dec 21 2014

4. ADVENTNA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

Škofijski misijon - plakatNapovednik:

 • Hvala skavtom iz Beltinec (in našemu Žanu), ki so prinesli Luč miru iz Betlehema. Po maši lahko kupite tudi sveče (vložek za 0,70 €, navadno svečo za 1 €) in si prižgete plamen. Še posebej ste povabljeni, da nesete plamen Miru svojim domačim in tudi bolnim na božični večer.

Skavti

 • Hvala vsem, ki te dni pripravljate vse potrebne stvari, da bo tudi župnijsko praznovanje božiča lepo. V tednu, ki je pred nami, ne bo rednega verouka. Birmanci imate vaje in srečanje, kakor ste se dogovorili s katehistinjo. Otroci in starši prvošolcev ste v torek vabljeni k večerni sveti maši in k devetdnevnici.
 • V sredo je sveti večer. Božičnica bo ob 17.00 in pol ure pred polnočno sveto mašo.
 • Na božič bodo svete maše kot ob nedeljah.

luč miru

 • Na Štefanovo bo maša ob 8.00. Popoldne ob 15.30 bo blagoslov kolednikov v cerkvi, nato pa bo pet koledniških skupin neslo božična voščila na vaše domove. Za natančnejši razpored obiskovanja se pozanimajte pri voditelju koledniške skupine, ki bo obiskovala vašo ulico. Razpored je na oglasni deski. Vse skupine končajo koledovanje v soboto in se po večerni sveti maši zberejo v župnišču. S seboj prinesite zbrane darove, ki jih bomo posredovali misijonarjem.
 • Prihodnja nedelja je nedelja družine. Povabljeni vsi, ki ste krstili vašega otroka v tem letu ter tudi vsi drugi starši z malimi otroki. Pri maši bo poseben blagoslov za otroke in za starše. Po maši bo z novokrščenci kratko srečanje v župnišču.
 • Najbrž ste opazili, da je na Soboški cesti velik plakat, ki vabi: Odprite vrata. Komu? Rešitev se skriva na osenčenih poljih v križanki. Plakat vabi k škofijskemu misijonu in k razmisleku: Kdo ima v naši hiši domovinsko pravico? Hvala g. Robertu Kaučiču in g. Miranu Verešu, ki sta dala v uporabo prostor in pano.

Škofijski misijon - plakat 1

 • Na razpolago je nova praznična številka Družine, ki je je nekaj več v prosti prodaji ter Ognjišče. Leto se počasi izteka in bo potrebno obnoviti naročnine. Cena celoletne naročnine v letu 2015 je za Družino 96,20€, za Ognjišče 28,50€, za Prijatelja 11,70€, Misijonska obzorja 9€, Mohorjeve knjige 2016 pa 45€.
 • Sedaj po sveti maši bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom na dom.

izredni delivci

Komentiraj

dec 14 2014

3. ADVENTNA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

velika spoved

Napovednik:

 • Hvala spovednikoma, ki sta pomagala spovedovati pri veliki spovedi v naši župniji. Priložnost za sveto spoved bo še ves naslednji teden pred sveto mašo in naslednjo nedeljo v župniji Murska Sobota.  Povabljeni, da vsi župljani v pripravi na božično praznovanje prejmete tudi zakrament svete spovedi.

3.adventna - molitveni kotiček

 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje skupine Sveti Jožef.
 • V torek (začetek božične devetdnevnice) po večerni sveti maši bo srečanje skupine Sveta Ana.
 • V sredo dopoldne še bom obiskoval bolnike na domu. Prosim, da mi sporočite, če je še kdo, ki ne more priti v cerkev in ga v minulih dneh še nisem obiskal.
 • V sredo po večerni sveti maši srečanje vseh kolednikov v župnišču. Pridejo naj tudi birmanci, ki bodo letos sodelovali v ekipah.
 • Pevske vaje za otroški zbor in kitariste bodo v petek ob 17.00 in v soboto pa ob 9.00 uri.
 • V petek zvečer bo sveta maša ob 17. uri
 • V soboto ob 10.00 pa bomo z ministranti v cerkvi postavljali jaslice. Lepo vabljeni tudi odrasli ministranti.
 • V nedeljo bodo skavti iz Beltinec prinesli Luč Miru in sveče (vložek za 0,50 €, navadno svečo za 1 €). Po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Na razpolago nova številka Družine in koledar Stopinje (9 €)

