Mar 18 2012

4. POSTNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Napovednik:

  • Danes ob 15.00 bo križev pot v Hotizi za družine. Povabljeni, da se kot družina skupaj udeležite te postne pobožnosti.
  • Jutri, v ponedeljek, 19. 3. 2012 (malo) proščenje ob godu sv. Jožefa.
  • Verouk ta teden bo reden po urniku. Otroci upoštevajte dogovore, ki ste jih naredili s katehistinjo glede vaj za prireditve ob materinskem dnevu.
  • V soboto in nedeljo bo za našo  župnijo velika spoved

Program velike spovedi:

 

  • 09.00 – spokorno bogoslužje in nato bo spoved do 11.00 (spovednik iz MS).
  • 10.00 – sveta maša za bolnike in ostarele. Omogočite prevoz in spremljanje tistim, ki sami ne morejo priti.
  • 14.00 – spokorno bogoslužje in spoved do 17.00 (spovednik iz MS in Tišine).
  • 16.00 – sveta maša
  • 17.00 – prireditev ob dnevu staršev v vaški dvorani
  • V nedeljo bo spovedovanje od 07.00 do 08.00 in od 09.00 do 10.00 (domači župnik).

Prijavite se lahko za župnijsko romanje v Međugorje,  ki bo od 10. do 13. 5. 2012. Cena romanja je 120 €. Prijave bomo zbirali do 20. 4. 2012 oziroma do zapolnitve mest.

Imeli smo sejo ŽPS. Prisluhnimo zapisniku.

Poročilo 20. seje ŽPS Bakovci, 7. 3. 2012


Ker je bil za duhovni del tokratnega srečanja, v gradivu za člane ŽPS, predviden pogovor na temo »DRUŽINA – PRILOŽNOST IN IZZIV ZA NAŠO GENERACIJO«, smo naše redno srečanje pričeli z »MOLITVIJO ZA DRUŽINE«.

V nadaljevanju smo v kratkem uvodnem pogovoru o vrednotah družine in družinskega življenja poudarili pomen »klasične« družine in izrazili veliko zaskrbljenost nad čedalje večjim razvrednotenjem le-te, k čemur v veliki meri prispevajo tudi mediji in, s svojim aktivnim delom ter izjavami, tudi podporniki t.i. družinskega zakoníka. Ker gre za zelo aktualno temo, smo večino časa posvetili prav seznanitvi z omenjenim zakoníkom, o uveljavitvi katerega bomo odločali na referendumu naslednjo nedeljo. Po predstavitvi oz. primerjavi »starega« in »novega« zakoníka smo bili enotnega mnenja, da gre pri t.i. novem družinskem zakoníku za razvrednotenje družine, vloge in pomena staršev za otroke v njej. Novi družinski zakoník namreč opredeljuje družino kot skupnost otroka in oseb – lahko tudi istega spola, kar bi pomenilo, da lahko dva moška otroku nadomestita mamo in dve materi otroku nadomestita očeta. Tako nov družinski zakoník dejansko izenačuje klasično družino z življenjem v istospolnih skupnostih. Slednjim, novi zakoník, daje tudi pravico, da, podobno kot klasične družine, tudi istospolne skupnosti svobodno odločajo o rojstvu otrok. Ob tem pa seveda nismo mogli mimo vprašanja kako bo npr. skupnost dveh moških ali dveh žensk, odločala oz. dosegla, da se jima bo »rodil« otrok. Ker to po naravni poti nikakor ni mogoče, smo se strinjali, da je s sprejetjem tega zakoníka, dana tudi podlaga za uzakonitev nadomestnega materinstva, ki pa je pravzaprav trgovina z otroki in izkoriščanje socialnih stisk žená, ki zato, da preživijo, prodajajo svoje otroke, čemur smo v tujini že lahko priča. Bili smo enotnega mnenja, da je o družini moč govoriti LE takrat, ko gre za življenjsko skupnost moškega in ženske, ki je del človeške narave, ki jo je ustvaril Bog, in v edino kateri se lahko rodi otrok. Zavzeli smo enotno stališče, da na referendumu omenjenega zakoníka NE podpremo – torej oddamo glas PROTI družinskemu zakoníku. Ker gre za najpomembnejši referendum po osamosvojitvi, upamo in obenem pozivamo vse župljane, da se referenduma udeležimo, in po svoji, kot večkrat radi rečemo »zdravi pameti« presodimo, kaj je v prid prihodnjim generacijam. Odločitev je naša!

Po pregledu zapisnika prejšnje seje, smo se pogovorili o dogodkih ki nas čakajo v mescu marcu.

Dva dogodka sta že za nami in sicer so se mladi prejšnjo soboto t.j. 10.03.2012 udeležili Križevega pota na Hotizi in člani ŽPS postne duhovne obnove v Kančevcih, ki je bila v nedeljo 11.03.2012.

Pred nami pa je praznovanje obletnice ustanovitve župnije in Jožefovo dne 19.03.2012. Kot običajno bosta ta dan v naši župniji dve sveti maši, zjutraj ob 8. uri in zvečer ob 18. uri. Ker se p. Marko našemu vabilu ni mogel odzvati, smo se strinjali s predlogom g. župnika, da povabimo murskosoboškega župnika g. Gorana Kuharja, ki nas bo nagovoril pri obeh svetih mašah.

Velika spoved v naši župniji bo v soboto 24.03. in v nedeljo 25.03.2012 (kakor je bilo oznanjeno). V soboto, 24.03.2012, bo sveta maša za bolne in ostarele dopoldne ob 10. uri; pripravo in izvedbo dogodka je, kot prejšnja leta, prevzela ŽK. Popoldne ob 16.00 bo maša namenjena staršem in otrokom, po maši pa bomo nadaljevali praznovanje materinskega dne s programom v dvorani vaškega doma, pod geslom »V TVOJEM SRCU LJUBEZEN DOMUJE«. Ker smo vsa prejšnja leta poskrbeli za pogostitev obiskovalcev, tudi tokrat vljudno naprošamo gospodinje za nekaj peciva in vinogradnike za vino. Prosimo, da oboje, v soboto 24.03.2012, v času od 15. do 15.30 ure prinesete in predate v dvorani vaškega doma članom ŽK.

Omenili smo še bližajočo se veliko noč. Ker gre za več ali manj utečene dogodke, vabimo vse župljane k zavzetemu sodelovanju pri obredih velikega tedna in praznovanju Velike noči ter vseh stvareh, ki jih je potrebno za ta praznovanja pripraviti v cerkvi.

Pod točko razno smo omenili še »potovanje« naših misijonskih skrinj, ki pridno obiskujejo naše domove in v tem postnem času vabijo k družinski molitvi.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.