Nov 04 2012

31. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila


Iskrena hvala p. Marku za molitev, svete maše, podeljene zakramente in nagovore, ki jih je imel ob obnovi župnijskega misijona. Hvala tudi vsem, ki ste aktivno sodelovali v pripravi dogodkov in tudi vsem, ki ste se udeleževali molitev, svetih maš, nagovorov in s tem pričevali za živo vero v župniji.
Danes v naši župniji praznujemo zahvalno nedeljo. Prinesli ste pridelke z njiv, vrtov in vinogradov, plodove iz gozda in sadovnjaka, meso, knjige, … da bi Bogu izrazili zahvalo za vse te dobrine.
Osebno želim izreči zahvalo vsem, ki ste dejavno povezani z župnijo in s svojo prisotnostjo in pripravljenostjo za skupno dobro delate župnijo živo, dejavno, resnično; takšno, da more Jezus prebivati v naših srcih in v naših medsebojnih odnosih. Imensko bi se lahko zahvalil marsikomu, za katerega vem, da je v tem letu naredil veliko dobrega za župnijo (ključarjema, članom ŽPS, Karitas, pevcem, psalmistkam, ministrantom, raznašalcem verskega tiska, tistim ki vodite ljudsko petje v cerkvi, molite rožni venec, krasilkam v cerkvi, delivcem obhajila ter mnogim možem in ženam, ki velikokrat priskočite na pomoč pri delu v cerkvi, župnišču, v gozdu, pri urejanju okolice, čiščenju ali mnogih različnih opravilih, ki so potrebna, da je življenje v naši župniji razgibano in ustvarjalno. Posebno zahvalo želim izreči g. Vinku Lukaču za urejanje internetnih strani in za urejanje foto arhiva župnije. Za marsikoga niti ne vem, kaj vse dobrega je naredil, ker je naredil tiho, skrito, neopazno. Bog vidi in Bog ve. On naj povrne vsakemu za njegovo dobroto.

Ob zahvalni nedelji se zahvalim tudi za vaš lanskoletni dar za vzdrževanje duhovnika ter letošnji dar za katehistinjo. Bog povrni. Vaši velikodušnosti se priporočam tudi naprej. Dar lahko prinašate, tako kot ste navajeni, v župnišče ali oddate v cerkvi.

V torek, 6. 11. 2012 bo ob 17.00 srečanje za starše birmancev, po večerni sveti maši pa srečanje ŽK.

V sredo, 7. 11. 2012 bo po večerni sveti maši srečanje ŽPS.

V četrtek, 8. 11. 2012 je za našo župnijo velik in pomemben praznik: dan celodnevnega češčenja svetega Rešnjega Telesa – novi svetek. Ob 8.00 bo sveta maša, po maši izpostavitev Najsvetejšega in litanije. Nato bo češčenje do 18.00 in nato sveta maša, blagoslov in zaključek češčenja. Vsak je povabljen, da se čez dan vsaj za nekaj časa ustavi v cerkvi pred Najsvetejšim in moli zase, za svoje domače ter za celotno župnijo. Posebej ste vabljeni, da pridete v predvidenem času za vašo ulico:

09.00 - 10.00
Cvetna, Panonska in Soboška ulica
10.00 - 11.00
Kroška in Partizanska ulica
11.00 - 12.00
Poljska, Nova, Vrtna, Ob potoku in Mlinska ulica
12.00 - 13.00
Ribiška, Ob Muri, Prečna in Zvezna ulica
13.00 - 14.00
Mali Bakovci
14.00 - 15.00
Stara in Mladinska ulica
15.00 - 16.00
vsi veroučenci od 1. do vključno 7. razreda.
16.00 - 17.00
vsi birmanci 8. in 9. razreda, animatorji in mladi
17.00 - 18.00
ŽPS, Karitas, gospodarski svet, ministranti,
pevci in drugi, ki čez dan ne boste mogli priti.
18.00
sveta maša
V soboto, 10. 11. 2012 vabimo vse mlade pevke in pevce, da pridete na pevske vaje ob 9.00 v župnišče. Ponovno želimo poživiti petje in vam omogočiti, da oblikujete svoje glasove v ubrano pesem, ki daje hvalo Bogu in razveseljuje ljudi. Vaje bodo ob istem času, vendar ločeno za starejšo in mlajšo skupino. Vabljeni v čim večjem številu. Pridite tudi kitaristi, da boste petje spremljali z instrumentom. Za vse, ki želite začeti ali nadaljevati z učenjem igranja na kitaro, bodo vaje v četrtek, 22. 11. 2012 ob 16.00. O nadaljnjih terminih se bomo dogovorili na prvem srečanju.

V soboto ob 09.00 bo tudi redno srečanje za ministrante (za tiste, ki ne boste na pevskih vajah ).

Danes ni nove številke Družine, ker je bila prejšnja dvojna.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.