Okt 09 2011

28. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Danes popoldne je molitveno srečanje za molivce ŽRV. Vabljeni, da se ob 14.30 zberemo pred cerkvijo in se z avtomobili odpeljemo v Turnišče, kjer se ob 15.00 začne molitev. Po molitvi g. škof župnikom izročil priznanja in zahvalo za vse molivce rož ŽRV. Te zahvale bomo razdelili v času misijona na srečanju rož. Kdor se danes ne bo mogel udeležiti srečanja v Turnišču, ga vabim, da se nam ob tem času pridruži v molitvi doma.

Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca doma po družinah in osebno. Vsak večer pred sveto mašo z otroki molimo rožni venec tudi v cerkvi. Vabim tudi tiste, ki ste ta teden manjkali.

Razpored:

Datum v oktobru 2011
Razred
Del RV, ki se moli
3.
5
Veseli
4.
6
Žalostni
5.
7
Častitljivi
6.
8
Svetli
7.
9
Žalostni
10.
3
Veseli
11.
4
Žalostni
12.
5
Častitljivi
13.
6
Svetli
14.
7
Žalostni
17.
8
Veseli
18.
9
Žalostni
19.
3
Častitljivi
20.
4
Svetli
21.
5
Žalostni
24.
6
Veseli
25.
7
Žalostni
26.
8
Častitljivi
27.
3
Svetli
28.
9
Žalostni
31.
4
Veseli

V petek ob 15.00 bo srečanje za ministrante. Pridite tudi novi ministranti.

Hvala vernikom iz Malih Bakovcev, ki so okrasili cerkev. Za prihodnjo nedeljo krasijo cerkev verniki iz  Kroške, Cvetne in Soboške ulice.

Za župnijsko romanje je še nekaj mest prostih. Vsem romarjem sporočam, da bo odhod iz Bakovcev ob 5.30. S sabo vzemite romarsko malico in kakšen kos peciva. Skupno kosilo bo šele pozno popoldne.

V četrtek smo pokopali Alojza Sreša iz Panonske ulice. Naj počiva v miru.

Nova številka Družine je na razpolago.

V torek smo imeli srečanje ŽK, v sredo pa ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 15. seje ŽPS Bakovci, 5. 10. 2011


Naše srečanje smo tudi tokrat pričeli s kratko molitvijo. Temo, ki je predvidena za mesec oktober – »KRISTJAN V SKUPNOSTI, KI GOJI PRAVIČNOST V LJUBEZNI«, smo zaključili s pogovorom v skupinah ob dveh vprašanjih:

1. Kaj vse v naši župniji pomaga župljanom (otrokom, mladim, odraslim) k rasti osebne vere? in
2. Kakšno mesto imajo v naši župniji duhovne vaje, seminarji, delavnice, srečanja staršev…?

Kot odgovor na prvo vprašanje smo navedli: obisk nedeljske maše, osebno in družinsko molitev, prejemanje zakramentov, branje verskega tiska, skupna družinska in župnijska praznovanja (npr. božičnica, dan staršev …), romanja, molitev Živega rožnega venca, duhovne vaje, zakonska skupina, sodelovanje pri pevskem zboru, animiranju, ministriranju, dobra kateheza, oratorij, delavnice in seveda župnijski misijon.
Glede drugega vprašanja smo ugotavljali, da so mnoge dejavnosti (razna srečanja, predavanja gostov, delavnice, duhovne vaje …) organizirane na župnijski ali škofijski ravni, vendar se jih župljani premalo udeležujemo. Vsi bi si morali čas organizirati tako, da bi se lahko udeleževali tudi tovrstnih dejavnosti.

