Okt 16 2016

29. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Romanje ministrantov in staršev v MariborFoto: Lojze Kozar

Napovednik:

 • Včeraj smo z ministranti in nekaterimi starši poromali v Maribor. Bogu hvala za doživeto, lepo in bogato dogajanje.

Romanje ministrantov in staršev v Maribor

 • Nadaljujemo molitev rožnega venca pred sveto v naši cerkvi. Hvala vsem, ki ste sodelovali v molitvi minuli teden (veroučenci, skupina za samopomoč ter 2. Roža ŽRV), vabljeni tudi v tem tednu (v ponedeljek, torek in četrtek veroučenci in njihovi starši, v sredo ste se najavili člani biblične skupine, v nedeljo pred sveto mašo ob 8.00 izredni delivci obhajila).

Romanje ministrantov in staršev Maribor

 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Ana.
 • V torek ob 17.00 bo v cerkvi srečanje staršev birmancev, po večerni sveti maši pa bo kratko srečanje vseh romarjev, ki bomo 22. Oktobra romali v Krško.
 • V četrtek ob 17.00 bo srečanje za starše 4. razreda.
 • V petek po večerni sveti maši bo srečanje mladih v župnišču.
 • V soboto romamo v Krško, zato bo sveta maša v Krškem. Odhod avtobusa iz Bakovec bo ob 7.00, vrnitev okrog 21.00.
 • Prihodnja nedelja obhajamo misijonsko nedeljo. Izredni delivci bodo po sveti maši ob 8.00 nesli obhajilo bolnikom na dom. Spomnimo se vseh misijonarjev in jih podprimo pri njihovem delovanju z molitvijo in darovi.
 • Hvala vernikom iz Mlinske ulice, ki so okrasili cerkev. Za prihodnjo nedeljo krasijo cerkev verniki iz Ribiške ulice.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj

Okt 09 2016

28. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

28. nedelja med letomNapovednik:

 • Danes popoldne ob 15.00 bo molitveno srečanje Rož ŽRV v Gornji Radgoni. Vabljeni vsi molivci.
 • Nadaljujemo pa tudi molitev rožnega venca pred sveto v naši cerkvi. Hvala vsem, ki ste sodelovali v molitvi minuli teden (veroučenci ter 3., 4. in 5. Roža), vabljeni tudi v tem tednu (v ponedeljek, torek in četrtek veroučenci in njihovi starši, v petek ste se najavili člani skupine za samopomoč, v soboto pa 2. Roža ŽRV).
 • V ponedeljek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Frančišek.
 • V torek po večerni sveti maši bo srečanje zakonske skupine Sv. Klara.
 • V sredo ob 17.00 bo priprava na krst. Pridite starši in botri, ki želite krstiti otroka v prihodnjem mesecu.
 • V četrtek ob 17.00 bo srečanje za starše prvoobhajancev.
 • V soboto bo škofijsko romanje ministrantov. Odhod avtobusa iz Bakovec bo ob 7.50.
 • Slavljenje za družine v nedeljo, 16. 10. 2016 ob 15.00 v vrtcu Lavra, gosta: Hana in Grega Strajnar.
 • Za župnijsko romanje v Krško je avtobus že zaseden. Nekaj prijav bomo sprejeli še na čakalno listo, če bi kdo od prijavljenih ne mogel iti. Vsi romarji se dobimo v torek, 18. 10. 2016 po sveti maši, da se kratko dogovorimo o podrobnostih romanja.
 • Hvala vernikom iz Prečne ulice, ki so okrasili cerkev. Za prihodnjo nedeljo krasijo cerkev verniki iz Mlinske ulice.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Poročilo 15. seje ŽPS Bakovci, 04. 10. 2016

 

Po udeležbi pri sveti maši, s katero smo pričeli naše srečanje, smo duhovni del nadaljevali z molitvijo rožnega venca za vse preizkušane in trpeče brate in sestre ter nato še z branjem svetopisemskega odlomka o Jezusovem prvem čudežu na svatbi v galilejski Kani. V povezavi z omenjenim odlomkom ter papeževo apostolsko spodbudo Radost ljubezni, z vsebino katere se seznanjamo na naših srečanjih, smo v nadaljevanju na kratko razmišljali o tem, na kakšen način in s čim lahko tudi sami, doma in v župniji, pričujemo o lepoti in bogastvu zakonskega življenja. Pri tem smo izpostavili pomen zakonskih skupin, ki delujejo v župniji, v prvi vrsti pa dober zgled življenja krščanskih družin, ki najbolj prepričljivo pričujejo o blagoslovu krščanskega zakona. Ker je  tudi naša župnija, podobno kot ostale, postavljena pred dejstvo, da se mladi vedno manj odločajo za zakrament svetega zakona, smo se strinjali s predlogom, da vsako  leto, poleg že ustaljenega srečanja staršev in otrok krščenih v tekočem koledarskem letu, srečanja do vstopa v šolo pripravimo tudi za vse ostale otroke, krščene v naši župniji, na njih pa bodo zakonci naših zakonskih skupin pričevali o lepoti krščanskega zakona, kar bi lahko bila tudi spodbuda staršem, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih, da se odločijo za zakrament svetega zakona.

