Dec 09 2012

2. ADVENTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Minuli teden sem obiskal bolnike. Če kdo še želi, da ga obiščem na domu, naj kdo od domačih sporoči v zakristiji pred ali po maši ali v župnišču (uradne ure so v torek in četrtek od 8.00 do 9.00).

V dogovoru z bralci smo naredili nov seznam bralcev božje besede pri maši. Pogledate ga lahko na oglasni deski in na spletni strani župnije.

Kupite lahko Marijanski koledar (2 €) in Stopinje (9 €). Na razpolago je tudi nova številka Družine, Prijatelj bolnikov in Nova rast.

Dogodki v tem tednu:

  • Ponedeljek: po večerni sveti maši srečanje zakonske skupine Sv. Ana
  • Sreda: k večerni sveti maši so povabljeni vsi birmanci; po večerni sveti maši »skušnja« za birmance in srečanje za njihove starše (in botre) ter člane ŽPS
  • Četrtek: po večerni sveti maši srečanje zakonske skupine Sv. Jožev
  • Petek: po večerni sveti maši srečanje za mlade v Veržeju. Dobimo se pred župniščem ob 18.40.
  • Prihodnjo soboto in nedeljo bo v naši župniji velika spoved. Spovedovala bosta tudi duhovnika iz Murske Sobote in Tišine. Za pomoč v pripravi na spoved imate na razpolago zloženke. Spovedovanje bo:
    • v soboto od 16.00 do  večerne svete maše. Povabljeni tudi vsi veroučenci.
    • v nedeljo od 14.00 do 15.30 ure oz. dokler boste prihajali. V nedeljo dopoldne ne bo spovedovanja, ker sosednji spovedniki ne morejo biti odsotni iz svojih župnij.

Prisluhnimo zapisniku s seje ŽPS…

Poročilo 26. seje ŽPS Bakovci, 5. 12. 2012

 
Tudi tokratno srečanje smo pričeli z molitvijo in nato po prebranem odlomku iz Svetega pisma, izrazili še svoje prošnje za vse nas, ki tvorimo Cerkev.

V nadaljevanju smo se seznanili s Slovenskim pastoralnim načrtom in sicer v delu, ki se nanaša na NAŠE ŠIBKOSTI oz. rane Cerkve. Izmed predstavljenih petih ran Cerkve: ranjena občestvenost, nezvestoba danim obljubam, pomanjkanje samozavesti ter poguma za pričevanje, nesprejemanje drugačnosti in pretirana skrb za materialne dobrine, smo v pogovoru, ki je sledil, poskušali ugotoviti, katere izmed njih prepoznavamo v naši župniji in kako se kažejo v našem konkretnem življenju. Najprej smo izpostavili pomanjkanje poguma za pričevanje, predvsem otrok in mladih, ki se v prvi vrsti kaže v premajhnem vključevanju in nezavzetem sodelovanju pri bogoslužju in različnih aktivnostih v župniji.  Kot drugo pa smo navedli izpostavljenost župnijskih sodelavcev, ki so zaradi svojega aktivnega vključevanja v delo župnije nemalokrat deležni opravljanja ali obrekovanja. Pri tem smo omenili anonimna pisma, ki se občasno pojavljajo in govoric, ki se kdaj pa kdaj širijo po župniji. Bili smo mnenja, da vsak posameznik s svojim ravnanjem in govorjenjem prida svoj delček k dobremu ali slabemu vzdušju v župniji, zato se potrudimo in se kot pravi bratje in sestre med seboj  podpirajmo in spodbujajmo, da bo naše dobro medsebojno sodelovanje v blagoslov nas in celotne župnije.

Od aktualnih dogodkov, ki nas čakajo v mesecu decembru, smo najprej omenili Milavževanje, ki je bilo v petek v naši župniji in izvedbo katerega so prevzeli mladi.

Naslednji dogodek, s katerim sta nas seznanila g. župnik in katehistinja ga. Marjana Talian, je vizitacija birmancev, ki bo v župniji 12.12.2012 po večerni sveti maši. Ker se skladno z navodili g. škofa prejem zakramentov lahko odloži in sicer v primeru, ko kandidat ni dovolj poučen v verskih resnicah, bo ta dan g. župnik v prisotnosti staršev, botrov in članov ŽPS-ja preveril znanje naših birmancev. Uspešno opravljen preizkus znanja je eden od pogojev za nadaljnjo pripravo za pristop k zakramentu svete birme.

Velika spoved v naši župniji bo v soboto 15. in v nedeljo 16.12.2012. V pomoč pri pripravi na veliko spoved smo za vse župljane oz. za vsako družino pripravili zgibanko o zakramentu svete spovedi in vprašanja za izpraševanje vesti.

Naslednji dogodek v mesecu decembru je božičnica, ki jo pripravljajo veroučenci s katehistinjo in go Anito  z otroškim pevskim zborom. Po že ustaljeni praksi bo le-ta 24.12.2012 v vaškem domu, po večerni sveti maši, ki bo ob 17.00. Božičnico pred polnočno sveto mašo pripravlja Nuša Grah z mladimi pevkami.

Pred zaključkom koledarskega leta nas čaka še srečanje otrok krščenih v letošnjem letu in sicer 30.12.2012. Organizacijo in izvedbo je prevzela ŽK.

Osrednji del srečanja smo posvetili še enemu dogodku, ki ga uvajamo z letošnjim letom, to je koledovanje v župniji. Člani ŽPS-ja smo že pristopili k sestavi ekip, ki bodo v času od 27. do 30.12.2012 obiskale vse domove po župniji in vsem prinesle veselo oznanilo Jezusovega rojstva. Vsak »volilni okraj« bo imel svojo ekipo, kar pomeni da bo domove obiskovalo kar 8 ekip. Vljudno naprošamo župljane, da se odzovejo povabilu in se priključijo koledniški ekipi v svojem okolišu oz. članu ŽPS-ja iz svojega okraja sami ponudijo svoje sodelovanje, tako pri samem koledovanju ali pa pri pripravi oblačil za kolednike.

V nadaljevanju smo določili še ekipo za pripravo in izvedbo ankete o življenju v naši župniji oz. o zadovoljivosti in odmevnosti na posamezne župnijske dogodke. Ekipa bo v mesecu januarju pripravila anketni list, katerega bo nato dobilo vsako gospodinjstvo v župniji.

Pod točko razno nas je g. župnik seznanil s pobudo in dogovorom na škofijski ravni, da bo, za edinost, povezanost in strpnost slovenskega naroda, vsak dan od 9. Decembra dalje v samostanski kapeli sester Klaris v Turnišču potekala molitvena ura, ki jo pripravijo sestre klarise. Vsaka župnija naj  bi se vsaj  enkrat udeležila  te molitve. Naša župnija je na vrsti v petek 21.12.2012, zato vabimo župljane, da se tega dne ob 18.00 pridružimo pri molitvi v Turnišču.

Sejo smo zaključili s kratko molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.