3.adventna - molitveni kotiček

Komentiraj

dec 07 2014

2. ADVENTNA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

Miklavževanje

Napovednik:

 • Včeraj smo imeli miklavževanje. Hvala vsem, ki ste sodelovali.
 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje ŽK.
 • V torek bo verouk za 1. razred in starše ob 14.00 (tako so želeli nekateri starši), ob 17.00 pa bo srečanje  za starše birmancev.
 • Izredne delivce obhajila vabim, da se v torek, po večerni sveti maši dobimo na kratkem srečanju.
 • V petek ob 18.30 bo srečanje za starše 5., 6. in 7. razredov.

Miklavževanje

 • Prihodnjo soboto bo v naši župniji velika spoved. Spovedovala bosta tudi duhovnika iz Murske Sobote in Tišine. Za pomoč v pripravi na spoved imate na razpolago  zloženke. Spovedovanje bo od 15.00 do 16.30 in od 17.00 do 18.30. V nedeljo ne bo spovedovanja, ker sosednji spovedniki ne morejo biti  odsotni iz svojih župnij.
 • V soboto ob 10. uri bodo vaje za mlajši pevski zbor in kitariste.  Vabljeni!
 • Minuli teden sem obiskal bolnike, ki jih redno obiskujem. Če kdo še želi, da ga obiščem na domu, mi naj to kdo od domačih sporoči  v zakristiji pred ali po maši ali v župnišču (uradne ure so v torek in petek od 8.00 do 9.00).

Miklavževanje

 • Začeli smo novo cerkveno leto in ob tem času namenite svoj dar za vzdrževanje duhovnika. Tudi letos se priporočam vaši velikodušnosti. Dar lahko prinašate, tako kot ste navajeni, v župnišče ali oddate v cerkvi. Bog povrni.

Miklavževanje

 • Na razpolago je še nekaj Marijanskih koledarjev (2 €) in Stopinje (9 €) ter nova številka Družine in Prijatelj bolnikov.
 • V minulem tednu smo imeli sejo ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

 

Poročilo 46. seje ŽPS Bakovci, 02. 12. 2014

 

Tudi tokratno srečanje, zadnje v tem koledarskem letu, smo pričeli s sveto evharistijo ter nato po uvodni molitvi za škofijski misijon, nadaljevali z razmišljanjem ob prebrani božji besedi. Ker smo tokrat prebrali odlomek Grešnici je odpuščeno, smo v tišini vsak pri sebi najprej razmislili o tem, kakšen je moj odnos do ljudi oz. do človeka, ki ga imam za grešnika ter ali tudi sam prepoznavam in priznavam svojo grešnost ter se tako odpiram Bogu in bližnjemu. Bili smo mnenja, da  je prav slednje, torej priznavanje lastne grešnosti in s tem povezano odpuščanje, ki ga prejemamo, pogoj oz. osnova, da tudi sami odpuščamo bližnjim in s tem neskončno božjo ljubezen, ki ne pozna obsojanja in zavračanja, približamo tudi ljudem, ki so se iz različnih razlogov oddaljili od Boga in od Cerkve.

V nadaljevanju nam je g. župnik predstavil Strateški pastoralni načrt župnije za obdobje od 2015-2020 oz. cilje za uresničitev katerih si bomo,  po posameznih petih pastoralnih izzivih, kot jih navaja krovni načrt PIP, prizadevali v naslednjih petih letih. Pripravljen načrt smo po razgrnitvi soglasno sprejeli, do naslednje nedelje pa je na mizici za verski tisk dan na vpogled tudi vsem župljanom.  Naprošamo župljane, da svoje eventualne pripombe, dodatne predloge in pobude v zvezi z njim, zapišejo na lističe, ter jih oddajo v za to namenjeno škatlico, ki je prav tako na mizici za verski tisk.

