Mar 10 2013

4. POSTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

 marija

Hvala vsem, ki ste prejšnjo nedeljo pomagali pri izvedbi duhovne obnove za člane ŽPS dekanije Murska Sobota. Odmevi so bili zelo pozitivni in pohvalni.

Danes naša župnija vodi križev pot na Hotizi ob 15.00. Vabljeni, da se 14.15 zberemo z avtomobili pred našo župnijsko cerkvijo, izpopolnimo prosta mesta in se odpeljemo na Hotizo. Vabljeni vsi. Križev pot bomo molili iz knjižic Halasov križev pot. Povabljeni k sodelovanju: molitvi, petju, nošenju križa, ozvočenja … darovanju svojih križev življenja.

Kdor ne bo mogel na Hotizo, povabljen h križevemu potu v župnijsko cerkev ob 14.00.

Popoldne ob 17.00 bo koncert Godbe na pihala v telovadnici OŠ v Bakovcih. Ker smo mnogi vabljeni in se želimo tega udeležiti, bomo vse tako organizirali, da se do 17.00 že vrnemo iz Hotize.

Danes popoldne bo ob 15.00 v Veržeju predstavitev gradiv za letošnji Oratorij. Mladi  oz. animatorji ste povabljeni, da se tega srečanja v Veržeju udeležite.

Člani ŽK bodo v teh dneh obiskovali naše bolne in ostarele župljane. Povabljeni tudi drugi, da nekaj časa podarimo tistim, ki so priklenjeni na svoj dom ali celo posteljo in jim prinesemo toplo besedo, pozornost, razumevanje, tolažbo. Namesto  TV oddaje obisk osamljenega soseda – dobra postna odločitev.

V sredo po večerni sveti maši bo v župnišču prvo srečanje bralcev božje besede.

V četrtek, 14. 3. 2013 ob 16.00 bo srečanje za starše prvoobhajancev.  Prosim, da pridete vsi starši. Verouk bo ta dan za 3. in 4. razred skupaj ob 15.00 uri.

Večerna sveta maša bo ob 17.00, ker je zvečer ob 19.00 uri okrogla miza o pastorali mladih v Murski Soboti. Vabljeni vsi, ki se vas tiče vzgoja mladih. Na tej okrogli mizi sodelujem  kot gost in moram biti tam že ob 18.00.

V petek začenjamo postno spoved bolnikov na domu. Obiskal jih bom na Partizanski, Mlinski, Ribiški in ulici Ob Muri. Ostale bom obiskoval naslednji teden. Sporočite, prosim, če želite obisk duhovnika na domu za vaše bolne ali ostarele sorodnike ali sosede.

V soboto bodo vaje za kitariste in pevce ob 9.00 v župnišču.

V soboto, 16. 3. 2013 začnemo v naši župniji veliko spoved. Ob 15.30 bo priprava na spoved za veroučence v župnišču, ob 16.00 pa spokorno bogoslužje v cerkvi in nato sveta spoved do 18.30. Spovedoval bo g. Boštjan Čeh iz Tišine in duhovnik iz Murske Sobote. Med spovedovanjem  bomo molili rožni venec in križev pot. Lepo vabljeni.

Veliko spoved bomo nadaljevali v nedeljo popoldne od 14.00 do 15.30. Spovedoval bo duhovnik iz Murske Sobote in domači župnik. Ob 15.00 bo sveta maša in bolniško maziljenje za bolne in ostarele. Prosim, da omogočite svojim  domačim ali sosedom, da se bodo te maše lahko udeležili.

Za dobro pripravo na sveto spoved poiščite si vzemite zloženko, ki je pripravljena na mizici (nekateri še jo najbrž imate doma). Skušajmo bolj tenkočutno pogledati na dogajanje v naši duši in v konkretnosti življenja.

Nadaljujemo z molitvijo k  SD za razsvetljenje in pravo odločitev kardinalov ob volitvah papeža.

Danes je štetje vernikov.

Zbiranje prijav za romanje v Lurd je zaključeno. V juliju bo romanje v Velehrad od 4. do 7. 7. 2013 ob 1150 letnici prihoda Cirila in Metoda na Moravsko.  Cena romanja je 189 € . Informativne plakate bomo dobili po veliki noči. Takrat bomo začeli zbirati tudi prijave.

Prihodnji teden je teden  družine.  Začeli ga bomo s predavanjem  g. Karla Gržana in sicer v ponedeljek ob 17.30.

Nova številka Družine je na razpolago.


