Mar 09 2014

1. POSTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

DSCN4683

Napovednik:

 • V ponedeljek ob 17.00 bo srečanje nove zakonske skupine. Ker se skupina še oblikuje, lahko pridete tudi tisti, ki še do sedaj niste uspeli.
 • V petek pred sveto mašo bo križev pot pri katerem bodo sodelovali veroučenci.
 • Priprava staršev in botrov na krst otrok bo v petek, 14. 3. 2014 ob 16.00 v župnišču. S seboj prinesite družinsko knjižico. Zaželeno je, da se starši predhodno oglasite v župnišču na kratek  razgovor (uradne ure so  v torek in četrtek med 8 in 9 ter zvečer pred mašo).
 • Začenjamo zbirati prijave za romanje v Međugorje, ki bo od 7. do 10. 5. 2014. Cena je 130 €.
 • Na spletni strani župnije lahko preberete pismo staršem ob začetku postnega časa in nekaj spodbud za življenje v tem času.

Člani zakonskih skupin razkriške župnije vabimo vse vernike na predstavo Gregorja Čušina z naslovom Vera levega razbojnika. Predstava bo v sredo, 12.3.2014 ob 19:00 v Domu kulture Razkrižje. Sam Gregor Čušin o predstavi pove, da je to preprosta izpoved vere človeka, ki se dostikrat znajde na “napačni strani” – kot levi razbojnik… in da gre za predstavo v kateri prvič tudi zapoje. Vljudno vabljeni. Vstopnine ni.

Nekaj spodbud za versko življenje družine v postnem času lahko najdete tudi na povezavi: http://www.skofija-sobota.si/pismo-starsem

Minuli teden smo imeli sejo ŽK in ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 39. seje ŽPS Bakovci, 3. 3. 2014

 

Srečanje smo pričeli s skupno uvodno molitvijo in z branjem svetopisemskega odlomka o vztrajni molitvi, ki vsakemu ki prosi ter išče – daje, in vsakemu ki trka – odpira.

Nadaljevali smo z delom po skupinah, kjer smo po SWOT metodi ugotavljali »stanje« glede prejema zakramentov v naši župniji. Izmed sedmerih zakramentov smo na tak način pogledali štiri: zakrament sprave oz. pokore, zakrament svete evharistije, zakrament svetega zakona in zakrament svetega bolniškega maziljenja. Tako smo po eni strani iskali prednosti in pomanjkljivosti – torej močne in šibke točke našega obhajanja teh  zakramentov ter po drugi strani priložnosti in slabosti, ki jih prepoznavamo v župniji in ki ogrožajo prejemanje le-teh. Kot ključni grožnji smo izpostavili premajhno poučenost vernikov o pomenu, »potrebnosti« in »upravičenosti« prejema zakramentov in pa vpliv družbe in okolice, ki v veliki meri pripomore k pomislekom, neodločnosti in k omahovanju za njihov prejem, kar se še posebej kaže pri zakramentu svete spovedi in bolniškega maziljenja.

Na osnovi ugotovljenega smo tudi izpostavili oz. izluščili cilje, za uresničitev katerih si bomo v tem letu še posebej prizadevali. Prvenstveno smo si zadali štiri cilje:

 • seznaniti vernike oz. jim razložiti vsebino in pomen posameznih zakramentov
 • pritegniti mlajšo in s tem posledično tudi srednjo generacijo k redni udeležbi  pri sveti evharistiji
 • na posameznih pastoralnih dogodkih z nagovorom spodbuditi k prejemu zakramentov in
 • tudi z zgledom, v okolju v katerem živimo, spodbujati njihovo prejemanje

Srečanje smo nadaljevali s pogovorom o aktualnih dogodkih in najprej omenili Jožefovo, ki ga bomo obhajali 19. marca. Ker gre za praznik sozavetnika naše bakovske župnije, smo se strinjali s predlogom, da bo tega dne sveta maša izjemoma le zvečer in bo slavnostni pridigar generalni vikar monsinjor g. Franc Režonja.

V nadaljevanju smo razdelili oz. prevzeli zadolžitve v zvezi s pripravo in izvedbo praznovanja materinskega oz. starševskega dne, ki bo v soboto 22. marca v dvorani vaškega doma.

Pod točko razno nam je g. župnik naznanil župnijska romanja, ki jih bomo letos organizirali:

 • za mlade bo romanje v Rim od 25. aprila do 01. maja 2014, kjer bodo prisostvovali slavnostni kanonizaciji – razglasitvi za svetnika bl. Janeza Pavla II. in bl. Janeza XXIII.
 • Za vse župljane bo že tradicionalno romanje v Međugorje od 07. do 10. maja 2014.
 • V mesecu septembru, predvidoma od 18. do 21. septembra 2014, pa bo organiziran ogled cerkva in gradov na Bavarskem.
 • O vseh podrobnostih omenjenih romanj – o programu, o načinu in začetku zbiranja prijav ter ceni, bo župljane preko oznanil sprotno seznanjal g. župnik.

Naše srečanje smo zaključili s kratko molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.