Feb 06 2011

5. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Hvala mladinskemu pevskemu zboru, ki nas je s petjem in mislimi nagovarjal in spodbujal pri sveti maši (ob 10.00).
V torek, 8. februarja 2011 praznujemo kulturni praznik – Prešernov dan. To je priložnost, da kristjani obnovimo zavest o dosežkih srečevanja evangelija s kulturo slovenskega naroda ter tudi kulturo v našem vsakdanjem življenju in govorjenju.
V petek na god Lurške matere božje obhajamo svetovni dan bolnikov. »Svetovni dan bolnikov je priložnost, da v širokem krogu iščemo možnosti in načine medsebojnega sodelovanja in ustrezne pomoči v procesu celostnega zdravljenja in spremljanja bolnikov, njihovih svojcev in ne nazadnje tudi v iskanju pomoči, ki jo potrebujemo vsi, ki so aktivni subjekti pri zdravljenju bolnikov.« je zapisal dr. Jože Štupnikar, ravnatelj Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja pri SŠK.

V soboto in nedeljo bodo v Murski Soboti Nikodemovi večeri. Na oglasni deski je plakat, na mizici pa so zloženke, kjer lahko vidite podrobnejši seznam predavanj.

Mladi organizirajo akcijo zbiranja starega papirja. Obiskali vas bodo prihodnji petek ali soboto. Z akcijo bomo podprli udeležbo mladih na svetovnem dnevu mladih letos avgusta v Madridu.

Umrla je Irinka Sreš iz Ulice ob Muri. Zanjo ste darovali svete maše in dar za cerkev… Bog povrni za vašo dobroto.

Na razpolago je nova številka Družine in Prijatelj.

Ta teden smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 9. seje ŽPS Bakovci, 3. 2. 2011

 
Po uvodni molitvi smo se pogovarjali o tem, kako naša župnija prepoznava potrebe ljudi iz svoje okolice in kako odgovarja na njih. Spomnili smo, da potrebe niso samo materialne narave, ampak imajo mnogo drugih obrazov. V razmišljanju in pogovoru po skupinah smo ugotavljali, kakšne potrebe in kakšne želje imajo naši župljani na podlagi anket, ki so bile vrnjene.
Skupina, ki je razmišljala o potrebah starejših, je izluščila sledeče: ustvarjanje dobrih odnosov; potreba po obiskih, srečanjih, da jih nekdo posluša (zato bi jim v okviru misijona bilo potrebno omogočiti prihod v cerkev, tistim pa, ki nikakor ne morejo v cerkev, obisk misijonarja na domu). Skupina, ki je iskala potrebe odraslih, je predlagala, da bi v okviru misijona bilka različna predavanja (o vzgoji, zdravju, stiskah, verskem življenju v družini, pomenu zakramenta svetega zakona …); koncert kjer bi nastopili gostje iz druge župnije; nagovor za starše. Za mlade naj bi bila različna srečanja (tudi z mladimi iz druge župnije); izlet; maša z »mladinskim« sodelovanjem. Za otroke naj bi bil organiziran oratorijski dan, kjer bi bile vključene delavnice, družabne igre, petje, sodelovanje pri maši.
V nadaljevanju srečanja smo konkretizirali predlog za program misijonskega dogajanja, ki bo od 18. do 20. marca 2011.

Petek, 18. 3. 2011

  • 18.00 – sveta maša pri kateri so nagovorjene vse skupine v župniji (ŽPS, ŽK, otroški, mladinski, odrasli pevski zbor, izredni delivci obhajila, ministranti, bralci božje besede)


Sobota, 19. 3. 2011 (sv. Jožef)

  • 9.00 – sveta maša in srečanje za bolne in starejše (domači in člani ŽK bodo pomagali pri prevozu do cerkve)
  • 9.00 – delavnice za otroke v župnišču
  • 15.00 – dan družine (praznovanje materinskega dne) v dvorani zadružnega doma; sodelujejo otroci iz vrtca, OŠ, različne župnijske skupine
  • 19.00 – sveta maša in srečanje za mlade


Nedelja, 20. 3. 2011

  • 8.00 – sveta maša za vse
  • 10.00 – sveta maša in sodelovanje prvoobhajancev, birmancev, staršev in botrov

V nadaljevanju srečanja smo se pogovarjali o logotipu župnijskega misijona in izbrali risbo, ki jo bomo dali umetniško narisati  Kseniji Fister, nato pa skupaj z molitvijo natisnili na podobico.

Med aktualnimi dogodki smo omenili romanje v Rim, ki je organizirano z minimalnimi stroški posebej za našo župnijo. Zanimajo se tudi nekateri iz drugih župnij, vendar imajo prednost naši župljani, saj naj bi romanje prispevalo k večji župnijski povezanosti.

Srečanje smo zaključili z molitvijo v pripravi na župnijski misijon. Molitev imamo za enkrat na listkih. Skupaj jo zmolimo:

Bog, naš Oče, v času misijona podeli vsem župljanom Svetega Duha, da bomo prisluhnili Kristusu, sprejeli njegov dar odrešenja in svoje življenje prenovili po njegovi besedi. Čas misijona naj nas v Kristusu zbliža med seboj, da bomo postali živa Cerkev.
Marija, pomoč kristjanov in naši župnijski zavetniki sveta Ana in sveti Jožef, izprosite nam spreobrnjenje, prenovite naše družine in posvetite našo župnijo. Amen

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.