Dec 26 2010

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Objavljeno v Oznanila

Izpolnjene vprašalnike ste nekateri že prinesli. Hvala za hiter odziv. Povabim tudi ostale, da jih kot družina izpolnite. Kdor želi, predvsem mladina, jih lahko reši tudi preko spleta, veroučenci pa jih bodo dobili pri verouku.
Na razpolago je nova številka Ognjišča, prva za prihodnje leto.
Na praznik svete družine vam želim, da bi bile vaše družine prostori ljubezni in medsebojnega razumevanja. Novorojeni naj vam prinese svoj mir in blagoslov. Knjižice, ki ste jih kot znamenja hvaležnosti dobili, naj bodo v letu solidarnosti in dobrodelnostim, ki ima geslo »Nosite bremena drug drugemu« (Gal 6,2) v vaših družinah v spomin in spodbudo: S Teboj je breme lažje!

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.