Jun 10 2012

10. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Hvala vsem, ki ste tako lepo sodelovali pri pripravi in praznovanju Svetega Rešnjega Telesa in Krvi.

Danes smo pri sveti maši ob 8.00 imeli izpoved vere devetošolcev.

Prejšnji teden so otroci dobili veroučna spričevala. Ta teden naj jih vrnejo podpisana katehistinji Dominiki in sicer v ponedeljek ob 14.00, Marjani v četrtek ob 14.00, tretji razred pa jih vrne v četrtek ob 18.30 pred sveto mašo.

V torek bo po večerni sveti maši srečanje ŽK.

V sredo zvečer bo namesto svete maše molitveno bogoslužje.

V soboto 16. 6. 2012 je na Brezjah srečanje bolnikov. Župnija Murska Sobota organizira romanje in vabi, da se pridružimo tudi iz naše škofije. Imajo še prostih 20 mest. Odhod izpred cerkve v Murski Soboti bo ob 6.00, vrnitev okrog 19.00. Cena romanja (prevoza) je 18 €. Prijavite se lahko v zakristiji ali neposredno v župnišču v Murski Soboti.

Prihodno nedeljo, 17. 6. 2012, bo župnijski dan. Sveta maša bo ob 9.00 na igrišču.

Več podrobnosti o župnijskih dogodkih je v zapisniku seje ŽPS.

Poročilo 22. seje ŽPS Bakovci, 6. 6. 2012


Tudi tokratno srečanje, zadnje v tem pastoralnem letu, smo pričeli s kratko uvodno molitvijo, nato pa v duhovnem delu nadaljevali pogovor na temo »IZZIVI PRIHODNOSTI – BOG Z NAMI«.
Temo nam je predstavil g. župnik in predstavil nekaj izzivov, ki nam jih prinaša današnji čas: povečevanje prebivalstva na zemlji in posledično s tem tudi naraščajoča potreba po hrani, omejene oz. vedno manjše količine virov energije v naravi; vedno večje okoljske spremembe, globalizacija, ki omogoča bogatim in močnim izkoriščanje revnejših… V pogovoru smo odgovorjali na vprašanje: Kakšen je odnos do Boga, do Cerkve in do zakramentov v naši župniji pa tudi v naših družinah? Ugotavljali smo, da, podobno kot drugod, tudi v naši župniji najdemo veliko lepih zgledov in spodbudnega pristopa k veri in cerkvi. Ne manjka pa tudi pomanjkljivosti. Kot svetál zgled smo navedli številne družine v župniji, ki s svojim krščanskim življenjem, obiskovanjem svetih maš in molitvijo, živijo in pričajo za Boga; vse pohvale vredno je tudi številno sodelovanje pri delih v in izven župnije; nudenje pomoči bližnjim in pomoči potrebnim, in velika medsebojna povezanost, složnost in razumevanje med župljani. Svetál zgled vere so, po našem mnenju, tudi misijonske skrinjice, saj jih je večina družin, kljub temú, da vse niso redni obiskovalci nedeljskih maš, sprejela v svoje domove in s tem pokazala, da so še vedno živi udje naše župnije. Od pomanjkljivosti, ki jih najdemo v naši župniji smo izpostavili obisk mladih pri svetih mašah, ki je, razen ob redkih oz. posebnih priložnostih, zelo slab. Razlog gre po eni strani pripisati dejstvu, da mladi v današnjem času, na nek način, živijo po svoje, da družina več ne živi kot povezana skupnost vseh njenih članov; po drugi strani pa tudi temú, da je pogovora o veri in cerkvi v domačem, šolskem in nenazadnje tudi v delovnem okolju malo oz. se o veri izven cerkve večinoma sploh ne pogovarjamo. Zato naj bo izziv za vse družine oz. starše, da v počitniškem času najdejo priložnosti, kjer se bodo lahko med seboj več pogovarjali o življenju in tudi o verovanju ter da omogočijo otrokom vključitev v različne poletne programe, ki jih pripravljajo posamezne redovne skupnosti in tako omogočijo svojim otrokom, da skupaj s svojimi vrstniki na mladosten način izkusijo vero. Taka priložnost bo vsekakor tudi Oratorij, ki ga bo v času počitnic pripravila naša Župnija.
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje smo ugotavljali, da smo vse zadane naloge uspešno realizirali, nato pa smo se v nadaljevanju pogovorili in razdelili zadolžitve pri aktualnih dogodkih, ki nas čakajo.