Ker se bliža misijon, smo večino časa in pozornosti posvetili dogodkom v zvezi z misijonom. Župnik je bil minulo sredo pri p.Marku in sta skupaj zastavila program dogodkov v času misijona, ki bo trajal od 2. do 13. novembra 2011. V tem času bi morali vse druge dejavnosti postaviti ob stran in si res vzeti čas za poglobitev vere in medsebojnih odnosov, saj je misijon v župniji le vsakih deset let, zato bi ta čas moral biti čas intenzivne duhovne vaje za celotno župnijo. Če bomo vzeli misijon samo kot nekaj obrobnega, bo predstavljal le veliko dela in stroškov, bo pa nekoristen za nas župljane.

Sprejeli smo sklep, da bomo program dogodkov, ki se bodo zvrstili v času misijona, natisnili na posebnem listu in ga razdelili vsem župljanom, tudi tistim, ki ne hodijo redno v cerkev. Oblikovanje in tiskanje le-tega je prevzel oz. bo uredil g. Silvo Titan. Ob koncu misijona pa bomo natisnili tudi podobico s sklepi misijona, za katere si bomo v prihodnje še posebej prizadevali.

Glede na to, da je izvedba celotnega dogajanja povezana tudi z določenimi stroški (tiskanje programa in podobic, dar misijonarju, potnine, dar sodelujočim gostom …) smo se dogovorili, da se bo pri vseh mašah v času misijona pobiral prostovoljni prispevek za misijon. Na mizici za tisk pa bo tudi nabiralnik »dar za misijonarja« kamor bo lahko vsak, ki bo to želel, dal prostovoljni prispevek.

Glede hrane v času misijona smo se dogovorili, da bodo zajtrki vedno v župnišču. Zanje poskrbi g. župnik, lahko pa se še kdo javi za pomoč. Kosila bodo vsak dan, v času od 3. do 13. novembra, pri posameznih družinah. Zaželeno je, da bi bila hrana preprosta in domača. Kdor je pripravljen kakšen dan skuhati kosilo in povabiti misijonarja in župnika, se naj prijavi v zakristiji ali župnišču; prav tako je zaželeno, da bi se javile družine iz različnih ulic. Da bi se izognili ponavljajoči in enolični hrani, smo predlagali, da ga. Majda Zamuda in ga. Jožica Bencak pripravita predlog jedilnika.
Večerje ne bomo posebej organizirali, bo pa ob večerih priložnost, da družina povabi misijonarja na t.i. »večer z misijonarjem«. Za tako srečanje je potrebno na dom povabiti vsaj še dve ali tri družine, ki naj ne bi bile ožje sorodstvo. Tudi te večere je potrebno predhodno sporočiti oz. prijaviti v župnišču ali v zakristiji.

V času misijona bomo organizirali tudi oratorijske dneve za otroke in sicer v času od 3. do 5. novembra. V tem času bo potrebno poskrbeti tudi za hrano otrok. Kdor je pripravljen pripraviti hrano za oratorij, se naj prav tako javi v župnišču.

Ker se bodo v času misijona v enem dnevu odvijale nekatere dejavnosti istočasno ali pa skozi ves dan, bomo Krajevno skupnost zaprosili tudi za uporabo prostorov v Vaškem domu. Koordinacijo je prevzel g. Franc Vereš.

Glede spominskega simbola na misijon pa smo se odločili za izdelavo lesenega križa, v velikosti 15 cm, ki se ga lahko obesi na steno. Na križu bo lasersko vžgan logotip in napis: »Kjer je Bog, je ljubezen! Misijon 2011«. Te spominske križe bomo v času misijona prodajali. Zaželeno je, da bi vsaka družina imela vsaj en takšen križ kot spomin na župnijski misijon.

Pod točko razno smo omenili župnijsko romanje na Sveto goro; molitev RV v cerkvi in po družinah v mesecu oktobru; misijonsko nedeljo na Cankovi 23. 10. 2011 in srečanje zakonske skupine 19. 10. 2011, na katero so vabljeni tudi tisti zakonci, ki se uvodnega srečanja še niso udeležili.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.