sep 14 2014

24. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Stoletni jubilant

Stoletni jubilant 2Napovednik: 

 • Prejšnjo nedeljo smo krstili Alena Škrobarja iz ulice ob Potoku in Eneja Žlebiča iz  Poljske ulice; danes pa smo krstili Nala Kodba iz Nove ulice ter Klaro Pertoci  iz Malih Bakovec. To je bil letos že šestnajsti krst. Bogu hvala dar življenja in za dar vere,  ki ga želite starši omogočiti svojim otrokom.
 • Ta dar vere ves čas skrbno negujte pri sebi in pri otrocih. Otrokom dajte zgled krščanskega življenja. Tudi s prejemanjem zakramentov, svete poroke, svete spovedi, svete maše… Vaše družine naj postanejo odločujoč dejavnik oblikovanja vrednot. Ne šola, ne družba, ne Cerkev ne morejo dati in tudi nimajo odgovornosti primarne vzgoje. To je naloga in možnost družine, v kateri ste starši »zakon«. Institucije in društva vam lahko pri tem pomagamo. Taka pomoč je tudi župnijska kateheza ali verouk. Mnogi starši ste prišli tudi letos vpisat svojega otroka k verouku.  S tem ste sprejeli pravila, ki vključujejo redno obiskovanje svete maše, prihajanje na srečanja za starše, spodbujanje otroka pri verskem napredovanju. Noben trener ali učitelj glasbene šole ne more pristati na to, da bi otroci k  njemu hodili samo preživljat tisto uro, brez da bi doma vadili in ne pokazali nobenega interesa za napredovanje. Če starši presodijo (presodite), da je za versko vzgojo dovolj to, kar lahko svojim otrokom nudite v okviru svoje družine, imate vso pravico, da vaš otrok ne obiskuje župnijske kateheza.  V tem primeru se bo kot odrasel (po 18. letu) lahko vpisal v katehumenat – dvoletno pripravo na potrditev v  veri in na prejem zakramentov uvajanja.
 • Za tiste, ki ste že dopolnili osemnajst let in še niste prejeli zakramentov svetega krsta, birme ali evharistije, je možnost, da se vpišete v katehumenat, ki se bo začel  v Murski  Soboti v petek, 19. septembra 2014 ob 20.00 v veroučni učilnici.
 • V soboto, 20. septembra 2014 bo vseslovensko srečanje mladih v Stični. Nekateri mladi so se že prijavili. Prijave zbiramo še danes, potem bomo prijavljenim sporočili točno uro in kraj odhoda avtobusa. Lepo vabljeni.

Praznovanje stoletnice

 • Ta teden začenjamo župnijski verouk. Velja urnik, kakor je objavljen. Sprememba v tem tednu, ko je za vse veroučence sveta spoved, je za 3. in 4. razred, ki imata tokrat verouk v torek in ne v petek in sicer 3. razred ob 14.30, 4. razred pa ob 15.00. Posebej lepo vabim in pozdravljam tiste veroučence, ki boste v torek ob 17.00 skupaj s svojimi  starši prvič prišli k verouku.

Razpored verouka za leto 2014/15:

RAZRED:
TOREK
(katehistinja Marjana)
PETEK
(katehistinja Nives)
PETEK
(župnik)
1. razred
17.00
2. razred
14.00
3. razred
16.00
4. razred
15.00
5. razred
16.00
6. razred
15.00
7. razred
17.00
8. razred
16.00
9. razred
15.00
mladi
20.00

Ta teden  sprememba za 3. in 4. razred (ter mlade, ki jim v petek odpade srečanje zaradi Stične):

 1. razred: torek ob 14.30 – 15.00 (župnik)
 2. razred: torek ob 15.00 – 15.30 (župnik)
 • Hvala za sinočnjo molitev za mir v svetu, v nas in v naši  okolici.
 • Tisti, ki ste se prijavili na romanje na Bavarsko boste lahko v ponedeljek po sveti maši (ali v naslednjih dneh) dobili vrnjeno akontacijo.
 • V torek po sveti maši bo v župnišču srečanje zakonske skupine Sv.  Ana.

praznovanje stoletnice 2

 

 • Zakonski jubilanti, ki praznujete 5, 10, 15… let zakona ste dobili vabila na srečanje zakonskih jubilantov, ki bo 12. oktobra ob 10. v župnijski cerkvi v Bakovcih. Če kdo, ki letos praznuje obletnico, ni dobil vabila, naj se, prosim, oglasi v zakristiji ali naknadno sporoči ga. Renati Meolic.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj

sep 07 2014

23. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

LudbregNapovednik:

 • Včeraj smo romali v Ludbreg, kraj evharističnega čudeža, kjer se je vino pri sveti maši vidno spremenilo v kri. Romanje je bilo poživitev naše vere v skrivnost Evharistije in priložnost za molitev ter prošnjo in zahvalo za mnoge potrebe življenja.

