nov 22 2015

KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

Objavljeno v: Oznanila

Nedelja Kristusa KraljaFoto: Dani Meolic

Napovednik:

 • Danes je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev in glasbenikov. Čestitke in zahvala vsem, ki s petjem bogatite bogoslužje.
 • Hvala za sodelovanje pri sveti maši . Fotografije si lahko ogledate v galeriji (Foto: Branko Buzeti, Dani Meolic, Franc Zorec). Prihodnjo nedeljo sodelujejo člani ŽK.

Nedelja Kristusa Kralja Foto: Branko Buzeti

 • V tem tednu smo pletli adventne vence. Povabljeni, da jih kupite in s tem prispevate nekaj k delovanju ŽK. Otroci so jih pletli pri verouku in jih nesli domov. Sedmo in osmošolci jih bodo pletli v torek. Naslednjo nedeljo jih prinesite v cerkev, da jih blagoslovimo in bodo potem ves adventni čas v vaših družinah spodbuda za molitev.
 • V torek ob 15.00 bodo v cerkvi vaje za devetošolce, ki pripravljajo miklavževanje; ob 16.00 bodo Svetopisemske urice za otroke od 3 do 6 let. Starši, pripeljite svoje otroke; ob 17.00 pa bo redno srečanje za starše prvoobhajancev.

Adventne delavnice

Foto: Franc Zorec 

 • V petek in soboto bo sveta maša ob 17.00, ker je v petek ob 19.00 v Murski Soboti koncert Bakovske godbe, v soboto pa ob 19.00 pa muzikal o Janezu Bosku. Z mladimi se bomo te predstave udeležili. Ker je bilo veliko zanimanja za predstavo, bo predstava tudi ob 16.00. Vstopnice je še možno dobiti v Kleklovi knigarni.
 • V soboto pa bo v Vaškem domu Bakovci ob 18.00 tudi predstavitev knjige Običaji v Bakovcih. Predstavitev pripravlja večetično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo Bakovci.
 • V soboto dopoldne bo adventno škofijsko srečanje ministrantov ter škofijski ministrantski kviz v Ljutomeru. Odhod iz Bakovec bo ob 8.30 izpred cerkve.
 • Od 22. do 29. novembra 2015 bo pod geslom V službi človekovega dostojanstva potekal Teden Karitas, v sklopu katerega bo v nedeljo, 29. novembra, ob 14. uri v Zeleni dvorani v Puconcih Škofijski klic dobrote.
 • V soboto, 5. 12. 2014 bo ob 15.00 v bakovski cerkvi miklavževanje. Sodelovali bodo devetošolci in »miklavžev« otroški pevski zbor, ki bo imel vaje ob sobotah ob 9.00 v župnišču. Starši lahko prijavite svoje otroke za miklavževanje do petka 27. novembra župniku. Prispevek je 10 €.
 • Nova številka Družine in Ognjišča je na razpolago.

Komentiraj

nov 15 2015

33. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Študijsko srečanje članov ŽPS

Napovednik:

 • Včeraj smo se s člani ŽPS udeležili študijskega srečanja v Kančevcih v pripravi na škofijski misijon
 • Začenjamo teden zaporov pod geslom Nova in živa pot
 • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sveti Jožef
 • V torek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sveta Ana
 • Ob težkih trenutkih v življenju se spomnimo Jezusovega zgleda, ki ga je dal Mariji in Marti ob izgubi brata Lazarja. Njuno žalost je delil tako, da jima je bil v pomoč. Zato smo se v ŽK odločili, da bi ustanovili skupino za samopomoč. Z medsebojno izmenjavo izkušenj in s človeško oporo bomo premagovali svojo stisko in morda osamljenost. Naše prvo srečanje, ki ga bo vodila ga. Paula Nemec, bo v petek, 20.11. po večerni sveti maši. Lepo vabljeni.
 • Prihodnjo nedeljo bodo po sveti maši ob 8.00 izredni delivci obhajila nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Prihodnjo nedeljo ob 10.00 sodelujejo veroučenci 2., 4., 5. in 6. razreda.
 • V tem tednu bomo začeli plesti adventne vence, ki jih bomo prihodnjo nedeljo prodajali. Vabljeni, da z  nakupom podprete delovanje ŽK. Akcijo pletenja bodo vodili člani ŽK, vabijo pa vse s spretnimi prsti k sodelovanju v četrtek in petek od 9.00 do 13.00. Zaželeno je, da prinesete s seboj nekaj zelenja. Ostalo potrebno bo na razpolago v župnišču. Veroučenci bodo pletli advente vence pri verouku in jih nato odnesli domov, zato naj prinesejo s seboj ves potrebni material za vence: obroč (osnova za venček), zelenje, vrvico, 4 sveče (vijolične), 4 žeblje in dekorativni okrasek.
 • Prihodnji torek, 24. 11. 2015 ob 16.00 začenjamo svetopisemske urice za otroke od 3 do 6 let. Starši, pripeljite svoje otroke.
 • V soboto, 6. 12. 2014 bo ob 15.00 v bakovski cerkvi miklavževanje. Sodelovali bodo devetošolci in »miklavžev« otroški pevski zbor, ki bo imel vaje ob sobotah ob 9.00 v župnišču. Starši lahko prijavite svoje otroke za miklavževanje do petka 27. novembra župniku. Prispevek je 10 €.
 • Nova številka Družine je na razpolago.
 • Na razpolago so tudi Marjanski koledarji. Cena je 2 €.

