Okt 28 2012

30. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Ker smo premaknili uro na zimski čas, bodo večerne maše vedno ob 18.00 uri. Jutri v Bakovcih izjemoma ne bo svete maše, ker imamo duhovniki srečanje v Mariboru. V tem tednu ne bo verouka, ker so počitnice.

Župnijska Karitas vabi, da bi v teh dneh z nakupom sveče »karitas« darovali za potrebe tistih, ki so v stiski. Naj se ne izgubi med mnogimi plameni, ki te dni gorijo na grobovih naših pokojnih, ampak naj bo resničen dar v pomoč bližnjemu in iskren molitven spomin na vse drage pokojne. Če bi zgolj ob eni sami sveči molili ves čas njenega gorenja, bi izmolili mnoge milosti. Hvala za nakup sveče in vaš dar, ki ga lahko oddate v škatlo na mizici. Bog povrni!

V četrtek je slovesni praznik vseh svetih, to je tistih, ki so že zveličani pri Bogu. Maše bodo kot ob nedeljah, popoldne ob 14.00 pa se bomo na pokopališču z molitvijo, Božjo besedo in pesmijo spomnili naših rajnih in jim tako izkazali svojo hvaležnost.

Zvečer ob 17.00 ste povabljeni v cerkev, k molitvi rožnega venca za vse pokojne. Zmolili bomo vse štiri dele rožnega venca. Molitev bo trajala približno dve uri. Lahko se pridružite kadarkoli med 17.00 in 19.00 uro. Povabljeni, da tudi doma v družini ta dan skupaj molite za pokojne.

Na 1. november in še naslednjih osem dni lahko dobimo popolni odpustek za rajne, če obiščemo cerkev ali pokopališče, pristopimo k zakramentu spovedi in obhajila ter molimo očenaš in zdravamarijo po papeževem namenu.

V petek je dan spomina vseh vernih rajnih. Ta dan sme duhovnik trikrat maševati: enkrat po namenu svetega očeta, enkrat za vse verne rajne in enkrat po namenu darovalca. Tako bosta dopoldne dve sveti maši. Ker je to obenem prvi petek, bom obiskoval bolnike na domu in sicer samo tiste, ki so nepokretni in se ne morejo udeležiti svete maše v naši cerkvi v soboto popoldne.

V petek popoldne začenjamo obnovo župnijskega misijona, ki smo ga imeli lani v tem času. Obnovo, ki bo trajala od petka do nedelje, bo vodil p. Marko Senica. Z obnovo misijona želimo poživiti našo vero in gorečnost, ki smo jo doživljali v času misijona ter izprositi dodatnih milosti in moči, da bi dobre sklepe, ki smo si jih zastavili, mogli tudi uresničevati.

Program obnove misijona:

Petek, 2. november 2012
17.00srečanje za 8. in 9. razred (birmanci – prvi petek)
18.00sveta maša in nagovor (aktivnim župljanom: animatorjem, ŽPS, ŽK,…)
19.00srečanje za animatorje in mlade
  
Sobota, 3. november 2012
09.00oratorijski dopoldan za otroke
15.00maša za bolnike in starejše in nagovor za molivce (rože ŽRV, bolniki, starejši …)
16.30srečanje za zakonce (vsi zakonci, ne samo iz zakonske skupine)
18.00sveta maša za družine
  
Nedelja, 4. november 2012
08.00sveta maša in nagovor za vse
10.00sveta maša in nagovor za vse

Prihodnja nedelja je tudi zahvalna nedelja, kar sovpada z zahvalo za misijon in za blagoslov pri vsem našem delu. Vabim in prosim, da sadove svojega dela na polju, pri živini, v delavnicah in drugih dejavnostih prinesete v petek do 9. ure v cerkev, da bomo z njimi okrasili cerkev in tudi na ta način izrazili hvaležnost Bogu.Že danes se zahvaljujem vsem, ki ste čez vse leto in še posebej v teh dneh pomagali pri urejanju okolice cerkve in župnišča ter pri čiščenju v župnišču in v cerkvi. Bog povrni.Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.