Ludbreg

 •  Načrtovano romanje na Bavarsko smo odložili do pomladi, saj se je do predvidenega roka prijavilo premalo število romarjev. Akontacije dobite v celoti vrnjene predvidoma v ponedeljek, 15. 9. 2014 po večerni sveti maši ali v naslednjih dneh.
 • Maši v ponedeljek in torek ob 10.00 bosta na domu slavljencev. Dobrodošli sosedje oziroma tisti, ki so vas domači povabili.
 • Začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Vpis k verouku bo v ponedeljek od 8.00 – 9.00 in popoldne od 16.00 – 18.00 za otroke od prvega do  4. razreda ter v torek ob istem času za otroke od 5. do 9. razreda. Prosim vse starše, da vpišejo svojega otroka k verouku. Ob vpisu prosim, da prinesete tudi podpisan izkaz in prispevek za verouk. Prispevek bo tako kot lani, dvakrat po 20 € za celo leto. Veroučne učbenike in delovne zvezke lahko kupite v Kleklovi knjigarni. Verouk bomo začeli naslednji teden. Urnik pa objavljamo že sedaj, da boste lahko uskladili z drugimi obveznostmi.

Ludbreg

Predviden razpored verouka za leto 2014/15:

RAZRED:
TOREK
(katehistinja Marjana)
PETEK
(katehistinja Nives)
PETEK
(župnik)
1. razred
17.00
2. razred
14.00
3. razred
16.00
4. razred
15.00
5. razred
16.00
6. razred
15.00
7. razred
17.00
8. razred
16.00
9. razred
15.00
mladi
20.00

Prvi razred ima verouk skupaj s starši.

 • V petek po večerni sveti maši srečanje za mlade v župnišču.
 • V soboto, 13. 9. 2014 po večerni sveti maši  bo molitev za preganjane kristjane in za mir na svetu. Različne skupine povabljene, da aktivno oblikujete molitev. Predloge in pobude posredujte župniku.

„ﻦ – N“ je črka , s katero pristaši Kalifata islamske države v Iraku označijo krščanske hiše in sakralne zgradbe. Poleg nje opozorilo v črnem pravi, da gre za „lastnino Islamske države“.  Je petindvajseta črka arabske besede in v tem primeru pomeni „Nasrani – Nazarenec“, kar je že z začetkov Islama v VII. stoletju v Koranu slabšalni izraz za kristjane. Zdaj je simbol novega genocida nad iraškimi kristjani v XXI. stoletju.

Od malega sem doživljal, da so nas bodisi v šoli bodisi na ulici, bodisi učitelji bodisi sošolci in sosedje klicali „kristjani“, „nazarenci“, „umazanci“ in „neverniki“ – Kafir: كافرﻮﺳﺦﻧﺼﺮاﻧﻲ. Pravili so nam: „Končali boste v peklu, če se ne spreobrnete v islam.“ Še se spomnim, ko sem bil zelo majhen, je oče gradil našo hišo. Sosedje muslimani so govorili: „Dobro jo napravite, kajti prej ali slej bo naša, ko vas bomo izgnali od tod.“

(iz intervjuja z Raadom Salamom Naamanom, Iraškim kristjanom kaldejskega obreda)

 • Nova številka Družine je na razpolago.

Poročilo 43. seje ŽPS Bakovci, 30. 8. 2014

 

Glede na dejstvo, da smo že na seji tajništva ugotavljali, da v mesecu septembru ni posebnih pastoralnih dogodkov, ki bi zahtevali večjo pripravo in angažiranost članov ŽPS, smo naše prvo podopustniško srečanje opravili v uvodnem delu družabnega srečanja, ki smo ga 30. avgusta pripravili za vse člane ŽPS, ŽK in župnijske sodelavce, ki so sodelovali pri strežbi na Dnevu župnije.

Kot običajno, smo srečanje pričeli z uvodno molitvijo, nato pa v duhovnem delu, ob prebranem besedilu, na kratko razmišljali o doživljanju in prepoznavanju svoje življenjske poklicanosti.

