Apr 29 2012

4. VELIKONOČNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

šmarnice
Hvala župljanom iz Partizanske ulice, ki so za danes krasili cerkev. Nadaljevali bodo  jutri, ko bodo pripravili še marijin oltar. Za prihodnjo nedeljo krasijo verniki iz Mlinske ulice.

Obhajali smo teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost in svetost. Bog daj, da bi se še kdo iz naše župnije odločil za duhovniški ali redovniški poklic.

Prihodnji vikend bo pri nas na pastoralni praksi bogoslovec Jure Sojč iz župnije Ribnica na Pohorju. Povabljeni, da ga lepo sprejmemo in ga podpremo z molitvijo in prijazno besedo.

Napovednik:

  • V torek pri  večerni sveti maši začenjamo šmarnice. Vabljeni otroci in odrasli k tej  lepi majniški pobožnosti.
  • Ta teden bo  verouk  v četrtek za prvoobhajance. Ob 16.45 imamo tudi kratko srečanje s starši.
  • V petek bom obiskoval bolnike po domovih, zvečer po večerni sveti maši pa bo srečanje zakoncev.
  • V soboto ob 9.00 bo srečanje za vse ministrante. Na srečanju bo tudi bogoslovec Jure.

Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago ter Nova rast (glasilo centra za duhovne poklice).

Imeli smo srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Poročilo 21. seje ŽPS Bakovci, 25. 4. 2012


Ker je za naše tokratno srečanje v gradivu za člane ŽPS bil predviden pogovor na temo »PRAVIČNOST IN LJUBEZEN V ŽUPNIJSKI MLADINSKI PASTORALI«, je uvodno molitev, s katero smo začeli naše srečanje, pripravila Nives, skupaj s skupino mladih iz naše župnije, ki so se nam v tem delu srečanja tudi pridružili ter ga obogatili s pesmijo in s svojim razmišljanjem.
V nadaljevanju nam je Nuša predstavila mladinsko pastoralo in vključenost mladih v naše župnijsko dogajanje. V razgovoru na omenjeno temo smo poskušali odgovoriti na dve vprašanji: »Kako je v naši župniji poskrbljeno za mladinsko pastoralo ter za osebno in strokovno usposabljanje ustvarjalnih in duhovno močnejših mladih?« in »Kaj župnija nudi mladim v vzgojno pastoralnem procesu za njihovo osebno, duhovno, čustveno in telesno rast?« Ugotavljali smo, da se tako na škofijski kot župnijski ravni organizirajo razne duhovne obnove za mlade, usposabljanja za animatorje, srečanja in druženja za mlade, katerih se le-ti tudi udeležujejo ter da se v naši župniji trudimo, da mlade vključimo v župnijsko dogajanje, jih sprejemamo, spodbujamo in podpiramo pri njihovem delu in smo vsekakor zelo hvaležni in ponosni na mlade, ki zavzeto sodelujejo v župniji.
Bili smo mnenja, da v primerjavi z nekaterimi župnijami, naša župnija »premore« aktivne in duhovno močne mlade; mlade, ki so ustvarjalni in ki nosijo svoj del odgovornosti v naši skupnosti in ki vedo, kako naj odgovarjajo na resnične njihove potrebe v župniji. So sicer manjšina, a na njih temelji, po našem mnenju, bogata mladinska pastorala. Vsekakor pa od nas starejših potrebujejo pozitivne spodbude in dájanje priložnosti, da se vključijo v dogajanje ter tako dokažejo svojo inovativnost in kreativnost, mogoče tudi izven standardnih okvirjev, katerih smo vajeni. Strinjali smo se tudi z mnenjem, da je potrebno, tudi pri oblikovanju oz. sodelovanju pri svetih mašah, z namenom da bi le-te poživili in pritegnili čim več mladih, mladim dati »proste roke«, da udejanjajo svoje zamisli in ideje, čeprav se verjetno nekateri s takó oblikovanim bogoslužjem ne strinjajo oz. imajo glede tega pomisleke. Naj bo to predlog in izziv za našo mladino, da še naprej ob nedeljah pripravijo »posebne« t.i. mladinske oz. otroške maše.

