Nov 07 2010

32. NAVADNA NEDELJA

Objavljeno v Oznanila

Danes v naši župniji praznujemo zahvalno nedeljo. Prinesli ste pridelke z njiv, vrtov in vinogradov, plodove iz gozda in sadovnjaka, svinsko meso, knjige, … da bi Bogu izrazili zahvalo za vse te dobrine.
Osebno želim izreči zahvalo vsem, ki ste dejavno povezani z župnijo in s svojo prisotnostjo in pripravljenostjo za skupno dobro delate župnijo živo, dejavno, resnično; takšno, da more Jezus prebivati v naših srcih in v naših medsebojnih odnosih. Imensko bi se lahko zahvalil marsikomu, za katerega vem, da je v tem letu naredil veliko dobrega za župnijo (ključarjema, članom ŽPS, Karitas, odraslemu, mladinskemu in otroškemu zboru z njihovimi organistkami in voditeljicami, psalmistkam, ministrantom, raznašalcem verskega tiska, tistim ki vodite ljudsko petje v cerkvi, molite rožni venec, krasilkam v cerkvi, delilcem obhajila ter mnogim možem in ženam, ki velikokrat priskočite na pomoč pri delu v cerkvi, župnišču ali pri urejanju okolice. Za marsikoga niti ne vem, kaj vse dobrega je naredil, ker je naredil tiho, skrito, neopazno. Bog vidi in Bog ve. On naj povrne vsakemu za njegovo dobroto. Bog plati!
Ob zahvalni nedelji se zahvalim tudi za vaš lanskoletni dar za vzdrževanje duhovnika. Polovico tega daru, ki je pripadala p. Marku in se ji je odrekel, smo namenili za novo spovednico. Bog povrni za njegovo in vašo velikodušnost. Priporočam se za vaš dar tudi letos. Dar lahko prinašate, tako kot ste navajeni, v župnišče ali oddate v cerkvi. Ni toliko pomembna višina daru, ampak da je iz srca. Bog povrni že vnaprej.
Jutri, 8. novembra je za našo župnijo velik in pomemben praznik: dan celodnevnega češčenja svetega Rešnjega Telesa – novi svetek. Ob 8.00 bo sveta maša, po maši izpostavitev Najsvetejšega in litanije. Nato bo češčenje do 18.00 in nato sveta maša, blagoslov in zaključek češčenja. Vsak je povabljen, da se čez dan vsaj za nekaj časa ustavi v cerkvi pred Najsvetejšim in moli zase, za svoje doma ter za celotno župnijo. Posebej ste vabljeni, da pridete v predvidenem času za vašo ulico:

09.00 - 10.00
Cvetna, Panonska in Soboška ulica
10.00 - 11.00
Kroška in Partizanska ulica
11.00 - 12.00
Poljska, Nova, Vrtna, Ob potoku in Mlinska ulica
12.00 - 13.00
Ribiška, Ob Muri, Prečna in Zvezna ulica
13.00 - 14.00
Mali Bakovci
14.00 - 15.00
Stara in Mladinska ulica
15.00 - 16.00
vsi veroučenci od 1. do vključno 7. razreda.
16.00 - 17.00
vsi birmanci 8. in 9. razreda, animatorji in mladi
17.00 - 18.00
ŽPS, Karitas, gospodarski svet, ministranti,
pevci in drugi, ki čez dan ne boste mogli priti.
18.00
sveta maša

V četrtek smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 6. seje ŽPS Bakovci, 4. 11. 2010V uvodni molitvi smo ob besedah in fotografijah razmišljali o telesnih delih usmiljenja in prosili za velikodušnost pri nudenju pomoči svojemu bližnjemu. V nadaljevanju je vsak povedal misel ob besedilu nagovora, ki ga je imel misijonar Pedro Opeka na slovenskem evharističnem kongresu v Celju na temo Evharistija in dobrodelnost.
Na sejo smo povabili tudi gosta, g. Lojzeta Kozarja, župnik v Odrancih, ki nam je predstavil, kako je potekal misijon v njihovi župniji. Posebej je poudaril, da misijon ni samo dogajanje enega tedna, ampak ima svoje obdobje priprave, izvajanja in nadaljevanja v praktičnem življenju posameznika in župnije. Da bi to mogli uresničiti, so v njihovi župniji v času priprave ustanovili odbore, ki so za posamezna področja župnijske pastorale pripravili prednostne naloge oz. potrebe. Poleg vsakomesečnih srečanj odborov je bila zelo pomembna tudi molitev, ki so jo sestavili posebej za misijon in so jo poleg rožnega venca molili v cerkvi, po družinah in osebno, še posebej bolni in ostareli. Izbrali so tudi geslo in izdelali logotip.
Kot prvi korak župnijske priprave na misijon v Bakovcih smo določili štiri področja (otroci, mladi in študentje, odrasli, ostareli) in imenovali nosilce iz vrst članov ŽPS. Odbori bodo k sodelovanju povabili tudi druge župljane, da bi tako bolj učinkovito izluščili potrebe za posamezna področja.
V nadaljevanju seje smo se pogovarjali o celodnevnem češčenju Svetega Rešnjega Telesa, ki je bilo lani lepo oblikovano ob molitvenem gradivu. Odločili smo se, da bodo člani ŽPS tudi letos spodbujali, da bi se vsak veren kristjan iz njihove ulice udeležil molitve in bil pri njej čim bolj aktivno prisoten.
Predstavnica ŽK je predstavila aktivnosti, ki bodo v okviru tedna Karitas. Posebej nas je povabila, da bi kot celotna župnija sodelovali v izdelavi adventnih vencev. Akcija pletenja vencev bo 19. in 20. novembra v župnišču, v nedeljo 21. novembra pa jih bomo prodajali. Izkupiček bo namenjen karitativni dejavnosti v naši župniji. Z akcijo želimo prispevati k večji povezanosti župnije, zato smo vsi povabljeni k sodelovanju; tako k pletenju kot h kupovanju venčkov.
Pogovarjali smo se tudi o miklavževanju, ki bo 4. 12. 2010 ob 15.00. Program bodo pripravili mladi.

Sejo smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj.

Ni komentarjev na tej strani.