Ker so seji prisostvovali tudi člani ŽK in ostali župnijski sodelavci, smo nato v nadaljevanju izvedli kratko anketo, s katero smo, z vidika organizacije, vsebine in vpliva na vero oz. medsebojno povezanost v župniji, ovrednotili sledeče pastoralne dogodke: Dan župnije, Materinski (starševski) dan, Mini svetopisemski maraton, Koledovanje in Misijonske skrinje. Z rezultati ankete bomo člani ŽPS seznanjeni na oktobrski seji, župljani pa preko zapisnika omenjene seje.

Sledila je kratka predstavitev pastoralnih prioritet za naslednje pastoralno leto, ki jo je podal g. župnik, nato pa smo se na pogovorili še o aktualnih dogodkih, ki nas čakajo v mesecu septembru.

G. župnik nas je najprej seznanil z aktivnostmi za verouk oz. katehezo v tem veroučnem letu (vpis otrok, plačilo prispevka, začetek kateheze), nato pa nas je predstavnica župnije v Dekanijskem odboru za družine seznanila s srečanjem družin v Kančevcih, ki bo na Slomškovo nedeljo, 28. septembra. Ker se pripravlja bogat, tako duhovni, kot tudi družabni program, poskrbljeno pa bo tudi za animacijo oz. varstvo najmlajših, seveda vabimo vse družine, da se tega dne udeležijo omenjenega srečanja.

Istega dne, t.j. 28. septembra, bo v naši župniji blagoslov traktorjev.  O vseh podrobnostih glede obeh dogodkov bo župljane preko oznanil seznanil g. župnik.

V nadaljevanju smo nato omenili še srečanje zakonskih jubilantov. Ekipa za pripravo srečanja bo razposlala vabila zakoncem, ki letos praznujejo 5., 10., 15., 20. in naprej vsako peto obletnico poroke, srečanje pa bo, zaradi katehetske nedelje, ki jo bomo obhajali prvo nedeljo v oktobru, v župnijski cerkvi drugo nedeljo v oktobru, t.j. 12. oktobra, pri sveti maši ob 10. uri.

Delovno srečanje smo zaključili s kratko molitvijo, nato pa smo nadaljevali z družabnim in športnim srečanjem.

 

Komentiraj

avg 31 2014

22. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Počitniški tabor z ministranti

Napovednik:

 • Z ministranti smo imeli počitniški tabor pri Bukovniškem jezeru. Hvala staršem, ki ste pomagali pri organizaciji in prevozu. Naj bo to zahvala župnije ministrantom za celoletno ministriranje in obenem obveza ministrantom, da bodo še naprej pridno ministrirali.

Počitniški tabor z ministranti

 • Z člani ŽPS in ŽK ter drugimi, ki ste sodelovali pri strežbi na župnijskem dnevu, smo imeli družabno in delovno srečanje. Dogovorili smo se o dogodkih, ki bodo v prihodnjih dneh (začetek verouka, srečanje družin, blagoslov traktorjev, srečanje zakonskih jubilantov)
 • Začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Vpis k verouku bo naslednji teden v ponedeljek od 8.00 – 9.00 in popoldne od 16.00 – 18.00 za otroke od prvega do  4. razreda ter v torek ob istem času za otroke od 5. do 9. razreda. Prosim vse starše, da vpišejo svojega otroka k verouku. Ob vpisu prosim, da prinesete tudi podpisan izkaz in prispevek za verouk. Prispevek bo tako kot lani, dvakrat po 20 € za celo leto. Veroučne učbenike in delovne zvezke lahko kupite v Kleklovi knjigarni.

Verouk bomo začeli po 15.  septembru. Urnik pa objavljamo že sedaj, da boste lahko uskladili z drugimi obveznostmi.

Predviden razpored verouka za leto 2014/15:

 1. Razred: torek ob 17.00 (katehistinja Marjana)
 2. Razred: petek ob 14.00 (katehistinja Nives)
 3. Razred: petek ob 15.00 (župnik)
 4. Razred: petek ob 14.00 (župnik)
 5. Razred: petek ob 16.00 (katehistinja Nives)
 6. Razred: petek ob 15.00 (katehistinja Nives)
 7. Razred: petek ob 17.00 (katehistinja Nives)
 8. Razred: torek ob 15.00 (katehistinja Marjana)
 9. Razred: torek ob 16.00 (katehistinja Marjana)

Mladi: petek ob 20.00 (župnik)

Prvi razred ima verouk skupaj s starši.