 

Komentiraj

nov 08 2015

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

Zahvalna nedelja

Napovednik:

 • Danes je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja ali Novi svetek. Lepo povabljeni k molitvi. Razpored molitve po ulicah:

08.00 – sveta maša

09.00 – 10.00     Cvetna, Panonska in Soboška ulica

10.00 – sveta maša

11.00 – 12.00     Kroška in Partizanska ulica

12.00 – 13.00     Poljska,  Nova, Vrtna, Ob potoku in Mlinska ulica

13.00 – 14.00     Ribiška, Ob Muri, Prečna in Zvezna ulica

14.00 – 15.00     Mali Bakovci

15.00 – 16.00     Stara in Mladinska ulica

16.00 – 17.00     tisti, ki čez dan ne boste mogli priti

17.00 – sveta maša

Zahvalna nedelja

 • Danes obhajamo tudi zahvalno nedeljo. Hvala veroučencem in katehistinji za sodelovanje. (Slike si lahko ogledate v galeriji). Ko se Bogu zahvaljujemo za pridelke in uspehe ter varstvo, ki smo ga bili deležni, je prav da se zahvalimo tudi drug drugemu. Kot župnik  se zahvaljujem vam rednim nedeljnikom, ki ustvarjamo občestvo vernikov in sodelujemo z molitvijo, petjem in drugim sodelovanjem. Sem spadata seveda tudi ključarja, ministranti, pevci, bralci božje besede, izredni delivci obhajila, voditelji molitve pred mašo, krasilci… Zahvaljujem se vsem, ki v različnih župnijskih skupinah poglabljate svojo vero in organizirate skupne dogodke. Posebej ste pri tem zavzeti v ŽPS in ŽK. Zahvaljujem se tudi vsem, ki radi pomagate pri spravilu drv (tudi prejšnji teden smo imeli akcijo) ali drugih opravilih v cerkvi, župnišču in na vrtu. Zahvaljujem se tudi bolnikom, ki darujejo svoje trpljenje in onemoglost za blagoslov župnije. Hvala tudi za vsako vašo podporo, ki jo osebno namenite meni. Tako v pomoči pri delu, kakor darovih vaših pridelkov in denarnega prispevka za duhovnika. Cenim vašo darežljivost in se zavedam, da si velikokrat odtrgate od svojih skromnih dohodkov. Bog povrni. Tudi vsem, ki me podpirate z molitvijo, iskren  Bog plati. Zahvalim se tudi vsem očetom in mamam, starim staršem, katehistinjama in drugim, ki skrbite za oznanjevanje evangelija in prenos svoje vere naslednjim  rodovom. Hvala tudi za vaš dar, ki ga namenite za župnijsko katehezo.

Zahvalna nedelja

 • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje ŽK.
 • V torek ob 19.00 bo v župnišču srečanje nove zakonske skupine. Če se kakšen par še želi pridružiti, lepo povabljen.
 • V soboto bo ob 17.00 srečanje za vse ministrante v cerkvi.
 • Nova številka Družine je na razpolago.
 • Prejšnji teden smo imeli srečanje ŽPS. Prisluhnimo poročilu…

Zahvalna nedelja

Poročilo 6. seje ŽPS Bakovci, 03. 11. 2015

 

Tudi tokratno srečanje smo pričeli z udeležbo pri sveti maši, nato pa smo se v veroučni učilnici, po kratki uvodni molitvi za družine, v študijskem delu pogovarjali o Družini in molitvi in sicer o namenu, ritmih in oblikah družinske in zakonske molitve, pa tudi o osebni molitvi posameznih družinskih članov.