Po pregledu zapisnika prejšnje seje, smo se pogovorili o aktualnih dogodkih, ki so pred nami.
Na kratko smo se pogovorili o naših misijonskih skrinjicah, od katerih so nekatere že zaključile s svojim poslanstvom in čakajo v naši župnijski cerkvi, nekaj pa jih še potuje po župniji. Tudi tokrat so župljani v priložene zvezke zapisali veliko lepih in bogatih misli ter molitev, zato smo sprejeli sklep, da pred sobotno in obema nedeljskima mašama, kljub pomisleku nekaterih župljanov, nadaljujemo s projekcijo zapisanih misli preko LCD-ja, saj gre za res bogate misli, ki so po našem mnenju pomemben delček v mozaiku duhovnega življenja župnije. V nadaljevanju nas je g. župnik seznanil z delovnim taborom mladih v Turnišču v času od 27. do 29.04.2012, katerega se je udeležilo tudi nekaj mladih iz naše župnije (kakor ste lahko videli na posnetku RTV Slovenije v petek zvečer).
Slovesnost prvega svetega obhajila v naši župniji bo 27. 05. 2012. Člani ŽPS bomo, kot prejšnja leta, poskrbeli za rezervacijo klopi v cerkvi, pripravo prostora v župnišču in za manjšo pogostitev prvoobhajancev in staršev. Nalogo so prevzeli Vereš Franc, Titan Silvo, Šeruga Koloman, Jožica Bencak in Majda Zamuda. Duhovna obnova za prvoobhajance pa bo v Veržeju 18. in 19. 05.2012. Istega dne t.j. 19.05.2012 pa bodo prvoobhajanci v naši župnijski cerkvi pristopili tudi k prvi sveti spovedi. Za pogostitev s pecivom ob tej priložnosti bosta poskrbeli Greta Kocjan in Renata Meolic. G. župnik nas je na koncu seznanil še z župnijskim romanjem v Međugorje. Še vedno je 8 prostih mest, tako da se zainteresirani lahko prijavijo g. župniku. Na kratko smo se pogovorili še o prazniku Svetega Rešnjega Telesa 07. 06. 2012. Po ustaljeni praksi bomo tudi tokrat poskrbeli za postavitev štirih oltarjev in telovsko procesijo. G. župnik nas je seznanil tudi z obiskom p. Marka, ki bo v naši župniji v soboto 02. in v nedeljo 03. junija 2012; sodelovanje pri sveti maši pripravijo Marjana Taljan, Jana Fister in Nuša Grah.
Pod točko razno smo omenili praznovanje Dneva Župnije in KS Bakovci, ki bo na ŠRC 17. 06. 2012. O razdelitvi nalog za omenjeno praznovanje, ki bo obenem tudi praznovanje 25-letnice mašniškega posvečenja našega rojaka g. Jožeta Rajnarja, se bomo pogovorili na naši naslednji seji v mesecu juniju. Omenili smo še predčasno odhajanje vernikov iz kora, ki je za pevce in ostale moteče, zato naprošamo vse na koru n v cerkvi, da gredo šele, ko duhovnik odide izpred oltarja. Glede krašenja cerkve smo sprejeli predlog seznama krašenja po ulicah. Seznam je na oglasni deski ; tako se lahko posamezne ulice pravočasno organizirajo in priskrbijo domače cvetje. Strinjali pa smo se tudi s pobudo, da verniki iz ulice, ki je na vrsti za krašenje, tisto nedeljo, v kolikor to želijo, v dogovoru z g. župnikom pripravijo tudi sodelovanje pri sveti maši: bodisi z uvodi, s pesmimi, z glasbo ali pa na drug način popestrijo in polepšajo nedeljsko bogoslužje.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.