Naslednjo nedeljo, t.j. 17. 06. 2012 bo na ŠRC Dan župnije in dan KS Bakovci. Na praznovanju, ki bo potekalo pod geslom »PRAZNUJEMO POVEZANI« bo naš rojak g. Jože Rajnar praznoval 25-letnico mašniškega posvečenja. Slavje in praznovanje se bo pričelo s slovesno mašo ob 9.uri. Ker ta dan v naši župnijski cerkvi ne bo svete maše, vljudno vabimo vse župljane, da se omenjenega slavja udeležimo. Kot vsako leto je tudi letos župnija zadolžena za pogostitev s pecivom, zato vljudno naprošamo gospodinje, da napečejo pecivo in ga na dan prireditve do 7.30 ure prinesejo na prireditveni prostor, kjer ga bodo prevzele članice ŽPS; vino bo letos preskrbel srebrnomašnik. Za okrasitev prireditvenega prostora oz. oltarja bosta poskrbeli ga. Vera Lutar in ga. Petra Smodiš, postavitev oltarja je prevzel g. Vereš Franc z ekipo, sodelovanje pri maši pa bo pripravila ga. Gabika Vurcer. Po maši in krajšem kulturnem programu bo sledila pogostitev udeležencev in nato skupno druženje ob športnih igrah. Sprejeli smo sklep, da kot lani, tudi letos župnija sodeluje pri športnih igrah s svojo ekipo. Nalogo (sestavo ekipe) je prevzela ga. Renata Meolic.

Na kratko smo se pogovorili tudi o slovesnosti Izpovedi vere devetošolcev, ki bo jutri (je bila danes) ter o Oratoriju za otroke, ki bo v času od 26. – 29. julija. Nalogo – pripravo, program in izvedbo – sta prevzeli ga. Marjana Taljan in gdč. Nives Bratkovič, ob pomoči animatorjev; v posamezne aktivnosti pa se bomo vključili tudi ostali člani ŽPS.

Anino proščenje bo 29.julija. G. župnik se bo izmed več podanih predlogov dogovoril, kdo bo pridigar tega dne. Pripravo sodelovanja pri slavnostni maši je prevzela gdč. Nuša Grah, skupaj z ga. Marjano Taljan in otroki iz oratorija.

To sredo, t.j. 13. junija imajo duhovniki celotne škofije romanje k bl. A.M.Slomšku, zato ta dan po cerkváh v naši škofiji in tako tudi v naši župniji, ne bo svete maše. Sprejeli smo sklep, da zvečer, kljub odsotnosti župnika, pripravimo in izvedemo molitev in besedno bogoslužje. Nalogo je prevzela ga. Anita Novak. Vabimo vse župljane da se ta dan, kot vsak večer, ob 19. uri zberemo pri molitvi v naši župnijski cerkvi.

Določili smo še organizacijski odbor za pripravo praznovanja zakonskih jubilantov, ki bo 30. 09. 2012. Odbor bo v počitniškem času pripravil seznam zakoncev, ki v letošnjem letu praznujejo okrogle obletnice poroke. Nalogo je prevzel odbor v sestavi: ga. Renata Meolic, ga. Doroteja Zadravec in g. Ignac Fister ob pomoči g. Andreja Ostanka.

Pod točko razno je bil podan predlog, da bi poskušali iz razpoložljivih virov, pisnih in ustnih, raziskati in zapisati zgodovino molilnice, ki je bila domnevno v preteklosti na »marofu« v Bakovcih, saj gre za našo dediščino in za preteklost, ki jo je vredno ohraniti.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.