Pogovor o tekočih pastoralnih dogodkih smo pričeli z omembo včerajšnjega škofijskega molitvenega dne za duhovne poklice v Turnišču ter molitvenega srečanja rož ŽRV, ki bo danes  v Gornji Radgoni, nato pa nas je g. župnik seznanil še s programom škofijskega romanja za ministrante in njihove starše, ki bo v soboto 15. oktobra.

Glede misijonske nedelje, katere skupno praznovanje za vso Slovenijo bo 23. oktobra v Celju, smo glede obhajanja v naši župniji prevzeli posamezne zadolžitve, kakor tudi zadolžitve glede zahvalne nedelje, ki jo bomo obhajali 6. novembra.

Še prej pa bomo 22. oktobra poromali k našemu rojaku g. Robertu Smodišu v Krško in obiskali tudi br. Marka Senico. O vseh podrobnostih romanja se bomo romarji dogovorili na kratkem srečanju, ki bo v torek, 18. oktobra, po večerni sveti maši.

Glede praznika vseh svetih, torej 1. novembra, smo se strinjali, da tudi letos v cerkvi molimo za vse naše pokojne. Kot običajno bomo z molitvijo pričeli ob 17. uri in izmenično zmolili vse štiri dele rožnega venca.

Na dan našega naslednjega srečanja t.j. 8. novembra, bo za našo župnijo dan celodnevnega češčenja oz. Novi svetek, ko bo ves dan molitev pred Najsvetejšim. Ker je to delovni dan,  smo se dogovorili, da člani po svojih ulicah  bodisi k molitvi rožnega venca ali molitvi po lanskoletnem gradivu, povabimo vernike svoje ulice, župljane pa seveda naprošamo, da se odzovejo povabilu in se priključijo molitvi ob urah, ko je na vrsti njihova ulica. Razpored molitve po ulicah bo pravočasno objavljen na oglasni deski ter v oznanilih.

Pod točko razno smo bili s strani g. Vereša najprej seznanjeni o dotrajanosti peči za centralno ogrevanje v cerkvi ter posledično o nujnosti zamenjave z novo. S predlagano investicijo smo se strinjali ter dali soglasje za nabavo, tako da bomo do začetka kurilne sezone, v cerkvi že imeli novi sistem ogrevanja na pelete.

Glede krašenja cerkve, kar smo tudi omenili pod točko razno, smo se strinjali s predlogom, da z zadnjo nedeljo v mesecu oktobru zaključimo s krašenjem po ulicah in da krašenje čez zimski čas prevzame ga. Petra Smodiš.

Ob koncu nas je g. župnik seznanil še s sklepom Župnijske Karitas glede deljenja pomoči v obliki evropske hrane. Kot je bilo že v obvestilu, ki ga je prejelo vsako gospodinjstvo, zapisano, bo omenjeno pomoč tudi v bodoče možno prejemati. Upravičenci pa jo bodo prejeli le, če bodo zaprosili zanjo in to preko objavljenega telefona ali pri g. župniku ter jo tudi osebno prišli iskat oz. dvignit v župnišče. V ta namen bodo vsak prvi ponedeljek v mesecu, začenši s 7. novembrom, od 17. do 19. ure, v župnišču uradne ure Župnijske Karitas.

Srečanje smo zaključili z molitvijo.

Komentiraj

Okt 02 2016

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA

Objavljeno v: Oznanila

Zahvalno svetoletno romanje v Rim

Napovednik:

 • Hvala za molitve in pričevanje, ki ste jih romarji prinesli iz Rima.
 • Po sveti maši ob 10.00 bo blagoslov traktorjev. Povabljeni, da pripeljete velike in tudi manjše traktorje ali da se samo pridružite molitvi

Blagoslov traktorjev

 • V ponedeljek srečanje ŽK. Začnemo s sveto mašo ob 19.00.
 • V torek srečanje ŽPS. Začnemo s sveto mašo ob 19.00.
 • V četrtek po sveti maši srečanje biblične skupine, v petek pa bom obiskoval bolnike na domu.
 • V soboto ob 17.00 bo v Turnišču škofijsko molitveno srečanje za vse molivce za misijonske in duhovne poklice. Molitveni uri bo sledila sveta maša.
 • V nedeljo ob 15. uri bo škofijsko molitveno srečanje molivcev Rož ŽRV v župnijski cerkvi sv. Petra v Gornji Radgoni.
 • Začeli smo mesec oktober, ki je še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Povabljeni, da v družini več pozornosti namenite priložnostim, ko lahko skupaj zmolite kakšno desetko. V cerkvi bomo z otroki molili rožni venec v ponedeljek, torek in četrtek. Povabljeni, da se pridružite tudi starši. Za ostale dni v tednu (sreda, petek, sobota) pa se za molitev rožnega venca, v okviru župnijskih skupin, lahko vpišete v seznam, ki je v zakristiji.