Ugotavljali smo, da je skupna družinska molitev zelo pomembna za življenje družine, se pa razlikuje od družine do družine, glede na starost družinskih članov in njihove potrebe ter želje. Pri tem je odločilnega pomena najti oz. vzeti si čas, ne le za družinsko, ampak tudi osebno molitev in najti pravi način in obliko molitve, saj nas le-ta mora spreminjati in narediti dojemljive in razpoložljive tako za Boga, kot tudi za potrebe in želje družine.

Sledila je kratka seznanitev s dvema aktualnima temama in sicer s problematiko beguncev oz. migrantov ter Novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Glede našega odnosa do beguncev smo bili enotnega mnenja, da smo kot ljudje, predvsem pa kot kristjani, dolžni pomagati tistim, ki so pomoči potrebni; glede Novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa smo v zvezi z referendumom, ki bo v mesecu decembru in na katerem se bo odločalo o njeni uzakonitvi, zavzeli enotno stališče, da se je referenduma nujno potrebno udeležiti.

Izmed aktualnih dogodkov smo najprej omenili današnjo zahvalno nedeljo in celodnevno češčenje oz. Novi svetek, nato pa smo se pogovorili o dekanijskem študijskem srečanju članov ŽPS-ja, ki bo v soboto v Kančevcih in katerega se bodo udeležili tudi predstavniki našega ŽPS-ja.

V nadaljevanju smo dorekli zadnje podrobnosti glede svetopisemskih uric za otroke v starosti od 3 do 6 let, ki jih bomo pričeli izvajati v tem mesecu. V naslednjih dneh boste starši za omenjeno srečanje prejeli vabila, seveda pa vas vabimo, da se nanj odzovete in skupaj s svojimi otroki pridete na prvo srečanje, ki bo 24. novembra ob 16. uri.

Naslednji dogodek, o katerem smo se pogovorili, je miklavževanje, ki bo v župniji v soboto 5. decembra. Letos program pripravljajo devetošolci, s petjem pa ga bodo obogatili naši mladi pevci. Zato vabimo in naprošamo vse veroučence, ki imajo veselje do petja, da se prijavijo ga. Aniti Novak oz. se odzovejo njenemu povabilu za pevske vaje, da bi tako skupaj pripravili lepo praznovanje za naše najmlajše. Starši lahko otroke prijavite in plačate prispevek v višini 10 € do petka, 27. novembra, pri g. župniku.

Nato smo nekaj besed namenili še nedelji Kristusa Kralja in nedelji Karitas, ki ju bomo obhajali 22. in 29. novembra, nato pa nas je g. župnik, v zvezi z bližajočim se škofijskim misijonom, seznanil še z misijonarjenjem škofijskih duhovnikov. Vsako prvo nedeljo v mesecu, začenši z decembrom pa vse do vključno avgusta naslednjega leta, bodo namreč duhovniki murskosoboške škofije maševali vedno v drugi župniji, kar pomeni, da bomo vseh devet prvih nedelj tudi v naši župniji imeli oz. gostili zunanjega, vedno drugega, mašnika. Vsakokratne podrobnosti glede tega bomo dogovarjali in zadolžitve prevzemali sproti.

Pod točko razno smo bili seznanjeni z adventnimi delavnicami – z izdelavo adventnih venčkov. Ker je tako organizacijo kot izvedbo prevzela Župnijska Karitas smo se strinjali, da podrobnosti dogovorijo in uskladijo člani na svoji seji naslednji teden, župljani pa bomo obveščeni o njih preko oznanil.

Ob koncu smo se pogovorili še o krašenju cerkve v zimskem času. Ker smo prejšnjo nedeljo zaključili s krašenjem po ulicah, smo se strinjali s predlogom, da kot minula leta, v zimskem času za cvetje poskrbi župnija, za samo krašenje cerkve pa ga. Petra Smodiš.  V kolikor se ji želi kdo pridružiti, je dobrodošel, svojo pripravljenost pa naj sporoči g. župniku.

Srečanje smo zaključili z molitvijo za škofijski misijon.

