Apr 14 2013

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

SSG_2572

Teden, ki je pred nami je teden molitve za duhovne poklice. Pri svetih mašah bomo še posebej razmišljali o duhovniškem poklicu in molili za nove duhovniške in redovniške poklice ter za svetost in stanovitnost poklicanih. Hvala vsem, ki podpirate svojega župnika in druge duhovnike z molitvijo in dobro besedo ter raznovrstno pomočjo pri delu v cerkvi ali župnišču.

Napovednik:

  • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana.
  • Govorilne ure za starše birmancev bodo v torek od 17.00 do 18.00 ure in v sredo od 18. Do 19.00 ure. Starši pridite skupaj z vašim sinom ali hčerko, da preverite kolikšna je pripravljenost za prejem zakramenta svete birme.
  • V torek bo ob 18.00 v župnišču seznanitev z rezultati župnijske ankete.
  • V četrtek ob 17.00 bo srečanje za starše prvoobhajancev.
  • V petek ne bo srečanja mladinske skupine.

Prisluhnimo zapisniku s seje ŽPS…

Poročilo 30. seje ŽPS Bakovci, 10. 4. 2013


Naše srečanje smo pričeli z branjem odlomka iz Svetega pisma in nato nadaljevali z molitvijo v čast Svetemu Duhu za nove duhovne pa tudi laične poklice v Cerkvi.

V študijskem delu, ki je sledil, smo se pogovarjali o pastoralnih itinerarijih – podrobnih načrtih pastoralnega dela v župniji in sicer z vidika organiziranosti in struktur. Osredotočili smo se na konkretno organiziranost in delo v naši župniji in si ob pregledu ciljev, ki smo si jih zastavili v Pastoralnem načrtu, poskušali odgovoriti na sledeči vprašanji: Ali naša župnijska struktura pripomore k izpolnjevanju ciljev, ki smo si jih zadali v začetku pastoralnega leta? in Kaj bi lahko ukinili oz. kaj vpeljali na novo?

Odgovor smo iskali v rezultatih ankete, ki smo jo izvedli v župniji v mesecu februarju, saj je bilo v njih podanih kar nekaj predlogov o obogatitvi župnijskega dogajanja z ustanovitvijo raznih novih skupin, pa tudi predlogov za ukinitev nekaterih že ustaljenih dogodkov.

Rezultati ankete, s katerimi smo bili seznanjeni v nadaljevanju, bodo osnova za naše delo tudi v prihodnje, kažejo pa na to, da so župljani tako s pestrostjo, organizacijo in izvedbo raznoraznih dogodkov v župniji zadovoljni, prav tako z delom posameznih skupin, ki delujejo v župniji, pa tudi s samo vključenostjo župljanov v župnijsko dogajanje. Ker gre za obsežno anketo in rezultatov ni mogoče na kratko predstaviti preko oznanil ali preko našega zapisnika, želimo pa z njimi, pa tudi s podanimi predlogi, pobudami in pripombami seznaniti vse župljane, smo sprejeli sklep, da župljanom v naslednjih dneh na mizici za verski tisk ponudimo na vpogled tiskan izvod rezultatov ankete. Za vse župljane, ki bi se želeli podrobneje seznaniti z njimi in se pogovoriti o svojih predlogih in pripombah, bo srečanje v torek 23. aprila pred večerno sveto mašo ob 18.00 uri v župnišču. Na to srečanje vabljeni tudi vsi, ki ste predlagali ustanovitev novih skupin v župniji in ste pripravljeni sodelovati v njih oz. se v njih vključiti.

Pod točko razno sta nas katehistinja in g. župnik seznanila s pripravo letošnjih birmancev na birmo, ki bo 26. maja 2013 v Bakovcih. Nekateri birmanski kandidati so, kljub opominjanju in opozarjanju, še zelo malomarni v pripravi. To se kaže v nezadostnem poznavanju verskih resnic in neodgovornem pristopu k izpolnjevanju ostalih obveznosti, pri čemer je bil izpostavljen obisk svetih maš in pobožnost prvih petkov v mesecu, kar spada v sklop priprav na prejem zakramenta. Strinjali smo se s predlogom, da se pri kandidatih, ki ne bodo izpolnjevali nujnih pogojev, prejem tega zakramenta začasno odloži.

Izmed aktualnih dogodkov, ki nas čakajo v mesecu aprilu smo najprej omenili srečanje za mlade – škofijafest, ki je bilo (danes) včeraj v Turnišču in katerega so se mladi iz naše župnije udeležili ter o nadaljevalnem tečaju za bralce božje besede, ki bo 20. aprila v Murski Soboti. Ker je s strani organizatorja želena prijava udeležencev, naprošamo vse bralce božje besede, ki se želijo omenjenega seminarja udeležiti, da svojo prisotnost potrdijo ga. Jožici Bencak, najpozneje do (jutri) ponedeljka 15. aprila 2013.

Sejo smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.