Feb 10 2013

5. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v Oznanila

pepelnica-otrok

Ta teden je redni verouk po urniku. Počitnice bodo naslednjih štirinajst dni.

Duhovne vaje za ministrante bodo v Veržeju od 18. do 19. 02. 2013. Ministranti naj prinesejo prijavnice do sobote, 16. 2. 2013, ko imamo popoldne ob 16.30 redne ministrantske vaje.

Vabljen na škofijsko srečanje bogoslužnih sodelavcev, ki bo v nedeljo, 10. februarja 2013, ob 15. uri v murskosoboški stolnici.

Vabimo vas, da pridete na informativne dneve Teološke fakultete, ki bodo potekali v petek (15. 2. 2013) ob 10:00 in 15:00 ter v soboto (16. 2. 2013) ob 10:00 na Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta (Poljanska cesta 4) in na Enoti v Mariboru (Slovenska ulica 17).

Postni čas

post-znakV Katoliški Cerkvi bomo na pepelnično sredo, 13. marca začeli postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas se bo zaključil s praznovanjem velikonočnega tridnevja, ki se začne s krizmeno mašo na veliki četrtek dopoldne. Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi.
Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka.

Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z Bogom, zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela sredstva za doseganje tega cilja. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu vsi grehi očiščeni. Postni čas izpostavlja tudi duhovnost krsta kot simbolno spravo med Bogom in človekom.

Post

Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

Križev pot

V postnem času, ki ga začenjamo s pepelnično sredo, kristjani poglabljamo zavest o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je lahko ljudska pobožnost križevega pota. Postaje ali upodobitve križevega pota, ki se nahajajo v skoraj vsaki cerkvi in kapeli, so sestavni del bogoslužnega prostora. Obstajajo pa tudi postaje in kapelice križevega pota v naravnem okolju.

Križev pot molimo v postnem času lahko vsak dan, še posebej pa ob petkih, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu. V Sloveniji je navada, da ga verniki molijo tudi ob nedeljah, večkrat na romarskih krajih ali podružničnih cerkvah, kjer hodijo od postaje do postaje, nosijo križ in premišljujejo ključne trenutke človeškega odrešenja.

Prisluhnimo zapisniku s seje ŽPS…

Poročilo 28. seje ŽPS Bakovci, 6. 2. 2013


Ker je pred nami postni čas, smo pa tudi že globoko v letu vere, smo uvodni molitvi, s katero smo tudi tokrat pričeli naše srečanje, namenili več časa kot običajno.

Okrepljeni in napolnjeni s Svetim Duhom smo nato pristopili k študijskemu delu, kjer smo se v skupinah pogovarjali o prvih treh pastoralnih izzivih Cerkve na slovenskem.
Pri prvem pastoralnem izzivu K izvirom smo menili, da je potrebno v osebnem življenju, pa tudi v župnijah poživiti in obnoviti dejavnosti, ki kličejo Jezusa med nas: torej poživiti predvsem molitev – tako osebno, družinsko, pa tudi v raznih molitvenih skupinah, poživiti branje Božje besede in kot zelo pomembno navedli tudi obhajanje zakramentov, predvsem svete evharistije.
Pri drugem izzivu Poklicanost in poslanstvo, smo ugotavljali, da se mora vsak pri sebi najprej veseliti svoje poklicanosti v življenje in odkriti bogastvo različnih služb, h katerim je poklican: najsi bo to poklic družinskega očeta oz. matere, animatorja, pevca ali Bogu posvečenega življenja. Pri tem nam lahko pomaga udeležba na duhovnih vajah, skrbna priprava osebnega načrta poglabljanja vere ter molitev, pri čemer smo izpostavili molitev za nove duhovne poklice.
Kot tretji pastoralni izziv smo obravnavali Živa občestva, pri čemer smo se strinjali, da je naša župnija živa župnija, v kateri se ljudje med seboj razumemo, si pomagamo, se spodbujamo…, kar potrjujejo različne skupine, ki delujejo v župniji: vse od zakonskih skupin, ministrantov, pevcev, ŽK, bralcev Božje besede, izrednih delivcev obhajila, ŽRV in ostalih molitvenih skupin.
Iznesli smo tudi nekaj predlogov za nove dejavnosti v župniji, ki jih bomo vključili v pastoralni načrt že v tem pa tudi v naslednjih letih.

Od aktualnih dogodkov, ki nas čakajo v mescu februarju smo najprej omenili škofijsko srečanje bogoslužnih sodelavcev, ki bo (jutri) danes v stolnici v Murski Soboti, nato pa smo se pogovorili še o pridružitvi raznim postnim akcijam. Možnosti je več: vse od nam najbolj poznane 40 dni brez alkohola, postnih petkov, pa vse do raznoraznih odpovedi (sladkarijam, gledanju televizije, računalniku…). Kot predlog pa navajamo še dnevno branje in premišljevanje Božje besede in udeležbo pri molitvi križevega póta, ki bo v naši cerkvi ne le ob nedeljah popoldan, ampak tudi vsak petek pred večerno sveto mašo.

Dne 18. in 19. februarja se bodo ministranti naše župnije udeležili duhovnih vaj v Veržeju. Sprejeli smo sklep, da v zahvalo za njihovo redno opravljanje službe strežbe, denarni prispevek za udeležbo poravna župnija.
G. župnik nas je v nadaljevanju seznanil še z dnevom murskosoboške dekanije, ki bo 17. februarja in ga bomo obeležili z molitvijo križevega póta na Hotizi in s križevim pótom za mlade, ki bo prav tako na Hotizi 02. marca 2013.
Dne 10. marca je naša župnija zadolžena za pripravo in izvedbo Halasovega križevega póta. S sodelujočimi se bo o podrobnostih dogovoril g. župnik.
Še pred tem pa nas čaka priprava in izvedba duhovne obnove za člane ŽPS-jev murskosoboške dekanije, ki bo 03. marca popoldan v naši župniji. Ker želimo udeležence pogostiti s prigrizkom in pecivom, smo določili ekipo za pripravo pogostitve ter se dogovorili, da vsak član ŽPS-ja ta dan prinese nekaj peciva. V kolikor ste tudi ostali župljani pripravljeni na tak način pomagati pri izvedbi dogodka, prosimo, da pecivo do 13. ure prinesete v dvorano vašega dom.
G. župnik nas je seznanil še s tednom družine ki ga bomo praznovali v času od 18. – 24. marca in ko nas bo obiskal p. Karel Gržan ter s praznovanjem materinskega dne, ki bo v soboto 23. marca. Pripravo in izvedbo praznovanja je letos prevzela Krajevna skupnost. O zadolžitvah, ki nas čakajo v zvezi s tem, se bomo pogovorili in naloge razdelili na naši naslednji seji.

Pod točko razno smo razdelili pripravljene ankete, ki smo jih člani ŽPS že oddali v poštne nabiralnike. V kolikor želite, pa lahko anketo izpolnite in oddate tudi preko župnijske spletne strani.

Sejo smo zaključili s kratko molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.