 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje izrednih  delivcev obhajila.
 • V torek po večerni sveti maši bo srečanje ŽK.
 • V četrtek in petek vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
 • V četrtek po sveti maši bo srečanje biblične skupine. Lahko pridete tudi novi člani.
 • V petek bom obiskoval bolnike na domu.
 • V petek in soboto bo animakamp v Veržeju. Vabljeni vsi, ki ste sodelovali na župnijskem oratoriju kot  animatorji. Prijavite se do torka v župnišču ali po e-pošti.
 • Vabim vas, da se še prijavite na romanje v Ludbreg  in na Bavarsko. Odhod avtobusa za Ludbreg bo v soboto, 6. septembra 2014 ob 6.30 iz Bakovcev. Osrednja sveta maša bo ob 11.00. Na poti domov se bomo ob 17.00 ustavili v Turnišču, kjer bodo večernice in molitev za duhovne poklice. V Bakovce se vrnemo do 19.00. Hrana ta dan bo iz  nahrbtnika.

V mestecu LUDBREG, v kapeli grofov Batthyany na Hrvaškem, je leta 1411 med mašo duhovnik podvomil v resnično Jezusovo navzočnost pod podobama kruha in vina. Takoj po spremenjenju se je vino spremenilo v kri. Duhovnik je posodico s krvjo dal vzidati v glavni oltar in je šele pred svojo smrtjo razodel čudežni dogodek. Takoj so začeli prihajati številni romarji. Relikvija je bila pozneje nekaj let v Rimu. Papež Leon X. jo je večkrat v procesiji nosil po mestu. Leta 1513 je izdal posebno bulo, s katero je dovolil javno češčenje. Relikvijo so vrnili na Hrvaško. Posebna komisija, ki se je 1500 sestala v Ludbregu, je ugotovila, da se je v zvezi z relikvijo zgodilo več čudežnih ozdravljenj. Tisoči romarjev častijo še danes to dragoceno relikvijo v romarski cerkvi predragocene Krvi, ki je bila sezidana 1994. leta. Celotedensko češčenje imajo prvi teden v septembru in ga imenujejo Sveta Nedilja. Takrat nosijo čudežno relikvijo v slovesni procesiji. Popolnoma nepokvarjena kri je shranjena od leta 1721 v posebno dragoceni monštranci.

 • Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago.

Komentiraj

avg 24 2014

21. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

TRI_0061

Napovednik:

 • V četrtek,  28. avgusta 2014 bo ob 16.30 v župnišču priprava na krst za starše in botre, ki želite krst otroka v mesecu  septembru.
 • V petek in soboto bomo imeli z ministranti tabor pri Bukovniškem jezeru. To  bo nagrada za njihovo redno celoletno ministriranje. Iz Bakovcev bomo krenili ob 13.00. Podrobnosti glede potrebne opreme in prevoza se bomo dogovorili na srečanju, ki ga bomo imeli za vse ministrante v četrtek ob 15.00 v župnišču.
 • V soboto ob 13.00 bo pri ribiškem domu v Bakovcih srečanje in piknik za vse člane ŽPS in ŽK ter za vse, ki ste pomagali pri strežbi na župnijskem dnevu.  Vabila  ste dobili po e-pošti ali pa jih  lahko vzamete v zakristiji.
 • Vabim vas, da se v teh dneh do nedelje še prijavite za romanje v Ludbreg in na Bavarsko.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj

avg 17 2014

20. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

17 4

Napovednik:

 • Od ponedeljka do četrtka bom na duhovnih vajah v Kančevcih, zato bodo  svete maše zjutraj ob 8.00. V soboto pa bo v Bakovcih triatlon, zato bo tudi v soboto maša zjutraj ob 8.00. Hvala za razumevanje. V času duhovnih vaj se še posebej priporočam v molitev.
 • Priprava na krst za starše in botre bo naslednji četrtek, 28. avgusta 2014 ob 16.30 v župnišču.
 • Vabim vas, da se v teh dneh prijavite za romanje v Ludbreg in na Bavarsko. Glede na zanimanje kaže, da bomo v Ludbreg romali s svojim avtobusom in našim bakovskim šoferjem. Za Bavarsko sta sinoči predstavili romanje predstavnici  agencije. Nedvomno bo romanje zanimivo. Dodano vrednost pomeni tudi dobra družba. Povabite prijatelje in sorodnike, da se nam pridružijo. Rok prijave je 31. avgust 2014, kajti agencija mora vedeti glede rezervacij v hotelih.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj

Stran 1 od 6212345...Zadnja »