Oktober - mesec rožnega venca

 • V soboto 15. 10. 2016 bo romanje ministrantov. Pot nas bo vodila v Maribor, kjer si bomo ogledali novo cerkev sv. Janeza Boska in stolnico. Od stolnice pa se bomo peš sprehodili do frančiškanov, in v cerkvi Matere usmiljenja zaključili naše letošnje škofijsko romanje. Ministranti prispevajo 5 € za kosilo, ostalo krije župnija. Povabljeni tudi starši ministrantov, ki pa prispevajo 10 €.
 • Tudi naša župnija se odpravlja na romanje v soboto 22. 10. 2016. Obiskali bomo rojaka g. Roberta Smodiša v Krškem in p. Marka Senico. Ustavili se bomo tudi v romarski cerkvi v Brestanici. Cena romanja, ki vključuje tudi kosilo, je 30 €. Prijavite se lahko v zakristiji.
 • Hvala Lutarjevim, ki so okrasili cerkev. Za prihodnjo nedeljo krasijo cerkev verniki iz Prečne ulice.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj

Sep 25 2016

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA

Objavljeno v: Oznanila

B l. Anton Martin Slomšek

Napovednik:

 • Nekateri naši verniki so na romanju v Rimu, kjer molijo za nas. Spomnimo se jih tudi mi v molitvi.
 • Vstopamo v mesec oktober, ki je še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Povabljeni, da v družini več pozornosti namenite priložnostim, ko lahko skupaj zmolite kakšno desetko. V cerkvi bomo z otroci molili rožni venec v ponedeljek, torek in četrtek. Povabljeni, da se pridružite tudi starši. Za ostale dni v tednu (sreda, petek, sobota) pa prosim, da se za molitev rožnega venca, v okviru župnijskih skupin, vpišete v seznam, ki je v zakristiji.
 • V tem tednu bo redni verouk za vse veroučence. Srečanje imajo tudi prvošolci in njihovi starši.
 • Prihodnjo nedeljo po sveti maši ob 10.00 bomo imeli blagoslov traktorjev. Pripeljite male in velike traktorje ter kmetijske stroje, da  bomo skupaj molili za varno delo in blagoslov.
 • V petek, 30. septembra bo ob 17. uri v učilnici na Škofiji informativni dan Katehetsko pastoralne šole. Nanj ste vabljeni vsi, ki vas zanimajo verska vprašanja in bi želeli poglobiti versko znanje ali se vključiti v pastoralno delo v župniji.
 • Hvala vernikom iz ulice Ob Muri, ki so okrasili cerkev. Za prihodnjo nedeljo krasijo cerkev verniki iz Mladinske ulice.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

 

Komentiraj

Sep 18 2016

25. NEDELJA MED LETOM

Objavljeno v: Oznanila

Zakonski jubilanti

Napovednik:

 • Po sveti maši ob 8.00 bodo izredni delivci nesli obhajilo bolnikom na dom.
 • Hvala zakonskim jubilantom in ekipi, ki je pripravila današnje praznovanje.
 • V ponedeljek po sveti maši bo srečanje zakonske skupine sv. Frančišek.

Zakonski jubilanti Zakonski jubilanti

 • V petek po sveti maši bo srečanje skupine za samopomoč. Vabljeni.
 • Ta teden bo redni verouk. Prvošolci in njihovi starši imajo verouk vsakih 14 dni, zato bodo ta torek ob 16. uri svetopisemske urice za predšolske otroke (starost od 3 do 6 let). Starši, pripeljite svoje otroke, da bodo preko zgodb iz Svetega pisma spoznavali neskončno Božjo ljubezen in dobroto.
 • Prihodnjo nedeljo bo v Kančevcih srečanje družin Dekanije Murska Sobota. Program bo potekal pod geslom Družina, naše zavetje. Začetek bo ob 10. uri, predvideni čas dogajanja pa do 16. ure. Letošnja gosta bosta zakonca Sonja in Dušan Horvat. Lepo vabljeni.

Zakonski jubilanti - zlatoporočenca Lukač

 • Za prihodnjo nedeljo krasijo cerkev verniki iz Ulice Ob Muri.
 • Nova številka Družine je na razpolago.

Komentiraj

Stran 1 od 8412345...Zadnja »