Izmed aktualnih dogodkov smo najprej omenili današnje (včerajšnje) miklavževanje, nato pa še adventno spoved, ki bo v župniji v soboto, 13.12.2014. Na razpolago bodo tudi zunanji spovedniki, kot običajno pa se bo spovedovanje pričelo s spokornim bogoslužjem ob 15. uri  ter se nadaljevalo do večerne svete maše. Dogovorili smo se, da bo, za dobro pripravo na adventno spoved, na mizici za verski tisk, na razpolago tudi obrazec Spraševanje vesti.

V nadaljevanju smo omenili otroško božičnico, ki bo na sveti večer ob 17.00 uri in pri kateri bodo z igro sodelovali birmanci ter polurni program pred polnočnico, ki ga bodo s petjem in branjem misli pripravile mlade pevke. Župnik nas je seznanil z dogovorom, da letos jaslice v cerkvi pripravijo oz. postavijo ministranti. Naprošamo tudi večje oz. nekdanje ministrante, da jim pri tem priskočijo na pomoč. O dnevu in točni uri postavljanja jaslic v cerkvi, bodo vsi obveščeni preko oznanil.

Kar nekaj časa smo nato posvetili pogovoru o še enem pomembnem dogodku, ki nas čaka v mesecu decembru – koledovanju. Tudi letos bodo koledniške ekipe obiskale vse domove po župniji in sicer v  petek 26. in v soboto 27. decembra, obakrat v času med 16. in 20. uro. Kolednikom se bodo pridružili tudi birmanci, zato smo naredili razpored po skupinah ter se dogovorili, da se vsi koledniki zberemo na kratkem dogovornem in pevskem srečanju v sredo, 17. decembra, po večerni sveti maši v cerkvi.

Vsako leto se na ravni škofije pripravlja tudi škofijsko srečanje koledniških skupin. Tokrat je omenjeno srečanje v naši župniji in sicer 10. januarja 2015, zato  smo tudi v zvezi s pripravo tega dogodka dogovorili in razdelili prve zadolžitve.

Ob koncu smo omenili še srečanje otrok krščenih v letošnjem letu ter njihovih staršev, ki bo na nedeljo Svete družine t.j. 28. decembra ter zahvalni sveti maši 31. decembra in manjšemu druženju oz. pogostitvi po njej. Oba dogodka pripravlja in ju bo izvedla Župnijska Karitas.

Pod točko razno smo omenili pripravo božične okrasitve zunanjosti cerkve ter okolice ter se dogovorili, da glede na to, da z marcem poteče 5-letni mandat dosedanjim članom ŽPS-ja, le-ti do konca leta vsak v svojem okraju zberejo ter g. župniku predajo predloge za nove člane ŽPS-ja.

G. župupnik nas je spomnil, da z novim letom tudi naša župnija prehaja na elektronsko vodenje pastoralnih evidenc, zato naprošamo vse župljane, da v ta namen g. župniku vrnete izpolnjene družinske liste, ki so bili na razpolago na mizici za verski tisk.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj

nov 30 2014

1. ADVENTNA NEDELJA – nedelja Karitas

Objavljeno v: Oznanila

Župnijska Karitas

Napovednik:

 • Škofijska Karitas vabi danes ob 14.00 na dobrodelni koncert Klic dobrote V družini sem doma v telovadnico OŠ Beltinci.

