Apr 06 2014

5. POSTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Križev pot na Hotizi

Napovednik:

  • Hvala spovednikoma, da sta bila v soboto ves popoldan na razpolago. Mnogi st e izkoristili priložnost in prejeli zakrament Božjega usmiljenja in odpuščanja. Možnost za sveto spoved bo še  v sredo in četrtek na Tišini ter v nedeljo in ponedeljek v Murski Soboti, kjer bom tudi spovedoval. Med tednom bom na razpolago v župnijski cerkvi pol ure pred sveto mašo.
  • Danes popoldne ob 15.00 smo vsi župljani murskosoboške dekanije vabljeni na dekanijski dan, ki ga bomo imeli na Hotizi, kjer bomo skupaj molili križev pot.

Križev pot na Hotizi

  • Za romanje v Međugorje je še nekaj prostih mest.  V tem tednu bomo še zbirali prijave iz naše župnije, potem bomo povabili še romarje od drugod.
  • V petek bom nadaljeval postno spoved bolnikov na domu. Če kdo želi na novo  prijaviti obisk duhovnika na domu za vaše bolne ali ostarele sorodnike ali sosede, sporočite v zakristiji ali v župnišču.
  • V petek ob 16.00 bo srečanje za starše ion botre, ki želite krstiti otroka. Po večerni sveti maši pa bo srečanje izrednih delivcev obhajila.
  • V soboto ob 18.00 bo srečanje za vse ministrante.
  • Prihodnja nedelja je cvetna. Blagoslov zelenja bo pri sveti maši  ob 8.00 in 10.00, ko bo tudi procesija od župnišča v cerkev. Naredite presmece in jih prinesite. Na razpolago je tudi nekaj oljčnih vejic. Prispevek za njih gre za pomoč župnijam na Primorskem, od koder so nam veje pripeljali.
  • Ta teden poteka radijski misijon na Radiu ognjišče. Veliko lepih priložnosti za duhovno poglobitev. Program je zloženkah, ki jih lahko vzamete na mizici.
  • (Po)natisnili smo podobice z molitvijo.
  • V imenu Škofijske Karitas je generalni tajnik g. Jože Kociper izročil zahvalo g. Francu Verešu, ki je prostovoljno pomagal pri ureditvi Lazarjevega doma v Murski Soboti.

zahvala g. Francu Verešu


Imeli smo sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu.

Poročilo 40. seje ŽPS Bakovci, 1. 4. 2014


Ker je bilo tokratno srečanje po gradivu za člane ŽPS namenjeno sveti evharistiji oz. našemu osebnemu odnosu do nje, smo naše srečanje začeli z udeležbo pri tem zakramentu ter nadaljevali z branjem svetopisemskega odlomka o njeni postavitvi na veliki četrtek.
V nadaljevanju smo nato v osebni meditaciji premišljevali o naših doživljanjih in občutjih ob prejemu Jezusovega telesa, ki se nam pri vsaki evharistiji daje pod podobo hostije, pa tudi o tem, kako se mu v trenutkih tišine po obhajilu zahvalimo. Svoja, čeprav osebna in zato toliko bolj dragocena doživetja in izkustva, smo ob koncu meditacije tudi podelili z ostalimi člani.
Izpovedali smo, da je obhajilo veličasten in neprecenljiv trenutek, v katerem še posebej močno čutimo, občutimo in doživljamo Jezusovo bližino in njegovo navzočnost, ki nas spreminja, opogumlja in nam daje moč, da v današnjem hitrem, preizkušenj in težav polnem vsakdanu, le-te zmoremo premagovati in iti ter živeti naprej. Zato so tudi trenutki tišine po obhajilu dragoceni in pomembni, saj se v njem vsak izmed nas, osebno in s svojimi besedami, zahvali Jezusu za vnovično srečanje z Njim, za vse njegove darove in milosti ter za njegovo bližino in pomoč, na katero se vedno in povsod lahko zanesemo.

Srečanje smo nadaljevali s pogovorom o aktualnih dogodkih, kjer smo najprej omenili (današnjo) včerajšnjo veliko spoved in mašo za bolnike, nato pa še (jutrišnje) današnje praznovanje dekanijskega pastoralnega dne, katerega bomo obeležili z molitvijo križevega pota na Hotizi, pri katerem sodeluje tudi naša župnija.
Sledil je pogovor o obredih velikega tedna. Ker gre za ustaljene obrede, prosimo župljane oz. organizatorje posameznih skupin, da tako kot prejšnja leta, zavzeto pristopijo k njihovi pripravi in sodelovanju pri njih.
Dogovorili smo se, da molitveno uro na veliki četrtek letos pripravijo in izvedejo veroučenci s katehistinjo Nives, glede celodnevne molitve pri božjem grobu na veliko soboto, pa smo se dogovorili, da pripravimo tudi krajšo molitveno uro, ki jo lahko, v kolikor župljani posameznih ulic to želijo, ob petju in molitvi RV ob božjem grobu tudi molijo. Gradivo bo na razpolago na mizici za verski tisk.
Glede romanja v Međugorje, na katerega se je še vedno možno prijaviti, smo podprli predlog, da se, kot je to že ustaljena praksa pred romanji, dne 02. maja po večerni sveti maši pripravi kratko srečanje, na katerem se bodo romarji pogovorili in dogovorili o vseh podrobnostih.

Pod točko razno smo najprej na kratko analizirali minulo prireditev ob Dnevu staršev, ki je bila po našem, pa tudi po mnenju župljanov, zelo lepa in vsebinsko bogata, nato pa nas je katehistinja Marjana seznanila s pripravo in vsebino župnijskega oratorija, ki bo od 25. do 27. junija. Podrobnosti bomo dorekli na naslednjih sejah.

Pod točko razno se je g. župnik v imenu Škofijske Karitas zahvalil g. Vereš Francu, ki je v minulih tednih velikodušno, zavzeto in prostovoljno opravil neštete ure dela pri obnovi oz. preureditvi vodovoda ter centralnega ogrevanja v Lazarjevem domu v Murski Soboti, za kar mu je Škofijska Karitas podelila tudi posebno Zahvalo za njegovo veliko in čuteče srce za bližnjega v stiski. Dogovorili smo se, da mu jo g. župnik slovesno izroči pri današnjem (jutrišnjem) bogoslužju.

Srečanje smo zaključili z Molitvijo, ki jo molimo po obhajilu.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.