko oznanil.

Glede praznika Vseh svetih nas je predstavnica ŽK obvestila, da bo tudi letos v župnijski cerkvi na mizici za verski tisk posebna škatlica, v katero bomo lahko namenili del sredstev, ki bi jih sicer porabili za nakup nagrobnih sveč, zbiranje sredstev za pomoči potrebne v naši župniji pa bomo lahko podprli tudi z nakupom posebnih t.i. »Karitasovih sveč«, saj je prihodek od prodaje le-teh v celoti namenjen v dobrodelne namene.

Na koncu smo omenili še Novi svetek, ko bo celodnevno češčenje vernikov po posameznih ulicah. Tudi tokrat bodo molivcem na mizici za verski tisk na razpolago gradiva za molitveno uro. Vabimo in naprošamo župljane, ki bi tega dne t.j. 08. novembra želeli oz. bili pripravljeni pri molitveni uri sodelovati z branjem, molitvijo ali petjem, da to sporočijo svojemu predstavniku ŽPS-ja oz. se odzovejo njegovemu povabilu.

Srečanje smo zaključili z molitvijo matere Terezije.

Komentarji so izklopljeni za 28. NEDELJA MED LETOM

Okt 05 2014

27. NEDELJA MED LETOM

Kategorije Oznanila

Katehetska nedelja

Napovednik:

 • Danes obhajamo rožnovensko katehetsko nedeljo. Prosimo za Božjo milost,  da bi starši, kateheti in otroci skupaj iskali pot k Bogu in rasli v veri. Povabljeni  ste, da doma skupaj molite rožni venec. V cerkvi bodo tudi letos vodili molitev rožnega venca pred sveto mašo veroučenci. In sicer:

–         v torek 8. in 9. razred

–         v četrtek 3. in 4. razred

–         v petek 5., 6. in 7. razred.

Katehetska nedelja

 • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje  ŽK.
 • V ponedeljek  ob 17.00 bo v župnišču srečanje staršev prvoobhajancev.
 • V torek ob 18.00 bo v župnijski cerkvi srečanje za vse starše pripravnikov na birmo. (Kateri starši ne pridejo ali se ne opravičijo, pomeni da se njihov otrok ne pripravlja na birmo v naslednjem letu.)

Katehetska nedelja Katehetska nedelja

 • V torek po večerni sveti maši bo srečanje ŽPS.
 • V soboto ob 17.30 bo srečanje ministrantov.
 • Skavti iz Beltinec vabijo tudi  nove člane na prvo  jesensko srečanje, ki bo v soboto ob 15.00 pred župnijskim domom v Beltincih. Na mizici lahko vzamete tudi zloženke (in pogledate plakat na panoju).
 • Prihodnjo nedeljo bomo pri sveti maši ob 10.00 praznovali zakonske jubileje. Lepo povabljeni vsi, ki letos praznujete.
 • Hvala vsem veroučencem in staršem, ki st e prišli k sveti maši in pri njej tudi sodelovali s prisotnostjo,  molitvijo in uvodi.
 • Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago.

Katehetska nedelja Katehetska nedelja Katehetska nedelja

Komentarji so izklopljeni za 27. NEDELJA MED LETOM