1. adventna

 • V ponedeljek ob 16.45 imajo redno srečanje starši otrok tretjih razredov.
 • V torek bomo imeli srečanje ŽPS. Začnemo s sveto mašo ob 18.00 v cerkvi in nadaljujemo v župnišču.
 • V sredo bo verouk (namesto v petek) za učence 2., 5., 6. in 7. razreda ob istem času kot v petek. Hvala za razumevanje.
 • V četrtek po večerni sveti maši bo srečanje biblične skupine. Vabljeni.
 • V četrtek in petek še posebej vabljeni k molitvi. V petek in soboto (Partizanska, Soboška, Cvetna, Kroška in Panonska) bom obiskoval bolnike. Priložnost bo tudi za adventno sveto spoved. Prosim, da prijavite tudi tiste bolnike, ki jih redno ob petkih ne obiskujem.
 • V soboto, 6. 12. 2014 ob 15.00 bo v bakovski cerkvi miklavževanje. Pridejo naj tudi vsi ministranti. Do srede še lahko prijavite svoje otroke. Prispevek je 10 €.

1. adventna

 • Na oglasni deski je dopolnjen seznam bralcev božje besede. Veljati začne od 1. decembra 2014, v naslednjih dneh pa bo objavljen tudi na naši spletni strani.
 • Nova številka Družine (v prejšnji je bil tudi prispevek našega rojaka g. Roberta Smodiša) je na razpolago.

Komentiraj

nov 23 2014

NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA

Objavljeno v: Oznanila

Nedelja Kristusa Kralja

Napovednik:

 • V petek in soboto so bile adventne delavnice. Otroci s starši ste si lahko pod mentorstvom aranžerk izdelali adventne venčke. Nekaj venčkov ste prostovoljci in člani Karitas izdelali za prodajo. Hvala vsem, ki ste sodelovali v delavnici s pletenjem ali dobrotami, ki ste jih prinesli. Vabljeni, da te venčke danes kupite in s tem simbolom stopite v adventno pričakovanje. Naslednjo nedeljo prinesite venčke v cerkev in jih bomo pri obeh svetih mašah blagoslovili,  doma pa boste prižgali prvo svečo in se kot družina zbrali k molitvi.

Adventne delavnice

 • Po sveti maši ob 8.00 bodo  izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sveta Ana. (Minuli ponedeljek je imela srečanje skupina Sveti Jožef.)
 • Teden, ki je pred nami, je teden Karitas. Še posebej povabljeni k pozornosti do vseh tistih, ki jim lahko izkažemo kakšno znamenje ljubezni oziroma konkretne pomoči. V sredo bo romanje članov Karitas na Ponikvo in nato obisk  dobrodelnega koncerta v Celju.

Nedelja Kristusa Kralja 1

 • V petek po večerni sveti maši srečanje za mlade v župnišču. V soboto ob 19.00 pa je dekanijsko srečanje za mlade v Murski Soboti. Dobimo se v Bakovcih ob 18.45 pred cerkvijo.
 • V soboto bo v Dobrovniku škofijsko srečanje ministrantov in kviz v poznavanju življenja sv. Petra ter liturgičnih predmetov. Z ministranti se zberemo pred našo župnijsko cerkvijo ob 8.30. Srečanje bo trajalo do 13. ure. Prosim, če še lahko kateri od staršev pelje z avtomobilom. Hvala.
 • V soboto bo večerna sveta maša ob 17.00, ker smo 18.00 vabljeni na kulturni program in predstavitev knjige sovaščanke ge. Ane Novak.
 • V soboto, od 10. do 12. ure bo v Marijanišču v Veržeju seminar za krasilce v cerkvi. Vabljeni.

Adventni venčki

 • Škofijska Karitas vabi na dobrodelni koncert Klic dobrote V družini sem doma, ki bo v nedeljo, 30. 11. 2014 ob 14.00 v telovadnici OŠ Beltinci.
 • V soboto, 6. 12. 2014 ob 15.00 bo v bakovski cerkvi miklavževanje. Sodelovali bodo birmanci in pred kratkim ustanovljen otroški pevski zbor. Starši lahko prijavite svoje otroke. Prispevek je 10 €.
 • Nova številka Družine (v njej je tudi prispevek našega rojaka g.  Roberta Smodiša) in Ognjišča je na razpolago.

Komentiraj

Stran 1 od 6512345...Zadnja »