Prisluhnimo zapisniku s seje ŽPS…

Poročilo 29. seje ŽPS Bakovci, 6. 3. 2013


Ob prižganih svečah na postnem križu, smo z molitvijo bl. matere Terezije pričeli naše srečanje, nato pa smo pristopili k študijskemu delu, kjer smo se v skupinah pogovarjali o zadnjih dveh pastoralnih izzivih Cerkve na slovenskem.

Pri pastoralnem izzivu Sočutje in pravičnost smo menili, da je naloga vsakega človeka, še posebej pa nas kristjanov, da bližnjemu v stiski pokažemo, da z njim sočustvujemo, vendar se mu moramo približati in sočutje pokazati na primeren način, da ga ne bi še bolj prizadeli ali ponižali. Pri tem je bistvenega pomena predvsem prepoznavanje te »potrebe« po pomoči. Strinjali smo se, da s pogovorom, molitvijo ali toplim in prijateljskim objemom ter stiskom roke, predvsem v čustvenih stiskah bližnjemu damo vedeti, da ni sam in da mu stojimo ob strani, čeravno nas pri tem še marsikdaj omejujejo predsodki, da se na ta način »vtikamo« v osebne zadeve drugih. Kot korak k uresničitvi omenjenega izziva v naši župniji, smo predlagali ustanovitev skupin za samopomoč.
Pri zadnjem izzivu Odpuščanje in sprava pa smo bili enotnega mnenja, da je le-to, pa najsi gre za odpuščanje in spravo v družini, v delovnem okolju ali med vaščani, možno doseči edino z odkritim pogovorom, obžalovanjem storjenega dejanja, predvsem pa z odpuščanjem povzročene krivice, k čemur smo vsi poklicani. Pri tem je odločilnega pomena, da storjene krivice odpustimo enkrat za vselej in jih ne »pogrevamo«, predvsem pa ne ponavljamo. Priložnost za odpuščanje nam je ponujena pri evharistiji, ko smo povabljeni, da s stiskom roke odpustimo povzročene krivice. Menili smo, da ima pri spravi pomembno vlogo tudi molitev za tiste, ki nas ranijo in prizadenejo, zato je bil podan predlog, da bi v župniji, letno, za spravo med župljani bila darovana tudi sveta maša.

Od aktualnih dogodkov, ki nas čakajo v mescu marcu smo najprej omenili Halasov križev pot, ki bo (jutri) danes ob 15. uri na Hotizi in za izvedbo katerega je zadolžena naša župnija. Dogovorili smo se, da vsaka skupina, ki deluje v župniji, moli eno postajo križevega pota. Nalogo oz. dogovor s posameznimi člani teh skupin smo prevzeli člani ŽPS.

Velika spoved v naši župniji bo v soboto 16. marca in se bo, kot običajno, nadaljevala v nedeljo 17. marca popoldan. O času spovedovanja v cerkvi ter o datumih in urah spovedovanja bolnikov po domovih, nas bo preko nedeljskih oznanil seznanil g. župnik. Na dan velike spovedi t.j. v nedeljo popoldan, bo tudi sveta maša za bolnike, zato vabimo župljane, da bolnim in ostarelim ta dan pomagajo oz. omogočijo obisk cerkve ter prejem zakramenta svete spovedi. Pomoč pri tem je ponudila tudi ŽK.

Naslednji dogodek, o katerem smo se pogovarjali je Teden družine, ki ga bomo praznovali v času od 18. do 23. marca. Praznovanje se bo pričelo s obiskom p. Karla Gržana, ki bo med nami v ponedeljek 18. marca. Vse župljane, še posebej pa starše, vljudno vabimo, da se tega dne udeležijo najprej večerne svete maše in nato še njegovega predavanja oz. nagovora za starše o vzgoji otrok. Naslednji dogodek bo praznovanje materinskega dne v vaškem domu, v soboto 23. marca popoldan ob 15.00. Organizacijo in izvedbo je letos prevzela KS, zato župnija posebnih zadolžitev nima. Večer in teden bomo sklenili s sveto mašo v naši župnijski cerkvi ob 18.00, kjer bodo sodelovali veroučenci in starši.

Ob koncu smo se na kratko pogovorili še o bližajoči se veliki noči in z njo povezanimi dogodki. Ker gre za že utečene dogodke in zadolžitve, vabimo župljane, da tudi tokrat z veseljem in zavzeto pristopijo tako k organizaciji kakor tudi k sodelovanju pri obredih svetega tridnevja in praznovanju velike noči.

Pod točko razno smo najprej omenili sestanek bralcev božje besede, ki bo v sredo 13. marca, po večerni sveti maši. Vse bralce vljudno vabimo in naprošamo, da se prvega srečanja udeležijo.
G. župnik pa nas je seznanil še z župnijskim romanjem v Lurd in škofijskim romanjem v Velehrad.

Sejo smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.