Komentiraj

nov 01 2015

VSI SVETI

Objavljeno v: Oznanila

Molitev za rajne na pokopališču

Napovednik:

 • Danes obhajamo praznik vseh svetih. Lepo vabljeni na molitev, ki bo na pokopališču ob 14.00, zvečer ob 17.00 pa molitev rožnega venca za vse umrle v župnijski cerkvi. Zmolili bomo vse štiri dele rožnega venca. Molitvi se lahko pridružite kdajkoli med 17.00 in 19.00 uro. V kolikor ne boste mogli priti molit v župnijsko cerkev, molite doma.
 • Jutri se spominjamo vseh vernih rajnih. Sveta maša bo ob 18. uri in nato ob 18.30 še ena, po namenu svetega očeta.
 • Hvala za vaš dar, ki ste ga namenili za Župnijsko Karitas ob nakupu njihovih sveč.
 • Ta teden bo redni verouk po urniku (tudi za prvi razred in starše).
 • V torek bo srečanje ŽPS. Vabljeni že k sveti maši.
 • V tem tednu obhajamo prvi četrtek, petek in soboto. Vabljeni k molitvam in sveti maši. V petek bom obiskoval bolnike na domu.
 • V četrtek po večerni maši bo srečanje Biblične skupine. Lepo vabljeni!
 • Prihodnjo nedeljo je za našo župnijo dan celodnevnega češčenja ali Novi svetek. Obenem obhajamo zahvalno nedeljo. Lepo povabljeni k molitvi. Razpored molitve po ulicah bo nekoliko drugačen, saj bo vmes ob 10.00 sveta maša. Tokrat ne bomo imeli posebej rezervirane ure za veroučence, ampak naj pridejo z vami starši takrat, ko je na vrsti vaša ulica. Tudi člani vseh župnijskih skupin, naj se priključijo molitvi takrat, ko je na vrsti njihova ulica. Razpored češčenja:

08.00 – sveta maša

9.00 – 10.00 Cvetna, Panonska in Soboška ulica

10.00 – sveta maša

11.00 – 12.00 Kroška in Partizanska ulica

12.00 – 13.00 Poljska,  Nova, Vrtna, Ob potoku in Mlinska ulica

13.00 – 14.00 Ribiška, Ob Muri, Prečna in Zvezna ulica

14.00 – 15.00 Mali Bakovci

15.00 – 16.00 Stara in Mladinska ulica

16.00 – 17.00 tisti, ki čez dan ne boste mogli priti

17.00 – sveta maša

 • Hvala vernikom Mlinske ulice, ki so za danes okrasili cerkev.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Molitev za rajne na pokopališču

Komentiraj

okt 25 2015

30. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Romanje ministrantov v Szombathely

Napovednik:

 • Prehajamo na zimski čas, zato bodo zvečer svete maše ob 18. uri.
 • Danes (v nedeljo) ob 15.00 bo v Beltincih diakonsko posvečenje. Vabljeni, da se slovesnosti udeležimo in vse štiri kandidate priporočimo Bogu z molitvijo.
 • Ta teden so počitnice, zato ne bo verouka in srečanj za starše.
 • Prihodnjo nedeljo je praznik vseh svetih. Svete maše bodo tako kot vsako nedeljo ob 8.00 in 10.00, popoldne ob 14.00 bo molitev na pokopališču, zvečer ob 17.00 pa molitev rožnega venca za vse umrle v župnijski cerkvi. Zmolili bomo vse štiri dele rožnega venca. Molitvi se lahko pridružite kdajkoli med 17.00 in 19.00 uro. V kolikor ne boste mogli priti molit v župnijsko cerkev, molite doma.
 • Prav je, da v teh dneh obiščemo grobove, jih očistimo ter prinesemo rože in sveče. Vse to naj bo izraz hvaležnosti do pokojnih. Nikakor ne pozabimo na molitev ob grobu za pokojne, kar je izraz vere in prošnja Bogu za njihovo zveličanje.
 • Kupite lahko tudi sveče, ki so na razpolago zadaj na mizici. S tem boste podprli delovanje župnijske Karitas za pomoč tistim, ki so v socialni stiski. Prispevek za svečo je 2 €.
 • Kot smo se na seji ŽPS dogovorili, lahko že danes člani v zakristiji vzamete gradivo za molitveno uro za Novi svetek, da lahko v naslednjem tednu povabite k sodelovanju vernike iz vaše ulice.
 • Hvala Šmidlehnerjevim, ki so ob krstu  njihove Taje okrasili cerkev. Za prihodnjo nedeljo krasijo verniki Mlinske ulice.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Romanje ministrantov v Szombathely

Komentiraj

Stran 1 od 7512345...Zadnja »